zondag, 6 januari 2019
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Nederland, het land waar ME busjes duurder zijn dan de meeste ministerauto’s

De mobiele eenheid heeft al enige tijd nieuwe busjes maar in Amsterdam weigert de politie daarin te rijden. Er zijn 300 Mercedes busjes aangeschaft voor rond de 40 duizend euro per stuk. Vervolgens zijn deze busjes voor 90 k per busje verbouwd wat de totaal prijs per stuk op 130 duizend euro brengt. Door alle aanpassingen wordt de maximum toelaatbare asdruk op de vooras volgens de Amsterdamse politie overschreden. 

Veel bewindslieden rijden in auto’s van 1 ton of minder. Daar komt verandering in, zeker 5 bewindslieden stappen over op de BMW 740E met een catalogusprijs vanaf 100.848 euro. Dit in het kader van de “vergroening” van het wagenpark. Ook dan nog zullen veel ministersauto’s “goedkoper” zijn dan een nieuw ME busje.

Zomaar wat schandaaltjes bij aanbestedingen van vervoersmiddelen bij de politie en defensie:

“Dossier dotterbloem”

Inkopen en de overheid. Dat gaat niet lekker samen. Het defensie onderdeel dat het wagenpark van de ministers en staatssecretarissen verzorgt heeft zijn eigen inkoopschandaaltje gehad. Giften, snoepreisjes, tankpassen en grote kortingen op auto’s. De beloning voor lekken van informatie over grote overheidsorders. Een beerput die door de rechter is opengetrokken.

8 nieuwe politiehelikopters, die er nooit kwamen

Ongeveer 15 jaar geleden was er de noodzaak om nieuwe politiehelikopters aan te schaffen. Voor 60 mln zou een bedrijf van van Nieuwenhuizen (ja die van de RDM) 8 helikopters leveren. Ook hier bleken de helikopters na toevoeging van alle uitrusting te zwaar te zijn. Contract kon uiteindelijk nog worden ontbonden.

De schikking van 12 miljoen

De aanbesteding politie auto’s voor 2010 is gewonnen door PON. Het orderbedrag was een half miljard. Deze aanbesteding is op oneerlijke wijze mede door omkoping tot stand gekomen. PON betaalt een schikking van 12 miljoen. Voor zowel de politie als de eerder genoemde perikelen bij defensie.

Tot slot, hoezo “vergroening”?

De BMW 740E wordt gezien als een groen alternatief omdat er sprake is van een stekker hybride auto. In de praktijk zal het accupakket voldoende vermogen hebben voor de eerste 20 tot 30 kilometer, daarna zal toch weer de verbrandingsmotor zijn werk moeten doen. Niet echt een groen alternatief. Maar wel comfortabel.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. jhon schreef op : 1

  Naast “gewone” burgers zijn er ook “gewone” politici !
  www.volkskrant.nl

 2. Nico schreef op : 2

  Uit het artikel springt de term ‘te zwaar’, los van een auto voor degenen die verondersteld worden ‘zwaar’ te zijn. Het lijkt erop dat vechtersbazen-met-mooie-praatjes op mentale slagvelden voor zichzelf binnenhalen wat ze willen, ten koste van anderen. Dat kan gejuich of juist gemopper produceren.

  Vanuit kapitalistisch perspectief is het werk dat voor niets is gedaan zoiets als een investering in arbeid die door anderen gekapitaliseerd kon worden (kennis). Er is immers het een en ander geleerd over fabricage voor symptoombestrijding. Daar moeten niet teveel toeters en bellen aan gehangen worden, want dan wordt het onhandig en/of te zwaar. Een dure les, dat wel. Die kon best goedkoper. Wat ook geldt voor grootste plannen voor symptoombestrijding, want het is wijzer om in de aanpak van oorzaken te investeren. Om tot een gezond(er) totaalbeeld te komen.

  Tegenover ‘te zwaar’ staat de oude Babylonische constatering “mene mene, tekel upharsin” oftewel “je bent gewogen en te licht bevonden.” De weging brengt mij op een traditionele filosofische dwaling met grote psychologische en sociologische gevolgen, oftewel de productie van onnodige problemen.

  Op mentale slagvelden wordt iemand er handig in om tegen alles “nee” te zeggen, net zolang tot de weg vrij is om eindelijk eens vrijuit te kunnen zeggen wat iemand wél wil. Een wil die traditioneel door ja-knikkers uitgevoerd wordt. Ondertussen heeft echter geestelijke misvorming plaats gevonden, waardoor een soort verdwazing optreedt en het minder duidelijk kan zijn wat nu ‘ja’ of ‘nee’ zou moeten worden. Wat is wijsheid? Niet iedereen die noodgedwongen strijder is geworden kan zichzelf terugbrengen in de heldere toestand van voor de strijd. Dat vergt zelf-kennis, zelf-discipline, zelf-beheersing. Die niet iedereen heeft, vandaar overcompenseren en zelfs hypercorrectie. De meesten zijn immers het mentale slagveld op gejaagd, nog voor ze voldoende zelf-kennis en mensen- en dierenkennis hadden ontwikkeld. Hoe ga je dan na allerlei nodeloze ellende een gezond toekomstbeeld ontwikkelen?

  Door geestvervuiling en geestelijke misvorming kunnen heel interessante situaties ontstaan wanneer twee belevingswerelden elkaar aftasten. Dat komt voort uit wat iemand zichzelf aan- of afgeleerd heeft, of wat de betrokkene door anderen is aan- of afgeleerd.

  Bij weging weegt de ene capaciteit zwaarder dan de andere, hoewel de één een bepaalde capaciteit anders waardeert dan een ander.
  Bij afleren van wat er van nature is of zou moeten ontstaan (zuiver, onvervalst), ontstaat een leemte. Die kan opgevuld worden door iets anders aan te leren, wat dan eigenlijk per definitie ‘te licht’ is om die leemte werkelijk te kunnen vullen. Gezien dat ‘soortelijk gewicht’ van zo’n capaciteit kunnen er dan schier magische verschijnselen optreden. Voorbeelden uit eigen ervaring:

  Een recruiter meldde me eens dat ik ‘te zwaar’ was voor een job. Ze doelde op criteria voor de job, destijds jammer voor mij.
  Andersom kwam een latere headhunter er achter dat hij zich aan mij vertilde. Niet vanwege bepaalde intellectuele capaciteiten waar hij naar op jacht was, maar omdat er bij hem een bepaalde leemte was ontstaan waardoor ik iets in hem (en zijn netwerk) miste. Toen maakte het niet meer uit of ik in zijn ogen ‘te licht’, ‘te zwaar’ of ‘precies goed’ was, want hij was door mij gewogen en te licht bevonden. ‘Soortelijk gewicht’ van capaciteiten.
  Hierbij moet opgemerkt worden dat capaciteiten net als IQ en een karakterbeeld m.i. een momentopname zijn. Zie het als ingrediënten van seizoenen, onder regie van je zelf-lerende en zelf-herstellende vermogen. Bij seizoenen buiten je verandert het beeld schier magisch, in jezelf kun je die magie zelf in de vingers leren krijgen om je innerlijke evolutie te sturen in plaats van gestuurd te worden. Waar een wil is, is een weg.