9 REACTIES

 1. Socialisme zal nooit werken. Het schept ontevredenheid, is gebaseerd op afgunst, beeldvorming, onjuiste economische aannames. Ontevredenheid; mensen aan de ontvangende kant vinden hetgeen ze ontvangen veelal te weinig en de mensen aan de betalende kant vinden hetgeen ze moeten bijdragen teveel. En waarom wordt arbeid niet “eerlijk verdeeld”, maar geld wel? Economie wordt veelal voorgesteld als een gesloten systeem; de rijken stelen van de armen, terwijl de economie geen gesloten systeem is. Als iemand een tien haalt, betekent dat niet dat daarom de ander geen tien kan halen.

 2. Socialisme cq Communisme is als zaad, het kiemt groeid bloeid en verwelkt en sterft, het heeft armoede als basis nodig, ontevredenheid onmacht machteloosheid, dan komen de voormannen, en maken hen bewust van hun kracht en waarde, de verworvenheden worden bevochten en met chantage en stakingen afgedwongen, en ja na de echte voormannen komt het intellectuele volkje en neemt het heft in handen, deze lieden gaan voor het goede leven, en worden door de tegenstanders onschadelijk gemaakt met beloftes en ze op te nemen in hun augiasstal, ze de illussie gevende dat ze één van hen zijn, zie hier de cyclus van het sociaal democratische denken en doen, er is een nieuwe cyclus in opkomst, groet !

  Nico [3] reageerde op deze reactie.

 3. Als er in het verleden zonder geld geleefd kan worden, dan moet het in de toekomst ook mogelijk zijn. Als er dan wat gedaan moet worden… dan kunnen degenen met een overdosis bucks geen medewerkers als Buck inhuren. Dan moeten ze zichzelf redden, of anders vriendelijk om hulp vragen.

  Verzonnen politieke ideologieën hebben eigenlijk allemaal de vieze bijsmaak van zoiets als een Zwarte Piet. Misleidend aangekleed en gemaskeerd met make-up die onherkenbaar maakt. In feite wil in de kern iedere levensvorm hetzelfde. Maar… de misleiding van verhullende verkoopverhalen zorgt ervoor dat er rookgordijnen opgetrokken worden en omwegen gemaakt worden. Als er filosofische dwaalwegen aangelegd worden, wie komt er dan nog op de zuiver natuurlijke bestemming aan? En hoeveel frustraties worden er dan met ‘dank’ aan ‘beschavingen’ opgestapeld?

  @johannes [2]: Laten we hopen dat er niet een volgende cyclus van misleiding in aantocht is. De kerstman en Sinterklaas worden al minder populair onder kinderen. Ik kan me zo voorstellen dat de cycli van onzin en misleiding maar beter kunnen eindigen, dan worden volgende generaties er niet meer mee belast.

  X [4] reageerde op deze reactie.
  johannes [5] reageerde op deze reactie.
  IIS [7] reageerde op deze reactie.

 4. @Nico [3]: Waarom ageren tegen geld? Een samenleving zonder geld vervalt letterlijk in bittere armoede. Geld maakt arbeidsdeling- en specialisatie mogelijk. Geld biedt tevens de mogelijkheid om te sparen voor later. Dankzij geld konden en kunnen velen uit de armoede ontsnappen. We moeten alleen af van het monopolie op geldcreatie en de wettelijke acceptatieplicht.

  Geld is een ruilmiddel. Iedereen zou in principe geld mogen uitbrengen. Geld creeren is immers een vreedzame activiteit. In een vrije samenleving is er geen acceptatieplicht, dus zullen alleen die geldsoorten overleven die mensen vrijwillig kiezen. Bv op basis van zekerheid, waardevastheid en betaalgemak.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. @Nico [3]: Nico, zo is het nu éénmaal, de ééne misleiding wordt herplaatst met een andere, lees Paradis lost, de terugweg naar het Paradijs is bezaaid met ? vul maar in, daarom probeer zolang als het kan, van je leven een klein mooi wereldje te maken, naar binnen gekeerd zo als al het goede, de mensen te attenderen op hun domme stomme gedrag word je nooit in dank afgenomen, steek de energie in je zelf en je geliefden, vriendelijke groet J.Sr.

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 6. @X [4]: Helder. Het ging mij – uiteraard – om misbruik waardoor bepaalde soorten mishandeling ontstaan. Een middel dat doel wordt, gelegenheid die de dief maakt etc.

  @johannes [5]: Als misleiding beleid is kan dat beleid aangepast worden. Een architect moet niet te beroerd zijn om een ontwerp aan te passen, ook al betekent dat opnieuw beginnen. Anders blijft het aanmodderen en aankloten.

  Een tijd terug hoorde ik iemand met een beeldend verhaal dat suggereerde dat voor de zondvloed geen bergen en andersom oceanen en zeeën bestonden. De aarde en het water waren zo ongeveer gelijkelijk verdeeld. Via zo’n verhaal kom je dan op een moeras, wat een overgangsgebied wordt genoemd tussen zee en land. Maar misschien is het omgekeerd en zijn land en zee overgangsgebieden naar moeras.
  Waarom moeras? Mooie beeldtaal. Ik kan me goed voorstellen dat de eerste levensvormen als een moer om hun as draaiden. Je kon er alle kanten mee op, maar wanneer het ongezond of schadelijk werd blokkeerde de boel. En kreeg je misschien een bijbehorende bout naar je kop geslingerd, ook al was dat in de vorm van een tak of steen 😀

  Je zou kunnen zeggen dat ik zo gek ben als een draaideur of moeras: Ik schudt ieder die een hand uitsteekt de hand, kan windrichtingen in draaien voor andere perspectieven. Maar van positie veranderen… da’s iets anders. Duwen en trekken helpt er niet aan. Dat doe ik zelf. Net als de eerste levensvormen streef ik naar individuele zelfstandigheid. Ook al stuurt de olietanker van de staat richting afhankelijkheid. ’t Is net een achtbaan…

 7. @Nico [3]:

  De geldcreatie in de handen van de zionistische machthebbers is een goddelijke afdronk met waarschijnlijk het volgen van de profetie van Johannes en deze gestalte gevenen. We zijn op weg naar ZimbabwEU.

  Geld was altijd al een stuur- en machtsmiddel, geen betaal- of ruilmiddel.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.

 8. Het wachten is op crisis 2.0. Deze crisis 2.0, de opvolger van 1.0, zal zeker een sterk verbeterde versie zijn.

  1.0 Was slechts een opzetje, een aanvangetje.

 9. @IIS [7]: Tsja… joden en zionisten hebben gemeen dat ze te vaak op de korrel zijn genomen door gemene, vals gemaakte figuren. Een probleem corrigeren en ondertussen weer een ander probleem veroorzaken kan een noodzakelijk kwaad lijken. Geld was altijd al een uiting van technologie. Er zijn er die van een middel een doel maken, omdat ze denken dat het niet anders kan. Of omdat ze met waanideeën rondlopen.

  Traditioneel wordt ieder ‘wijs’ gemaakt dat een Redder en Verlosser van buitenaf moet komen, waardoor het Doe Het Zelf idee (auto oftewel ‘vanuit jezelf’) met jezelf als motor, rem en stuur verdrongen wordt. Daar spelen valse profeten op in. Anders zouden ze ook niet op het toneel gezet worden.

  Terug naar socialisme. Komt net als bijv. feodalisme, communisme en kapitalisme, of consumentisme, materialisme over als wat in religieuze kringen “rethinking the wineskin”wordt genoemd. Als je een nieuwe verpakking komt voor de bestaande inhoud, dan is de hoop dat er wonderen gaan gebeuren. Dat de inhoud daardoor beter wordt. Alleen is gewenst gedrag niet hetzelfde als gezond uitwerkend gedrag. Het betreft immers uiterlijkheden, niet de inhoud zelf. Die met een andere verpakking er omheen nog steeds met gebreken en rottigheid blijft zitten. Zo erft het ene systeem van het andere, hoewel vaak onzichtbaar voor anderen (in bijv. het (onder)bewustzijn).

  “Rethinking the wineskin” (verpakking) werkt niet omdat oplossingen van buitenaf worden gezocht, niet van binnenuit. Je zou kunnen zeggen dat ieder als een ster geboren wordt maar door gemagnetiseerde dwaallichten op een filosofisch dwaalspoor wordt gezet. Op die manier wordt ieder al snel beheerst door de ‘4 elementen’, erdoor opgeslokt en gebruikt, of komt er boven te staan. Alleen staat niemand ermee stil om aan het werk te gaan met de ‘6 elementen’ in zichzelf.

  Dat laatste noem ik (in religieuze termen) “rekindling the kingdom of God”. Aanwakkeren wat er in je zit, liefst zonder jezelf versneld op te branden. Hoewel je dan wel moet zorgen ‘het’ zuiver te houden zodat er een gezonde uitwerking kan zijn. En die uitwerking zich niet stoort aan het ‘welzijn’ van waandenkbeelden of ziektebeelden.
  Uitgaande van het denkmodel met 6 elementen is het niet moeilijk te begrijpen hoe dat werkt. Dat kunnen ook veronderstelde ‘domme’ anderen, voor zover er bij hen niet teveel geestvervuiling binnen is gekieperd.

  Er wordt nogal wat afgekletst over ‘liefde’ en technologie. Alleen betreft het fopspenen, stropoppen, vervalsingen. Onvervalste liefde speelt met de ‘technologie’ van zelf-beheersing en zelf-expressie, zonder anderen als sekte-leiders of sekte-leden in een tegen-natuurlijk keurslijf te willen persen.
  Het woord ‘sekte’ betekent zoiets als denkrichting. Helaas wordt inmiddels de hele wereld gedomineerd door sektarisch gedrag. En er bestaan nogal wat sektes die met elkaar concurreren. Denk aan… nationaliteiten onder de vlag van ‘de staat’, de bedrijven van werkgevers etc. Leiders en leden ervan lullen wat over liefde of vermeende banden (broeders, zusters, familie in feite collega’s) maar ondertussen gaat het ten koste van onvervalste liefde in levenskernen. Waaruit blijkt dat het sektarisch en daarmee schadelijk van aard is, niet gezond, genezend, versterkend. Werkelijke waarde onder druk zetten en schaden onder de valse vlag van allerlei constructies en regelingen is weinig meer dan een soort valsemunterij. En valsemunters… die doen vrijwel per definitie aan projectie. “Wordt zoals ons, dan wordt alles beter”. Of eigenlijk “wordt even gebrekkig als ons, dan hoor je er écht bij. En zo niet, dan maken we je kapot”. Dát is sektarisch gedrag, geestesziek van aard.

Comments are closed.