Vrijspreker: U las laatst het boek “The coddling of the American mind” door Greg Lukianoff en Jonathan Haidt. Nog wat van opgestoken?
Opperdienaar: De auteurs bespreken het verschijnsel dat kinderen in de VS steeds meer van risico’s afgeschermd worden. Afgeschermd, niet alleen fysieke risico’s, maar ook van van ideeën die iets afwijken van het gemiddelde.

Zo noemen ze een checklist om te testen of je kind klaar is voor school. Een van de punten was of hij alleen een klein stukje naar school kon lopen. Vandaag de dag is dat illegaal in de VS. Het kan gebeuren dat de buren een kliklijn bellen en dat het kind uit huis gehaald wordt. Vanzelfsprekend is een kind veel veiliger bij de overheid. Dat er op universiteiten ‘safe spaces’ zijn waar studenten zich kunnen terugtrekken als ze een idee horen waar ze van schrikken, had ik al eerder behandeld.

De schrijvers zijn van mening dat dit slecht is voor kinderen. Ze horen risico’s te kunnen nemen, zodat ze het gevoel krijgen voor grenzen en gevaren en het idee van controle over hun leven. Als ze steeds door een autoriteit worden afgeschermd van gevaren, zullen ze later ook sneller bij het eerste beste probleem om een autoriteit vragen die het probleem doet verdwijnen.
Vrijspreker: Het lijkt me ondoenlijk voor die autoriteit aangezien A kan schrikken van iets dat B zegt of doet en andersom.
Opperdienaar: Als heerser moet je dan om te beginnen iedereen zo dicht mogelijk bij elkaar krijgen en ook het liefst zo stil mogelijk houden. Het levendige ‘debat’ over de kleine verschillen, zoals Noam Chomsky voorstelt, levert denk ik al problemen op, omdat iedereen alsnog beschermd wil worden. Je wilt een intellectuele singulariteit.

De auteurs halen Peter Gray aan die beweert dat kinderen met vrij spelen leren onderhandelen met anderen. Door vrij spelen te verminderen zouden mentale problemen zoals depressies en zelfmoord enorm zijn toegenomen.

Daarna halen ze  Steven Horwitz aan die bekeek wat gevolgen van de vermindering van vrij spelen zijn voor de daar uit voortkomende volwassenen. Wat hij de ‘kunst van de associatie’ noemt, ziet hij als essentieel voor een functionerende democratie. Hij noemt vrije steden als voorbeeld van samenlevingen waarbij de burgers hun conflicten voornamelijk zelf oplossen en nauwelijks toevlucht zoeken tot autoriteiten om hun problemen op te lossen.
“Bij vrij spelen is het van het grootste belang dat het altijd vrijwillig is. Iedereen kan afhaken op elk moment en de activiteit onderbreken. Dus kinderen moeten nauwkeurig op de behoeftes en zorgpunten van anderen letten, als ze het spel willen voortzetten. Ze moeten zelf conflicten over eerlijkheid oplossen zonder een volwassene die  ze daarbij te helpt” Volgens Gray is het zo dat als door volwassenen georganiseerde activiteiten de plaats in nemen van vrij spelen, deze dingen minder goed geleerd worden.
Horwitz: “Een samenleving die het moeilijker maakt voor kinderen om deze vaardigheden te leren, ontneemt hen de mogelijkheden om sociale interactie gladjes te doen verlopen. De verruwde omgangsvormen die hier het gevolg van zijn, creëren een wereld met meer conflict en geweld. Een wereld waar ieders eerste instinct steeds meer zal zijn het roepen om dwang door derde partijen om problemen op te lossen. Problemen die ze in staat zouden moeten zijn zelf op te lossen.”
Ook het demoniseren van uitsluiting ziet hij als slecht. Uitsluiting is ook belangrijke terugkoppeling voor gedragsaanpassing. Als uitsluiting verboden wordt, krijgen kinderen geen terugkoppeling over hun gedrag. De autoriteit dwingt hun deelname af, onafhankelijk van hun gedrag.

Reason heeft er ook een interview aan ‘the coddling of the american mind’ gewijd.

Vrijspreker: Bescherming leidt tot gevaar?
Opperdienaar: Je kunt het vergelijken met de welvaartsstaat. Uitkeringen bedoeld om te beschermen, maken onderdanen afhankelijk en kwetsbaar. Dit soort ontwikkeling worden vaak het eerst duidelijk in de buitenlandse politiek, net zoals het geweld daar het eerst openlijk gebruikt wordt om problemen op te lossen. De drones vliegen eerst boven Yemen en daarna pas in het thuisland. Denk aan de onderdanen van Libië en Irak die beschermd moesten worden tegen gekke heersers.
Maar ook wat er in Waco Texas gebeurde was al een teken aan de wand. Daar werd een groep mensen aangevallen om de kinderen te beschermen, maar uiteindelijk moordde de overheid de hele gemeenschap uit, inclusief de kinderen waar het zogenaamd allemaal om te doen was.
Suzanne Venker noemt een ander voorbeeld in ‘the snowflake culture is killing our kids’: Op sommige universiteiten is klappen vervangen door met je handen wapperen, om te voorkomen dat er iemand getriggered wordt.
Vrijspreker: Het lijkt dat de intentie is om veiligheid te bevorderen, terwijl het juist agressie bevordert.

12 REACTIES

 1. Het is menselijk om een comfortzone voor jezelf te willen scheppen. Het is een taak van leraren om die comfortzone te doorbreken. De geest te prikkelen. Als men zelfs op universiteiten dat niet inziet, dan is er veel verloren, want uit de universiteiten komt het kader dat ons over enkele decennia regeert.

  jhon [8] reageerde op deze reactie.

 2. Dit sluit aan op wat ik zojuist hier schreef over toenemend extremisme v.w.b. staatsreligie. Wat veroorzaakt wordt door bufferzones die worden geacht de klappen op te vangen.

  Omdat individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid tot mijn “Mein Kampf” is gemaakt, is het niet verbazingwekkend dat ik als ZZP / freelancer bepaalde ervaringen achter de rug heb. De perverse uitwerking van bescherming komt dan in ‘volle glorie’ tevoorschijn. Sommigen worden ingezet als stootkussen / boksbal om anderen te beschermen. Als ZZP is er geen enkele comfort zone of bufferzone jegens groepsgedrag en groepsmechanismen. Duikt er een perversiteit op, dan heb je er direct last van, is er in beginsel niemand die je zal helpen en sta je er alleen voor om te pareren. Waarbij blijkt dat groepsleden te vaak dankbaar misbruik maken van rugdekking.

  Ideologieën en groepsmechanismen maken het goedkoop om voor jezelf iets te bereiken ten koste van anderen. Dat werkt allerlei richtingen op.

  M.i. is de enige route om een gezond, robuust karakter te kweken de uitdaging van onze “Mein Kampf” aan te nemen. Hoewel dat niet het hele verhaal is. Er is ook sprake van milieuvervuiling van leefomgevingen. Groepsleden zijn geneigd te denken “wij zijn met veel, jij maar alleen” en hun zin door te duwen. Allerlei conflicten en worstelingen die daaruit voortkomen produceren een vechtersmentaliteit waartoe de omgeving dwingt. Dat gaat helaas ten koste van leven en (onvervalste) liefde, genees-, levens- en opvoedkunst. In een belastende, dwingende omgeving die pover optreedt blijft armoede voortbestaan, ook al lijkt het materieel misschien wel goed te gaan.

  Dit is wat er van besturen zonder heldere, zuivere ‘spirit’ komt. Ongebalanceerd, geestdodend en milieuvervuilend. Er wordt een stapel problemen gecreëerd waar volgende generaties mee opgescheept worden. Niet iets om trots op te zijn, eerder iets beschamends. Vooral als in wezen perversiteiten verkocht worden als verworvenheden.

  Hang Bejaarde [5] reageerde op deze reactie.

 3. Kinderen te lang en teveel beschermen creëert overgevoelige watjes. Dat werkt allerlei kanten op. Een paar voorbeelden:

  Een staatshoofd die met hoofsheid wordt behandeld kan overgevoelig worden door zich te laten afschermen door lakeien, waardoor moeilijker benaderbaar. Wie doordringt en recht voor de raap iets zegt kan te horen krijgen “hoe durf je zo tegen me te spreken” en worden afgevoerd.

  Een investeerder of bestuurder wordt met ‘respect’ behandeld, kan overgevoelig worden door zich te laten afschermen door ‘honden’ of ‘robots’ annex trouwe dienaren, waardoor moeilijker benaderbaar. Wie doordringt en recht voor de raap iets zegt kan te horen krijgen “ik heb geen behoefte om hiernaar te luisteren” en worden afgevoerd.

  Voetvolk is er om de klappen op te vangen en verschuilt zich domweg, botweg en/of ruwweg achter procedures, wet- en regelgeving. Of ‘gewoon’ een manager, want ‘behehl ist befehl’.

  Outsiders zijn er om van de magie van organisaties te ‘genieten’. Wie niet zelf iets kan of mag bedenken en/of doen, kan ertoe overgaan overgevoelig perfectie te eisen.

  Terwijl vroeger de ‘platte aarde’ annex platte organisatiestructuur zoveel als mogelijk de norm was, daarmee individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid, heeft nu ‘globalisering’ plaatsgevonden. Het lijkt alsof groepsleden ballen hebben, maar ze stellen alleen iets voor dankzij andere groepsleden. De ‘platte aarde’ is omgevormd tot een door infecties opgezwollen balzak (globalisering). Het denken van een individu moet en zal geïnfecteerd zijn met bepaalde denkwijzen om daarmee te kunnen ‘leven’.

  Qua psychologie: Overgevoeligheid duidt oorzakelijk op beschadiging, misvorming, trauma en hindert herstel naar gezondere sociale verhoudingen.

  Overgevoeligheid staat ook wel bekend als decadentie.

  Hang Bejaarde [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [3]: “…dat ik als ZZP / freelancer…” Aha, nu snap ik het. Ze betalen jou per woord om hier te reageren? 😉

  @Nico [4]: “Overgevoeligheid staat ook wel bekend als decadentie.” Zo had ik decadentie zelf nog niet gedefinieerd. Maar interessant punt.

  Het verhaal hierboven en de nieuwe “Geldmaat” (scheelt 2 lettergrepen) zijn goede voorbeelden van dat de samenleving richting niveau nul evolueert. Geenstijl legt terecht de link met de alles-automaat uit de film “Idiocracy” die helaas steeds meer realiteit aan het worden is. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5d7SaO0JAHk

  Nico [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Hang Bejaarde [5]: Nee hoor, er is niemand die mij/ons betaalt. Sterker, wij zijn doelbewust de grond in getrapt, tot ongeveer de Zuidpool, en zoals ik hier schreef aan een soort Holomor onderworpen. Altijd weer interessant hoe geesteszieke groepsleden hun zin doordrijven ten koste van anderen. Dat demonstreert zo mooi waar ze feitelijk voor staan. Als iets kan, waarom dan niet ‘gewoon’ doen?

  Het voordeel van tot ongeveer de Zuidpool getrapt worden is de mogelijkheid om alles wat daarboven zit te flamberen 😀 Alleen het gezonde, of wie dat wil worden overleeft dan.

  Hier een nieuwsbrief over chemische aanvallen op het lichaam. De parallel met aanvallen van sociale chemie op individuele levens is evident. De top 2 van sociale leefmilieuvervuilers bestaat voor ons logischerwijs uit groepen, te weten overheidsorganisaties en industrieën. Als sociale chemie eenmaal verstoord raakt gaat het van kwaad tot erger.

 6. @Hang Bejaarde [5]: Het woord decadentie betekent ‘verval’. Dat kan zich op allerlei manieren uiten. Wie zich bijvoorbeeld verstopt achter hoofsheid of fatsoen kan zomaar in verval geraakt zijn. Overgevoeligheid die onwil om te communiceren maskeert. Wanneer de boel vervolgens escaleert ‘logischerwijs’ gaan klagen over hysterie. Terwijl de reactie die loskomt best weleens welverdiend kan zijn.

  Het verhaal over Geldmaat staat haaks op de kennelijke intentie om cash uit levens te verbannen. Je vraagt je dan af hoe zit het met de race om van alle substantie af te komen en totale controleerbaarheid en robotisering te bewerkstelligen. Verdeeldheid onder decision makers? De zonnige kant daarvan is dat zolang die verdeeldheid bestaat robots nog niet hebben gewonnen. Of misschien beter, nog geen totaal verlies veroorzaakt. Zolang er leven is, is er hoop!

 7. Decadent : het sterven van de esthétique ( smaakvol – schoonheid)

  Le confort intellectueel, het steeds gemakkelijker worden van wege het zakken van het vereiste niveau.

  Cécadente et déargentée, gaat samen met financiele verarming.

  Gevoels matige vermindering, verval van ?

  In Frankrijk wordt er nog steeds Philosophie onder wezen op de scholen, onze schoondochter afgestudeerde Philosophe, benoemd aan de Sorbonne Parijs, geeft les hier in, en veel kinderen vinden het interessant, komt ook een stuk van lesgever de meesteres in dit geval, jammer dat men dit in Nederland niet belangrijk vindt,
  hopelijk wordt de universiteit van Friesland in ere hersteld Franeker, René Descartez heeft daar lessen gevolgt .

 8. @jhon [8]: Men wil lekker met oogkleppen op verder sjokken in de gender blubber, ze zijn angstig voor de werkelijkheid, Amsterdam is het Getho van de gegenderde pseudo mannen en vrouwen, als men wist wat er achte de coulissen en achterkamertjes gebeurt, het nephotisme voert de boven toon, dit voor dat, de gewone pa moe en de kinderen staan hier volkomen buiten, smeerboel !

 9. Wat cash geld betreft, ja een doorn in hun oog, geen of weinig vat op, we zijn ooit begonnen met schelpjes en steentjes, later goud nog later munten, het is gezegt een betaalkaart is gemakkelijk, alhoewel niet veiliger, maar het wordt enorm gepropageerd door de banken er komt een heel aardig stukje inkomen naar binnen bij de banken door de betaalkaart, met geld niets !

 10. Misschien is kan men zichzelf doodknuffelen gerelateerd zijn aan je eigen mogelijkheden kennen en jezelf vertellen hoe goed je zelf wel niet bent, in tegenstelling tot anderen. Om die voorsprong vervolgens te beschermen en liefst te vergroten, om vervolgens nogal overgevoelig te reageren als die (kennelijk verslavende) voorsprong dreigt weg te vallen. Volgens koning Salomo: Alles is ijdelheid.

  Praktisch vertaald betreft het lichamelijke kracht (zoals bij sport en kampioen worden), intellectuele, geestelijke, emotionele, sociale kracht. Of, bovenop het natuurlijke, het traditionele bezit van een overdosis poen en/of wapens.
  Terwijl een opvoeder probeert door te geven, te schenken, te stimuleren, te inspireren en desnoods te zuiveren om aan de andere kant van de balans zoveel mogelijk tegenwicht te creëren, immateriële kapitaalgroei, hangt de sociale orde en het maatschappelijke systeem aan elkaar van gebreken veroorzaken, gebreken in stand houden, van overdosissen profiteren. ‘Desnoods’ middels immateriële kapitaalvernietiging. Vandaar dat kennis vooral wordt gezien als machtsmiddel (bijv. een handeltje of een breekijzer) om de eigen zin door te kunnen drijven. Onderworpenheid aan de goden impliceert traditioneel onderworpenheid aan willekeur.

  Vanuit filosofisch perspectief streeft oosterse filosofie traditioneel naar evenwicht, terwijl westerse filosofie traditioneel naar onbalans streeft om anderen bruikbaar te maken en te kunnen blijven gebruiken. Als resp. koorddansen of juist gewichtig op één kant van een wipwap duwen. Dat laatste lijkt mooi, maar is eigenlijk een soort zelfverheerlijking. Anderen ‘verheffen’ om jezelf prettig te kunnen voelen, maar dan wel zonder het geheim van de smid of kok vrij te geven zodat bij anderen onvoldoende of geen individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid ontstaat. Jezelf niet als een opvoeder overbodig maken, maar juist afhankelijk houden. De tovenaar uithangen, als Atlas die anderen ondersteunt (‘ontwikkelingshulp’ met als doel afhankelijk te houden) en op heksenjacht gaan om de eigen gelederen te kunnen versterken.

  De huidige wereldorde is er kennelijk om ‘hier’ een bepaalde overvloed te organiseren, door ‘daar’ een gebrekkige toestand te creëren en/of handhaven. En die gebrekkige toestand slechts onder voorwaarden deels op te heffen, als vermeende gunst (patronage). Zoals bij geopolitiek.
  De Nieuwe Wereld (en politie) heeft kennelijk de opdracht gekregen om die balans scheefgetrokken te houden, gezien nogal systematische activiteit om elders te destabiliseren om gewenst (iets anders dan gezond) gedrag af te kunnen dwingen. Kennelijk hebben organisatoren en aandeelhouders zichzelf doodgeknuffeld, ongevoelig geworden voor de verstrekkende gevolgen van hun beslissingen. Achter muren verstopt en/of op veilige afstand ook niet voor rede vatbaar. Een beschamende wereldorde die in feite failliet is maar nog even overeind gehouden wordt, zolang dat nog kan. Aangestuurd door gebrekkige en vervuilde geesten.

  Het is verbazingwekkend dat de huidige ‘beschaving’ nog niet wereldwijd gevallen is. Vooralsnog doet het denken aan het beeld van Nebukadnessar uit Daniël 2, wat uiteen valt in individuele levenskernen. Met wat waanideeën erbij liever individuele levens(kernen) slopen om wat stof tot nadenken te verspreiden in de valse hoop het kaartenhuis van bestaande structuren overeind te kunnen houden.
  Dergelijke activiteit van overheidswege komt m.i. neer op nucleaire misdaden (levens(kernen) tegen-natuurlijk muteren en ‘desnoods’ splijten) en de misdaad van chemische oorlogsvoering (giftige sociale chemie produceren). Neveneffecten van anderen niet als mens maar als dier (een vervangbare ‘trouwe dienaar’) of instrumenten (programmeerbare robots) beschouwen, slechts goed genoeg om gebruikt te worden.

  Om van gebrekkige en rottige denkwijzen en gedrag af te komen, is het m.i. noodzakelijk om algemeen een kern-gezonde filosofische kern te introduceren, hanteren en handhaven. Dat kan een einde maken aan de productie van allerlei waanideeën met allerlei nodeloze ellende wat daar als gevolg achteraan komt. Die transitie betekent overigens niet dat er een Utopie ontstaat, want die is feitelijk onbereikbaar. Naar gezond (voor en door iedereen) streven is echter nobel van aard…

Comments are closed.