Hij zweeft 24 uur per dag boven het land en ziet alles. Alle data liggen voor de vogel open.

Zijn roofzucht kent geen grenzen. Alva’s tiende penning en het percentage van de productie dat een negentiende-eeuwse slavendrijver zich toeëigende alsmede het leed dat deze zijn slaven berokkende, verbleken bij hetgeen de vogel uitspookt.

De vogel verwacht van ons:

01.

Dat wij alles wat hij zingt, voor zoete koek accepteren.

02.

Dat hij straffeloos kan liegen en bedriegen, veinzen zowel als ontveinzen, treiteren en maltraiteren.

De vogel heeft zoveel verordeningen en regels uitgevaardigd, dat hij ze zelf niet allemaal kent. De vogel weet dat niemand zijn regels opvolgt, verwacht dat ook niet; ook zelf houdt hij zich uiteraard niet aan zijn eigen regels. Zijn grootste prooien tracht hij te grijpen, wanneer hij vertoornt omdat iemand zijn roofzucht openlijk in het licht der schijnwerpers plaatst.

Afgeperste gelden verdeelt hij onder hen die op hem stemmen, opdat zij op hem blijven stemmen. De gehoorzaamsten vallen prachtige medailles ten deel die zij op hoogtijdagen mogen opspelden en tonen aan den volke.

Hugo van Reijen

12 REACTIES

 1. Doet denken aan de Great Spirit die door de Native Americans wordt vereerd. In het boek God is red (pdf beschikbaar via internet) wordt een sfeerbeeld getekend van elkaar behulpzaam zijn en op een gezonde manier samen leven. Totdat Europeanen kwamen om de boel te verzieken met bijv. juridische bureaucratie en andere besmettelijke ziekten. Misschien geen objectieve beeldvorming, mede vanwege chiefs die o.a. via hun tooi met de veren van anderen pronkten, maar het geeft wel te denken.

  Wanneer is een spirit (individuele geest, psyche) ‘great’? Waarschijnlijk als die spirit zuiver is en alleen het perverse, rottige, verziekte scherp op de korrel neemt met een indringende blik en scherpe tanden. Een leerzaam karakterbeeld, omdat het een zuivering van denkbeelden en correctie van (primair eigen) gedrag vereist. Ik stel me zo voor dat – om in de Native American terminologie te blijven – een onvervalste Great Spirit geen enkel individu lastig valt, tenzij er geneeskundige problemen opduiken.

  ‘De grote roofvogel’ die Hugo aanhaalt lijkt in hedendaagse context een copy cat die spoken ziet en die driftig preventief bestrijdt. Waardoor bijv. een koningshuis een haunted house (spookhuis) wordt met allerlei lijken in de kast die op een wazige manier rondspoken totdat ze heel misschien wat rust creëren.

  Als ik het verhaal van de Romanovs in Rusland juist heb doorgekregen, waren het allerlei lijn- en stafmedewerkers uit hun organisatie die de zaden hebben gestrooid voor de Russische revolutie. Dat kregen de Romanovs volgens het verhaal pas door toen het te laat was en de revolutie al was ontbrand; een spookhuis in vuur en vlam omdat de klopgeesten de kwelgeesten meer dan zat waren. Helaas ging het daar van kwaad tot erger. Het communisme wordt de gesel van het kapitalisme genoemd, maar nam ondertussen als een geesteszieke Great Spirit ook gewone arbeiders op de korrel met geestvernauwende dwingelandij. Gezonder werd het daardoor niet. Er ontstond geen situatie waar een onvervalste Great Spirit tevreden mee zou zijn. De les; dwingelandij is weinig meer dan gedragstherapie. Zonder (voldoende) educatie creëert dat alleen maar schone schijn.

 2. Die vogel (adelaar) hoort bij pietje/petrus. In het oude libanon hadden ze een god,het woord god bij die gasten was JU. En die JU had een naam, namelijk Petra/petrus.Deze god (ju) maakte de hemel open, het werd eindelijk licht. Hij was de zoon van kronos.
  Kronos was verantwoordelijk voor de schemer, onze donkere vader werd ie ook genoemd.Vader Donker.

  Vader donker werd verdreven door het licht en jupetrus zat er tussen.Het was jupetrus met zijn sleutels die de hemel opende en toen zagen we het licht en het liep van Oost naar West.

  Dit ging natuurlijk niet stilletjes maar met een groots gedonder en geraas en veel ontladingen bliksem? of Plasma? Het symbool van bliksem is de adelaar de zg “ontladingen van de goden”

  Petrus werd door zijn daad heilig en werd heilige Pieter genoemd en daar hebben ze een plein om gebouwd, omdat pietje de sleuteltjes(om de hemel te openen) had hebben ze het plein in de vorm van een sleutelgat gemaakt.Dat plein noemen we nu het sint pieter plein. Voor mij jupiter plein het is toch immers god petrus niet dan?

  Dat licht wat was dat nou waar kwam dat nou toch vandaan?

  Het was zowie zo geweldig dat licht want die klote schemer was pleitte die gekke dark vader was gelukkig opgerot.

  Met dat licht waren we zo blij dat we er ons naar gingen noemen.
  Licht is luz en van luz naar lucas en door naar luke. Luke liep van oost naar west door de hemel dus noemden we hem maar luke skywalker, had die donkere vader natuurlijk een schop gegeven samen met pietje en zijn adelaar.

  De amerikaasnse indiaan vond die ontlading wel indrukwekkend en heeft een paal gemaakt met een adelaar op de top en noemde dat een totempaal,

  Die sleutel is de key en dat word de sleutel of sluitsteen en spil in dit gehele verhaal is Venus die vrij wordt door toedoen van malle pietje en dus heeft het vrij/venus/liberty beeld een keystone tablet in haar hand….al met al gewoon astrotheologie…al de oude verhalen speelden zich in de hemel af.

  hugo van reijen [6] reageerde op deze reactie.
  Nico [10] reageerde op deze reactie.

 3. ….Der ?… Hebben mensen zich nooit afgevraagd wat Auswitch betekent?…Aus = uit, buiten, weg…Witch = grap, nep, verlakkerij??

 4. @Doc [5]: Mooi verhaal, al begint het niet aan het begin van ontwikkelingen. Want hoe is het verschil tussen hemel en aarde ontstaan en waarom speelt van alles zich in de hemel af terwijl de aarde…?

  Als ik dat in beeld probeer te krijgen, dan komt eerst een beeld voorbij van de planeet aarde die zowel mannelijk als vrouwelijk van aard is. Zonder die mix immers geen vruchtbaarheid.
  – Vervolgens blijkt dat sommigen meer kennis bij elkaar hebben gesprokkeld dan anderen. Zo ontstond (kennelijk onder leiding van sjamanen) het beeld van de groene aarde, die naast azuurblauwe meren en zeeën bestond. Met blauw als beeld van toegankelijke, zuivere kennis. En regen als beeld voor de distributie van die kennis.
  – Vervolgens werd het azuurblauwe eerst heilig verklaard, daarna verheven naar een hogere positie zodat hemels blauw ontstond. De spontane duik in het blauw werd vervangen door regengoden die water annex kennis doseerden en overgangsrituelen zoals een hemelvaart en het Veer der Waarheid. Man en vrouw leefden niet langer naast elkaar, samen in één belevingswereld, want er werden genderrollen en gescheiden loopbanen bedacht.
  – Ook bliksem werd van gedaante veranderd: Ging die corrigerende energie eerst horizontaal tussen de individuele man en vrouw, om elkaar te reinigen en te inspireren, nu werd het een verticale (hiërarchische) aangelegenheid. Logische conclusies op grond van onvolledige informatie produceren behalve denkfouten ook misstappen.
  – Ook licht werd van gedaante veranderd: Waren de individuele man en vrouw eerst samen twee delen van één Lucifer (staaf en kop/kroon), samen één androgyn (vanuit Grieks voor manvrouw) en wisselden ze desgewenst van rol, voor zover ze überhaupt rollen speelden, nu werd licht geacht van buiten te komen tenzij ‘van bovenaf’ duistere onwetendheid gewenst was.

  Alles bij elkaar nogal een evolutie waarbij m.i. steeds verder werd afgedwaald van de natuur en de zuivere innerlijke natuur. Aan de ene kant van de balans een verbetering van constructies, aan de andere kant een degeneratief proces. Hoe meer er voor anderen gezorgd wordt door te omringen met zorgen, hoe minder die anderen in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

  @IIS [8]: Auschwitz kan inderdaad aan heksen, heksenjacht, tovenaars gekoppeld worden. Meer details hier. Kennelijk wordt het ongewenst geacht wanneer individuen met bepaalde capaciteiten niet systematisch door anderen gebruikt kunnen worden en ‘dus’ wordt er een rondje RoundUp op losgelaten en een misdadige, perverse behandeling.
  Vanuit sport kan geleerd worden dat een valse start diskwalificerend uitwerkt. Wat ook geldt voor de valse start van onderwerping. Toch wordt dat onderdeel van een filosofische dwaalspoor nog steeds als norm gesteld, tegen beter weten in. Terwijl er telkens “nooit meer” wordt gezegd, wordt “telkens weer” gedaan.

 5. Traditioneel worden verhoudingen als een piramide voorgesteld, verticaal. Achter de schermen wordt dat beeld kennelijk 90° gedraaid en gesproken over voorlopers (trendsetters) en een ondersteunende achterban of achterhoede (trendvolgers).
  In de praktijk werkt dat kennelijk meer als een demarrage bij wielrennen die geconsolideerd wordt in een te beschermen voorsprong, zodat er hoogstens de schone schijn van ‘samen’ gecreëerd wordt. Er ontstaan buiten beeld van trendvolgers allerlei achterhoedegevechten waardoor het ‘rode gevaar’ ontstaat. Terwijl trendsetters menen de rol van Atlas of supermens te moeten (laten) spelen kunnen in de rol van trendvolgers gedwongenen daar heel anders over denken.

  Als ik het goed begrijp komen gele hesjes tegenwoordig steeds meer op voor die laatsten, bekend als arbeiders. Het is ook krankzinnig dat hard denken of hard werken niet of nauwelijks nog zinvol is, vanwege bloedzuigers, parasieten en roverhoofdmannen die effectief bescherming voor zichzelf weten te organiseren, ten koste van anderen.

 6. @William [3] en @ratio [9]: Als er dan toch in karakterbeelden van (fabel)dieren gedacht wordt, dan stel ik de Chinese draak voor, één van de vier fabeldieren. Een verbeterde versie weliswaar, die tot op de bodem van de diepste oceanen kan duiken en over de hoogste bergtoppen kan vliegen.

  Dit heeft heden een ‘keizerlijke’ bijsmaak. Vóór de Gele Keizer was dit kennelijk anders, omdat die keizer of in ieder geval onder diens leiding individuele concepten werden getransformeerd naar een feodaal systeem. Over de wijsheden die vóór die transformatie werden verzameld wordt thans niet of nauwelijks meer gedacht, laat staan gesproken. Als er eenmaal wordt begonnen met het misvormen en verzwijgen van informatie… wordt schraalhans keukenmeester. Er treedt verarming op, verschraling.

  Dit roept de vraag op… wat was de originele gedachte achter de karakterbeelden van bijv. een adelaar, een gier, een Chinese draak, een Feng Huang (feniks)? Originelen zijn leerzamer dan latere vervalsingen…

Comments are closed.