Opeens staat kernenergie weer op de kaart. De VVD wil het, Arjan Lubach wil het, en de Duitsers hebben toch wel spijt dat ze hun centrales sluiten, de energiewende is nou niet echt een doorslaand succes te noemen.

In de nucleaire wereld is er één element dat al jaren rondzingt: Thorium. Dit metaal dat ruimschoots voorhanden is kan in theorie perfect gebruikt worden om energie op te wekken. Goedkope energie die altijd beschikbaar is. Het enige probleem: Thorium-centrales zijn nog niet uitontwikkeld.

Wind en zon

Goedkope, altijd beschikbare energie. Dat is de basisvoorwaarde voor economische ontwikkeling. En het is iets dat zonne- en wind-energie per definitie niet kunnen leveren. Hoe veel windmolens je ook plaatst, op een windstille dag zullen ze niets produceren. En zonnepanelen zijn vooral ’s nachts notoir onbetrouwbaar. Er zal dus altijd een vangnet moeten zijn, waardoor de conventionele centrales niet kunnen sluiten. Sterker nog: die zullen vaak harder moeten werken en daardoor minder zuinig zijn. Vergelijk het met een auto. Als die continu negentig kilometer per uur rijdt op de snelweg is hij heel zuinig. Rijdt diezelfde auto in de stad met continu optrekken en afremmen is het verbruik veel hoger. Hetzelfde gebeurt er met een stroomnet waar veel windmolens op zijn aangesloten. De conventionele centrales zijn, afhankelijk van de windsnelheid, continu aan het optrekken en afremmen. En dat alleen maar om het net stabiel te houden, zodat het lichtje in uw koelkast aangaat als u het deurtje open doet. Het gevolg is niet heel verbazingwekkend: meer energiegebruik in de conventionele centrales.

Daarnaast is de opbrengst van wind en zon ook nog eens zeer minimaal, en op geen enkele manier voldoende om aan de nog altijd stijgende vraag te voldoen. Als we van de fossiele brandstoffen af willen, en er zijn genoeg redenen waarom we dat willen, dan is nucleaire energie op dit moment de enige oplossing.

Nucleair is de enige optie

De traditionele kerncentrale, die betrouwbaar energie maakt uit uranium, heeft echter ook zo haar nadelen. Natuurlijk het bekende afvalprobleem, maar vooral ook de kans op ongelukken. Een extreem kleine kans, maar wel één met gigantische gevolgen. Een ontploffende centrale kan heel Nederland onleefbaar maken. Dat maakt zo’n centrale duur, de overheid zal dusdanige veiligheidsmaatregelen eisen dat alleen al het traject van vergunningsverlening iedere investeerder zal afschrikken. Zeker als je weet dat de overheid, zoals recent in Duitsland, van de ene op de andere dag kan besluiten dat kerncentrales gesloten moeten worden.

En toch willen we schone en betrouwbare energie. Maar we willen wel meer, zoals een kennis-economie. En daar komt dit verhaal allemaal op één punt samen.

Thorium als Manhattan-project

Het is mogelijk om een inherent veilige reactor te maken op basis van Thorium. Zo’n reactor kan dankzij het ontwerp niet ontploffen. Ook produceert zo’n reactor nauwelijks afval, en kunnen er geen nucleaire wapens mee gemaakt worden. Dat was overigens exact de reden waarom men in Amerika stopte met het onderzoek naar Thorium, het leger was juist erg gecharmeerd van plutonium voor haar kernwapens, en plutonium verkrijg je in een Uranium-centrale, niet in een Thorium-centrale.

Om zo’n inherent veilige centrale te kunnen bouwen moeten er echter nog wel wat hobbels worden genomen. Hobbels waarvoor heel veel geld, denkkracht en inventiviteit nodig zijn om die te nemen. Waarom zouden we dat als Nederland niet kunnen? Toen de Amerikanen zich met de tweede wereldoorlog gingen bemoeien begon men het Manhattan-project, om binnen een paar jaar de atoombom te kunnen maken. Mijn voorstel is om in Nederland een soortgelijk project te starten, een Nederlands Manhattan-project met als doelstelling het kunnen produceren van een schone, veilige, efficiënte en eenvoudig te produceren centrale.

Zo’n project zal niet alleen een prachtig eindproduct opleveren, met dito export-kansen. Het zou daarmee ook een aantal van de grootste wereldproblemen oplossen. Stel je een wereld voor waar overal eenvoudig voldoende energie geleverd kan worden. Er is geen houtkap voor verwarming meer nodig, geen vervuilende bruinkool of steenkool meer, zaken als desaltinatie voor de winning van zoet water worden eenvoudig realiseerbaar. Met goedkope energie is waterstof opeens rendabel voor de vervoersector. Kortom: de wereld zou extreem veel beter af zijn als er zo’n reactor zou bestaan.

Kosten

Wind- en zonne-energie slurpen op dit moment miljarden aan Nederlands belastinggeld op. Geld dat in de vorm van windmolens overal te zien is in ons landschap, maar waarvan de opbrengst nihil is. Wat nu als we daar nu mee zouden stoppen, en dat geld gaan besteden aan een grote internationale nucleaire campus? We praten over een budget van ongeveer twintig miljard per jaar. Een gigantisch bedrag.

Zo’n campus kan nieuw gebouwd worden, liefst ergens centraal in het land. Ik stel me een groot terrein voor met villawijken rondom een enorm research-complex met alle faciliteiten die je maar nodig kunt hebben. Een state-of-the-art complex, waarbij we de knapste koppen van over de hele wereld bij elkaar brengen met maar één doel: een veilige, schaalbare en efficiënte centrale ontwerpen. Een grote academische omgeving waar ieder beta-brein van gaat watertanden, voorzien van alle gemakken. Van de beste research-faciliteiten tot een fitness-centrum, van hoogwaardige horeca tot een zwembad. Een luxe paradijs dat haar gelijke niet kent, en dat alles om maar te zorgen dat we de knapste jongens en meisjes ter wereld bij elkaar krijgen.

Zoals de hippies massaal naar San Francisco trokken in de jaren zestig zullen we een omgeving bouwen waar de slimste mensen ter wereld naartoe komen om bij te dragen aan dit project dat een gigantische stap voorwaarts is in de ontwikkeling van de mensheid. En waarbij universiteiten, bedrijfsleven en overheid samenwerken met maar één doel voor ogen: zorgen dat we de energievoorziening in deze eeuw goed op orde hebben.

Geld kan en mag daarbij niet het probleem zijn. Het geld is er gewoon, het wordt momenteel alleen totaal verkeerd uitgegeven. Als we willen kan een nucleaire campus binnen twee tot drie jaar uit de grond gestampt worden, en kunnen we voor 2030 de eerste centrales draaiende hebben.

Als er maar een wil is

De historie heeft geleerd dat dit soort projecten kunnen werken. We moeten het alleen willen, en vervolgens ook doen. Maar waarom zouden we het niet willen?

De enige reden waarom dit plan niet opgepakt zou kunnen worden is dat de lobby van de windhandel en olie-industrie roet in het eten gaat gooien. Maar laten we de kans om nu eens iets nieuws en vooruitstrevends te doen wat échte problemen kan oplossen uit handen slaan door een stel lobbyisten?

De oproep is helder: tweede kamer, pleit voor die campus, make Holland great again! Het kan gewoon. Laat onze wereldberoemde architecten aan het werk gaan. Laat onze technische universiteiten weer voorop lopen in de wereld. En laat aan de wereld zien dat er op dit kleine stukje grond dingen gerealiseerd kunnen worden waar de rest van de wereld alleen maar van kan dromen.

 

NB: Dit is een vervolg op een eerder artikel over Thorium dat hier te vinden is: https://www.vrijspreker.nl/wp/2018/03/over-problemen-moet-je-niet-kletsen-je-moet-ze-oplossen/

21 REACTIES

 1. Thorium is hoogstens goed voor een overgangsfase van kernsplijting naar kernfusie. Veel leuker nieuws zijn initiatieven zoals ITER (kernfusie). Me dunkt dat die wél een nucleaire campus waard kunnen zijn. Al was het maar om de denkbeelden van wetenschappers op te schonen.

 2. De manoeuvre van fossiele brandstoffen en/of kernsplijting via Thorium naar kernfusie vertoont overeenkomst met deze goddelijke komedie om een scammer tot andere gedachten te brengen:
  Scamming a Gumtree Scammer.
  Joe Lycett weet het leuk te brengen.

  De strategie is oud en in bepaalde gevallen effectief:
  Misleiding signaleren, pareren met een contra offensief om in de hoek te drijven door als een Thor op beschamende punten te hameren en vervolgens op andere gedachten te brengen. Werkt ook om bijv. magisch realisme te vervangen door een schier magische werkelijkheid zonder fabeltjes. Op puur wetenschappelijke grondslag.

 3. Ik vroeg dit even omdat politici bepaald geen infrarood-licht van inzicht verspreiden, enigszins verwarmend en nuttig voor spierpijntjes, maar zodanig radioactief zijn dat ze van overheidsorganisaties een soort agressief oprukkende sociale kankergezwellen maken. Vandaar het gekanker van Jan en alleman op wetgevers. Hoe het met de kern hun levens zit weet ik niet, vandaar dat ‘kernafval’ nog een open vraag is.

  Een dumpwinkel is een plaats waar afdankers worden doorverkocht. Lijkt wel wat op de productie in de 2e kamer…

  Op nucleair terrein is veel achterstand in te halen! Onder de bezielende leiding van geestelijken en pseudo-wetenschappers (is er een verschil?) is er een vervuild zootje van gemaakt!

 4. @frits [7]: Of zijn de Roebels al bezig, Rusland is het land me de meeste visie, plus de meeste cum laude afgestudeerde studenten !

 5. Het is als vissen in troebel water. Zonder voldoende helderheid beslissingen nemen omdat het onvermijdelijk lijkt te zijn lijkt me nogal onwenselijk. Het Internationaal Atoomenergieagentschap is m.i. vanaf den beginne onwillig om een feitelijk niet-misvormde voorstelling van het atoommodel te propageren. Veel is er m.i. niet veranderd sinds de introductie van het atomisme. Althans, niet in de kern.

  Nucleaire misdrijven leiden vanwege schijnbare onvermijdelijkheid tot zetdwang (Engels en Duits: Zugzwang). Dergelijke dwang dient op initiatief van figuren met waanideeën normaal geacht te worden, als norm en mechanisme aanvaard te worden, hoe pervers van aard en vervuilend die dwang ook uitwerkt. Dat is een angel in het verhaal over nucleaire energie, die pas begrepen kan worden als door de misleiding in het huidig gepresenteerde atoommodel geprikt kan worden.

  Het gaat er niet om wie met een verhaal komt, maar wat de inhoud ervan is. Of misschien beter, hoe de dynamiek van oorzaken en gevolgen in elkaar zit. Om dat zorgvuldig te analyseren moet je iets doen zoals bij een bezoek aan een boom in een bos. Je kunt naar het totaalbeeld van die boom kijken, inzoomen naar de structuur van de schor, stam, takken en bladeren. Alleen moet je niet vergeten om die detailgegevens in de context van de boom te plaatsen en de boom weer in de context van het bos. Zonder actief in- en uitzoomen kom je tot gebrekkige conclusies.

  Het proces van fossiele brandstoffen en/of kernsplijting via thorium naar kernfusie kan verstoord worden doordat er al bij thorium gedacht kan worden dat een centrale voldoende milieuvriendelijk is. Terwijl het einddoel individuele kernfusie is, oftewel individuele onafhankelijkheid. Zolang er centrales zijn, is er immers sprake van afhankelijkheid en kan er gemolken worden door bijvoorbeeld advocaten, bureaucraten, distributeurs, investeerders, managers, marketing-specialisten, etc.
  Vergelijk dat melken met de cyclus van de bullmarkt die met voorgespiegelde beelden en financiering opgezweept wordt, als een bubbel overspannen raakt, om vervolgens bij een bearmarkt met militaire middelen neergeslagen te worden (oorlog). De markt komt om die manier niet tot rust, als uiers waaruit gemolken wordt. Beweging is gezond, maar hoe veroorzaakt en met welke gevolgen?

  Er wordt nu dik gedaan over vorderingen met thorium en kernfusie, maar vooralsnog komt dit bij mij over als opgeblazen verhalen waarvan het bestuurlijke DNA tot in de diepste kern als het ware genetisch gemanipuleerd is. Aanleiding om er (vooralsnog?) steriele afstand van te houden.

  “Walk like an Egyptian” klinkt misschien mooi, er worden misschien wat veronderstelde wereldwonderen geproduceerd, maar bij de uitwerking ervan kunnen allerlei vraagtekens gezet worden. Hetzelfde geldt overigens ook voor de bouw van een campus. Er zijn ook andere manieren om kennis te produceren en in de circulatie te brengen.

 6. Kim: Je schreef over knappe koppen. Ik zou dat anders formuleren; hoe meer hersenen als een walnoot, hoe beter!

  Walnoten staan bekend als powerfood voor hersenen, hoewel ze ten gevolge van atomaire capaciteiten ook nog andere uitwerkingen kunnen hebben. Hetzelfde geldt voor hersenen als een walnoot. Ook op dit gebied lopen wetenschappers ver achter de feiten aan. Ze zijn kennelijk blijven steken in fase 1 van het rouwproces; ontkenning.

 7. Tijdens het herordenen van notities kwam iets tegen dat ik verdenk van wetenschappelijke dwaling; volgens wetenschappers komt kernfusie alleen onder hoge druk op gang.

  “Uit hun waarnemingen bleek dat de dichtheid van de kleine ster, die de naam OGLE-TR-122B heeft gekregen, vijftig keer zo groot is als die van onze zon, die in omvang vele malen groter is. Daardoor is de druk in de kern van de ster toch groot genoeg om kernfusie op te wekken, het proces dat sterren laat stralen.”

  bron

  Lijkt een omkering te zijn. Wanneer straalt iemand van nature? Ergens vol van en onder lage druk, losjes overvloed verspreiden. Of is er iemand die gelooft dat er om de zon of een ster een soort hogedruk-kamer zit die de zon onder druk zet en houdt?

  Onder druk zetten wordt hoogstens gedaan om een reactor te creëren; reacties forceren. Dat systematisch bij mensen doen impliceert iemand tot een ding reduceren, een gebruiksvoorwerp, een instrument. Denk aan robotisering van mensen, in feite georganiseerde misdaad.

 8. Om mijn bedenkingen jegens thorium op een andere manier te duiden; in mythologie is Thor een hulpje, een vazal van Odin de oppergod. Zoals een prime-minister een hulpje, een vazal van een vorst is.

  Thor kan zich afvragen wat de bedoelingen van Odin zijn, zoals een prime-minister zich kan afvragen wat de bedoelingen van een vorst zijn. Bij kernfusie die ieder zelf onder controle heeft ontstaat individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid, hoewel in samenwerking met anderen. Iets waarvan je zou denken dat dat het uiteindelijke doel van een vorst is. Helaas kan schijn bedriegen.

 9. Eerst zien dan geloven met de kernenergie. Het is geweldig tot dat er een onderdeel oververhit raakt, een tsunami op bezoek komt, of er een dronken malloot aan de knoppen zit. En wat moet je met tonnen gevaarlijk radioactief afval dan nog duizenden jaren zo blijft en al die tijd “ge-managed” moet worden?

  De nepliberalen van de VVD zijn opeens ook weer uit de kast ten faveure van (uranium) kernenergie. Lees: de belangen van hun maffiamaatjes uit de vastgoedwereld.

  Kernenergie hoort naar mijn mening thuis in het utopia waar ook de windmolens en zonne-centrales horen. Misschien is het iets voor de toekomst maar doe mij voorlopig maar converntionele electriciteitscentrales. Tot dat er iets beters is uitgevonden.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 10. Vele jaren geleden zag ik op tv en las ik in de krant verhalen (dat soort dingen deed ik vroeger nog…) over “warmte-kracht koppelingen” in de industrie.
  Lang verhaal kort; hier zou gebruik worden gemaakt van afvalwarmte uit de industrie om daarmee electriciteit op te wekken. Nooit meer iets van gehoord.

  Was dat idee te goed om politiek uitvoerbaar te zijn? Want goedkope energie voor iedereen. Of gewoon een van de vele wilde plannen?

 11. En al die commotie om niets. Er is genoeg fossiele brandstof voor minimaal 200 jaar. Ondanks dat CO2 sinds de industriële revolutie is toegenomen met ca 220 ppm tot de huidige 450 ppm is de temperatuur in diezelfde periode slechts met 0,6 gr. toegenomen. De temperatuur daalt zelfs de laatste twee jaar. Dat CO2 dus voor opwarming van de aarde zorgt, is volstrekt onjuist. Een beleid dat er op gericht is de CO2 uitstoot met 50% en meer tew willen verminderen is daarom ook onzinnig. Het belangrijkste broeikasgas is overigens waterdamp met ca. 40.000 ppm. Zonder water echter geen leven en met CO2 wordt de aarde alleen maar groener.
  Het huidige beleid is totale verdwazing en kernenergie is voorlopig niet nodig. Tijd genoeg voor studies naar thorium en kernfusie.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 12. @Hang Bejaarde [16]: Dat alles geldt voor kern-splijting, niet voor kern-fusie.

  @Hoeder [18]: Mijn ervaring leert dat een zeeklimaat zoals in de lage landen een drukkend klimaat oplevert. Hoge luchtvochtigheid, veel regen. Terwijl bij bijv. een landklimaat of een mediterraans klimaat de lucht niet te vochtig is en een regenbui heerlijk verfrissend. In een zeeklimaat wordt behalve warmte ook (en vooral) kou uitvergroot. Warmte wordt drukkender, kou snijdender. En CO2… daar groeien planten en bomen heerlijk van. Niets mis mee.

  Als er een boosdoener is, dan is het wel hoge luchtvochtigheid waarbij van alles in de lucht hangt. Meer vocht, minder zuurstof, zo gaat dat. Zelfs donder en bliksem is dan niet wat het zou kunnen zijn.

  Hoeder [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [19]: warme lucht kan inderdaad veel meer waterdamp bevatten dan koude lucht. Op de polen is ca 16.000 ppm waterdamp en op de evenaar ca 60.000 ppm. Allemaal broeikasgas. Vergelijk dat nu eens met CO2. Het CO2 verhaal is onzin. Ook het IPPC erkent dat de rol van CO2 veel minder is dan verwacht. Helaas verwijzen velen altijd naar de modellen van het IPPC, die dus een onjuiste simplificatie van de werkelijkheid is.
  Veel zorgelijk is geoengeneering waarbij bewust toxische gassen als barium en strontium in de lucht gespoten (chemtrails), waar onze overheid, uiteraard, niets tegen doet en het KNMI het gewoon ontkent.

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 14. @Hoeder [20]: We begrijpen elkaar 😉

  In steden is smog een probleem. Hoewel ik op het platteland een opmerkelijke hoeveelheid chemtrails heb geconstateerd. Als ik het me goed herinner met een nogal hoog gehalte strontium die in de lucht hing. Alle zegen komt van boven zullen we maar zeggen 😀

Comments are closed.