Met de teloorgang van het – Nederlandse – onderwijs zijn er gelukkig goede alternatieven voorhanden. Op den duur zullen die het hele onderwijssysteem minimaal op zijn kop zetten en maximaal overbodig maken. Eerder berichten we al over taalapps en nu over een veelbelovende startup uit India Byju’s die onlangs $ 400 miljoen ophaalde. Het tien jaar oude bedrijf onthulde dat het een budget van $ 540 miljoen heeft om achter internationale kansen aan te gaan.

De investeringsronde werd geleid door Naspers, het bedrijf achter Tencent en die onderwijsbedrijven als Udemy, Codecademy en Brainly in zijn portfolio heeft. Onder de investeerders zaten o.a. IFC, Lightspeed Ventures, Times Internet, Tencent, the Chan Zuckerberg Initiative, General Atlantic en the Canadian Pension Plan Investment Board.

Deze deal brengt de waarde van Byju’s op bijna $ 4 miljard en levert het bedrijf de status op van de op 4 na hoogst gewaardeerde tech startup na Paytm, Ola en OYO.

Opgericht in 2008 door Byju Raveendran als een online onderwijs centrum veranderde het bedrijf naar digitale cursussen in 2015. Het bedrijf specialiseert zich in 4 – 12 graads educatieve cursussen die een combinatie van videos en ander materiaal gebruiken. Naast cursussen zijn er examens, gratis opleidingen en betaalde cursussen.

Byju’s claimt 30 miljoen geregistreerde studenten te hebben terwijl er meer dan 2 miljoen betaalde klanten zijn. Volgens Raveendran komen er 1,5 tot 2 miljoen nieuwe studenten per maand bij waarvan er rond de 150.000 gebruik maken van betaalde diensten.

Het investeringsgeld wordt ingezet om de service te globaliseren buiten India met een scala aan cursussten in het Engels voor kinderen van 3 tot 8 jaar, een complete nieuwe doelgroep. Hieronder vallen de vakken Rekenen en Wetenschap.

Raveendran zegt dat hij op zoek is naar overnames en samenwerkingen die meer kunnen toevoegen aan het product. “They will all be product-based acquisitions that will be value-adds on top of our core product,” zegt hij. “Over the last 12 months, we’ve scouted for core product acquisitions but went the other way around and decided to build it ourselves.”

Byju’s kan meer lokale diensten gaan ontwikkelen in landen waar het een grote vraag naar het kinderproduct ziet. Die expansie zal geinspireerd zijn door Naspers dat al een een groot wereldwijd assortiment heeft, inclusief activiteiten in opkomende markten zoals Zuid Oost Azië, Latijns Amerika, Afrika en Oost Azië. Niet voor niets heeft het hoofd van internationale investeringen voor Naspers – Russell Dreisenstock – zitting genomen in het bestuur van Byju’s.

Tencent heeft ook ervaring en connecties door het ondersteunen van China’s Yuanfudao educatie platform dat nu gewaardeerd wordt op $ 2,8 miljard. Met Sequoia – ook een Byju’s investeerder – maakt het ook deel uit van VIPKid, een succesvol platform dat Amerikaanse onderwijzers verbindt met Engelse leraren in China.

Raveendran verwacht dat de globale business binnen drie jaar winstgevend en zelfvoorzienend is. Dit jaar is het Indiase bedrijf winstgevend geworden waarbij momenteel 15 % van de inkomsten van overzee komt, een cijfer dat de CEO herleidt tot de wereldwijde Indiase diaspora.

Bron: TechCrunch

11 REACTIES

 1. Mooie technologie. Jammer dat het met een verdienmodel komt. Pure educatie zie ik als iets dat een schenking zou moeten zijn van wie vermogen heeft, om degene(n) die dat nog niet hebben de kans te schenken vermogend te worden. Vermogend als in capaciteiten die het mogelijk maken om jezelf te redden en andere behulpzaam te kunnen zijn, in boekhoudtermen ‘eigen vermogen’. Afhankelijkheid is immers zoiets als aan het touwtje van ‘vreemd vermogen’ bungelen en gebruikt worden, wat overigens een gebruiker vereist.

  Daarmee is de uitdaging voor kapitalisten niet hun berg poen in stand te houden, maar ’to empower’ zodat iedereen zichzelf kan redden. Als je zelf meer hebt dan je nodig hebt, hoef je niet bang te zijn dat je daarmee verliest. Als je het effectief aanpakt win je er goodwill mee die niet langer altijd ingekocht of afgedwongen hoeft te worden.

  Seneca [3] reageerde op deze reactie.

 2. Het is nuttig dat er aanvullingen zijn op het reguliere onderwijs zoals in het artikel beschreven. Het zullen echter aanvullingen blijven. De reden hiervoor is dat leren moeite kost. De meeste mensen gaan hier pas toe over als ze vanuit de sociale omgeving daartoe krachtig worden aangezet. Dit is een belangrijke functie van het reguliere onderwijs die niet overgenomen wordt door deze initiatieven. Nee, er zit waarschijnlijk niets anders op dan het reguliere onderwijs kwalitatief aan te pakken. Voorstellen daarin zijn individualiseren van kennis en vaardigheden, dit wil zeggen aanpassen van de voortgang aan de leervermogens van de leerling, schrappen van onzinnige kennis en overbodige opleidingen, verdiepen van zinnige kennis en daarmee verkorten van onderwijstrajecten voor een groot deel van de bevolking.

  Seneca [4] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [1]: Zoals je in het artikel kunt lezen, is een behoorlijk deel gratis. Maar belangrijker is dat er een verdienmodel is om concurrentie en innovatie te bevorderen. Het Nederlands onderwijsstelsel is in zoverre ‘gratis’ dat het enorme hoeveelheden afgenomen belastinggeld opsoupeert en er derhalve geen interesse meer is om beter te presteren en te innoveren. Vandaar de slechte toestand van het onderwijs hier.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 4. @anp rebel [2]: Het huidige systeem gaat dit niet doen en zal verder vervallen als de inhoudsloze diplomamachine die het nu is. De nieuwe techniek gaat langzaam maar zeker de oude en overbodige structuur opzij zetten omdat ze goedkoper, sneller, to-the-point en gebruikersvriendelijker is. Het dwingen van – jonge – mensen om te leren, is nooit een goed idee geweest.

  anp rebel [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Seneca [4]:

  Bedankt voor je reactie.

  Maar vanwaar die stelligheid? Er bestaat al heel lang de mogelijkheid van individueel onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de LOI en de open universiteit. Toch hebben we niet gezien dat zij geleidelijk het reguliere onderwijs verdrongen.

  Van het jongeren aansturen en stimuleren zinnige leerprocessen te doorlopen door voorgaande generaties heb jij je huidige welvaart te danken.

  Seneca [7] reageerde op deze reactie.

 6. @anp rebel [6]: LOI en open universiteit zijn gericht op volwassenenonderwijs en niet op jeugd. Daarbij zijn LOI en OU niet vernieuwend zoals de laatste generatie digital learning dat wel is.
  Mijn huidige welvaart heb ik niet aan het instortende NL onderwijs te danken maar aan de groeiende wereldwijde welvaart, handel en commercie. Zelfs in Indonesie zien ze de huidige staat van het zorgonderwijs in Nederland met medelijden aan.

  anp rebel [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Seneca [7]:

  Bedankt voor je reactie.

  Terecht merk je op dat LOI en open universiteit zich richten op volwassenen. Als deze groep al zo weinig te porren is voor zelfeducatie, wat verwacht je dan van pubers?

  Terecht merk je op dat jouw huidige welvaart niet te danken is aan het huidige onderwijs, of dat nu volgens jou aan het instorten is of niet. Het betreft, zoals ik al aangaf, het onderwijs verzorgd door voorgaande generaties.

  Je merkt verder op dat “digital learning” vernieuwend is en het onderwijs van LOI en volwassenenonderwijs niet. Hoe bedoel je dat?

 8. @Seneca [3]: Dank voor je reactie(s). Deels is het zoals je zegt, een geldslurpende scholing-industrie die tot een diploma-machine is verworden, deels blijven er bij mij vraagtekens achter. Dat kan eenvoudig toegelicht worden:

  Scholing is op poten gezet vanwege een bevolking die ingedeeld werd in groepen met als kerndoel het bruikbaar maken van anderen. Meer over de historische achtergronden daarvan in interessante boekjes zoals Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling van een voormalige leerkracht, John Taylor Gatto.

  Daarmee past scholing in een context zoals geschetst in Brave New World. Anders uitgedrukt achten investeerders het kennelijk hun taak om voor iedere groep, zoals in India kasten, leden klaar te stomen voor gebruik. Hoe mooi een verhaal verder ook verpakt wordt.

  Vervolgens komt het initiatief Byju’s opgedoken. Er wordt hoog opgegeven van de initatiefnemer, wat reden zal hebben. Ik vraag me dan af wat. Probeert hij de begrenzingen van het kastensysteem wat te versoepelen of zelfs te doorbreken? Of perfectioneert hij het door kennis beschikbaar te stellen waar iemand alleen iets mee kan als degene zich dienstbaar stelt aan werkgevers binnen de grenzen van een kaste? En wat zijn zijn ideeën voor educatie van bijvoorbeeld de Dalit, die wel goed genoeg geacht worden om het vieze werk voor anderen op te knappen maar gegarandeerd onvoldoende middelen hebben om een smartphone te kopen of mogelijkheden hebben om ergens achter een computer te kruipen? Degenen die tot lid van die kaste zijn gebombardeerd worden immers door iedereen uitgesloten. Dat vereist de traditie.

  Dit zijn vragen die door mijn hoofd gaan, mede gezien eigen ervaring. Na geboorte door anderen onderaan de sociale ladder geplaatst, daardoor gebrandmerkt, leert de ervaring dat degenen met poen anderen gewoonlijk niets gunnen tenzij die anderen in een bepaald gareel gaan en gewenst gedrag zullen vertonen.
  Dat gewenste gedrag getuigt wat mij betreft van een bepaald karakterbederf en veroorzaakt een onaanvaardbare verarming qua levenskwaliteit, het toebedeelde lot van veronderstelde instrumenten van anderen. Om die reden was en ben ik altijd zeer alert voor degenen die via geld invloed zouden willen uitoefenen op de levens van anderen.

  Een leven dat daadwerkelijk een in alle dimensies gezonde richting in gaat is door decadentie (verval) uitsluitend mogelijk wanneer je dat voor 100% uit eigen vermogen doet. Er zijn maar weinig ‘durfkapitalisten’ die het aandurven om iets te schenken (zoals noodzakelijke elementaire kennis) zonder er agenda op na te houden die iemand van een daadwerkelijk gezond spoor weg duwt of trekt. Hedendaagse culturen draaien om gebruiken of gebruikt worden, wat per definitie nooit gezond uit kan pakken.

  Het moge duidelijk zijn dat het voor dit soort initiatieven noodzakelijk is om de volledige dynamiek van oorzaken en gevolgen te overzien. Een initiatiefnemer kan door goede bedoelingen innerlijk zuivere motieven hebben, maar er door bepaalde drukvelden vanuit de omgeving toch met intenties (in-tenties, innerlijke spanningen) aan het werk gaan waardoor een initiatief uiteindelijk op een bepaalde manier schadelijk uitwerkt. Bijvoorbeeld doordat een individu wel bijleert, maar daardoor ook afhankelijker van een werkgever wordt. Dat kan alleen overzien worden wanneer het totaalbeeld voldoende duidelijk in beeld is.

 9. @anp rebel [2]: Dank voor deze interessante reactie. Inderdaad, de kwaliteit van regulier onderwijs behoeft dringend verbetering. Tegelijk is dat strijdig met het primaire doel van scholing, zoals ik in de voorgaande reactie schreef het bruikbaar maken van anderen.

  Investeerders willen een pool van potentiële denkers en doeners creëren, die als werknemer, strijder of wetenschapper ingezet kunnen worden. Daar is het allemaal om te doen. Vandaar dat er ook dwang nodig is (een pool ontstaat net als een zwembad niet uit zichzelf) en de puur natuurlijke ontdekkingsdrang van leerlingen en studenten gebroken moet worden. Anders is kanalisering en kadaverdiscipline niet mogelijk.

  Op de allereerste plaats is het dan nodig om een ander primair doel te formuleren voor wat nu scholing heet en wat educatie zou moeten worden. Wat ertoe leidt dat voldoende kwalitatieve kennis ontdekt kan worden. Zoals elementaire zelf-kennis, bijvoorbeeld op het gebied van de pure innerlijke natuur, karakter en deugden. Onderwerpen die eeuwen geleden nog aan de orde kwamen. Te ontwikkelen capaciteiten zoals lezen en schrijven zullen immers ten behoeve van iets of iemand beschikbaar worden gesteld. Is dat alleen voor de rol van werkgever of werknemer, of zorgen degenen er zelf voor dat er ook bijvoorbeeld daadwerkelijk gezond sociaal verkeer ontstaat?

  Om dit even scherp op de snede te maken; vroeger maakten vorsten en edelen jacht op potentiële dienaren wanneer ze die nodig dachten te hebben. De laatste eeuwen is daar ook een commerciële jacht bijgekomen, van werkgevers die toch ook graag zo nu en dan op de eeuwige jachtvelden actief willen zijn. Er is immers geen andere manier om de Heilige Naam van een bedrijf of product te versterken. De oude Doe Het Zelf mentaliteit is naar de periferie verdrongen, individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid die vroeger de norm was is nu tot de uitzondering gemaakt. Wie nee zegt wordt platgewalst om iemand te ‘stimuleren’ in een bepaald gareel plaats te nemen. Als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks.

  Ik kan me voorstellen dat een Thor met plezier met zijn hamer op marktreuzen zou inhakken, ook al is Thor alleen maar een dienaar van Odin die zijn rotzooi moet opruimen. Immers, het verhaal over de Nephilim leert dat wanneer veronderstelde goden zich met veronderstelde stervelingen mengen, marktreuzen ontstaan. Die vervolgen ontsporen en weer opgeruimd moeten worden. Die cyclus wordt ‘dapper’ in stand gehouden vanwege een gebrekkige filosofie die telkens weer decadentie (verval) veroorzaakt.

 10. @Seneca: Het lijkt erop dat in ieder geval sommigen in India aan de begrenzingen van het kastensysteem peuteren.

  Een mooi voorbeeld is de website Superprof waar zo te zien iedereen private tuition kan aanbieden, hoewel dat initiatief vooral binnen India (of afkomstig van) circuleert. Een paar mooie citaten:

  Everyone has a passion to share or a skill to teach. … In India, there are no laws against offering private tuition … As a home teacher, you may enjoy the freedom to develop your own style and curriculum not permitted within the education system.

  You do not necessarily have to be a qualified teacher to be an effective educator. For example, a professional pianist is obviously qualified to give piano classes but teaching involves much more than certification. It requires passion; love for your craft, enthusiasm and the ability to foster these attributes in your students.

  Er zijn er kennelijk die zich vrij achten om gewoon hun eigen leerweg te gaan. Inspirerend voor westerlingen.

Comments are closed.