Vrijspreker: U genoot gisteren van vuurwerk waar U niet voor betaald had. Een vorm van diefstal?

Opperdienaar:  Dat is eigenlijk het argument dat voorstanders van intellectueel eigendom maken. Iemand presenteert een goed idee aan de wereld en eist dat anderen die dat idee gebruiken hem daarvoor betalen, omdat het anders diefstal van hun idee is. Het argument dat daar achteraan komt. is altijd: “Als je die vergoeding niet zou afdwingen, zijn er ‘free riders’ en zou niemand meer technologie ontwikkelen of boeken schrijven omdat de kosten niet zijn terug te verdienen.”

Vrijspreker: Dat hoor je inderdaad vaak. Zonder afdwingen van een monopolie door de overheid, investeert niemand in technologie waar iedereen zijn voordeel mee kan doen.

Opperdienaar: Ik zag gisteren echter iemand die duizenden euros vuurwerk de lucht in schoot, zonder zich zorgen te maken over ‘free riders’ die er naar keken en mee profiteerden. Hij kwam daarna geen collecte houden met een dreigement. Hij ging niet de deuren langs om mensen er op te wijzen dat ze gratis naar zijn vuurwerk keken en dat hij er mee op zou houden als ze hun blik niet afwenden.

Vrijspreker: Misschien dat hij zijn lesje geleerd heeft en volgend jaar probeert een scherm neer te zetten en kaartjes te verkopen, zodat alleen iedereen die mee betaalt er van kan genieten?

Opperdienaar: Ik betwijfel het. Dit gaat al een aantal jaren zo. Ik zou verwachten dat hij die les al geleerd heeft.

8 REACTIES

 1. Altijd maar weer dat geld, kennelijk ‘reden’ om het anderen te laten ontgelden. Zoals bij winkeliers die niet schenken.

  Neem een voorbeeld aan de pure natuur, die het vuurwerk van bliksem, bosbranden, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen schenkt. Van harte om het maar zo uit te drukken; om potentiaalverschillen, schendingen van de aardkorst (vb. gasbel Groningen) en rot daarop op te ruimen. Je kunt er maar beter vanaf zijn, nietwaar?

  De maat is niet geld voor de één ten koste van de ander, maar gezondheid in alle dimensies door en voor iedereen! Waarvoor ontegenzeggelijk een bepaalde hygiëne nodig is, in alle dimensies.

 2. Ik zou die aso de rekening willen presenteren voor geluidsisolerende ramen, opdat ik zijn nachtelijk geknal die moet aanhoren.

 3. zolang de lucht, in alle opzichten, niet geklaard is blijft het ongezond;
  was uw zucht een “gezonde”?

 4. Als die “iemand” de eigenaar was geweest van een vuurwerkwinkel dan had hij misschien bij de politiek aangedrongen op subsidies en belastingvoordelen vanwege het ‘belangrijke’ werk dat hij voor de gemeenschap doet door die vuurwerk-show te geven. Dan betalen de buren en voorbijgangers toch mee.

  Als die “iemand” de overheid was geweest, dan had hij zijn knokploegen langs de huizen gestuurd om iedereen verplicht kaartjes te laten kopen. Op straffe van opsluiting in een donkere kelder met oud en nieuw voor wie weigert.

  Deze iemand was vermoedelijk een gekkie met entousiasme voor zijn hobby waar iedereen van mag meegenieten. Ik zeg “gekkie” want duizenden euro’s aan vuurwerk knallen is toch best zonde van je geld. Maar dat is verder zijn zaak.

 5. Longread alert, hoewel beslist de moeite waard. Zodat je niet buiten de waard(in) zult blijven rekenen.
  Via deze website en andere wegen heb ik geestelijken en pseudo-wetenschappers op de korrel genomen, die adel en hele (overheids)organisaties in hun denkbeelden mee leiden of desnoods meesleuren. Als je op zoek bent naar uitingen van geestesziekte, dan kom je helaas weinig bruikbaar materiaal tegen over geestelijken (de religieuze saus is te dik, daardoor voor velen te ondoorzichtig). Maar gelukkig blijkt er wel bruikbaar materiaal te zijn over geesteszieke wetenschappers, een geluk bij een ongeluk. Leerzaam en vermakelijk, als je weet hoe je het moet plaatsen en hoe je je eigen blik kunt bijstellen, de indoctrinatie voorbij.

  In de context van geestelijken, pseudo-wetenschap, vuurwerk, vuur uitdoven en vuur beheersen stel ik jullie de film Nutty Professor II voor, over The Klumps (de Klompen). Ik voelde nog voor het kijken op mijn klompen aan dat dit materiaal horizonnen van mentale landschappen kan verbreden en inzichtelijker kan maken, wat ook daadwerkelijk het geval bleek te zijn. Als je weet waar en hoe je moet kijken zie je een dualiteit, twee belevingswerelden die niet met elkaar verenigbaar lijken zijn en tegelijkertijd toch ook wel, alleen niet op de manier zoals traditioneel wordt aangenomen en beweerd. Ik stel jullie voor: Twee denklijnen om met elkaar te vergelijken, verwerkt in twee illustraties (scènes) vanuit deze film. Hoewel het leuker en nuttiger is de film zelf te bekijken en te laten doordringen.

  1) Hamsteren en backfire (kijken dit fragment, kun je lachen of huilen!): Prof. Stephen Klump heeft een formule bedacht voor de Eeuwige Jeugd. De schooldirecteur (universiteit) is er trots op, ruikt geld vanuit de farmaceutische industrie en organiseert een publieke presentatie. Het lijkt te werken, tot de hamster in de rol van proefkonijn tot monsterlijke proporties groeit, iemand die ‘m onder vuur neemt met stront-als-kanonkogels bekogelt en de directeur grof verkracht. Een variant op het monster van Frankenstein die zich tegen zijn schepper keert, Robocop en besmetting met het Skynet virus.
  I) De formule voor de individuele Eeuwige Jeugd wordt traditioneel angstvallig en krampachtig geheim gehouden. Het geheim van de macht is immers dat ‘het’ geheim blijft. Hoewel ik die formule zo straks ga verklappen, in grote lijnen, zonder bang te zijn uit de school te klappen.
  II) Als geestelijke of pseudo-wetenschapper bedenk je een formule om sociale problematiek aan te pakken. Daartoe krimp je je eigen leven in en ga je medewerkers hamsteren, om een ‘lichaam van de (kerk en/of) staat’ te kunnen vormen voor interactie met een te vormen en handhaven kudde en zwerm. Of je volgt dit voorbeeld en krimpt als freelancer, ZZP je eigen activiteiten in om personeel te rekruteren en het ‘lichaam’ van een organisatie te grondvesten en bouwen voor interactie met klanten en leveranciers. De gevolgen zullen uitdraaien op een soort mentale verkrachting, of als het ‘meezit’ een haat/liefde verhouding. Jezelf in een val gelokt hebben. Hoewel dat ook geldt voor degenen die gehamsterd zijn. Onbedoelde, onvoorziene gevolgen van beslissingen.

  2) Genetische extractie (fragment), zoiets als genetische selectie. De wat humorloze, verdwaasde en zwaarlijvige prof. Stephen Klump heeft in zijn lichaam een ‘ongewenste medebewoner’ genaamd Buddy Love. Buddy is in tegenstelling tot de professor nogal assertief, creatief en tast met gevoel voor humor grenzen af. De professor krijgt hem maar niet onder controle en besluit hem via genetische extractie af te voeren en in een laboratorium gevangen te houden. Als gevolg van die extractie neemt zijn denkvermogen zodanig af dat het hem fataal dreigt te worden. Uiteindelijk ontmoet hij zijn geliefde bij een fontein en drinkt hij Buddy Love vermengd met water in, herstelt hij miraculeus en wordt hij samen met Buddy Love door zijn geliefde aanvaard. Aanvaarding is ontspannener van aard dan angstvallig en krampachtig onder controle proberen te krijgen en houden. En, Buddy Love veroorzaakt nadien wonderwel geen problemen meer.
  I) Een oude probleemstelling is het gebrek aan assertiviteit enerzijds en grensoverschrijdend gedrag anderzijds. Met genen in de rol van capaciteiten en karaktereigenschappen, en deugden voor zelf-beheersing en zelf-discipline (het ‘innerlijke vuur’ zelf doseren) is dat te begrijpen. Worden er geen grenzen gesteld en bewaakt, dan gaan anderen grenzenloos hun vermeende goddelijke gang.
  Vanuit dit perspectief bestaat het recept voor de Eeuwige Jeugd uit onvervalste liefde tussen een individuele man en vrouw (geen beeldtaal hier), aangevuld met zuivere kennis om als ‘stof tot nadenken’ te ‘metaboliseren’. Die mix wordt een soort Fountain of Youth die geestelijk jong houdt (vanwege resistentie) en anderen kan verfrissen. Schone energie die vitaliseert, voorbeeld dat doet volgen. Voor zover niet gedwarsboomd vanuit de omgeving met (levens)wegversperringen, wegomleidingen en wat dies meer zij.
  II) Een wat jongere probleemstelling is het schoon en vitaal houden van organisaties. Noem het de Eeuwige Jeugd. Die wordt door dolende zielen op een filosofische dwaalweg bewerkstelligt door ‘hier’ individuen af te voeren, ‘daar’ nieuw bloed te rekruteren. Af en toe kloppen individuen in de rol van klopgeesten aan om te melden dat er een object genaamd ‘bestuurder’ of ‘medewerker’ aangevoerd, afgevoerd of vervangen moet worden. Dit veroorzaakt een zekere bloeddorstigheid naar ‘nieuw bloed’ voor de gelederen, die eigenlijk nooit bevredigd kan worden, vooral als er grootse plannen voor de organisatie worden gemaakt die een zekere zwaarlijvigheid vereisen. Met genen in de rol van degenen die afgevoerd of gerekruteerd moeten worden wordt dit mechanisme doorzichtelijker, zij het dat een organisatie een soort lijk is dat anders van aard is dan het lijkt en altijd maar blijft vechten tegen het eigen verval en de eigen uiteenval. Anders uitgedrukt; oeverloos vechten tegen de (pure innerlijke) natuur van betrokkenen, en degenen die erbij betrokken ‘moeten’ worden, en telkens weer vuurwerk om af te voeren en/of aan te voeren. Je zult maar zo’n vuurwerk-baas zijn… Het lijkt mooi en slim, maar is in feite geestdodend werk voor beide kanten van de streep.

  Voor wie niet van feminisme houdt, zoals wij, is er een uiterst illustratief verhaal uit de Mesopotamische en joodse mytholigie, verpakt als religie. Naar verluidt is Lilith de eerste vrouw van Adam en wenste ze gelijkwaardigheid. Ze wordt gebruikt als symbool voor feminisme. Dat werd God en/of Adam te gortig, dus werd ze de woestijn in gestuurd en als bedreiging neergezet. Vervolgens kwam Eva in beeld, die zich naar de pikorde richtte en daarom bruikbaar was voor de rol die haar toebedeeld werd, naar het voorbeeld van Adam. Hoewel zowel Adam als Eva middels de vastgestelde pikorde systematisch genaaid werden, evenals hun nakomelingen.
  Adam kreeg de rol toebedeeld om te ‘meten en weten’ en te (her)plaatsen en gebruiken (patronage). Wat ook nu nog voor mannen geldt. Andersom moeten vrouwen en kinderen dat ontgelden en klagen ze tegenwoordig over geen ballen hebben, kleine piemeltjes die gecompenseerd worden door grote auto’s etc. (emancipatie of feminisme?). Voorbeeld doet volgen, hoewel het maar net is wie de dienst uitmaakt. Ondertussen wenste Lillith waarschijnlijk geen gelijkwaardigheid die metingen en wedstrijdjes vereist, maar aanvaarding en vermenging waar allerlei vruchtbaarheid uit groeit, zoals creatief en sociaal. En dan niet in de beeldtaal van verzonnen genderrollen, maar gewoon letterlijk tussen geliefden die elkaar behulpzaam en loyaal zijn en blijven.
  Dat originele recept voor Eeuwige Jeugd pura natura wordt systematisch bestreden om de vervalste Eeuwige Jeugd voor organisaties te faciliteren. Bruikbaarheid is ‘alles’ onder de valse vlag van vervalste liefde, waar ‘liefde’ zoiets als valsemunterij is door vervuilde en verzwakte geesten die het te kwaad krijgen of boos worden als ze hun zin niet krijgen. Daarvan wordt wereldwijd zo ongeveer iedereen de dupe, want waarom een ander gunnen wat jou als mishandelde niet gegund werd? Nee, als je een ander mishandelt zoals je zelf mishandelt bent, dan begrijpen anderen eindelijk eens hoe die zware last voelt en werkt dat ‘motiverend’ uit en kan die fijn samen gedragen worden!

 6. @only you [6]: Nu je het over media hebt; ik kwam aanwijzingen tegen dat geestelijken zoals de paus (in de rol van media van het veronderstelde onfeilbare woord van God) misleidende rotzooi rondstrooien om hun business draaiende te houden. Het lijken wel Zwarte Pieten die pepernoten strooien om de aandacht af te leiden van wat er werkelijk gaande is ergens in en om de twilight zone tussen zwart en wit. Beeldvorming kan nogal hallucinant uitwerken. Vraag maar aan geestelijken en pseudo-wetenschappers, potten die ketels verwijten, andersom. Het werk van eigenwijze koks met een rottig karakter? 😀

  Wanneer burgers zo nodig in hun beurs moeten graven betekent het in de praktijk dat anderen de oogst leeg willen zuigen. Het lijkt wel illegaal aftappen van stroom, want er kan niemand bewerend dat het geïnformeerde beslissingen uit vrije wil zijn. Nee, determinisme! De graaiers hadden het al voor hen beslist. En daar is nog een graaicultuur omheen gebouwd ook.

 7. U genoot gisteren van vuurwerk waar U niet voor betaald had. Een vorm van diefstal?
  Wat nu als deze “U” die niet rookt en nooit vuurwerk afsteekt, een longpatient is?
  Zeg buurman mag ik ook eens, ik betaal me al rot aan de ziekenkosten en milieubelasting………………vervolgens heel zachtjes; voor jou.

Comments are closed.