Ofschoon de officiële naam van bet land (nog) niet zo luidt, voldoet het land al ruimschoots aan de maatstaven en vereisten voor het hanteren van deze naam. Aanvrage om aansluiting in een alliantie met Noord-Korea of Cuba zal dan vermoedelijk ook weinig bezwaren met zich brengen, want de eens bestaande relatieve vrijheid is op vele terreinen ernstig uitgehold en op andere geheel verdwenen.

01.

In geen enkel land wordt door de overheid zoveel getapt als in Nederland.

02.

Antiwitwasterreur op grote en kleine schaal wordt nu alom uitgeoefend; de vraag naarantiwitwasmedewerkers groeit gestadig en zal vermoedelijk pas verzadigd zijn, wanneer 50 procent van het GDP uit antiwitwasactiviteiten bestaat.

03.

De gezondheidszorg heeft een sovjetgehalte bereikt, dat geleid heeft tot het aanstellen van ruim twee keer zoveel medewerkers als er nodig zijn; het percentage van het nationaal product dat uit gezondheidszorg bestaat groeit gestadig.

04.

Men heeft geen econoom nodig om te berekenen, dat de burger reeds bij zijn of haar geboorte voor 95 procent staatseigendom is; alleen het ingebrand lijstnummer voor de verkiezingen ontbreekt nog, maar de geboden diversiteit is slechts schijn.

05.

Het aantal wetten en bepalingen is zo groot, dat het voor 100 procent zeker is dat niemand zich er aan zal kunnen houden.

Ergo: de ideale situatie is bereikt; iedereen kan op elk moment in de kraag gegrepen worden. Het complex van wetten en bepalingen is zelfs zo geconstrueerd, dat het nakomen van de ene bepaling automatisch het overtreden van een andere impliceert. Hiermee is het ideaal van iedere machthebber bereikt: alleen Hij kan immers onze zonden, onder afgifte van de vijf procent vrijheid die ons rest, wassen en vergeven.

VERLAAT HET SCHIP NU!

Hugo van Reijen

10 REACTIES

 1. Even wat zeuren. Volgens Mises is het eigenlijk geen communisme maar interventionisme waar we last van hebben. In naam is er nog prive eigendom. Interventionisme wil zeggen dat men door zeer veel en verregaande wetgeving precies gaat bepalen wat er moet gebeuren in het land. In 1947 noemde hij dat het duitse model, om aan te geven dat het duidelijk anders was dan communisme. Nazisme probeerde tot een gleichshaltung te komen waarbij politiek en volk samenkwamen en waarbij de economie ten dienste stond van de grotere doelstellingen van het rijk.

  Bij ons gaat het uiteraard niet om de grootsheid van het rijk maar om het algemeen belang. Dat als reden voor het ingrijpen wordt gepresenteerd.

  Als je NL socialistisch of collectivistisch noemt dan ga ik met je mee, het is een beetje definitie kwestie. Maar in communisme zal je bijvoorbeeld niet snel kunnen witwassen want je hebt geen prive eigendom van productie middelen.

  hugo [2] reageerde op deze reactie.

 2. @ratio [1]:
  Ga dan maar eens kijken in Hanoi of Ho Chi Minh.
  Er zijn daar wisselkantoren,waar je anoniem zonder enig probleem
  in enkele minuten miljoenen dollars kunt wisselen beide kanten op,
  zonder enige formaliteit,
  zoals het 40 jaar geleden nog in NL was onder DEN UYL, hugo

 3. Ik sluit me aan bij Hugo. Als we een communisme hadden dan waren er geen problemen met de zorg en energie. En geen verrijking van de elite. Het enige wat helaas nog telt in onze westerse wereld is het kapitalisme… Jammer.

 4. Als het zo is dat geboden en verboden vrijwel gegarandeerd plaatsvindt… dan doet dat denken aan een uiting van religie “het loon van zonde is de dood”. Kennelijk was het de bedoeling vissen naar ‘nieuw bloed’ wat makkelijker te maken, maar ook bij tirannie is het loon van zonde de dood. Het enige wat met systematisch tegen-natuurlijk gedrag bereikt wordt is dat men er vanaf wil.

  Helaas worden gewone mensen in duistere ontwetendheid gehouden over wat tegen-natuurlijk van aard is. Zo bezien is het niet verwonderlijk dat na het Nederlandse Plakkaat van Verlating om een tiran de deur te schoppen ‘gewoon’ weer opnieuw begonnen is met het systematisch schenden van puur natuurlijke processen.
  Zo gingen na de nogal bloedige Reformatie Hervormden en Gereformeerden – als gevolg van erfelijke belasting door het Romeinse christendom – ‘gewoon’ door met pogingen om de kernen van de levens van anderen pervers te her-vormen en re-formeren. Hedendaagse pseudo-wetenschap heeft die rol overgenomen en kijk eens wat ervan gekomen is. Allerlei onreinheid en perversiteit. Waarin Nederland overigens niet uniek is.

  Communisme? Wat te denken van de puur natuurlijke ‘sacred commmunion’ tussen een individuele man en vrouw en binnen een individuele gezinskern? Welnee, niks aan elkaar toegewijd. Interventionalisme creeërt bruikbare instrumenten, zoals loonslaven. En wat te denken van belasting- en schuldslavernij die probeert af te persen en uit te persen door geliefden tegen elkaar uit te spelen, te chanteren met elkaars welzijn? Hoe een ideologie die in de circulatie is gebracht ook genoemd wordt, het komt zo bezien toch neer op georganiseerde misdaad.

 5. De overheid geeft je het werkelijke gevoel, dat je aan voeten en handen gebonden wordt?
  Afschaffen ambtenarij is juist zogenaamd het logo maar stiekum groeit het legertje ja-en-amen-knikkers?

 6. Voor liefhebbers die liever onvervalste liefde zien dan de huidige wereldorde die vervalsingen daarvan verkoopt:

  De film Olympus Has Fallen betreft de verovering van het Witte Huis en gijzeling van de president door terroristen. Het uiteindelijke doel was Amerika op te blazen door kernwapens in silo’s op afstand te detoneren. Een held stak daar een stokje voor.
  Als je Amerika als beeld van politie gebruikt, dan had de leider van deze terroristen beslist een punt door te vragen “stel je voor welke voorspoed en welvaart mogelijk zou zijn als Amerika andere landen niet zou destabiliseren”. Best interessant dat degenen die zich als terroristen gedragen zich beklagen over vermeend terrorisme (een staaltje van projectie), gedrag dat eigenlijk alleen bedoeld is om feitelijk terrorisme te neutraliseren.

  Wat dat betreft is de Nieuwe Wereld een slap en ontspoord aftreksel van de Oude Wereld. Tijdens het Chinese keizerrijk werd het Kunlun gebergte ingezet als een mythologische ‘gate to heaven’. In die tijd was terrorisme en tirannie nog een algemeen taboe, waar zowel ‘hemel’ als ‘aarde’ zorgvuldig ter preventie over waakten.

  Niet alle verandering is vooruitgang!

 7. Evolutie in beschaving en cultuur lijkt helaas op degeneratie.

  Het is echt mijn hobby niet om van alles af te zeiken. Maar eerlijk is eerlijk, ten tijde van de Gele Keizer kon iedereen zich veilig onderdompelen in beschaving en cultuur, waarbij het risico op een vergiftigde en vervuilde geest vrijwel verwaarloosbaar was. Leerkansen en kansen op een bevredigend leven te over. Na allerlei evolutie, lees degeneratie, is dat precies omgekeerd.

  Zo bezien zou de huidige Chinese president er zeer verstandig aan doen om eens grondig in het Chinese verleden te (laten) graven, zodat allerlei geestelijke milieuvervuiling effectiever aangepakt kan worden. Ik ben zeer benieuwd hoeveel kennis nog geconserveerd is, of anders gerestaureerd kan worden onderweg naar het liefst volledige herstel van het originele (zelf)bestuurlijke DNA.

 8. “VERLAAT HET SCHIP NU!”

  Goed advies. Wordt aan gewerkt :))

 9. In 2008 heb ik het zinkende schip Europa verlaten en woon nu relax op een Caribbisch eiland (Nee, geen Nederlands eiland natuurlijk). Deels met leedvermaak, deels met pijn in mijn hart volg ik de ontwikkelingen van mn Nederland en verbaas mij er dagelijks over hoe volledig doorgeslagen de Nederlandse politiek is. Onbegrijpelijk dat de mensen niet de straat opgaan en alles plat leggen. Nou ja, onbegrijpelijk. De Nederlandse staat heeft al hun onderdanen in een volledige houdgreep. Heb je een andere mening, krijg je ontslag of moet je voor de rechter verschijnen. en dat durven de mensen niet vanwege hun hypotheek, schoolgeld voor de kinderen etc. Dus de overheid gaat gewoon door, zonder tegenstand.

Comments are closed.