- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Eerste libertarische nieuwsbrief gevonden

1974. Het begin van het georganiseerde libertarisme in Nederland. Diverse Nederlandse bestellers van libertarische literatuur bij Amerikaanse organisaties zoeken contact. Ze krijgen elkaars adressen van de uitgevers van libertarische literatuur. Een van de eerste bijeenkomsten is op het kantoor van Hub Jongen. Onder meer Michiel van Notten, Hub Jongen, Paul Rikmans, Richard Vogel en Eva Stern ontmoeten elkaar. Een eerste bijeenkomst bij het Bilderberg hotel Oosterbeek vond op 18 januari 1975 plaats. De eerste Nederlandse libertarische nieuwsbrief “Libertas” wordt uitgegeven. We dachten dat deze verloren was gegaan maar onlangs doken maar liefst 3 exemplaren op. Een tiental pagina’s slecht leesbare stencils. Ik verschaf de eerste drie bladzijdes, die ik door de OCR heb gehaald waardoor hieronder de tekst beschikbaar is. De rest van de nieuwsbrief bevatte een boekenlijst van de opgerichte libertarische boekhandel (niet gescand), en de laatste 2 pagina’s bevatten een uitnodiging voor een seminar in Huis ter Duin.

1ste jaargang no. 1.
LIBERTAS
leven – vrijheid – eigendom. Nieuwsbrief van Libertarisch Trefpunt – verschijnt 6x per jaar Abonn.prijs fl 10,– per jaar – redactie Mr. M.M. van dotten Contaktadres: Mej. Eva Stern, Vondelstraat 148, Amsterdam
Ten geleide

Deze eerste nieuwsbrief opent een rij van publikaties over de gebeurtenissen in en om het zojuist opgerichte Libertarisch Trefpunt. Daar komen sinds kort vrijheidslievende Nederlanders tezamen om elkaar in te lichten over individuele vrijheid – in henzelf – in Nederland – in de gehele wereld.

Libertarisme is een recent verschijnsel. Men vindt het over tientallen landen verspreid: Amerika, Engeland, Noorwegen, Duitsland, etc. Dat het nu ook in Nederland wortel heeft geschoten, wekt geen verbazing. Onze vaderlandse geschiedenis kent immers vele voorbeelden van met succes gevoerde vrijheidsstrijd. Maar het is eveneens bekend dat die vrijheid ons vaak weer ontglipte en verdronk in een poel van dwangmatig, collectivisme. De redenen hiervoor lagen in de ontoereikend slechte filosofische onderbouw van de vrijheidsrechten van de mens. Wanneer de vrijheid niet begrepen en benut wordt, grijpen dwingelanden hun kans om hun medemensen te ringeloren – in naam van de vooruitgang, het algemeen belang, de nationale eer of wat dan ook.

Het Libertarisme is de eerste sociale filosofie ter wereld die ‘de vrijheidsgedachte van een onwrikbaar fundament heeft voorzien. Individuele vrijheid, zegt het Libertarisme, is een absolute voorwaarde voor geluk en deugd, voor welvaart en welzijn, voor vriendschap, behulpzaamheid en orde: Dlt is wat Libertariërs keer op keer zullen moeten bewijzen, willen zij de apostelen van dwangmaatregelen op een afstand houden. D’ et is wat de mensen van het Libertarisch trefpunt zich tot doel stellen.
Wij zijn ervan overtuigd dat het Libertarisch Trefpunt veel voldoening van haar actie zal beleven. Immers:
VRIJHEID – BLIJIHEID
de redactie

Het LIBERTARISCH TREFPUNT is de ontmoetingsplaats van hen die leren vrijheid en eigendom als onvervreemdbare rechten van het individu te beschouwen en het belangrijk te vinden deze gedachten te verfijnen en te verbreiden. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 12 april 1975. Over plaats en tijd volgen nog nadere berichten. In de loop van 1974 kregen een aantal Libertariërs in Nederland kontakt met elkaar. In november 1974 vond een eerste ontmoeting plaats in Utrecht, waarop besloten werd om op 18 januari 1975 in het hotel “De Bilderberg” te Oosterbeek een lang weekend te houden om een eventuele toekomstige ontmoeting te bespreken.

Dit weekend een succes. Veel persoonlijke gesprekken vonden plaats waardoor iedere aanwezige zijn kennis verder kon verdiepen. De inleidingen en de gezamenlijke discussies stonden op een hoog peil. De openheid van deze discussies was hartverwarmend en belooft veel voor de toekomstige ontwikkeling van het Libertarisch Trefpunt.

In de volgende uitgaven van deze nieuwsbrief zullen ‘we nog op de inhoud van deze inleidingen terugkomen. De verdere ontwikkeling van het Libertarisch Trefpunt zal afhankelijk zijn van de leden. Besloten is dat het Libertarisch Trefpunt echt als een Trefpunt wil functioneren. Libertariërs kunnen elkaar daar treffen en er kan daar gestreefd worden naar:

Wat betreft de te ondernemen akties is al besloten:

Wij stellen verdere suggesties en commentaar van lezers bijzonder on prijs. Stuurt u deze s.v.p. op aan het kontaktadres: Mej Eva Stern Vondelstraat 148 Amsterdam

WIST U DAT

Deze en andere uitspraken worden besproken in de vele Libertarische boeken en tijdschriften die u bij Paul Rikmans, Kerkstraat 8, Randwijk, telefoon 08889-380 kunt bestellen.

NB: sorry voor de matige leesbaarheid van de scans. Mocht u over oude libertarische literatuur beschikken, of betrokken zijn bij het begin van de libertarische Nederlandse geschiedenis, neem dan svp contact op met info@vrijspreker.nl