donderdag, 7 maart 2019
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

de basis van belastingheffing

In een video van 11 minuten legt Mark Passio uit dat belastingheffing niet in overeenstemming is met het natuurrecht. Ik stel voor dat je de volgende tekst doorleest, en als je zijn boodschap snapt de video de video laat. Als je gelooft dat belastingheffing nuttig of noodzakelijk is vanuit het algemeen belang, dan is het handig om toch de video te bekijken, zodat je beseft dat de basis van je filosofie (algemeen belang) is gebaseerd op onderwerping en diefstal. Je mag dan nog steeds geloven in je algemeen belang theorie, maar besef dan wel dat het nodig is primaire rechten te schenden om jouw ideale maatschappij te realiseren.

Mark Passio explains how TAXATION is the claim that a group of people who call themselves “government” have been given the “right” to confiscate an arbitrary-chosen percentage of the product of another individuals labor (a form of Property), whether or not the others agree to share that product voluntarily. Taxation is enforced by the threat of violence (behaviour resulting in bodily harm) or imprisonment (the taking away of physical) if those from whom the product is being seized attempt to resist the confiscation. This practice is always “justified” (“made into a right”) by those who claim that such a practice is necessary and required to “uphold the common good.” If we define Slavery as involuntary confiscation of 100% of the product of the labor of another human being, we can clearly see that there is no magical percentage to which we could lower this number(other than 0%) that would no longer constitute Slavery. If we are being honest with ourselves, Taxation is merely a euphemism for Theft, Violence and Slavery, the practices upon which it is actually based. Since no individual anywhere on Earth has the “right” to claim ownership of the product of another’s labor, such behaviour can never be “delegated” to a group, and called a “right.” Therefore, all forms of Taxation are always WRONG according to Natural Law.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
 1. Bertuz schreef op : 1

  Wat zijn primaire rechten? Rechten zijn niet absoluut, althans niet absoluut in hun uitoefening. Denk aan mijn vrijheid houdt op waar die van een ander begint. Wat is natuurrecht? De mens deeluitmakend van de natuur kent vele talenten en eigenschappen en die zet hij in en dat kan leiden tot overheersing en onderdrukking. Dat is natuurlijk, maar ook hinderlijk en vervelend.

  ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Floris van den Berg [14] reageerde op deze reactie.

 2. Nico schreef op : 2

  Harrie Van Vaore Tjeu schreef eens op deze website dat het ‘algemeen belang’ niet hetzelfde is als ieders belang. En dat is de spijker precies op de kop. ‘Algemeen belang’ is meestal niet meer dan een rotsmoes.

 3. Bertuz schreef op : 4

  @ratio [3]: Een zoektocht naar een regel of wellicht beter de kennelijke behoefte aan een soort van houvast of beginsel, is om te beginnen al vreemd. Net of je een excuus nodig hebt. Dat een mens meent een ander mens iets te mogen opdringen, is op zichzelf genomen al gek genoeg. Die “opdringer” heeft zich te verantwoorden, niet degene aan wie iets opgedrongen wordt. De belastingheffende behoeft een excuus. Als dat bestaat uit de stem van de meerderheid, lijkt mij dat geen goed excuus. Ik heb geen behoefte aan lege semantiek. Alleen kinderen zoeken steun bij hun lap, pop of speen zoals christenen dat doen bij hun God. Prima, maar val mij er niet mee lastig. Ik heb geen behoefte aan een dergelijke kruk. Ik kan lopen zonder.

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 4. Bertuz schreef op : 5

  @Bertuz [4]: En dat is vrijheid. Anders wordt vrijheid een constructie, terwijl geloof, democratie, beroep op natuurrecht en de kruk dat zijn. Vrijheid is zijn. Een ieder die daarop inbreuk pleegt, is niet meer dan een “inbreker”.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 5. Bertuz schreef op : 6

  Die mevrouw van die brillenreclame is zo’n inbreker. “Zo kleurexplosie”. Wat denkt die tut wel met haar oordeel? Of die Europeanen/zendelingen in Afrika; “ach kijk die zielige zwarte mensen eens met hun peniskoker en rieten rokjes”, zonder beschaving, zonder tv, zonder belastingen. Met welk recht dringen Europeanen mensen die daar leven ons wereldbeeld op, ons denken? Ik vind het vreemd dat wij die absurditeit niet inzien. Ik heb daar een natuurrecht of het hebben van zwaardmacht voor nodig. Eerst zelf de major bedenken daar de minor bij verzinnen om dan tot een “dwingende en vanzelfsprekende conclusie te komen om vervolgens bij verzet je beroepen op de major die je eerst zelf verzonnen hebt. Een major waarvan men is vergeten dat die ooit verzonnen is en een major die inmiddels gesteund wordt door een groep die daar inmiddels belang bij heeft. De mens gaat lekker.

  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.

 6. Bertuz schreef op : 7

  @Bertuz [6]: nodig moet zijn “niet voor nodig”.

 7. Bertuz schreef op : 8

  @Bertuz [4]: Zie het plaatje van de “Liberated woman”. Precies dat. Een lege en holle vertoning.

 8. anp rebel schreef op : 9

  ”Natuurlijke rechten” wordt hier geschreven op grond waarvan elke belastingheffing moet worden afgewezen. Wat mensen die dit beweren over het hoofd zien is dat de mens nu eenmaal een groepsdier is. We leven in groepen en kunnen en willen op een enkele uitzondering na niet anders leven. Om te functioneren in groepen heb je afspraken nodig die worden nagekomen. Lang niet alle individuen doen dit op vrijwillige basis. Niet ingrijpen leidt dan tot chaos. Nog meer mensen die eerst wel de afspraken na kwamen zullen uit verontwaardiging dit ook niet meer doen. Het is daarom een open deur intrappen te stellen dat voor het in stand houden van noodzakelijke voorzieningen soms een stok achter de deur nodig is. In de vorm van een verplichte bijdrage. Het is niet anders. We willen nu eenmaal samen leven.

  Het is het verhaal van het badwater en het kind. Mensen die aankomen met de natuurrechten gooien beide weg. Stringente criteria hanteren voor belastingheffing zoals de noodzakelijkheid van de daarmee gefinancierde voorzieningen, de verdeling van lasten e.d., prima en hard nodig in onze samenleving, maar het op zichzelf bestaan van collectieve voorzieningen hoort bij het menszijn.

  ratio [11] reageerde op deze reactie.
  Nico [12] reageerde op deze reactie.
  Floris van den Berg [15] reageerde op deze reactie.

 9. Marinus Henricus Kruissen schreef op : 10

  Je kunt niet eerst een gevaar creëren en dan de mensen laten betalen om zichzelf te mogen verweren tegen dat gevaar! Wanneer de overheid denkt dat haar vertegenwoordigers maskers moeten dragen, harnassen en helmen, dan is de overheid bang! Die angst doorgeven aan de burgers is niet correct, en het werkt op de lange duur ook niet.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 10. ratio schreef op : 11

  @anp rebel [9]:
  Helemaal eens dat de mens een groepsdier is. Iets dat libertariers soms niet volledig beseffen. Onze genetische erfenis uit het jagers verzamelaars tijdperk heeft tot op heden invloed.

  ***maar het op zichzelf bestaan van collectieve voorzieningen hoort bij het menszijn*** Millennia lang ging belastingheffing niet naar collectieve voorzieningen. Maar naar de koning en de adel die zich niet bekommerden om het algemene belang. En dat is het probleem met heersers. Net zoals je vraagtekens zet bij de bekwaamheid van personen. Zou je vraagtekens kunnen, nee, moeten zetten bij de kwaliteiten van onze leiders. Ordo ab chao kwam maar al te vaak met een hoge prijs in bloed als de leiders het onderling weer eens niet eens waren en oorlog gingen voeren.

  In de twintigste eeuw was de overheid het dodelijkste gevaar voor burgers. De “bescherming” hield te vaak dienstplicht, oorlogen en vernietigingskampen in.

  Ik ben wel van mening dat men moet kunnen kiezen voor een bestaan in een samenleving met een overheid. Een wereld waarin men kan kiezen voor een socialistische samenleving of voor een libertarische samenleving, en met alle gradaties daartussen.

  anp rebel [13] reageerde op deze reactie.

 11. Nico schreef op : 12

  @Bertuz [5]: Krukken en “vrijheid is zijn”. Zo denken wij (man vrouw) ook. Vergelijk dat met bijv. werkgevers en werknemers. Goed bedoeld misschien, als je als werkgever zegt dat anderen op je mogen leunen. Ondertussen vergeten werknemers die om een baan schreeuwen of in een baan een last voor werkgevers zijn dat ze… hun (loop)baan zíjn. En de beste manier om je eigen karakter te vormen is nog steeds als zelfstandige werken. Zonder personeel. Pas dan kun je vol-waardig leven. Zonder keurslijf vanuit de groep. Uiteraard moet je dan wel zelf je eigen problemen zien te overwinnen, want een ander gaat dat niet voor je doen.

  Mijn ervaring leert dat angstige anderen de meeste overlast veroorzaken. Want wie zelf-verzekerd is gaat gewoon de eigen gang en belast anderen niet met het gezeik in eigen leven. Tenzij dat laatste van buitenaf komt, dan moet het vanzelfsprekend retour afzender. Liefst via de bezorger naar de primaire veroorzaker, want anders houdt het nooit op.

  @anp rebel [9]: Het verhaal over de stabiliserende werking van een derde partij is begrijpelijk, logisch ook. Tegelijkertijd zijn het misschien juist de dogma’s die daarover circuleren die destabiliserend uitwerken. De traditionele dreiging van hel en verdoemenis bij ongehoorzaamheid aan de autoriteiten lijkt me bijv. een middel dat erger is dan de kwaal. Het gaat immers om de stabiliserende werking zelf, niet om het gevecht om een monopolie daarop. Ook dat gevecht is wel verklaarbaar, maar nog steeds wordt er dan om de hete brij heen gedraaid.

  @Marinus Henricus Kruissen [10]: Dat is waarschijnlijk het gevolg van angst. Angstigen gaan preventief in de aanval, bijvoorbeeld door te verbieden en monopoliseren. In psychologie wordt dat overcompenseren en hypercorrigeren genoemd. Eigenlijk ontstaat daardoor een keten van mishandeling, waar mishandelden mishandelaars worden. Een keten die zo ongeveer als verplicht franchise-concept in de markt is gezet en in feite bij iedere schakel aanpak nodig heeft. Een aanpak waar veel angstigen niet van willen weten, omdat ze systematisch in een zwakke positie zijn gebracht.

  Mijn devies, gewend aan freelancen / ZZP: Stap over je eigen angsten heen. Als je je leven door angst laat beheersen gaat dat ten koste van levenskwaliteit. Of die angst nu van buitenaf komt, of van binnenuit. Bij angst is het niet als bij het maatschappelijke ‘gebruiken of gebruikt worden’. Van angst kun je maar beter af zijn, anders blijf je er levenslang door lastiggevallen worden. Psychologen noemen dat een angststoornis, die chronisch van aard kan worden als de drager ervan er zelf niets aan doet. Mijn ervaring leert dat als je ergens even bang voor bent, je precies dát moet doen om ervan af te komen. Dwars erdoor heen. Bang om als zelfstandige te gaan werken? Gewoon doen. Je leert vanzelf wel hoe het werkt.

  Sommigen propageren de 4 elementen die beheerst moeten worden, anderen de 5 elementen die bespeeld kunnen worden, alles ‘uiteraard’ buiten zichzelf, maar hoe velen hebben door dat het natuurlijke levensdoel is om de 6 innerlijke elementen te begrijpen en bespelen? Geen instrument in de handen zijn van anderen, maar als een componist en musicist je eigen leven componeren en bespelen.
  Gebrek aan kennis… veroorzaakt allerlei misverstanden en misstanden. Traditie richt zich op uiterlijke grootsheid, maar het leven draait ondertussen juist om innerlijke kwaliteit. In het klein, bestaande uit precies die ingrediënten die een leven werkelijk bevredigend kunnen maken. Uiterlijk vertoon werkt te vaak vooral belastend uit. Het is lang niet zo nuttig als er vaak gedacht wordt. Kortom… aanleiding om filosofie en dogma’s op de schop te nemen. Zoals bij vervuilde grond. Vroeger of later kom je schone grond tegen 😉

 12. anp rebel schreef op : 13

  @ratio [11]:

  Bedankt voor je reactie.

  Je opmerkingen lijken mij te gaan in de richting van een herbezinning van wat een overheid zou moeten zijn. Dat lijkt me een goed startpunt voor een analyse van tekortkomingen in maatschappelijke verhoudingen. Hoe zien de massamedia en de overheid de overheid, hoe zien de meeste burgers op dit moment nog de overheid en hoe zouden we de overheid moeten kunnen zien om haar functioneren beter te laten aansluiten bij de behoeften van de mensheid? Ik ben benieuwd naar een debat hierover op de Vrijspreker.

  Floris van den Berg [16] reageerde op deze reactie.

 13. Floris van den Berg schreef op : 14

  @Bertuz [1]: Het natuurrecht gaat uit van zelfbezit, oftewel individuele soevereiniteit. Alle natuurrechten ontspruiten uit het feit dat jij jezelf bezit. Ieder inbreuk op individuele soevereiniteit komt neer op dwang en/of slavernij.

  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.

 14. Floris van den Berg schreef op : 15

  @anp rebel [9]:

  “Wat mensen die dit beweren over het hoofd zien is dat de mens nu eenmaal een groepsdier is”

  Dit wordt vaak gebruikt als drogreden om libertariers in een wereldvreemde hoek te zetten. Natuurlijk weten libertariers heel goed dat mensen groepsdieren zijn. Er is ook helemaal niets mis met samenwerking om een bepaalde noodzakelijke dienst te leveren. Waar libertariers echter de streep trekken is als er dwang en geweld aan te pas moet komen om die dienst te financieren. Libertariers willen dat mensen op basis van vrijwilligheid met elkaar samenleven i.p.v. onder dreiging van een pistool.

  Het zijn de etatisten die wereldvreemd zijn. Etatisten vinden dat je de perfecte samenleving alleen kan bereiken met precies de juiste hoeveelheid dwang en geweld. Dit is natuurlijk een utopie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat etatisme altijd uitdraait op fascisme. De grap is dat als je iets voorstelt als gedwongen supermarktbezoek dan de etatist dan natúúrlijk roept dat dat niet de bedoeling is. Voor de overheid gelden kennelijk andere normen. Dat terwijl voedselvoorziening toch vele malen belangrijker is dan bijvoorbeeld de brandweer.

  Dus groepsvoorzieningen prima, maar sla er elkaar niet de hersens voor in.

 15. Floris van den Berg schreef op : 16

  @anp rebel [13]:

  “Je opmerkingen lijken mij te gaan in de richting van een herbezinning van wat een overheid zou moeten zijn.”

  Daar moet nog een stap voor. Het begint met de vraag: hebben wij gekozen voor een overheid? Het antwoord daarop is nee. De overheid bestond al toen we werden geboren. Via (dreiging met) geweld worden we gedwongen om diezelfde overheid in stand te houden. Die dwang begint al met de verplichte aangifte van een baby.

  De overheid levert een aantal ongevraagde diensten. Die diensten zijn soms prettig, maar dat is nog geen rechtvaardiging voor de dwang. Ik vind een glaasje ice-tea prettig, maar dat betekent niet dat Lipton ongevraagd flessen ice-tea voor mijn stoep kan zetten en een gepeperde rekening kan sturen die ik onder dreiging moet betalen. Hetzelfde geldt ook voor overheidsdiensten.

  Daar komt nog bij dat je niet mag concurreren met overheidsdiensten. Nog steeds is brievenbuspostbezorging een staatsmonopolie. Als je een bedrijfje opzet welke brievenbuspost van A naar B brengt dan ga je naar de gevangenis. Kortom, het gaat niet om een herbezinning van wat een overheid hoort te zijn maar om een herbezinning of dwang en geweld geoorloofd is om diensten te leveren.

 16. Bertuz schreef op : 17

  @Floris van den Berg [14]: Je mist het springende punt. Ik heb helemaal geen excuus nodig voor mijn zijn: ik ben er. En dat is voldoende. Ik wil mij niet hoeven beroepen op het natuurrecht. En ik hoef dat ook niet. Ik wil mij er niet op hoeven beroepen, omdat je een discussie over wat natuurrecht is, ontlokt. Terwijl je je niet hoeft te verantwoorden. Het kan mij niets schelen wat natuurrecht is, omdat niemand kan zeggen wat het is. Mensen hebben er wel een gedachte bij, maar de definitie die men hanteert, is toevallig net eentje die hem of haar het beste past. Laat een ander mij maar zeggen waarom ik een excuus nodig heb of dat ik er niet mag zijn. Ik ben er. En dat is het.

  Floris van den Berg [18] reageerde op deze reactie.

 17. Floris van den Berg schreef op : 18

  @Bertuz [17]: Nee, jij mist het punt. Natuurrecht betekent precies wat je zegt: dat je geen excuus nodig hebt voor je zijn. Jij bent van jezelf. Zelfbeschikkingsrecht. Je zegt met veel woorden dus dat je het natuurrecht onderstreept. Prima!

  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 18. Bertuz schreef op : 19

  @Floris van den Berg [18]: Neen, dat zeg ik niet. Dat jij dat natuurrecht noemt, is prima. Maar of dat natuurrecht is, is de vraag. En ik ben niet van mijzelf. Evenmin van een ander of voor een ander daar. Ik ben. En of ik rechten heb, doet er niet toe. Het gaat erom wat een ander voor recht denkt te hebben die hem of haar de bevoegdheid geeft inbreuk op mijn bestaan, mijn zijn te plegen.

  Floris Van den Berg [20] reageerde op deze reactie.

 19. Floris Van den Berg schreef op : 20

  @Bertuz [19]: Volgens het natuurrecht heeft niemand het recht om inbreuk te maken op jouw bestaan. Iemand’s recht houdt op waar anderen hun vrijheid wordt aangetast. Ook dat is natuurrecht. Als je het zelfbeschikkingsrecht niet onderschrijft dan houd je dus de mogelijkheid open om onderworpen te worden als slaaf. Dat kun je toch niet bedoelen.

 20. philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 21

  In een wereld zonder geld!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Is de belasting; Voor eeuwig uit geteld!!!

  Noot meer voor iets betalen, alles dat nodig is, gratis ophalen!

  Werken is noodzakelijk verplicht, en een ieder doet dat naar vermogen, en eigen inzicht.

  Alle werk dat nu voort vloeit uit het gebruik, van GELD; Vervalt!!

  +/_ 1/3 aan werk vermogen, komt daardoor beschikbaar aan het welzijn van de Totale Mensheid!!

  Dus voor een ieder geld, geen geld, ALLEN WEL GESTELD !!!!

  Meer saamhorigheid en samen werking, door dat allen profiteren van
  minder geweld, om GELD!!! DOOR GELD!!!

  HET KAN ALLEMAAL, ALS WE HET NU OPSTARTEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  DAN ZIJN WIJ ALLEN (MORGEN) BELASTING VRIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ.

  EN, Verdere ontwikkelingen, zullen in vreedzaam overleg plaats vinden!!

  Laat van U horen: En een nieuwe structuur, word geboren!!!

  EEN NIEUWE PARTIJ; VRIJ VAN GELD EN GEWELD!!

 21. philosoof G&R Eigenwijs schreef op : 22

  Recht komt voort, uit leven en bewustzijn:
  Leven is een organisatie:
  Dat iets anders benut,om zich zelf instant te houden!

  Recht is een gevoel,s waarden en door elk karakter word het
  anders ge interpreteert.

  Daar door geeft het onderling wrijving!

  Het is niet anders, verdraagzaamheid is waarschijnlijk de oplossing.