- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

EROI, De Vergeten Energiemaatstaf

We horen veel over zogenoemde alternatieve energie en de opwekking daarvan en hoe goed het zou zijn voor ons en de economie. Sommigen gaan helemaal overboord als ze praten over de ‘vergroening’ van de economie en daarbij worden veelal de alternatieve energiebronnen opgenoemd. Wat wel eens wordt vergeten is dat we een solide energiemaatstaf hebben om te berekenen hoe een maatschappij voortvarend is of juist steeds armer gaat worden met betrekking tot haar energiebehoeften. Dat wordt helaas moedwillig genegeerd door de politici, milieubewegingen en de journalistiek.

Deze maatstaf heet EROI en staat voor Energy Return on Energy Invested.

Het betekent dat om energie te delven of op te wekken een bepaalde energie nodig is om dit te doen. Dat gaat over energie in zijn algemeenheid, inclusief voedselproductie en visserij. Voedsel is namelijk eveneens energie.

De formule voor EROI is vereenvoudigd als volgt:

EROI = Opgewekte energie/Geinvesteerde energie om de energie op te wekken

In onderstaande artikelen wordt de noodklok geluid over de energiebronnen. Onze industriële en technologische revolutie is gebaseerd op koolstof, zoals olie, gas en kolen. In onderstaande grafiek wordt duidelijk gemaakt dat kern- en waterkrachtcentrales de meest efficiënte zijn, gevolgd door kolen en olie. De maatstaf is vanaf 25-30 genoeg om een geavanceerde economie te laten bloeien.

De hierarchie van maatschappelijke behoeften speelt een grote rol in hoeverre een moderne beschaving is voortgeschreden en dat is allemaal mogelijk gemaakt met de energiebronnen die zijn vrijgekomen om te gebruiken.

Wat men nodig heeft om een moderne technologische samenleving te kunnen behouden is een EROI van minimaal 25. Dat kan dus nooit met wind- en-of zonne-energie, want de EROI van beide bronnen zijn niet hoger dan respectievelijk 7-18 EROI, voldoende om een behoorlijk verarmde maatschappij in stand te houden met rudementaire transport- en communicatiemiddelen, maar niet die hoogwaardige samenleving waar we nu in leven.

Soms hoor je nog wel eens politici, journalisten en milieuactivisten roepen dat we alleen maar ´alternatieve´ energie nodig hebben om de huidige energiebronnen te vervangen. Onderstaand overzicht is het bewijs om deze stellingen naar het land der fabelen te verwijzen.

Volgens een artikel gepubliceerd door de Energyskeptic uit 2016 wordt alles uitgelegd omtrent de studie van EROI. In het artikel wordt Charles Hall aangehaald, die een van de samenstellers van de EROI methodiek was.

Citaat artikel:

Charles Hall dacht in het begin dat een EROI van 3 genoeg was om een redelijk moderne beschaving te onderhouden. Met andere woorden met een investering van €1 krijg je €3 terug in rendement. Maar na decennia onderzoek concludeerde Hall dat er minimaal een rendement nodig is van tussen de €12 en €14 om dit te bereiken (Lambert & Hall 2014).

Dit geeft een goed idee van wat Charles Hall bedoelt met EROI (Hall 2011):

Als je een EROI hebt van 1,1:1, dan kun je olie uit de grond pompen en er gewoon naar kijken

Bij een EROI van 1.2:1 kun je het raffineren en er dan naar kijken.

Bij 1.3:1 kun je het verplaatsen en er dan naar kijken.

Als je een vrachtauto wilt besturen, dan hebben we een minimum EROI nodig 3:1

Wil je iets in de vrachtauto vervoeren, zoals graan, dan heb je een EROI nodig van 5:1 (dat houdt ook de afschrijving van de vrachtauto in)

Als je de afschrijving van de vrachtauto alsmede de arbeidskosten van de bestuurder, de oliewerker en de boer meeneemt om hun gezinnen te ondersteunen, dan heb je een EROI nodig van 7:1.

Wil je onderwijs, dan heb je 8:1 of 9:1 nodig.

Wil je ook nog gezondheidszorg, dan heb je 10:1 of 11:1 nodig.

We hebben een EROI nodig van omstreeks 14 als men bijvoorbeeld kunsten een essentieel onderdeel vindt vormen van de beschaving.

Murphy (2013) ontdekte dat een samenleving minstens een EROI van 11 nodig had om enigszins te kunnen functioneren. Verder ontdekte men dat een EROI van 10 of minder ervoor zorgdroeg dat de moderne beschaving zou instorten. (Mearns 2008). Weissbach (2013) ontdekte dat het niet economisch was om een electriciteitscentrale te bouwen met een EROI van minder dan 7.

Hieronder is een overzicht van de EROI getallen berekend in 2010 voor de Verenigde Staten die voor de diverse energiebronnen gelden en blijkt hoe enorm laag de opbrengst is van de alternatieve energiebronnen, zoals ethanol en zonnepanelen, Ook windenergie scoort maar 18 op deze schaal, terwijl waterkrachtcentrales, steenkool en olie veel hoger scoren.

Ik heb mijzelf jarenlang bezig gehouden, niet alleen met vraagstukken omtrent de economie, maar ook omtrent de huidige en toekomstige energiebehoeften alsmede de klimaatdiscussie. Bovendien ben ik intensief bezig geweest met de opzet van alternatieve energieprojecten zowel in Tunesië (zonne-energie) als in Nederland (windenergie) en de bevindingen van de EROI rapporten staven mijn eigen ervaringen op dit terrein.

Wat mij in al deze jaren daarbij enorm is opgevallen is dat er nauwelijks enige discussie is geweest met betrekking tot bovenstaande vraagstukken. Critici werden weggezet als ‘klimaatontkenners’, alsof dat een werkelijk iemand zou kunnen zijn. In mijn leven heb ik nooit iemand meegemaakt die ontkent dat er een klimaat is of zelfs een continu klimaatverandering. Dat is overduidelijk wel het geval, maar dat is niet wat deze lieden, vooral uit linkse hoek, beweren, zij zien alle discussie of debat als overbodig en zelfs onwenselijk. Dat getuigt van een niet-wetenschappelijk gedachtegoed. Libertariërs en klassiek-liberalen weten dit al heel lang, nu is de rest van de bevolking aan het ontwaken naarmate er meer bewijsvoering wordt aangedragen dat de mens niets met deze klimaatverandering van doen heeft gehad.

Steve Goreham van de prestigieuze stichting Friends of Science legt volledig uit hoe klimaat werkt en welke factoren een rol spelen. CO2 speelt daar nauwelijks een rol in namelijk, laat staan de CO2 die de mensheid produceert. Hij benoemt eveneens de valkuilen waar milieufanaten mee bezig zijn om alternatieve energiebronnen door te drukken die in de energiebehoeften van de toekomst zouden moeten voorzien.

Het valt mij op hoe simplistisch deze milieufanaten, alsmede politici en een onkritische media zijn in hun denkwijze.

Voor een verdere verwijzing naar EROI verwijs ik naar de uitleg van Euan Mears die het geheel ontleed voor beginners.