De tekortkomingen van democratie zijn voor velen helder. In de jaren dertig van de vorige eeuw zochten bepaalde landen de oplossing in het “leidersprincipe”. Eén sterke doortastende man als alternatief voor een parlement met kakelende politici. Dit was geen doorslaggevend succes. De naoorlogse democratie was een slimmer, subtieler alternatief. Maar ook hieraan zitten nadelen. Hub schreef in 2007 het volgende:  Het lijkt er op alsof bijna iedereen “democratie” beschouwt als het summum van staatsvorm of zelfs als de ene ware religie. Er worden zelfs “kruistochten” en “missionarissen” naar de andere kant van de wereld gestuurd (onder de naam van vredesmissies) om aan de heidenen dit ware geloof te brengen.

Democratie, zoals wij die nu beleven, is de staatsvorm waarin beslissingen worden genomen door meerderheid van stemmen. Als iemand iets wil, en hij ziet kans om 50% plus 1 stem mee te krijgen, dan worden de 50 % min 1 stem gedwongen om te gehoorzamen en te betalen.
Zoals Piet Hein Donner enige tijd verkondigde dat zelfs de sharia ingevoerd zal worden als de meerderheid dat wenst.

Het is duidelijk dat dit niets meer te maken heeft met persoonlijke vrijheid en soevereiniteit.

Zelfs de oude Plato heeft al geschreven dat “democratie over gaat in despotisme”.
Dat komt doordat veel mensen op een gegeven ogenblik ontdekken dat weliswaar niet rechtstreeks mogen stelen, maar dat ze toch hun wensen vervuld kunnen krijgen door voor hun wensen te “stemmen”.
Als eenvoudig voorbeeld zal bijna niemand die graag een zwembad in het dorp wil hebben, gaan inbreken bij zijn buurman om geld te verzamelen. Maar hij vindt het wel de gewoonste zaak van de wereld om naar de gemeenteraad te gaan om die het geld bij de buren te laten “ophalen”.

Op die manier is het nu al zover dat meer dan de helft van iemands eigen prestatie van hem wordt afgenomen en gebruikt voor de wensen van anderen die daarvoor gestemd hebben. Rechtstreeks of via vertegenwoordigers die gekozen zijn op basis van de beloften die ze bij de verkiezingen maken.

Als je dit aan anderen probeert duidelijk te maken, krijg je vaak het verwijt dat je zeker liever een dictatuur hebt en er wordt verwezen naar de bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog.
Het is kennelijk moeilijk te denken in betere alternatieven.

Een veel beter alternatief is duidelijk een “Republiek” of een “Rechtstaat” waarin niet voor van alles en nog wat gestemd kan worden, maar waar geregeerd wordt op basis van een degelijke grondwet waarin de soevereiniteit van ieder individu wordt gegarandeerd. Dan wordt geregeerd op basis van de wet, en niet op basis van een volksmassa.

Dit staat los van wel of niet een monarchie. De “monarch” moet ook niet “regeren”, net zo min als de dictator. Die hebben we ook niet nodig als er op basis van de wet, van het recht wordt gere3geerd. We noemen het hier alleen zijdelings om te vermijden in een discussie over het koningshuis te komen. Dat is een ander onderwerp (weliswaar betrokken, maar kan beter afzonderlijk worden besproken.)

Waar we van af moeten is de absolute dictatuur van de meerderheid. Zelfs 99% heeft niet het recht om over leven, vrijheid of eigendom van een ander te beslissen.
Om dat te verwezenlijken zal het op de eerste plaats noodzakelijk zijn dat veel meer mensen de immoraliteit van de democratie = meerderheidscratie begrijpen en leren dat er een moreel alternatief is in de rechtstaat.
Waarbij we dan voor de duidelijkheid opmerken dat we in Nederland/België NIET in een rechtstaat leven. De wetten worden nu door meerderheden zeer frequent en willekeurig veranderd.

————————————————–
Zie ook vroegere Vrijspreker artikelen over democratie, onder andere:

DEMOCRATIE? Wat is dat?
Het lijkt alsof iedereen weet wat een democratie is. Totdat je het op de man af vraagt. Probeer het maar, je krijgt de meest vage definities. … www.vrijspreker.nl

Democratie is niet Vrijheid.

Nee, democratie is niet hetzelfde als Vrijheid. Te vaak is democratie zelfs gebruikt voor het rechtvaardigen van het vernietigen van Vrijheid. … www.vrijspreker.nl

En
“No to democracy“: www.worldnetdaily.com
En
Het boek van Hans Hermann Hoppe: “Democracy the God that failed

18 REACTIES

 1. Hugo, je schrijft; “Een veel beter alternatief is duidelijk een “Republiek” of een “Rechtstaat” waarin niet voor van alles en nog wat gestemd kan worden, maar waar geregeerd wordt op basis van een degelijke grondwet waarin de soevereiniteit van ieder individu wordt gegarandeerd. Dan wordt geregeerd op basis van de wet, en niet op basis van een volksmassa.”

  Die rechtstaat is er al. We leven er in. En heet Nederland.

  Dat de democratie, de volksmassa als het summum wordt gezien, is opvallend te noemen. Dat wel.

  Thomas Decreus en Dworkin bijvoorbeeld adoreren de democratie. Thomas denkt dat de waarheid rust op een meerderheid aan stemmen. En niet op feiten. Dworkin doet dat ook. En geeft een vreemd voorbeeld om dat aan te tonen. “Als er artsen zijn waaruit je mag kiezen om je beter te maken, hebben de niet gekozen artsen toch maar mooi het nakijken”, dankzij de volksmassa, zo redeneert hij. Hij vergeet echter als je mag kiezen uit mensen die je beter mogen maken en geen van allen arts zijn, dat de keuze dan op de arts valt. Dat de volksmassa het dan verliest van technocratie, ziet hij niet. Dat krijg je met die zachte wetenschappen. Als ze alleen maar het verschil hadden geleerd tussen de geldigheid en de waarheid van een redenering, hadden ze wellicht dit soort fouten niet gemaakt. Zelfs die Decreus, die filosofie heeft gestudeerd, weet dit niet.

  Nico [3] reageerde op deze reactie.
  jhon [4] reageerde op deze reactie.

 2. Dit soort perikelen lijkt een gevolg van de ene partij die iets ontkend en de andere partij die aangeleerd is om iets buiten zichzelf te zoeken. Twee illustraties:

  In religie wordt beweerd dat je God of Jezus in je hart moet laten wonen, en dat de geest van God desgevraagd in je kan komen wonen. Terwijl de werkelijkheid eerder andersom is; het goddelijke en de ‘spirit’ wordt liefst gedoofd of uit levens gejaagd om doelen aanstuurbaar en bruikbaar voor anderen te maken. Vandaar het hoogste doel voor een gelovige; bruikbaar worden voor God. Terwijl aan de andere kant van de streep domweg ontkend wordt dat degenen die gebruikt worden überhaupt een ‘spirit’ (geest) in zich hebben, en genegeerd wordt dat zij innerlijk pijn lijden. Kennelijk wil God levende mensenoffers die zichzelf opbranden voor anderen en afgedankt worden wanneer ze eenmaal opgebrand (burn-out) zijn.

  Vanuit politiek perspectief gebruikt een zogenaamde Redder en Verlosser, die op het toneel wordt geplaatst, anderen als energiebron voor diens plannen. Grote Leiders als Hitler konden niet zonder gelovigen in nep-geneesmiddelen voor sociale problematiek. Die weinig meer doen dan geestelijken die liever geen zuivere geest zien; zelf-bestuur moet gesaboteerd worden en liefst geheel uit individuele levens verdreven worden. De broodwinning voor geestelijkheid is een veronderstelde onheilige geest, de broodwinning voor bestuurders veronderstelde onmacht om het eigen leven te besturen. Terwijl die onmacht door diezelfde (wetgevers en) bestuurders geforceerd wordt. Het veroorzaken van al dan niet denkbeeldige problemen om vervolgens als ‘redder’ te kunnen opdraven is helaas lucratieve business.

 3. @Bertuz [1]: De factor geestvervuiling wordt door velen over het hoofd gezien. Wanneer er waandenkbeelden worden geïnjecteerd, verdringen die het (potentieel) gezonde. Wie bijv. beweert dat ‘het volk’ jobs en wetten willen vergeet gemakshalve dat die denkbeelden in persoonlijkheden zijn geïnjecteerd, hoewel het nog maar de vraag is of en in hoeverre ze werkelijk in het innerlijke zijn geïnternaliseerd. Een revolutie kan bijv. tot het wegvagen van centralisatie, industrie etc. en instellen van decentralisatie en kleinambacht leiden.

  Wie geen manifestaties van (geestelijke gezondheids)problemen wil zien, moet ze ook niet veroorzaken. Dat wordt nogal eens vergeten. Het is goedkoop om misleidende informatie in de circulatie te brengen en vervolgens te gaan klagen over de gevolgen ervan. Terwijl die gevolgen op de achtergrond misbruikt worden om opbrengsten binnen te harken. Wie anderen ‘wijs’ maakt dat een ‘goede job voor een goed baas’ het hoogst bereikbare is, zal zich gedwongen zien om banen te creëren om onvrede te voorkomen. Terwijl wie individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid predikt dat soort zelf gecreëerde problemen niet heeft.

 4. Je kunt je inderdaad afvragen of een democratie wel zo geweldig is.
  In een democratie krijgt de meerderheid na verkiezingen de “Leiders” waar het voor gekozen heeft. Op zich prachtig, zou je zeggen!
  Zoals in het bovenstaande artikel aangegeven is, in geval van 50% + 1 stem, de andere helft ongelukkig. En dat is eigenlijk de situatie die wij momenteel in Nederland kennen. Grote verdeeldheid onder het volk. Voor welke vorm ook gekozen wordt, de verdeeldheid blijft bestaan. Een regering is bijna niet te vormen. Continue concessies!

  Het grotere deel van het volk dat gaat stemmen, is vaak gehersenspoeld en maakt dus eigenlijk – op grond van onwetendheid – een verkeerde keuze.

  • Media brengen het nieuws in een vorm waardoor een verkeerde indruk van de werkelijkheid ontstaat.
  • Meningen in fora worden gecensureerd, waardoor een verkeerd beeld ontstaat.
  • Op scholen worden kinderen gehersenspoeld en onjuist geïnformeerd omdat de leraar zijn ideeën aan die kinderen wil opdringen.
  • Valse voorlichting door de overheid.

  Ga zo maar door!

  Heden ten dage is de (schijn)democratie in Nederland in werkelijkheid een financiële dictatuur.

  Zeker als slaaf van de EU die veel te duur is. Zeker wanneer multinationals financieel bevoordeeld worden. Zeker wanneer de farmaceutische industrie veel te hoge prijzen berekent en de gezondheidszorg onbetaalbaar is.

  Je mag gaan en staan waar je wilt en hebt de vrijheid van meningsuiting.
  Echter, overal moet een financiële vergoeding voor betaald worden, of wordt een subsidie verstrekt. Als je doet wat de staat wil krijg je een beloning en als je het niet doet moet je betalen.
  Je mag linksaf = €100,00. Je mag rechtsaf = €200,00. Je mag rechtdoor = €300,00.
  Je leeft in een democratie! Je mag zelf bepalen.

  Dus……… Compleet financiële dictatuur!

  En nu de vraag: wie en hoe kan deze situatie veranderen?

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.
  Floris van den Berg [7] reageerde op deze reactie.

 5. @Eddy [5]: Veranderingen komen van onderop. Mensen gaan minder werken bijvoorbeeld. Inkomsten van de staat worden minder. Er proberen meer mensen van het systeem te profiteren, hetgeen maar een bepaalde tijd goed gaat. Mensen die van het systeem afhankelijk zijn, zullen het systeem in stand willen houden. Mensen die het opbrengen, zullen bezwijken. De natuur neemt zijn loop. De toegevoegde waarde van arbeid zal afnemen. Teveel arbeid gaat verloren in bureaucratie. Door de socialisering van lasten, kosten en schade, zal het boekhoudkundige inzicht vertroebelen. Niemand is meer ergens voor verantwoordelijk. Middenklasse zal verdwijnen. Neem een glas wijn en een goede stoel en zie het gebeuren. Rutte is te stom om het te zien en kan het tij niet keren. Binnenlopen in Brussel zal zijn doel zijn. Niemand kan het tij keren.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Eddy [5]:

  Wat is er prachtig aan de wil van de meerderheid met geweld opleggen aan de minderheid? Democratie is immoreel. Mensen dwingen iets te doen of laten omdat de meerderheid wil is niets minder dan dictatuur van de meerderheid. Slavernij zo je wilt. Overigens heerst er in Nederland parlementaire democratie wat toch wel weer een ander beestje is.

  Het punt is niet dat men een verkeerde keuze maakt, maar dat men gedwongen wordt te conformeren aan keuzes van anderen. Immers, als je niet kiest dan krijg je ook “leiders”. De propaganda waar je aan refereert is inherent aan democratie. Als je vier jaar wil regeren, dan is het zaak dat je gekozen wordt. Vanuit dat perspectief kan het geen kwaad om de werkelijkheid een beetje naar je hand te modelleren. Als je een angstbeeld van een vijand kunt inprenten dan is het helemaal kat in het bakkie. Rusland, het klimaat, whatever.

  Wat er moet plaatsvinden is een complete ontmanteling van de regering. Dan zul je zien dat de gezondheidszorg in de vrije markt wél ineens betaalbaar uit kan.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 7. @Bertuz [6]: Na langzame implosie (uitdoven) kan een explosie volgen.

  @Floris van den Berg [7]: Specifieker is groepsvorming een veroorzaker en aanjager van onnodige problemen. Groepsleden kunnen zich t.o.v. een individu machtiger of ‘wijzer’ wanen en door krachten te bundelen hun zin doordrijven, hoe pervers ook. Bij groepen kun je denken aan figuren die hun familieleden erbij halen, aan leden van organisaties die hun collega’s erbij halen. Met wat waandenkbeelden erbij is er dan een recept voor onnodige ellende ontstaan.

  Ondertussen is individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid (al jaren mijn “mein Kampf”) cultureel taboe. Hoe anders kunnen anderen met vereende krachten hun zin doordrijven? Daarnaast is onwetend gehouden mensen ‘wijs’ gemaakt dat het ‘hogere gezag’ van God (tegenwoordig ‘overheid’) voor hen zal zorgen, wat verwachtingen, laksheid en luiheid schept. Dat is iets anders dan dat aangeleerd wordt dat je voor jezelf zorgt zonder die mogelijkheid bij anderen te saboteren of blokkeren om opbrengsten uit anderen te kunnen persen.

  Samenwerking kan maar op één manier vruchtbaar worden; als het werkelijk uit vrije wil gebeurt, iets anders dan gedwongen door omstandigheden. Dwang werkt steriliserend uit. Wie niet de ballen heeft om op een gezonde manier voor zichzelf te (willen) zorgen is het niet waard om in te investeren. Dat zijn kosten op een sterfhuis om het maar zo uit te drukken.

  Floris van den Berg [9] reageerde op deze reactie.

 8. @Nico [8]: Op zich mee eens, maar ik denk dat groepsvorming mens eigen is. De mens is nu eenmaal een groepsdier. Het gaat pas mis als de groep dwingende macht krijgt over het individu. Inhakend op “Mein Kampf”: Hitler had nooit zoveel narigheid kunnen aanrichten zonder socialistisch overheidsapparaat met dito belastinginkomsten en rücksichtlose volgmentaliteit. Zonder dat was hij een vervelende, maar ongevaarlijke man.

  Je hebt gelijk dat “het hogere gezag” zorgt voor verwachtingen, luiheid en laksheid. Daar zou ik nog afhankelijkheid aan toe willen voegen. Immers, zonder afhankelijke burgers geen staatsmacht. En dus trekt het hogere gezag alles naar zichzelf toe. Tijdelijk geen werk? Dan ga je naar de overheid voor een uitkering. Je been gebroken? Dan ga je naar het staatsziekenhuis. Onderwijs? Staatsscholen natuurlijk. Zelfs voor een brief posten moet je bij de overheid zijn. Je hebt geen keus, want als je probeert te concurreren dan word je met geweld verdreven.

  Ondertussen zorgt 200 jaar indoctrinatie ervoor dat de gemiddelde burger afhankelijk wíl zijn van staatsmonopolies. Als je een alternatief voorstelt dan wordt de burger zelfs boos. “Dienstverlening zonder dwang? Dat kan helemaal niet!” roept hij. Dat we met zijn allen veel teveel betalen voor inferieure dienstverlening dat doet er kennelijk niet toe. Als ik nog één keer hoor dat we dit met zijn allen hebben afgesproken dan ga ik gillen.

  jhon [10] reageerde op deze reactie.
  Nico [13] reageerde op deze reactie.

 9. @jhon [10]: De roverheid betaalt uberhaupt helemaal nergens een cent voor. Alle bestedingen worden eerst weggehaald bij de burgers.

 10. @jhon [10]: De WW is géén verzekering. Een verzekering impliceert dat je geld inlegt en dat je dan in de toekomst ergens aanspraak op kan maken. Dat is niet hoe de WW werkt. De WW is namelijk een omslagstelsel: je bouwt niets op en je betaalt voor anderen.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Floris van den Berg [9]: De vraag is wat de naakte feiten zijn. Is een individu ertoe geneigd om bij een groep te willen horen of is er alleen maar een dogma in de circulatie gebracht die die neiging veroorzaakt? Daarmee kom o.a. bij diepte-psychologie, bekend als psycho-analyse. En zo diep komen de meesten niet, waardoor misverstanden ontstaan die misstanden veroorzaken.

  M.i. is ieder van nature geneigd om zich individueel te verenigen en liefst vermengen met de ‘andere helft’. Pas dan voelt iemand zich compleet, heel. Verder zou een individueel gezin als een groep gezien kunnen worden, gewoon thuis. Maar… als er geen individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid ontstaat, is dat omdat er afhankelijkheid ontstaat van van de een of andere groepering. Bijv. werkgevers en werknemers zijn van elkaar afhankelijk. En afhankelijkheid is een signaal van zwakte. Zwakte kan op allerlei manieren veroorzaakt worden. Dat ga ik hier niet uitwerken.

  Waar het nu om gaat is dat je probeert het diepe innerlijk te begrijpen. Onze “Mein kampf” is gericht op individuele onfhankelijkheid en dito zelfstandigheid. De “Mein Kampf” van Hitler was gericht op een sociaal model waarin afhankelijkheid (zwakte) de norm was, hoewel er een ‘samen sterk’ sausje overheen werd gedrapeerd. Misleidende schijn. Om het sterker uit te vergroten zou gesteld kunnen worden dat onze worsteling en ons doel het einde van allerlei onnodige sociale problemen kan betekenen, als anderen hetzelfde zouden doen, terwijl de worsteling van Hitler als een nep-geneesmiddel van kwakzalvers diende. Verplichte indivuele afhankelijkheid afhankelijkheid als ‘oplossing’? No way José… dat is niet De Weg.

  Floris van den Berg [15] reageerde op deze reactie.

 12. @Floris van den Berg [12]: Zwakte omslaan door anderen er verplicht voor te belasten is een eeuwenoude methode. Misschien is het je opgevallen dat (in Nederland, hoewel niet in alle landen) een ZZP buiten de boot van het verplichte omslagstelsel valt.

  Individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid wordt systematisch ontmoedigd, bijv. relatief zwaarder belast met bijv. bureaucratisch gezeik, om wie innerlijk voldoende gezond en krachtig is te ‘stimuleren’ zich onder de ‘veilige hoede’ van een organisatie te schikken. Administratief veel makkelijker om belastingen etc. te oogsten waarmee weer andere afhankelijken gesubsidieerd worden.

  De les: Wanneer individuele afhankelijkheid eenmaal tot norm wordt gesteld, werkt dat als een besmettelijk virus uit waardoor er uiteindelijk nauwelijks nog sprake kan zijn van gezonde onafhankelijkheid. Het is zeer lastig om individueel onafhankelijk te zijn en blijven wanneer allerlei afhankelijken om je heen vinden dat je zoals hen moet worden.

 13. @Nico [13]: Afhankelijkheid is niet per sé een zwakte. Jij en ik zijn bijvoorbeeld afhankelijk van voedsel om te blijven leven, maar moeten eten is niet zwak. Dat is de natuur.

  De werkgevers/werknemers afhankelijkheid is ook niet zwak. De werkgever is afhankelijk van de werknemer voor het uitvoeren van een bepaalde taak en de werknemer is afhankelijk van de werkgever voor het betalen van een salaris. Daar is niets zwak aan zolang de relatie maar tot stand komt op vrijwillige basis.

  Wat natuurlijk wél problematisch is is gedwongen afhankelijkheid. Dat is waar de overheid zich mee bezig houdt. Eerst roven ze 60% van je inkomen en daarna dringen ze gemonopoliseerde diensten op. Als je die 60% zelf zou kunnen houden dan zou je in de vrije markt veel betere diensten kunnen kopen, maar die vrijheid word je ontnomen. Je kunt niet anders dan gebruik maken van te dure en matige zorg, werkloosheidsuitkeringen, politie, enzovoorts. Dat is dus gedwongen afhankelijkheid.

  Ik vraag me trouwens af waarom je onafhankelijkheid en zelfstandigheid “Mein Kampf” noemt. Mein Kampf roept associaties op met Hitler en de holocaust. Wat wil je daarmee? Verder ben ik het grotendeels wel eens met je observaties.

  Nico [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Floris van den Berg [15]: Niet per sé, inderdaad. Alleen kom ik er niet onderuit om uit te vergroten, te chargeren om bepaalde punten in beeld te krijgen.
  Er is per definitie sprake van een bepaalde afhankelijkheid van de omgeving. Alleen… is afhankelijkheid van een werkgever (of werknemers) om bijv. bureaucratische lasten te omzeilen of verlichten een geforceerde afhankelijkheid. Of een loondienstverband omdat iemand zich als ZZP niet staande kan houden vanwege zieke marktomstandigheden. Ook dat is geforceerd. Ook geforceerde afhankelijkheid van overheidsorganisaties omdat van overheidswege bepaalde activiteiten gemonopoliseerd of met vergunningen gereguleerd zijn duidt op viezigheid.

  Individuele onafhankelijkheid en dito zelfstandigheid: Je zou eens moeten weten wat voor Holocaust dat bij ons heeft veroorzaakt. Wij hebben vele jaren van ons leven opgebrand en door het putje gespoeld vanwege geestesziekte en zieke sociale orden om ons heen. Van buitenaf geforceerde verspilling. En wij zijn echt niet de enigen die daar last van hebben, hoogstens zijn overheidsdienaren en aanverwant jegens ons extremistischer te werk gegaan. Geef je gas in een gezonde(re) richting, dan wordt er tegengas gegeven. Waar perversie regeert is gezond taboe. Zoiets als rot die zich aan de omgeving opdringt om uit te kunnen breiden.

 15. Dag,

  ‘Dan wordt er geregeerd op basis van de wet’ Hoe moet ik dat zien? Hoe wordt deze bepaald? Hoe gehandhaafd, wie wordt hiermee beschermt, wie draagt de gevolgen. Voorbeeld. Eigendom. Nu al een absoluut recht. Ben benieuwd hoe we infrastructuur aanpakken in je nieuwe republiek

Comments are closed.