Tot in de zestiger jaren plakten verzamelaars hun zegels in een album met behulp van postzegelplakkers.

Omstreeks die tijd begon de postzegelhandel zijn klanten te vertellen, dat zegels met originele gom zonder plakker meer waard zijn dan zegels met plakker of zelfs maar plakkersporen.

Als gevolg van deze indoctrinatie werd het prijsverschil tussen zegels met plakker en zonder plakker steeds groter. Een postfris zegel zonder plakker kan nu drie tot vier keer zoveel waard zijn als een zegel met zelfs maar geringe plakkerresten. De gom achterop het zegel is dus twee tot drie keer zoveel waard als het zegel zelf, waarbij bovendien op te merken valt, dat bij het bekijken van een zegel deze gom niet te zien valt, tenzij men het zegel uit het album of stockboek verwijdert en het omdraait. Het gaat hier om substantiële bedragen. Een zegel met een waarde van € 5.000,00 kan in waarde met € 3.750,00 dalen, als plakkerresten geconstateerd worden.

Het bovenstaande is een uiterst wonderlijk fenomeen, dat zowel handelaren als verzamelaars veel extra inkomen heeft bezorgd.

In de Verenigde Staten van Amerika hecht men er veel waarde aan, dat een zegel goed gecentreerd is. Minder goed gecentreerde zegels zijn minder waard. Maar dat is iets, dat aan de voorzijde van het zegel te zien is!

Hugo van Reijen

6 REACTIES

  1. De postzegelmarkt is interessant. De territoriale (dwang) monopolist PTT heeft sinds medio vijftiger jaren een emissie beleid gevoerd dat uiteindelijk verzamelen onbetaalbaar maakte. De burger, verblind door de rendementen op enkele zegels, zoals de 7,5 cent (3 zijdige?) roltanding violet, die van 7,5 cent aan het filatelie loket na enkele tientallen jaren tienduizend gulden of meer waard was, kocht toch wel. En de handel die met zijn huidige NVPH catalogus waardeloze zegels nog waarde toedicht en veel andere zegels met enige waarde voor 5 tot 10 keer de echte prijs opneemt. Deze jaarlijkse catalogus heeft meer weg van bedrog dan van realiteit, en hiermee misleidt de NVPH de adspirant verzamelaar.

  2. Het is helemaal gedaan ermee, steek je geld er niet meer in, wat het nog opbrengt is meegenomen?
    Het privatiseren is daar mede schuldig aan?

Comments are closed.