zondag, 4 november 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Fake news in 1940 (2)

Afgelopen donderdag verwees pcrs naar het verordeningen blad van de Rijkscommisaris van de NL bevolking. Aangezien ik in mijn boeken verzameling twee dikke boeken heb met deze verordeningen heb ik de betreffende verordening gelezen en gescand. 

Soms blader ik de verordeningsbladen van de bezetter door. Het is zeer deprimerend. Ik kan het niet goed overbrengen. Een webpagina met scans vertelt het verhaal niet. Pagina na pagina verordeningen om het volk en vooral ook de economie in het gareel te krijgen doorbladeren is niet in woorden te vatten. Het is een bevreemdende ervaring, juist ook omdat het zo herkenbaar is. En eigentijds.

Er zijn diervriendelijke verordeningen die bepalen dat warmbloedige dieren bij het slachten voor het bloed begint te vloeien moeten worden verdoofd (halal slachten discussie). Er zijn verordeningen die gaan over de volksgezondheid; het gratis behandelen van geslachtsziekten (discussie over SOA poli klinieken en gratis testen). En over een droom van D66, het gedwongen kunnen inenten van de bevolking. Net als men nu bezig is met de drones te reguleren was er toen een verordening over het oplaten van vliegers.

Maar verreweg de meeste verordeningen gaan over geldverkeer, en de productie en distributie van goederen en diensten. Het is economisch interventionisme ten top. Alle aspecten van handel, economie en geldwezen worden tot in de kleinste details beschreven. Het is een EU avant la lettre. Dezelfde staatsinmenging, interventionisme. Hoe vrij zijn we nog?

VERORDENING van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied ter bescherming van de Nederlandsche bevolking tegen onjuiste berichten.

Op grond van § 5 van het Decreet van den Fuhrer betreffende de uitoefening der regeeringsbevoegdheden in Nederland, van 18 Mei 1940 (R.W.B. No. I, blz. 778), bepaal ik:

§1, Door middel van de radio mogen slechts uitzendingen beluisterd worden, die uitgezonden worden:

1) door zenders binnen het door dc Duitsche weermacht bezette Nederlandsche gebied;

2) door zenders binnen het Groot-Duitsche Rijk met inbegrip van het Protectoraat Bohemen en Moravië, alsmede van het Gouvernement-Generaal voor het bezette Poolsche gebied;

3) door zenders, die aangesloten zijn op een van de onder nummers 1 en 2 genoemde zenders

§2 (1) Hij, die een anderen, dan de in § 1 opgesomde zenders opzettelijk beluistert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar en met geldboete van ten hoogste 100000 gulden of met een van deze straffen. In bijzonder ernstige gevallen kan gevangenisstraf van ten hoogste 10 jaar en een geldboete van onbeperkte hoogte of een van deze straffen uitgesproken werden.

(2) De gebezigde ontvangtoestellen moeten in elk geval verbeurdverklaard worden.

(3) Hij, die berichten, die hij, direct of indirect, door een, ingevolge alinea 1 verboden handeling verkregen heeft, opzettelijk verspreidt, valt eveneens onder de strafbepalingen van alinea 1.

(4) Handelingen, in alinea 1 of 3 genoemd, worden als misdrijf beschouwd.

§. 3. (I) Dc strafvervolging op grond van §2 vindt slechts plaats op bevel van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied.

(2) Het bevel ingevolge alinea 1 is aan geen termijn gebonden; het kan zich bepalen tot bepaalde personen.

§. 4. Deze verordening treedt in werking op den dag van haar afkondiging.

‘s-Gravenhage, 4 Juli 1940. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlanderse gebied:

SEISS-INQUART.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. toute va bien schreef op : 1

  Beste schrijver wat bevreemd U, dat we onder een dictactuur leven,
  jeest U eens Solon, lang voor dat we opnieuw de dagen gingen tellen, Solon ontwierp wetten voor de Romeinse Keizers, als je de consequenties wilt aanvaarden, ben je altijd een vrij mens, dat vrij zijn cq voelen is een psychise questie, een gevoel, wat niet eeuwig zal duren maar wel zo lang, het individu dit / het wenst.

  Ratio [2] reageerde op deze reactie.

 2. Ratio (auteur van dit artikel) schreef op : 2
  Ratio

  @toute va bien [1]: Dank voor de verwijzing naar Solon. Schaam me een beetje voor deze omissie in mijn kennis. Ik kom er steeds weer achter dat het gymnasium dat ik volgde een unieke prestatie heeft geleverd door de minst interessante teksten der klassieke oudheid ter vertaling aan te bieden.

  Afgezien van deze deels persoonlijke tekortkoming, je vrij voelen als je niet vrij bent is verloochening van feiten. Je liegt tegen jezelf. Deze verbloeming zal inderdaad de toets niet doorstaan, dus is tijdelijk. Totdat je de pil slikt met de juiste kleur.

 3. jhon schreef op : 3

  Soevereiniteit is de basis van vrijheid !
  www.youtube.com

 4. Nico schreef op : 4

  Als iets herkenbaar is betekent het dat er niet veel veranderd is. Hoogstens de gedaante zou je denken.
  Als je ontwikkelingen probeert te reconstrueren, valt vooral op dat staatsreligie steeds meer het karakter krijgt van religieus extremisme. Steeds invasiever en vervuilender wordt.

  Vroeger propageerde de RKK nog een platte aarde oftewel een platte organisatiestructuur. Hoewel er toch hiërarchie bestond. Het veranderende karakter is waarschijnlijk te wijten aan beslissingen die over steeds meer schijven lopen.
  Wie zich achter lagere echelons kan verstoppen voor de consequenties van eigen beslissingen over anderen, wordt mogelijk ongemerkt steeds extremistischer en daarmee wreder. Hoe meer organisatielagen met isolatie (van papierwerk, procedures, regels etc.) er tussen, hoe ‘lager’ en goedkoper het gedrag van veronderstelde toppers kan worden.

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

 5. Nico schreef op : 5

  @Nico [4]: Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Extreem links en rechts, extreem conservatief of progressief veroorzaken beiden allerlei onnodige ellende.

 6. Nico schreef op : 6

  De traditie om de ene groep te ‘verrijken’ door de andere groep te laten verarmen bestaat helaas nog steeds. Gezien de afbeelding linksboven bepaald geen kat in ’t bakkie.

  De ziekelijkste verarming die afgedwongen wordt is immaterieel van aard.

  jhon [7] reageerde op deze reactie.

 7. ratio schreef op : 8

  @jhon [7]: hebben we ook mee te maken gehad, een goede brief schrijven en ze stoppen met hun dreigementen en gaan voor gemakkelijker prooi.

 8. Nico schreef op : 9

  @jhon [7]: Mijn ervaring leert dat wannabe afpersers van nogal waardeloze substantie zijn en vooral de milieuvervuiler uithangen. Het houdt niet alleen bezig, maar heeft ook een uitstralende werking. Vergelijk met goudzoekers in de Amazone die hele rivieren vergiftigen met kwik, om wat goud uit die omgeving te kunnen persen. Gewetenloze en schadelijke milieuvervuiling, of het nu om wannabe afpersers of om goudzoekers gaat.

  Bij dat soort figuren komt afdoende stopkracht hoogstens uit de loop van een vuurwapen, want ze gaan door tot ze dat niet meer kunnen. Een pittige brief of advocaten er als bloedhonden op af sturen veroorzaakt hoogstens een verandering van strategie, zoals een ander doelwit uitkiezen.