- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Het einde van het globalistisch imperialisme

Allereerst een zeer gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar gewenst en 2019 ziet er uit als dat het een heel gebeurtenisvol jaar wordt. Vanaf 2016 hebben we behoorlijk wat vuurwerk gezien in de wereldpolitiek. Brexit en Trump gekozen tot president.

 

Voor het eerst kwamen in dat jaar massaal soevereiniteits- en onafhankelijkheidspartijen in de Europese parlementen, die het de gevestigde corrupte orde heel moeilijk gaat maken. 2017 was een jaar dat men dacht dat het niet zo´n vaart zou lopen, maar 2018 was het jaar dat de trend zich doorzette en de consolidatie van de voornoemde partijen en filosofie vaste voet aan de grond kreeg.

 

Ook in Nederland zien we de belangrijke verschuiving, vele collectivistische partijen zijn gekelderd in aanhang en we kijken zelfs tegen een totale instorting van links aan, omdat zij geen enkel antwoord heeft omtrent de huidige problemen, zoals de eurocrisis, de massa-immigratie, de valsevlag-terreuraanslagen, de illegale oorlogen die de westerse pseudo-elite voert, de aperte leugens omtrent klimaatverandering, de enorme criminaliteit enzovoorts. Langzaam maar zeker wordt men wakker en ziet dat de pseudo-elite geen alternatief is voor de opkomende soevereiniteits- en onafhankelijkheidspartijen. Men probeert hun opkomst af te doen als een vlam in de pan, of ze af te schilderen als ´populistisch´, ´extreem-rechts´, of ´xenofobisch´ etc., ofschoon dit gewoon een moderne vorm van schelden is op mensen die wellicht wel de antwoorden hebben om de huidige problematiek op te lossen. Als mensen gaan schelden dan weet men dat zij geen argumenten hebben en het debat, alsmede de grip hebben verloren.

 

In de VS is men druk bezig om de tribunalen gereed te maken voor de aankomende processen van Deep State-functionarissen, die de veiligheid van het land op het spel hebben gezet met hun corruptie en misdrijven. De muur die Trump wil wordt vooralsnog tegen gehouden door de Democraten, die een kleine meerderheid hebben gekregen in het Huis van Afgevaardigden. De $5 miljard die daarvoor nodig is wordt niet verleend en daarom is er sinds de laatste twee weken een gedeeltelijke sluiting geweest van de overheid. Trump kan heus wel die muur bouwen voor dat geld, want hij haalt het gewoon uit het defensiebudget, vooral nu hij de troepen uit het Midden-Oosten gaat terugtrekken, wat hem heel veel besparingen op gaat leveren. Zijn plan was juist om de Democraten uit te lokken tot een standpunt dat het Amerikaanse volk duidelijk maakt wat voor een partij dit eigenlijk is.

In de EU zijn de zaken aan het escaleren. Het protest van de gele hesjes in Frankrijk gaat na twee maanden onverstoord door en het breidt zich tevens naar andere landen toe uit. De voormalige Rothschildbankier president Macron laat zich nog nauwelijks zien en probeert de zaak te sussen door toe te geven dat het een fout was geweest om de accijnzen te verhogen, maar is niet van plan af te wijken van zijn globalistische agenda. Daarin wordt hij bijgestaan door de huidige DDR dictator Merkel, die eveneens vleugellam is geworden dankzij de opkomst van de soevereiniteitspartij AfD.

 

De Europese Unie is in feite een experiment geweest in globalistisch imperialisme, waarbij de stem van het volk steeds meer wordt uitgedoofd, de democratie aan banden wordt gelegd en de corporatistische en neo-Marxistische transnationale instituten alle speelruimte krijgen om hun snode plannen uit te kunnen voeren ten nadele van de Europese burgers. Het is nu duidelijk dat dit experiment volledig is mislukt en dat de volkeren wakker zijn geworden naar aanleiding van alle gruwelijke extreem-collectivistische wet- en regelgeving die hen heeft onderdrukt. De rollen zijn nu omgedraaid, want nu is de EU zelf in gevaar om te worden weggevaagd en terecht. Met de Brexit op 29 maart dit jaar en de opkomst van de soevereiniteitspartijen in het EU-parlement is het einde van het globalistisch imperialisme eindelijk in zicht.

 

Het globalistisch imperialisme is een ideologie die gebaseerd is op wereldwijd ingrijpen via militaire middelen en economische sancties op regeringen die de pseudo-elite niet aanstaan. Om zodoende hun corporatistische en neo-Marxistische wil te kunnen opleggen. Dit gaat gepaard met het opbouwen van een enorme schuldeconomie en het instellen van een centrale bank die gelieerd is aan het internationale bankkartel, welke wordt gemonitord door instellingen als het IMF en de Wereldbank. Met een echte vrije markt of vrije handel heeft dit natuurlijk niets te maken, want in een vrije markt heb je een goudstandaard en geen bankpapierstandaard. Met andere woorden waarde vs. fraude. De vernietiging van dit systeem is essentieel om een echte vrije wereld op basis van waarde en eerlijke handel te bewerkstelligen. De pseudo-elite wil dit niet, want dat is juist de fundering van hun macht alsmede hun verdienmodel en zullen zich met hand en tand hiertegen verzetten, getuige de ondermijning door de Deep State en hun vazallen in de Europese Unie.

Niemand heeft ooit voor een EU of een eurozone gekozen en toch is deze er gekomen en wat een ramp dat is geweest hebben we over de laatste 10 jaar kunnen zien. De problemen worden in detail opgesomd door Alisdair Macleod. Het probleem met de euro is zowel het schuldprobleem als de ECB met hun opkoopprogramma´s. Centrale banken zijn sowieso zeer destructieve instellingen, omdat zij de veroorzakers zijn van de monetaire inflatie en de consumptieve schuldcreatie, die zich langzaam opbouwt en vervolgens daarna instort leidende tot een enorme crisis. Elke 40-50 jaar is zo´n crisis een feit, omdat alle opgebouwde anomaliteiten en verstoringen dienen te worden gesaneerd, waarna weer met een schone lei te kunnen beginnen. De jaren 30 en de jaren 70 waren zulke periode en vanaf 2008 zitten we opnieuw in de overgangscyclus van een papieren economie naar een waarde-economie. De euro en de Federal Reserve Note (moderne dollar) zijn valuta die zullen verdwijnen. De eurozone heeft geen toekomst en nooit gehad, omdat de verstoringen in het systeem zo groot zijn, dat een grote crisis deze valuta zal wegvagen. De commerciële banken in de EU hebben maar een buffer van 1%, terwijl Amerikaanse banken op 10% zitten, dus we zien banken als de Deutsche Bank, Banco Santander, het ING, ABN-Amro, Commerzbank e.d. allemaal omvallen, wanneer de buffers zijn opgedroogd.

 

Nogmaals, we zullen 2019 zien als een jaar dat heel veel zekerheden zullen verdwijnen in de economie zoals we gewend waren. Een ware revolutie is zich aan het ontketenen en we kunnen dit heus een Europese of westerse lente noemen, waarbij het ancien regime van corruptie, machtsmisbruik, fraude en krankzinnige oorlogen haar laatste dagen telt.