24 REACTIES

 1. Het lijkt voor velen alsof joden de groep zijn waar alles (wereldwijd) om draait. Maar waarom heb ik nu de indruk dat joden eerst op de knieën gedwongen worden om vervolgens gebruikt te worden? Waarna de kat (of leeuw) in het nauw gekke sprongen gaat maken?

  Volgens mij zijn dit soort verschijnselen een gevolg van op een dwaalweg geleid worden. Daardoor ontstaat geestvervuiling en geestesziekte van allerlei aard. Nooit meer? Wel nee, telkens weer. Om waandenkbeelden te beschermen. Zonder partij te kiezen voor welke partij dan ook lijkt het me dat het maar beter afgelopen kan zijn met dit soort ongezonde verschijnselen. De vraag is hoe. Daarvoor moet je eerst door een geestelijke achtbaan met draaiende, verwarrende beelden voor je een helder, stabiel en zuiver (waardoor gezond) beeld voor ogen krijgt.

 2. @toute va bien [2]: Echt waar? Meestal verworden mishandelden tot mishandelaars, die er soms nog een schepje bovenop doen ook. Niet om goed te praten, maar zo werkt het. Tenzij de cyclus doorbroken wordt door niet mee te werken.

  Ik kwam een artikel tegen, Het begon hoopvol over Apartheid en een Waarheidscommissie in Zuid Afrika.
  Opvallend is de foto van de in paars geklede bisschop Tutu. Die op vergeving aandringt en met de mantel der vervalste liefde bedekt. Omdat dat waardig zou zijn.

  Maar… waardig is niet altijd aardig. Net zo min als een Waarheidscommissie hetzelfde is als een Ronde Tafel vergadering ter geneeskundig onderzoek van de naakte feiten. De beroepsgroep ‘paars’ staat voor vervalste (naasten)liefde en zorg, een business die beschermd ‘moet’ worden en originelen vervangt door vervalsingen. Valsemunterij als een heuse ‘roeping’.

  Het punt; als je gaat wijzen, wijs dan naar zuiverheid of juist bederf, vergiftiging en vervuiling. Met het oog op gezondheid in allerlei dimensies, voor en door ieder individu. Dat is in ieders belang en kan individueel geregeld worden.
  Er is niemand die eerlijk wil zijn en toch zonder gewetensconflicten kan beweren dat de cultuur om anderen te gebruiken en/of door anderen gebruikt te worden zuiver van aard is en daardoor gezond van aard. En toch is dat wat religie onderwijst (‘God kan je gebruiken, het is een roeping om door God gebruikt te worden’). Waar pseudo-wetenschap een schepje bovenop doet door bijv. de mens als programmeerbare robot te verkopen.
  Dat kan anders. Waar een wil is, is een weg. Waar onwil is, is de bittere pil van pech. Slikken, stikken of weigeren? Doorstrepen wat niet van toepassing is.

 3. @Easymoney [4]: Echt waar? Hitler bediende zich van religieuze argumenten (christendom), organiseerde een etnische strijd om het Arische thuisland judenfrei te maken, organiseerde geopolitiek met concentratiekampen, stelde een “Arbeit macht Frei” regime hoewel op anderen een regime “laat geheimen los om vrij van foltering te worden” werd losgelaten. Alles om een Wirtschaftswunder te produceren, het ‘verhogen van waarde’. Uhhh… voor wie en ten koste van welke kapitaalvernietiging voor de ‘lijdende voorwerpen’? Het Marshall Plan en Operation Paperclip borduurden daarop voort. Waarom las ik in een boek dat een Amerikaanse First Lady in zichzelf vaststelde dat er (nadien) sprake was van geperfectioneerd fascisme om haar heen?

  Vanwege eeuwenoude traditie beschouwen sommigen anderen als te produceren en te gebruiken producten *, maar komt het er niet van om eens grondig zelf-onderzoek te gaan doen om tot zelf-kennis te komen die tot mensen-kennis leidt (wat ook andersom werkt), en die zelf-kennis aan te wenden om dieren-kennis te kweken (wat ook andersom leerzaam blijkt te zijn). Geen wonder dat er zo systematisch allerlei innerlijke spanningen gekweekt worden, voor en door ieder individu. Hoewel ook dat omgekeerd kan worden. Want infecties (met gebrekkige, perverse denkbeelden) veroorzaken ontstekingen (in boosheid) en dat was toch precies waar de intelligentsia en ‘wijzen’ vanaf wilden?

  * Vergelijk de priesterlijke zegen (‘de Heer zegene en behoede u’ enz.) met de zegen van een winkelier die een product van een fabrikant aanprijst, compleet met garantiebepalingen en de instructie om de gebruiksaanwijzing goed te lezen ter voorkoming van vervloekingen.
  De Bijbel (Bible = Basic Instructions Before Leaving Earth) is zoiets als een set aanwijzingen voor gebruikers van anderen, die aangeeft hoe hen zegeningen en vervloekingen voorgespiegeld kunnen worden om hen operationeel en bruikbaar te houden.
  Je zou bijna denken dat de Heer die in de Bijbel wordt genoemd een vroege versie van Digital Rights Management vastlegde om het gebruik van anderen aangenaam en productief te houden.
  * Vergelijk de priesterlijke zegen (‘de Heer zegene en behoede u’ enz.) met de zegen van een winkelier die een product van een fabrikant aanprijst, compleet met garantiebepalingen en de instructie om de gebruiksaanwijzing goed te lezen ter voorkoming van vervloekingen.
  De Bijbel (Bible = Basic Instructions Before Leaving Earth) is zoiets als een set aanwijzingen voor gebruikers van anderen, die aangeeft hoe hen zegeningen en vervloekingen voorgespiegeld kunnen worden om hen operationeel en bruikbaar te houden.
  Je zou bijna denken dat de Heer die in de Bijbel wordt genoemd een vroege versie van Digital Rights Management vastlegde om het gebruik van anderen aangenaam en productief te houden.
  Dit kan anders, zoals door niet langer de Heer uit te hangen maar anderen te voeren met informatie over hoe ze de hoogste Heer, Vrouwe en Meester(es) over hun eigen leven kunnen worden. Het opvoedkundige doel ‘zo snel als mogelijk onafhankelijk worden’ en het traditionele doel ‘eeuwig afhankelijk van en gehoorzaam aan de Heer’ verdragen elkaar niet.

 4. @Easymoney [4]: Er ging een reactie van mij het spambakje in. Jammer. Laat ik het zo zeggen, kort maar krachtig: Plausible deniability is alles hé? Of geloofde je zelf wat je schreef? Niet rottig bedoeld, eerder het tegenovergestelde.

 5. Soros is het waarschijnlijk nog niet afgeleerd?
  Zijn achterban heeft hem zeker een steuntje in de rug gegeven?

 6. Wat in dat kranten-artikel staat, gebeurde aan de Nederlandse grens.

  Vroeger werd Nederland geschreven als Neederland. En werd in een nogal Calvinistisch klimaat een gezegde ontwikkeld: ’s Lands wijs, ’s lands eer. Zou God dat zo beschikt hebben?

  In Nee-derland wil men aanleren om “nee” te zeggen; sommigen zeggen ‘ver-nee-derland’. Er zijn dom gehouden ja-knikkers nodig zodat de nee-schudders trots op zichzelf kunnen zijn. Maar o wee als je een andere maatstaf hanteert (zoals gezond voor en door iedereen) en ‘nee’ tegen het ‘verkeerde’ zegt. Oei, da’s schrikken! Het moet allemaal niet te gezond worden natuurlijk… zouden profiteurs denken.

  De VOC mentaliteit draait om winst, profit. Met winst is op zich niets mis, want die is pro-fit. Om iedereen gezond en fit te houden. Je gunt anderen toch wat je jezelf gunt?
  Dat is iets anders dan pro-obesitas, je weet wel, van die handelaren die in grote herenhuizen wonen terwijl ze hun klanten en leveranciers uitknijpen en klein houden om zelf groot te kunnen worden, als marktreus. Dat verstoort de balans nogal.
  Om de balans te herstellen zijn de toverwoorden zelf-beheersing, zelf-discipline en gunnen (anderen gunnen wat je jezelf gunt).

  De moraal van het verhaal: Aan het einde van het liedje is Nederland vooral een handelsland. ’s Lands wijs vereist een wijsje zingen, maar of het eervol is om een plastic gezicht op te zetten om een product te kunnen verkopen…

 7. De definitie van krankzinnigheid volgens Albert Einstein: Telkens hetzelfde proberen en dan toch andere uitkomsten verwachten. Hoewel initiatiefnemers hun pogingen proberen te verbeteren.

  Wat weten joden? Een Egyptische farao zette Jozef net zolang gevangen tot hij met een plan kwam, de voorwaarde om bevrijd (en gebruikt) te worden. Het voor Job meest waardevolle werd hem ontnomen om hem in een functieplaats (job) te kunnen plaatsen. Pogroms werken het houden van veilige afstand in de hand, een Kristallnacht leidt ertoe dat overlevenden bepaalde dingen gaan uitkristalliseren, dr. Mengele-achtige praktijken zijn bedoeld om bepaalde informatie te ontfutselen.

  De initiatiefnemers voldoen niet alleen aan de definitie van krankzinnigheid, maar doelwitten leren ook om hun contra-strategie te verbeteren. Waardoor ze initiatiefnemers ertoe drijven om zichzelf steeds effectiever en vaker in hun eigen voet te schieten tijdens hun pogingen, onderweg naar wat ze beweren te bereiken. Het was voorspelbaar, want pogingen om anderen te mis-leiden worden logischerwijs gepareerd met… mis-leiding. Terwijl het lijkt alsof er steeds meer kennis beschikbaar komt zijn de loopgraven steeds harder, dieper en onzichtbaarder geworden.

  Weleens gehoord van de donkere kant van de maan? Dat is de voor communicatie onbereikbare kant omdat de planeet zelf in de weg staat. Die heeft de zon ook. Heel vroeger (voor introductie genderrollen) waren de zon en maan praatplaatjes voor een individuele man en vrouw, die (en nog steeds) schadelijke figuren in onwetendheid houden over bepaalde dingen die ze hoogstens elkaar toevertrouwen.
  Het traditionele middel om hen onder druk te zetten werkt nogal contra-productief uit, averechts. Werkelijke waarde zal altijd beschermd worden, desnoods ten koste van alles. Gezien gebrekkige, geperverteerde traditie die zelf-verloochening eist op straffe van sabotage van buitenaf desnoods door precies die straf krachtenloos te maken, daarmee het beoogde doel onbereikbaar, de ultieme straf voor… juist ja. Hongerstaking is het enige nog resterende wapen voor de machteloos gemaakte.

  Er zijn veel manieren om jezelf in je eigen voet te schieten, en ‘uiteraard’ roepen dwingelanden naar hun doelwitten dat ze zichzelf in hun eigen voet schieten (projectie). Vanuit een geestvernauwd perspectief is dat ook volkomen logisch, omdat het van een vastgestelde ratio (verhoudingen) uitgaat.

  Het werkzame bestanddeel van een geneesmiddel om deze zichzelf versterkende cyclus te doorbreken komt op deze manier niet in de vrije circulatie, omdat juist dát door dwingelanden misbruikt wordt tijdens pogingen om hun geperverteerde zin af te dwingen. Logischerwijs wordt het hen dan onthouden. Ja ja, hoe maak jezelf als vermeend machtige machteloos? Dit zou best grappig zijn als niet vrijwel iedereen wereldwijd via deze route genaaid zou worden. Want eerlijk is eerlijk, het naai-systeem is een nogal fijnmazig en uitgebreid net geworden… Wie wil dat niemand zich ook maar ergens ter wereld kan verstoppen komt er achter dat het dan ook niet meer mogelijk is om jezelf voor de gevolgen (backfire) te verstoppen.

  Joden weten overigens dat de enige werkelijke Final Solution pas ontstaat bij de definitieve en totale ondergang van ‘beschaving’, vanwege het verhaal over het beeld van Nebukadnessar. Wanneer ieder individu autonoom en zelfstandig wordt. Vandaar dat dwingelanden zo’n hekel hebben aan individualisme. Dat vinden ze zogenaamd egoïstisch, maar is in werkelijkheid de route om zichzelf narcistisch en psychopathisch gedragende groepen en groepsleden machteloos te maken. Pas daarna kunnen daadwerkelijk gezonde sociale verhoudingen gekweekt worden. Met autonome individuen, iets anders dan groepsleden of ‘nodes’ in ‘networks of power’ die aangestuurd worden en/of aansturen.

  jhon [11] reageerde op deze reactie.

 8. @jhon [11]: De donkere maan is een verhaal vanuit staatsreligie, een verhaal dat ik hartgrondig verwerp, hoewel ik het zoals je zag ook heb terugvertaald naar een concept dat niet alleen aanvaardbaar is maar ook wenselijk. Ook al heeft die terugvertaling nog wat nadere toelichting nodig. Het ging hier om het idee, niet om een gedetailleerde uitwerking.

  Je noemde voortschrijdend inzicht. Wat te denken van het verhaal over de Excalibur? Ook weer zo’n voorbeeld van een beeld dat terugvertaald moet worden.
  Via een woordspelletje ontstaat het beeld vanuit staatsreligie. Ex cal I boer. Het concept van een voormalige
  Cal (moedige, controleer maar) die vindt dat ‘ikke’ heus wel individueel onafhankelijk en zelfstandig kan ‘boeren’ (zaaien, kweken, voeden) in en om het eigen thuis. En dat ook anderen gunt, want wat je jezelf gunt dat gun je ook anderen.
  Maar nee, daar denken nobele vechtersbazen anders over. Die hebben last van waanideeën, menen een voetstuk te bespeuren en zullen die boer(in) wel eens even in de kraag vatten om te kunnen hanteren.

  In eeuwenoude beeldtaal staat een tweesnijdend zwaard voor een individuele man en vrouw die zichzelf tot één geheel hebben gesmeed en in staat zijn om botte of snijdende opmerkingen te maken, vandaar het sprookje van de Excalibur en de nobele ridder.
  Van nature zijn deze individuele man en vrouw die zichzelf tot één geheel hebben gesmeed echter een soort magisch zwaard dat zichzelf hanteert en niet gehanteerd wil worden. En wee de ‘nobele’ ridder die daar probeert een einde aan te maken of zoiets denkt als ‘adel adelt’ en probeert hen om te toveren in vechtjassen. Alleen maar vechten is geen leven, dat is doods. Leven draait om groei en bloei, niet om doden.

 9. “Leven draait om groei en bloei, niet om doden” wordt traditioneel nogal pervers uitgelegd. Van nature is gezonder dan individueel gezond niet mogelijk, net zo goed als (emotioneel) gelukkiger dan gelukkig niet mogelijk is. Dus als je ervan uit elkaar denkt te barsten, dan is de tijd van overvloed aangebroken waar je van kunt uitdelen. Zo gaat dat in de pure natuur. Voor zover er geen kapers op de kust zijn.

  Dit doet denken aan het oude verhaal over de wichelroede; het beeld van twee levenslijnen die samenkomen en als één verder gaan. Geestelijken noemen dat duivels of satanisch en willen dit verschijnsel onder controle hebben om te kunnen gebruiken of in een kast te kunnen verbergen. De werkelijkheid is van nature precies andersom, want wie onvervalste liefde onder controle wil brengen is een duivel (deamon uit Grieks; slecht nieuws brenger) en een satan (uit Hebreeuws voor tegenstander). Actie produceert reactie. Aldus toveren geestelijken geliefden om in duivels die zich satanisch kunnen gedragen. Hoezo milieuvervuiling produceren? De bron van deze vervuiling is de geestelijkheid die traditioneel niet in de spiegel wil kijken en chagrijnig projecteert. Loyaal aan de Heer, op verondersteld goddelijk gezag. Maar ja… kapers en valsemunterij…

 10. Om terug te keren naar joden: Joden weten het; Een denkbeeldige God, adel en werkgevers ontlenen hun macht (mogelijkheden) om over anderen te kunnen beschikken aan de mogelijkheid om als met een onzichtbare hand, of desnoods een zichtbare, geliefden en intimi tegen elkaar uit te spelen met de dreiging elkaar te verliezen. Of, als het eenmaal zo ver is daar fijn mee te folteren om alsnog de zin te krijgen. Een typisch verhaal van ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet’.

  Er zit namelijk een levensgroot afbreukrisico aan vast; wie onder druk gezet wordt doet alleen het noodzakelijke, levert daardoor minder productie. “Plicht komt eerst” veroorzaakt een walging jegens die plicht. En, als er te hard getrokken wordt breekt het lijntje. Aangezien individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid door anderen voor mij c.q. ons tot “Mein Kamf” is gemaakt… worstel ik al vele jaren als een Houdini met ketenen en wannabe ketenaars om toch wat ademruimte en bewegingsvrijheid te creëren. Verspilling van levensenergie.

  Wist je dat Houdini zelfs uit een graf en onderdompeling in water wist te ontkomen? Klinkt heel spannend, maar ik kan me voorstellen dat ‘ie wel wat beters te doen had dan telkens weer een show weggeven. Want ondertussen gaan er nutteloze levensenergie en levensjaren door het putje, en wordt je er niet gezonder op. Wat overigens ook geldt voor spannende verhalen over die avonturen te vertellen. Voor wie schamper doet over gelukzoekers: Ieder individu is van nature een gelukzoeker. Alleen weten sommigen waar ze de onvervalste versie kunnen zoeken en vinden, en doen anderen het met vervalste versies die onbevredigend blijven.

  IIS [15] reageerde op deze reactie.

 11. @Nico [14]:

  ….”Voor wie schamper doet over gelukzoekers”….Hoezo schamper?

  De gelukzoekers die met steun van de autoriteiten de gastvrije en helpende autochtone gelukszoekers mogen afmaken of lamleggen en monddood maken in eigen land, zijn geen gelukzoekers, maar smeerlappen en respectloze primaten. Er zijn gradaties in gelukzoekers en zie in grote getale de heel foute gelukszoekers komen die ongestraft hun rotgang mogen gaan.

  IIS [16] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [16]: Begrijpelijk, wat je schrijft. Tegelijkertijd gaat het je om rottig karakter. Waarbij het de vraag is wat je onder rottig verstaat (definitie). En, last but not least, als je van buitenlanders met rottig karakter af wilt dan moet je consequent zijn en hetzelfde zeggen over binnenlanders.

  Vergelijk dit met organisaties die topzwaar zijn, een interim-manager inhuren en vervolgens in de lagere regionen ‘overtollig vet’ gaan wegsnijden. Dat getuigt van een dubbele moraal en gebrekkig inzicht. Minachting voor sommigen waar naar believen mee gesold wordt, maar ondertussen net als een vampier geen spiegelbeeld (willen) zien.

  IIS [18] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [17]:

  Van boven naar onderen is de wereld, de politiek, mentaal, economisch, monetair en sociaal totaal rot tot op het bot en rijp voor de sloop. Wie goed of fout is niet eens meer een vraag. Het enige wat men kan begrijpen is dat het financiele en sociale systeem de huidige verplicht opgelegde omwentelingen niet kunnen verdragen of om lucht te bieden moeten ‘overbodige’ Nederlanders vrijwillig of gedwongen het leven opgeven. Omvolking.

  IIS [19] reageerde op deze reactie.
  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 14. @IIS [18]:

  ….+ is is niet eens meer een vrasg… kunnen = kan.

  Deze bewust in gang gezette MO/Afrikaanse exodus, deze reëel geworden omvolking (hoezo multiculturele samenleving?) gaat ten koste van de bleekneusjes. Vroeg of last krijgt ieder van de bleekgezichten zijn hapklare oprotdeel. Voor of tegen? Waren Amerikaanse native indianen ooit voor of tegen de invasie van bleekgezichten? Werd ze iets gevraagd? Accepteer of strerf, lijkt me duidelijk.

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 15. @IIS [18]: De rot die je noemde is zorgvuldig in de kern van de architectuur van de sociale orde ingebouwd. Sterker, die rot levert de vuile energie waarop projecten genaamd ‘beschaving’ feitelijk draaien.
  Als die rot in de kern is ingebouwd is het logisch dat die zich verspreidt. Maar ondertussen gaat het nog steeds om individuele denkbeelden en gedrag wat daaruit voortkomt. Alleen wie zichzelf daarvan zuivert, innerlijk, kan zichzelf daar in zijn omgeving van verschonen.

  @IIS [19]: Het lijkt me niet verstandig om schuttingtaal te versterken, te vermenigvuldigen. Je hebt het hier over een denkbeeldige schutting tussen binnenlanders en buitenlanders, tussen de ‘ontwikkelde wereld’ en ‘ontwikkelingslanden’. En oeps, er zijn er door de schutting gekropen, over de schutting geklommen, door iemand van ‘mijn groep’ of namens ‘mijn groep’ tot ‘mijn kant’ van de schutting toegelaten en ‘dus’ wordt het tijd om op te rotten.
  Wat je schrijft komt erop neer dat het ‘goed’ zou zijn om anderen aan de andere kant van die denkbeeldige schutting te gebruiken om eigen welvaart te bouwen of in stand te houden, hen misschien ook aan ‘deze’ kant te gebruiken, maar o wee als de balans recht getrokken zou worden. Een dergelijke verhaal komt er op naar dat ‘wij’ best wel van welvaart mogen genieten ten koste van ‘zij’, want ‘zij’ wordt niet gegund wat ‘wij’ hebben opgebouwd.

  Geen idee of je jezelf van de teneur van deze stemmingmakerij bewust bent, maar ik zou zeggen, probeer zo’n soort verhouding eens met je blanke buren te bouwen en in stand te houden. Wedden dat ze er niet blij mee zijn en concluderen dat je een rottig karakter hebt? En als je dat met me eens bent, waarom zou het individueel een slecht idee zijn om te proberen, maar zou het ineens een goed idee zijn om het als groep jegens andere groepen te proberen? Toch is dit precies dat is wat rijken traditioneel jegens anderen doen. Jezelf iets gunnen waarvoor anderen de prijs moeten betalen, die anderen het licht in de ogen niet gunnen en in gebrekkige toestand houden om hen bruikbaar te houden.

  IIS [21] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [20]:

  Geen stemmingmakerij, geen meeloperij of wat al niet meer, maar ook geen gecontroleerde links fascistische meute die mij ment of bepaalt hoe ik het huidige corrupte systeem ervaar (dit gaat groter worden dan 2001/2007) of heb te ervaren.

  Het beeld voor mij is duidelijk, maar dat de kaarten voor mij ongevraagd worden geschud, daar heb ik een duidelijke mening over en uiteindelijk de feiten in Vernederland en de EU, daar kan niemand -meer- omheen. De bulltrap van goedgelovig en zoetsappig Nederland dat alles liefde en iedereen welkom is lijkt me duidelijk, “orde uit chaos”.

  Mijn ervaring maakt dat de uitgesproken mening kort en bondig is en als deze niet politiek correct is of als schuttingtaal wordt gezien, jammer dan, een kogel of de drek van het etiket links is meer dan serieus te nemen en in die hoek wordt met zachte woorden oorlog gebezigd tegen het eigen volk. Beetje spelen met zoete woorden en vooroverbuigen door het volk zal binnen niet al te lange tijd zijn resultaat opleveren en vooral pijn, heel veel pijn als resultaat van een slappe (volks)houding met een keihard anti- volksbeleid. Mijn kritiek en vooral afkeer is groot in breedte niet specifiek in diepte gericht op personen, maar sympathie zal men vanuit een zakelijke en rationele blik niet krijgen.

  Weldenkend leven, het is een straf geworden. Het verbijstert mij dan ook hoe slaafs en zoetjes mensen, voor zover ik begrijp ook jij, zich opofferen voor het hogere doel van een handvol cabal criminelen. Hoe? Zo!….Het is vormen van kanker en chronische pijnlijkheden en ingrijpende veranderingen begrijpen en pamperen ten koste van een gezond lijf. Totaal onbegrijpelijk hoe mensen dit zelfopofferend willen bevorderen.

  Links en rechts stellen overigens in de huidige links fascistische kartelwereld als etikettering niets meer voor.

  Nico [22] reageerde op deze reactie.

 17. @IIS [21]: Zonder elkaar zelfs maar ontmoet te hebben is wat ik schreef zoiets als ‘wie de schoen past trekke hem aan’. Ik hoop dus dat je jezelf wat schreef niet teveel aantrekt. Het gaat om denkbeelden op de pijnbank die de duimschroeven worden aangedraaid hé? Iets anders dan een persoonlijke aanval.

  IIS [23] reageerde op deze reactie.

 18. @Nico [22]:

  Denkbeelden op de pijnbank? Pijnbank is het synoniem van het woord leven. Weet er alles van, daarom begin er nooit aan! 😉

Comments are closed.