maandag, 26 november 2018
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Noodzakelijk kwaad

Vrijspreker: Laatst hoorde ik het argument weer: De staat is een noodzakelijk kwaad. Gebruikt de Opperdienaar dit argument vaak?

Opperdienaar: Het moment dat je dat argument inzet, is als de libertariër die je aanvalt een goed punt heeft gemaakt dat de overheid slechte dingen doet met je belastinggeld. Als dat echt niet meer te ontkennen valt, zeg je: ‘Dat kan allemaal zo zijn, maar de overheid is een noodzakelijk kwaad, anders zou er chaos zijn.’

Vrijspreker: Je maakt de pijn van onderwerping verdraagbaar door een nog erger alternatief te geven?

Opperdienaar: Het is inderdaad een vals dilemma. Of je wordt orderlijk en voorspelbaar geplunderd, of je wordt chaotisch en onvoorspelbaar geplunderd in een Mad Max wereld met kettingzagen en vlammenwerpers.

Het aparte is ook dat onderdanen dit zelf naar voren schuiven om hun onderwerping een goede slinger te geven. Maar het idee van een noodzakelijk kwaad is al heel raar. Dat betekent dat er zelfs in theorie geen configuratie van de samenleving te bedenken is zonder kwaad. Kwaad is noodzakelijk. Zelfs als je aan alle knoppen kon zitten.

Vrijspreker: Zijn er inderdaad niet altijd kwade individuen om rekening mee te houden?

Opperdienaar: Misschien, hoewel je niet weet wat brede goede opvoeding en onderwijs met mensen zou doen. Maar daar gaat het niet om, noodzakelijk kwaad betekent dat kwaad noodzakelijk in het systeem gebakken moet zitten. Je moet een instituut met kwade mensen hebben die kwade dingen doen, anders is een werkende samenleving onvoorstelbaar. Als je dat idee van een noodzakelijk kwaad probeert terug te schalen naar een kleinere samenleving zoals een gezin, dan blijkt gelijk waarom het zo raar is. Als je met het gezin om de eettafel zit, en bespreekt wie er kwaad gaat doen om het gezin te laten functioneren. ‘Wie martelt de kat vandaag?” We willen tenslotte geen chaos in huize Janssen, toch?

Vrijspreker: Terwijl een samenleving gebaseerd op het non agressie principe, iig theoretisch consistent is en uitvoerbaar. Iedereen kan vrijwillige relaties met elkaar aangaan. Dit terwijl niet iedereen onderworpen kan zijn en niet iedereen onderwerper. Het NAP is iig consistent als universele moraal en theoretisch uitvoerbaar.

Opperdienaar:  Kennelijk gaan mensen op schaalgrootte Dunbar+ liever voor iets wat theoretisch onmogelijk is: Onderwerping is een deugd. Anders komt er MadMax chaos. Onderwerping van sommige mensen tenminste, andere moeten onderwerper zijn. En mensen kunnen toegang krijgen tot de onderwerpende klasse. Waren ze eerst slecht als ze zich niet onderwierpen, daarna zijn ze slecht als ze onvoldoende wetten produceren.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Hang Bejaarde schreef op : 1

  De overheden zijn het kwaad in de wereld. Daar ben ik het mee eens. Noodzakelijk? Hoezo?

  Misschien verandert het beeld sneller dan sommigen denken. Dankzij ‘minderheden’ beleid komen er steeds meer ‘mensen met een migratieachtergrond’ bij de overheid werken, plus de klassieke ‘helper whiteys’. Hun loyaliteit ligt niet perse bij de mensen die hen als ‘noodzakelijk’ zien. Ik zie het als een buitenlandse bezetting nieuwe stijl.

  Als de anderen dat nog steeds als noodzakelijk kwaad blijven zien dan verdient men misschien niet beter dan het kwaad te dienen. Je zou de bendes uit Mad Max kunnen zien als nieuwe overheden die vechten om territorium en het monopolie om dat territorium te plunderen.

 2. Ratio schreef op : 2
  Ratio

  ik beschouw sociologie als het studie gebied van de effecten op de mens van het duurzaam leven in groepen groter dan het dunbar nummer. De mensheid is genetisch geselecteerd en gevormd in een dunbar situatie en moet nu omgaan met veel grotere groepen. Dit geeft individuele en groepsstress. Het is een situatie waar we genetisch niet op gebouwd / geselecteerd zijn, de mens heeft een voor hem onnatuurlijke habitat geschapen gedurende de laatste paar duizend jaar. Dit heeft zijn weerslag op de interacties tussen mensen.

  johannes [7] reageerde op deze reactie.
  pcrs [8] reageerde op deze reactie.

 3. Ratio schreef op : 3
  Ratio

  NB: leuk gevonden, — wie martelt de kat vandaag –!

 4. jhon schreef op : 4

  Overheden respecteren en handhaven de subsidiariteitsbeginsel niet ! Dunbar samen leving vormen zijn kansloos ! kleine gemeenten worden “gedwongen” om te fuseren. Communes, lattende pensionado’s en uitkering gerechtigden worden via de ficus gecriminaliseerd (voordeur delers)!
  www.eu

 5. Nico schreef op : 5

  Dat Dunbar’s nummer in sociologie is spanwijdte voor organisaties.

  Noodzakelijk kwaad… een rekbaar begrip. Interpretatie hangt af af van wat noodzaak is, afgemeten aan de een of andere maatstaf. Welke is dat, met welke doelen voor ogen? Een interessant uitspraak van Jezus: Met de maat waarmee gij meet zult gij gemeten worden.
  Voor wetgevers is het zo bezien van belang om geen gebrekkige, perverse maat vast te stellen. Die zal als een aangescherpte boemerang terugkeren. Schendingen van puur natuurlijke processen wreken zich.

 6. johannes schreef op : 6

  Ik ben altijd volbewondering voor de Romeinen, die in hun enorme grote rijk, nooit het mens zijn, wat leef comfort uit het oog verloren, baden schoonstromend water gelegeheden waar je je behoeft kon doen, wegen die werden onderhouden, min of meer veilig in hun grote rijk, bij het in éénstorten van deze beschaving, gingen veel landen met hun inwoners terug naar een heel oncomfortabele leefstijl, alles wat ze hadden gebracht ging opnieuw verloren, om pas later vele honderde jaren later weer enigzins menselijke comfort te creéeren, het was een smeerboel, en de gemiddelde leeftijd ging met rasseschreden naar beneden, dus zeg het maar, laten we het intellect regeren, of het onverstand !

  jhon [10] reageerde op deze reactie.
  ratio [12] reageerde op deze reactie.

 7. johannes schreef op : 7

  @Ratio [2]: lees mijn reactie over de Romeinen !

 8. pcrs (auteur van dit artikel) schreef op : 8
  pcrs

  @Ratio [2]: Idd, de staat is het gevolg van een gemiste evolutie ervaring. De vraag is waarom lijken onderdanen niet evolutionair voorbereid op #>Dunbar en psychopaten en heersers wel?

  ratio [14] reageerde op deze reactie.

 9. johannes schreef op : 9

  Het schijnt dat wij de mensheid niet willen leren, bijvoorbeeld de mieren, duikt er ergens een infectie ziekte op, wordt onmiddelijk dat deel van het volk min of meer afzijdig gehouden dus minder actief binnen het volk, de mensen gaan lekker door al niezende en proestende de hele boel aan te steken, beetje dom toch !

 10. johannes schreef op : 11

  @jhon [10]: Ja ongelovelijk, ook de lichamelijke hygiëne en ziekte bestrijding ging grotendeels verloren, om niet te spreken over de menselijke ontlastingen !

 11. ratio schreef op : 12

  @johannes [6]: de prijs van belastingheffing is de gemiste vooruitgang die je niet kan zien omdat die niet is gerealiseerd. Bij de Romeinen is dat net zo. De belastingheffing die nodig was voor de pracht en praal in Rome ontnam de overwonnen volken kansen op economische en wetenschappelijke vooruitgang. Zonder de stagnatie die de Romeinse centrale planning bracht hadden de volken achter de Rijn de oprukkende volken uit het oosten wellicht wel kunnen tegen houden. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat het niet handig is alleen te kijken naar de schijnbaar positieve besteding van belasting heffing. De enorme sommen nodig voor de Romeinse legers en elite hadden ook besteed kunnen worden aan verbetering van landbouwgronden, ontginning van moerassen, aanleggen van mijnen, wetenschap etcetera.

  johannes [13] reageerde op deze reactie.

 12. johannes schreef op : 13

  @ratio [12]: Nauw mijn beste ratio, lees maar wat ze deden, liever gezegt lieten uitvoeren, heeft 1000 jaar bestaan deze Romeinse ha ha beschaving, nou ja het had slechter gekunt, ik persoonlijk vindt belasting niet zo’n probleem, meer de wijze van besteding, er zat bij die Roleinen ontzachelijk veel boeren verstand, simpel maar langdurig werkend, het oude Griekse denken van gezond lichaam gezonde geest was ook niet verkeerd, kunst en schoonheid floreerden, wel iets anders als ons verdomde versleten denken en doen, zonder de minste visie, verkeerd soort mensen aan de leiding, ziek van geest bestiale basis !

  ratio [15] reageerde op deze reactie.

 13. ratio schreef op : 14

  @pcrs [8]: omdat de psychopaten en de heersers wel nadenken of zaken intuitief begrijpen. En het volk zich geen zorgen maakt om hun filosofische fundament. Ze denken niet na, hun referentie kader behoeft volgens hun geen toetsing, en kan op tegengestelde basisbegrippen gegrondvest zijn. Dan ga je vanzelf geloven dat de staat je vrijheid brengt als iemand dat met voldoende overtuiging roept.

  bovendien, stammen waar de strijders geloofden in sprookjes als eeuwig leven voor in de strijd gevallen strijders, of zoveel maagden en eeuwig leven voor de grote strijders, wisten op het slagveld met meer overtuiging te strijden dan stammen die niet in deze illusies geloofden. Stammen met een zekere naiviteit hadden derhalve een grotere kans om te blijven bestaan. Die naiviteit zit nog steeds genetisch in de meeste mensen ingebakken. En politici, sociopaten en politici weten deze eigenschappen van de mens genadeloos te bespelen. Richt je als politicus op de naiefste persoon en je propaganda is het succesvolste. Gewoon omdat het een gevoelige plek raakt in ieder van ons. Door naiviteit konden stammen overwinnen. Er is volgens mij onafhankelijk van IQ of andere zaken een zeer diep verankerde drang in onze programmering, om in naieve sprookjes te geloven.

  Pcrs [17] reageerde op deze reactie.
  Pcrs [18] reageerde op deze reactie.

 14. ratio schreef op : 15

  beste johannes [13]: Even de advocaat van de duivel spelen. De taferelen van de gladiatoren, waren die zo verheffend? De Romein hoorde boven alles dapper te zijn. Zich te willen opofferen voor de grootsheid van het Rijk. Bijna net zo ziek als de militaristische Spartanen. Inderdaad veel aandacht voor het lichaam. Maar niet vanuit gezonde uitgangspunten. De hooligans van de voetbalclubs staan waarschijnlijk nog het dichtste bij de normen en waarden van de Romein. De moderne mens staat ver af van de cultuur van de Romein.

  Voor het bloeien van kunst en schoonheid is helaas een zich te pletter vervelende elite nodig. Die zeer kieskeurig is en slechts het beste van het beste accepteert. Die was zeker aanwezig in het oude Rome. Door de nivellering, is die niet langer in NL aanwezig. De bovenlaag van de burgerij, lijkt zich zelfs bewust of onbewust van cultuur te ontdoen. Wie luistert er nog naar Mozarts twintigste piano concert www.youtube.com. Of naar Brahms: www.youtube.com. De mensen die de lager ontwikkelde klassen cultuur kunnen bijbrengen onderwerpen zich aan een culturele nivellering en nemen juist de muziek en de cultuur over van de lagere klassen. Dit is een ongelukkige ontwikkeling.

 15. Nico schreef op : 16

  Als ik vanaf reactie 9 lees, dan valt op dat het elementaire en eenvoudige kennnelijk uit beeld is geraakt. Stel jezelf een tweesporenbeleid voor:

  a) Doel gezondheid voor en door allen, in de dimensies lichamelijk, geestelijk, intellectueel en sociaal.

  Zo’n doel is alleen bereikbaar wanneer gebalanceerd en toegewijd met het tweede spoor omgegaan wordt:

  b) Hygiëne in deze zelfde dimensies.

  Op het spoor van die hygiëne vindt ontsporing plaats, waardoor ook op het andere spoor. Er wordt op allerlei punten gebrek gecreërd, of juist overdosis toegediend. Hoewel die punten per bevolkingsgroep verschillen. Hoe de distributie van gebrek en overdosis precies plaatsvindt, wordt tradtioneel door elites bepaalt. Die kennelijk bepaalde gegevens niet zien of niet onder ogen willen zien.

  Gezien vanuit het oogpunt van de geneeskunst van sociale problematiek kan de vergelijking met kwakzalverij gemaakt worden: Opgeblazen verhalen in dreigende of zalvende woorden waarvan de (al dan niet verborgen) kosten niet opwegen tegen de uiteindelijke uitkomst. Vergeleken met treinrails waarover je met zoiets als deze Harley Davidson rijdt; regelmatig op een gedragscode stuiten die geen dwarsligger is maar eerder een soort geneesmiddel. Het laatste kan alleen het geval zijn wanneer van een kern-gezonde filosofische kern is uitgegaan.

  En ja, ook met een kerngezonde gedragscode zal er eens noodzakelijk kwaad uitgevoerd moeten worden. Anders ontspoort het tweede spoor, met alle gevolgen van dien.

 16. Pcrs schreef op : 17

  @ratio [14]: je zou zeggen dat strijders die in een hiernamaals geloven, slechtere strijders zijn. Die kamikaze piloten van de Japanse overheid, bleken ook niet zo effectief. Vliegtuig weg, piloot weg, schade aan vijand vaak minimaal. Het is angstaanjagend maar niet effectief. Je zou zeggen dat naïviteit op alle terreinen slecht is.

 17. Pcrs schreef op : 18

  @ratio [14]: ik denk eerder dat al je bezit aan een heerser opofferen, een voordeel heeft als je af en toe een enorme hongersnood hebt en er maar een paar zullen overleven. Zonder concentratie van resources in 1 persoon, zouden ze allemaal dood zijn gegaan. Met opoffering overleeft de heerser tenminste. Het idee van een designated survivor.