We weten nu onderhand wel dat de leugen regeert als het om oorlogen gaat.

In deze youtube film staan de regeringsleugens om de meeste oorlogen te beginnen.

Van af  WO1, WO2, Korea, 6 daagse, Irak etc, stuk voor stuk worden er feiten gegeven over de leugens die gebruikt werden om aan een oorlog mee te doen.

Ongelooflijk? want de overheid is toch van/voor ons? Kijkt u zelf maar: oorlogs-leugens. Hebben we daar dan nu een overheid voor?

17 REACTIES

 1. Geschiedenis-schrijven doet elk land zoals het in hun straatje uitkomt?

 2. History. His-story met een vermeend goddelijk mandaat.
  Uit de loop der geschiedenis kan op gemaakt worden dat vermeende goden tegenwoordig niet meer zo helder kunnen denken als vroeger.

 3. @DzVzTkM [2]: Kennelijk moet ‘men’ bang zijn voor een terecht-stelling. Ontzag inboezemen voor de dood impliceert onterechte minachting voor leven.

 4. Bij opmerkingen over oorlogs-leugens gaat het meer om de leugen dan om de oorzaak.

  Een treffende illustratie kwam ik recent tegen via een artikel over call center medewerkers, die in een positie verkeren die vergelijkbaar is met ambtenaren en bureaucraten; ‘just another brick in the wall’.

  Zowel call center medewerkers, ambtenaren (zoals agenten en militairen) als bureaucraten zitten tussen twee vuren, als stootkussen, bokshandschoen of wat dan ook. Ze vangen klappen op. Aan de ene kant van de muur wordt iets gedaan of verzonnen dat problemen genereert, waar ‘men’ aan de andere kant van de muur geen last van wil hebben. Drie keer raden bij wie de ellende uiteindelijk mag proberen op te lossen (of negeren).

  Bij ‘de leugen regeert’ kun je denken aan een Atlas die de problemen van anderen probeert te ondervangen. Zoals konings- en keizerpinguins onderaan de Zuidpool kennelijk hun pootjes als antenne gebruiken om een filosofie te verzenden. Rammelt de filosofie, dan fungeert de rest van Antarctica en het zuidelijke halfrond als buffer. Hoewel dat met smeltende poolkappen wat minder zou worden.

  Dit met een knipoog geschreven. Waar het om gaat is dat als aan de ene kant van de muur de filosofie rammelt, er nodeloze problemen worden gegenereerd. Helaas is de beschikking hebben over een regiment call center medewerkers, ambtenaren en/of bureaucraten tot een statussymbool verworden. Terwijl degenen over wie beschikt wordt ‘gewoon’ gebruikt worden tot het tijd wordt hen af te danken.

  Hiermee is vooal gezegd dat op het allerhoogste niveau de filosofie en strategie gezond in elkaar moet zitten. Zodat er geen regiment als buffer noodzakelijk is.

  Voorbeeld: Vroeger was de vraag “what’s your industry” heel normaal. Een gedachte induceren of inspireren is echter heel wat anders dan een fabriek bouwen en alles kant en klaar voor anderen produceren (zoals ook bij socialisme). Het eerste maakt anderen onafhankelijk en zelfstandig, het laatste juist afhankelijk. In het laatste geval zullen de supermensen en trouble shooters zo ongeveer niet aan te slepen zijn. Ze worden als het ware onder valse voorwendselen de oorlog van een ander in gestuurd. Een oorlog die niets verandert aan in wezen mentaliteitskwesties, aan beide kanten van de streep (of muur, dijk, etc.)

 5. @jhon [7]: Weet je als je daar stil bij gaat staan, wat je behoord te doen, het zijn onze broederes en zusters medemensen, het is helaas geen verleden tijd, de geest die dit kwaad veroorzaakte loopt nog steeds rond, en no shame !

 6. Plus de Vietnam-oorlog, gebaseerd op valse informatie over het zogenaamde Tonkin-incident.
  De idee alleen al, dat dit honderdduizenden het leven kostte, is afgrijselijk.
  Toch zijn er nog steeds ouders, die er geen bezwaar tegen hebben hun kinderen als vaderlandslievend soldaat naar dergelijke gebieden te laten afreizen, met als beloning een heldenmedaille, nadat het kind gesneuveld is.
  Vreemd dat dergelijke antikapitalistische activiteiten nog steeds door zovelen gesteund worden.

  ergo [16] reageerde op deze reactie.

 7. Het idee om een rotsmoes, pardon, een leugen te gebruiken om een oorlog te kunnen beginnen komt bij mij over als de maakbaarheidsgedachte voor een individu of land. Onder vuur nemen om te ‘maken’ naar het beeld van de wannabe schepper. De consequentie daarvan is dat er een leugen, een vervalsing wordt gefabriceerd. Of dat er een puinhoop wordt achtergelaten.

  In bijvoorbeeld Afghanistan gingen meerdere grootmachten af als een gieter, maar je kunt jezelf afvragen of de veronderstelde helden die deze afgang hebben veroorzaakt na dit soort inkomende agressie eigenlijk een beter, gezonder leven hebben gekregen. Wel is/zijn kennelijk heroïneproductie en wat pijpleidingen veilig gesteld. En spelen, niet geheel toevallig, veronderstelde helden tot op heden een rol als buffer (of stootkussen, bokshandschoen) in wat The Great Game wordt genoemd.

  De maakbaarheidsgedachte lijkt op het oog best wel te werken, alleen is het m.i. juist een oorzaak van allerlei nodeloze ellende. Wat wannabe scheppers kennelijk niet onder ogen willen zien is dat van nature groei plaatsvindt. Dat geldt voor planten, dieren en mensen. En hun karakters. Plannetjes smeden is tot daar aan toe, maar als een smid karakters proberen te vormen… produceert geestelijke en intellectuele misvorming (een synoniem voor ‘monster’). Het uiterlijk van een monster annex misvormde kan verfraaid worden met kleding en make-up, maar innerlijk… Het is niet zo vreemd en zelfs voorspelbaar dat artsen heden allerlei aandoeningen en gebreken constateren die jaren geleden niet of nauwelijks bestonden. Die ontstaan via psychosomatische route; de geest die via het lichaam alarmsignalen afgeeft.

  Om de huidige wereldorde in een gezondere richting te sturen is daarmee eigenlijk een soort on-maakbaarheidsgedachte nodig. Zoiets als het deprogrammeren van sekteleden om waanideeën en bijbehorend gedrag te lozen.

  De huidige maakbaarheidsgedachte heeft het karakter van een chronische psychose met pseudologia phantastica. Het is nogal schadelijk voor de algemene gezondheid als decision makers op grond van waandenkbeelden besluiten over anderen nemen. Goed bedoeld misschien, maar ondertussen nog steeds recepten voor nodeloze ellende.

 8. Om de maakbaarheidsgedachte en de groeigedachte te vergelijken zijn typisch Nederlandse gezegden veelzeggend:

  1) “Wat doe je?” en “Wat zou je later willen worden?” voor de maakbaarheidsgedachte die in wezen een soort lotsbestemming is met specialisatie. Daarmee wordt geduid hoe iemand door anderen gebruikt kan worden, bijvoorbeeld als brandweerman, agent of verpleger m/v.

  2) De uitspraak van Ghandi “Be the change you want to see in the world” voor de aard oftewel de groeigedachte. Niemand wordt als specialist geboren; van nature is ieder individu een all-rounder. Bij de aard (vergelijk met origineel DNA) hoort van orgine ook de capaciteit om verschillende taken uit te kunnen en willen voeren. Wat geleerd kan worden.
  Als je een netwerkje van goden uit mythologie analyseert, dan zie je daar allerlei zelf-bestuurlijke taken die de ‘oermens’ zelf uitvoerde. Met vallen en opstaan misschien, maar toch. Een kwestie van jezelf iets aanleren, wat zelf-maakbaarheid en groei impliceert. Als een smid jezelf voor je harses slaan als je een fout hebt gemaakt, als een tuinier ‘hier’ voeden en ‘daar’ het overbodige (bij jezelf of in je omgeving) wegsnoeien.

 9. Oorlog is tegen het NAP. Goed bekeken wint oorlog, de leugen, altijd. Over lijken gaan is de zaak naar je hand zetten. Als je op een vredige of sportieve manier dreigt te verliezen van jezelf gecreëerde opponent, dan kun je hem altijd nog afmaken. Zo simpel kan en vooral mag het en is dit tegenwoordig algemeen geaccepteerd en niet langer een geheim.

  En Jan soldaat laat zich maar wat graag en vol trots als kanonnenhoer in dit spel gebruiken en geeft z’n enige leven. Prachtig!

  Het grote geld is in het oorlogsspel de nationale grens geworden. Had het leger ooit te maken (dacht men) met het verdedigen van ’s lands grenzen of ’s lands belang? Oorlog is een smerige, moorddadige zaak en staat ver van defensie (zelfverdediging).

  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [12]: Verplaats je in de positie van kopstukken:
  Oorlogen ontstaan makkelijker wanneer het makkelijker wordt om anderen voor je karretje te spannen om jouw conflicten uit te vechten.
  Bij een 1:1 conflict is er een hogere drempel om een conflict onnodig hoog te laten escaleren, want je merkt de gevolgen direct en ongebufferd (door anderen).
  Als het goedkoop is om een blik vervangbare medewerkers open te trekken maakt het niet meer zo uit hoe hoog een conflict escaleert. Dat stimuleert karakterbederf, vooral als verstoppen voor de gevolgen van eigen beslissingen mogelijk wordt gemaakt door medewerkers of handlangers anderszins.

  Karakterbederf ontstaat en breidt uit zolang dat kan. En iedereen heeft de neiging daartoe, tenzij ijzeren zelf-discipline. Bescherming door en rugdekking van groepsleden werkt contra-productief om die neiging onder controle te houden. Zo simpel is het eigenlijk. Daar is bij de vorming van groepen (collectieven; collecties individuen) onvoldoende rekening mee gehouden. Mechanismen om karakterbederf te signaleren en remmen werken vooral camouflerend (symptomen) uit, omdat oorzaken in groepsmechanismen gevonden kunnen worden. Groepsmechanismen veranderen de aard van sociale chemie fundamenteel.

  Andersom wordt het een stuk moeilijker om oorlogen te beginnen en door anderen te laten uitvechten wanneer het de culturele norm zou zijn dat iedereen individueel onafhankelijk en dito zelfstandig is. Een freelancer kan opdrachten weigeren vanwege een eigen gedragscode, een ondergeschikte moeilijk of niet omdat die zich moet onderwerpen aan een gedragscode van een ander.

  Zo bezien was de vroegere koning idealiter iemand die niet alleen zelf een ‘leeuw’ was, maar ook graag zag dat anderen dat werden. Anders moest ‘ie allerlei Atlassen laten aanrukken om gebrek in zelf-redzaamheid te ondervangen. Iedereen ‘King and Queen of the jungle’ van het eigen, individuele huishouden met de bufferzone daar omheen is het mooist en gezondst. Uit de oorspronkelijke boekenserie Tarzan kan opgemaakt worden dat daarvoor een nobel karakter gewenst is 😉

 11. Inzake oorlog moet nog opgemerkt worden dat het grensoverschrijdend gedrag betreft. Willen hebben, hebben, hebben ten koste van anderen. Met allerlei kapitaalvernietiging als gevolg. Levensenergie, levensjaren, traumatisering, schade aan of verlies van eens gezonde sociale verhoudingen. Maar dat maakt niet uit als hebben, hebben, hebben het doel is, toe-eigenen wat iemand niet toebehoort.

  Zojuist keek ik even naar de advertentie van Silver Mountain op de startpagina van deze website. In moeilijke tijden is men kennelijk geneigd om vertrouwen op edelmetalen te stellen. Waarbij opgemerkt kan worden dat die voor een bepaald karakter staan. En de betekenis van purchase “to chase without relent” is. Doet denken aan de Chinese term Chasing the dragon, een verwijzing naar het navolgbare karakterbeeld van de Chinese draak.

  Hedendaagse elites hebben besloten om hun onzekerheid en zelfhaat te projecteren op gewone mensen, waar systematisch een psychologische oorlog tegen gevoerd wordt. Dat creëert een sociale context waarin navolgbare voorbeelden steeds zeldzamer worden. Elites worden verrijkt door de sociale context te laten verarmen, door verstikking en wat dies meer zij. Ik vraag me af… of toppers die als decision makers over de levens van anderen optreden weleens nadenken over de gevolgen van hun beslissingen. Het onbenul en de hoogmoed druipen ervan af. Pover optreden veroorzaakt armoede!

  Al geef je een aap een gouden ring… het is en blijft een lelijk ding. Wat ook geldt voor allerlei elitaire figuren die zich in ivoren torens verstoppen en anderen inschakelen om bijv. een potje lawfare te spelen. De papieren tijger uithangen is zowel goedkoop als zwak. Qua karakter en mentaliteit.

 12. @hugo [9]:
  Er wordt altijd gewacht met nieuwe incidenten tot er weer 1 of 2
  generaties zijn opgegroeid die er niets van weten. U denkt toch niet dat er nu een generatie is, welke iets begrijpt, liever weet, wat de politionele acties in het huidige Indonesie hebben veroorzaakt.
  Dat was een complete oorlog, waar veelNederlandse jongens zijn
  opgeofferd -en veel te veel Indoneswiers- ten einde de zgn.
  koninklijke belangen veilig te stellen. Ja, toen mocht Indonesie
  “onafhankelijk” worden. (En viel in Amerikaanse handen.)
  ’t Tonkin incident, wie weet er nog van?
  Over pak weg 10-15 jaar, wie weet nog over de enorme 9/11
  leugen?
  De oorlog tegen terrorisme is het beste dat ooit is uitgevonden!
  Die is nooit te winnen, dus je kunt er eeuwig mee doorgaan.
  Slaap zacht, lieve kleine, god beschermt je.

 13. Telkens weer valt op dat uitgangspunten rammelen.

  Er zijn er die zich als ‘mensen’ beschouwen en anderen als apen. Nou, dan regel je een ‘grootste aap’ om die apen onder controle te houden. Het Empire of the Apes, geregeerd door de ‘grootste aap’ Ceasar. Of King Kong die tot de eeuwige jachtvelden is bevorderd.

  Het probleem daarvan is dat als je mensen als dieren beschouwd en hen als zodanig behandelt, ze ook als zodanig worden.
  Zo bezien is befriend the monkey [15] een uitstekend idee voor mensen. In de originele boekenserie Tarzan zal er best wat kruisbestuiving van inzichten hebben plaatsgevonden. Zo komt het project ‘beschaving’ er bij auteurs van adel of aristocratie met scherpe geest lang niet altijd zo goed vanaf. Terecht.

  Verder domineert het waanidee dat, afhankelijk van waar iemand geboren is, er liefst altijd vrede of instabiliteit zoals oorlog zou moeten zijn. Het een of het ander.
  Daar is wat op gevonden door te bedenken dat in een deel waar altijd vrede moet zijn iemand toch ook oorlog meegemaakt moet hebben. En ‘dus’ moet iemand eerst een soort Eerste Wereldoorlog meegemaakt hebben door tegen depressie te vechten, een Tweede Wereldoorlog om te vechten om te overleven (liefst inclusief hongerwinter) om te kwalificeren als behorend bij de The Greatest Generation. Maar toch is dat niet het einde van een (individueel) verhaal, want pas na een Derde Wereldoorlog over de beschikking over de eigen energiebron(nen) wordt het pas leuker. Aldus de planning van sommigen over de levens van anderen.

  Het is eenvoudig om zo’n rammelend verhaal te ontzenuwen, want je eigen lichaam is hét voorbeeld voor je eigen leven. Een lichaam kan in ‘vredestoestand’ zijn door gezond te zijn. Maar gezondheid ligt onder vuur. Iedereen raakt weleens gewond of raakt ziek. Waarbij je immuunsysteem oorlog voert tegen het ongezonde, desnoods met ondersteuning van bijvoorbeeld kruiden. Knoflook of kruidnagel kunnen ‘wonderen’ doen.

  Rotzooien met de pure innerlijke natuur van anderen, het verstoren van de puur natuurlijke evolutie van anderen, produceert m.i. vooral allerlei onnodige ellende en misvorming. Het maakbaarheidsideaal is gebrekkig en pervers van aard, omdat van nature Doe Het Zelf groei plaatsvindt door voeding en eventueel afslanken of wegsnoeien. Een heel ander principe.

Comments are closed.