De wereld wordt volgens wetenschappers groener. “The world is getting greener. A global analysis of satellite data finds that an area two times the size of the continental US has gone from brown to green over the past thirty years.” Men noemt dit het “CO2 fertilization effect“. 

Goed nieuws? Nee, want volgens de wikipediapagina over CO2 fertilization zorgt deze extra groei voor een tekort aan zink in de menselijke voeding over ongeveer een halve eeuw: Researchers report that the CO2 levels expected in the second half of this century will likely reduce the levels of zinc, iron, and protein in wheat, rice, peas, and soybeans. Some two billion people live in countries where citizens receive more than 60 percent of their zinc or iron from these types of crops. Deficiencies of these nutrients already cause an estimated loss of 63 million life-years annually. 

WTF? Men stelt dat de groei in het groeipercentage van CO2 door de extra vergroening 12 jaar lang is opgevangen. “The result was that the rate at which carbon dioxide accumulates in the atmosphere did not increase during this time period, although previously, it had grown considerably in concert with growing greenhouse gas emissions” De vlag mag uit! Als dit effect doorzet betekent dit dat we in Nederland alleen al mogelijk geen honderden miljarden hoeven te besteden om CO2 neutraal te worden! Klimaatmodellen zijn niet compleet. Naast het afvangen van CO2 in de oceaan wordt veel meer CO2 dan verwacht afgevangen door plantgroei.

Dit is echter niet de conclusie die de klimaat wetenschappers trekken. Men stelt niet dat de natuur kennelijk in staat is veel extra CO2 op te nemen. En dat derhalve er minder reden is honderden miljarden, of biljoenen euro’s uit te geven aan een klimaat transitie. Men houdt er zijn mond over en stelt op de relevante Wikipedia pagina dat er een risico is dat er in de tweede helft van de 21ste eeuw wellicht bij mensen zink en ijzer deficiënties in de voeding kunnen ontstaan…. Als ze geen voedingssupplementen gaan slikken.

Deze afbeelding vertelt het verhaal, er is al 30 jaar sprake van toename van fotosynthetische prestaties:

(groen is toename in “bladerdek” tussen 1982 en 2015, hier is de fotosynthese prestatie toegenomen, zelfs in gebieden als de Amazone waar regenwoud is vervangen door economisch productiever landgebruik)

Dit is nieuws dat u niet hoort van de VVD. Of van de MSM. Die u aan de warmte pomp willen hebben. Of in de electrische auto. Of aan het rekening rijden. CO2 uitstoot is de slavenketting van de toekomst. Die niet zomaar wordt opgegeven.

2 REACTIES

  1. Even if CO2 fertilization brings some benefits, we can’t say burning fossil fuels is a good thing without looking at the big picture. That picture includes ice sheet melting, sea level rise, ocean acidification, longer wildfire seasons, worse droughts, and more powerful storms. Most of which are clearly bad news for human beings and the other species on our planet.

    “If you tally the harmful and beneficial impacts of having more CO2 in the air, I think the negatives are bigger,” Myneni said.

  2. Jammer dat wetenschappers tegenstrijdige signalen afgeven. Dat doet vermoeden dat wetenschap is aangevuld met para-wetenschap, waardoor netto onder de streep ondoorzichtige pseudo-wetenschap is ontstaan.

    Daarnaast vraag ik me af waarom er – in deze denklijn – na verhalen over CO en CO2 niet gesproken wordt over ozon behandeling. Ook weer volgens wetenschappers werkt de combinatie van ozon (O3) en
    zuurstof (O) geneeskrachtig voor je lichaam. Hoewel ook geschikt verwijdering van stinklucht in huis of in de auto. Je zou denken; ozon mag niet ontbreken in debat over het klimaat 😀 En áls dat open gegooid wordt voor debat… hoe zit het dan met dizuurstof (O2)? Van O naar O3 is immers een gedachtensprong.

Comments are closed.