De overheid beweert, dat de inkomstenbelasting met ingang van een januari 2019 verlaagd is en pleegt daarmee boerenbedrog: gedrag dat wel zodanig inferieur is, dat het in het geheel niet verbaast.

Wat is namelijk het geval?

De jaarlijks optredende inflatie zorgt ervoor, dat de belastingbetalers in hogere schijven worden gedrukt. Dit veroorzaakt dat jaarlijks meer inkomstenbelasting betaald wordt.

De eenmalige verlaging die de overheid doorvoert, compenseert bij lange na niet het effect van de opwaartse druk naar hogere schijven. In feite is sprake van een doorlopende en onstuitbare jaarlijkse verhoging van de inkomstenbelasting, niet van een verlaging.

Met de verhoging van de btw wordt nog een keer een extra klapper gemaakt, want btw is niets anders dan verkapte inkomstenbelasting.

Verhoging van de inkomstenbelasting vindt derhalve plaats op twee fronten: onvoldoende compensatie voor de “bracket creep” (economische term voor het opschuiven naar een hogere schijf), plus de verhoging van de btw: twee vormen van boerenbedrog.

Hugo van Reijen

5 REACTIES

 1. De overheid is een meester in het oproepen en introduceren van verkapte belastingen?

 2. Belastingen omlaag door meer nettoloon in januari?

  De Nederlandse media praten de regering na dat bijna iedereen op zijn loonspecificatie kan zien dat hij er per 1 januari netto op vooruit is gegaan. De regering claimt en de media nemen over dat dit komt door een belastingverlaging. Deze sussende woorden zijn ingebracht om de mensen hun ongerustheid over de BTW verhoging op noodzakelijke voedingsmiddelen en de energie belastingverzwaring voor huishoudens weg te nemen. Maar is dit correct? En suggereert het een juist beeld van wat er met de hoogte van de belastingen gebeurt?

  1. Veel werknemers krijgen als gevolg van de CAO waaronder zij vallen automatisch een kleine loonsverhoging per 1 januari. In de verhoging van hun nettoloon zit dus deze verhoging ook verwerkt.

  2. Verzwegen wordt dat de vakantietoeslagen en de december eenmalige loonuitkeringen zwaarder belast worden. Deze verhogingen van de belastingen vallen in mei en december en zijn dus niet in het januari nettoloon verrekend.

  3. Een systematische verrekening met de verhoging van andersoortige belastingen zoals de BTW, accijnzen, gemeentelijke en provinciale belastingen via de motorrijtuig belastingen, de gemeentelijke tarieven, verlaging heffingskortingen, vermindering subsidies voor particulieren, de BPM, de energiebelastingen, het successierecht, de inkomens vermogensbelasting, enz. vindt niet plaats. Argument daarvoor is al jarenlang dat dit te moeilijk is vast te stellen omdat dit voor verschillende bevolkingsgroepen verschillend uitpakt. Maar een overzicht voor verschillende groepen wordt niet gegeven. De suggestie van belastingverlaging op basis van onvolledige belastinggegevens, alleen het nettoloon in januari, is ongefundeerd.

  4. Dan de inflatie. Stel de inflatie bedraagt 3%. Zowel de lonen als de prijzen stijgen met 3%. De koopkracht blijft hetzelfde. Wat gebeurt er met de belastingen? Normaliter zouden de grenzen van de schijven progressieve inkomstenbelasting ook met de inflatie mee moeten gaan. De belastingdruk als percentage van het loon blijft dan hetzelfde. Maar is dat ook gebeurd? Opnieuw falen de media dit voor ons na te rekenen. En wat te doen als de prijzen meer dan de lonen stijgen? Gaan de belastingschijven dan met de prijzen of met de lonen mee? Opnieuw wordt het antwoord daarop aan de bevolking onthouden. Wie bepaalt sowieso en op welke manier de verandering in lonen en prijzen? De belastingheffer? Inderdaad. Waarom wijzen de media niet op het problematische hiervan? Maar zonder de juiste gegevens kan niet bepaald worden of het nettoloon in januari nu een belastingverhoging of -verlaging betekent.

 3. Een boer weet niet alleen dat ‘ie zichzelf moet belasten met een leerplicht om misstappen te voorkomen, maar ook dat ‘ie geen roofbouw op anderen moet plegen om zichzelf niet te verstappen.

  Zo bezien is de F1-coureur Max Verstappen een gebruiker van anderen (fabrikanten, monteurs, misschien ook pitspoezen) die na een plaats op een podium veroverd te hebben later terug kan kijken op glorie waar wel op geteerd kan worden maar die vergaat. Racing is immers geen duurzaam concept, het houdt een keer op. En wat is er dan overgebleven? Juist ja, de restanten van een leven. De rest was al geofferd voor het entertainment van anderen.

 4. Als je iets verder inzoomt op de term boerenbedrog, dan hebben zaden er niet om gevraagd om door jagers/verzamelaars genaamd ‘agrariërs’ verzameld en gebruikt te worden, en hebben dieren er niet om gevraagd om door jagers/verzamelaars genaamd ‘boeren’ verzameld en gebruikt te worden.

  In beide gevallen wordt dit georganiseerd om (vooral) door een derde partij opgevreten of uitgevreten te worden, dus veiliger wordt het er niet op. Een plant of dier in de vrije natuur heeft meer kans op overleving en de mogelijkheid om zichzelf daadwerkelijk bevredigend te repliceren. Wat overigens ook voor mensen geldt, want domesticatie lijkt veredelend uit te werken maar werkt in de praktijk belastend en verarmend uit. Er gaat onderweg levenskwaliteit verloren die door derden niet meetbaar is en ‘dus’ genegeerd wordt ten gunste van een business model.

  Of het nu om een agrariër, boer of F1-coureur gaat… ze lijken heel wat te zijn, maar werken in feite mee aan het ontstaan van een leemte in zichzelf en anderen die ik zojuist hier onder de aandacht bracht. Onnodig te melden dat dit anders kan.
  Het document de Protocollen van de Wijzen van Sion is volgens sommigen geschreven door joden, volgens anderen door vrijmetselaars. Wat er ook zij, in dat document wordt aangestuurd op kleinambacht, waartoe fabrieken bekend als ‘industrie’ kennelijk weggeknipt worden. Hier hadden die wijzen beslist een punt, want met kleinambacht kan in het klein een bepaalde (levens)kwaliteit in ere hersteld worden. En het mooie is… dat een freelancer niet per sé een eenhoorn is, maar ook een tweehoorn kan zijn met 8 ‘tentakels’ (armen, benen), 4 ogen en 4 oren. Kansen voor onvervalste liefde om ongehinderd te groeien en bloeien!

Comments are closed.