5 REACTIES

 1. De beste definitie van Anarchy – de lingustische wortel vanuit de oude grieken: An (geen/niet) Arkos (heersers)

  Dit is geen enkele beperking voor orde, structuur, regels of hierachische organisaties, het verschil is dat niemand hier gedwongen aan mee hoeft te doen.

 2. Switzers systeem benaderd dit zeer goed op het punt van afscheiding, (Kanton formatie).

 3. Door dat stelletje aan de macht wordt alles eerder een chaos dan gecontroleerde bende?

 4. Wat mensen niet eens weten, is dat zij allemaal buiten het politieke terrein, in volstrekte anarchie leven.

  Als je je vrienden zelf vrijwillig kiest, wat je eet, waar je wil werken, welke kledij je wilt dragen, welke gedachten en meningen je erop nahoudt, door wie je je aangetrokken voelt en met wie je een relatie wil, welke genotsmiddelen je wel of niet wil consumeren — zeg maar gerust je gehele privé-leven, leef je in een staat van totale anarchie.

  En toch? Is er daar sprake van agressie of chaos? Is er daar sprake van enorme, onacceptabele onzekerheid?

  Nee, natuurlijk niet. Anarchie betekent niet alleen geen chaos, maar exact het tegenovergestelde, omdat elke transactie tussen vrijwillig deelnemende personen gebaseerd is op een natuurlijke orde.

  Het is precies het tegenovergestelde, het inbrengen van agressief geweld of dreiging met agressief geweld, dat die natuurlijke orde verstoort en chaos brengt waar die eerst niet was. Die gevaar en onrede en het recht van de sterkste brengt, waar die eerst niet was. Want wat belichaamt “het recht van de sterkste” meer dan het gebruik van agressief geweld om iemand naar je pijpen te laten dansen?

  Deze werkelijke chaos, dit werkelijke “recht van de sterkste” principe, wordt niet beter belichaamd dan door een monopolie op agressief geweld, namelijk de staat.

  Het is de staat die chaos schept, niet de vredige anarchie. Het is de staat die verstoort, beschadigt en ruïneert.

  Tegenstanders van anarchisme stellen dat “het recht van de sterkste” zou gelden in de anarchie, alsof we allemaal de olifant in de kamer zouden vergeten die de staat is, met haar monopolie op agressief geweld.

  Vergelijk het zo: in het dagelijks leven zou je zomaar bestolen kunnen worden door een dief. Dus wat zou je nodig hebben volgens etatisten?
  Een organisatie die de kleinschalige dief bestraft, voor een eindeloze afpersing die je vele malen meer geld kost, en voor een dienst die je nooit op kan zeggen. En die je niet eens kan garanderen dat je de minimale som geld die de dief van je gestolen heeft, alsnog terugkrijgt. En diezelfde organisatie steelt vervolgens ook nog eens vele malen meer geld van je, zonder je inspraak te geven in de doeleinden, om personen en organisaties te financieren die openlijk oproepen om het te stelen bedrag te verhogen, om mensen in andere landen te vermoorden, en je te vertellen hoe je dient te leven.

  Maar het is de dreiging van een dief op burgerniveau die zou zorgen voor “anarchie.”

  Nico [5] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.