Ontvangen mail: De alternatieve media is in staat om een vredevolle revolutie te creëren waarbij dieren dezelfde rechten zullen krijgen als die van de mens. Jullie zijn in dat opzicht nodig en belangrijk. Heel veel vegetariërs en ook de niet vegetariërs zijn het er niet mee eens hoe dieren behandeld worden in de samenleving. Ook zijn er partijen en organisaties die voor de dierenrechten strijden maar die echter heel weinig kunnen bereiken. … Wat nou als we een provincie of een heel groot gebied in Nederland een zone maken waar alle maar ook echt alle diersoorten de zelfde rechten geven als dat van de mensen? 

Gelijk zullen deze provincies/zones zich uitspreiden en het leed zal heel erg verminderen. Ook mogen er op deze plekken geen dieren gebruikt worden om bijvoorbeeld gemolken te worden en er mogen zeker geen slachthuizen daar staan. De verkoop van dierlijke producten is ook verboden gemaakt. En er mag niet op ze geëxperimenteerd worden – ook mogen zij niet gecastreerd worden. Zij mogen ook niet gebruikt worden voor allerlei doeleindes die tegen hun wil ingaan – de verkoop van dierlijke producten is verboden in deze terreinen omdat deze gebieden er juist voor zijn bedoeld om deel uit te maken van de beweging om dieren de zelfde rechten als die van de mens te geven. Het uiteindelijke doel van deze zones is om zich te verspreiden en mensen over te halen om zich aan te sluiten bij deze beweging. Ik sluit dit even kort af voor de wat jongere lezers om dit beter te begrijpen: Alles wat bij en mens niet mag mag bij een dier dus ook niet in deze provincies/zones. Mensen die op de oude manier willen blijven leven en zich hier niet mee eens zijn kunnen er altijd voor kiezen om niet in deze zones te wonen. Verder worden er geen mensenrechten geschonden met deze zones en daarom zijn deze plekken mogelijk.

Wanneer dit soort idealen zich zullen verspreiden dan zullen heel veel mensen geld doneren aan de wetenschap om meer succesvollere vleesvervangers te maken dat misschien zelfs veel beter dan echt vlees zullen smaken! 

Ik weet dat jullie van vlees houden maar onthoud wel dat wanneer deze idee gepubliceerd wordt op jullie website dat mensen ervoor zullen streven om het uit te laten komen. Jullie zullen de mensen zijn dat dit grotendeels mogelijk hebben gemaakt. Is dat niet iets dat waard is om in je leven te hebben als herinnering voor een ander?  (einde inzending)

Stel nu dat een groep libertariërs tot de conclusie komt dat NAP in zekere mate ook moet worden toegepast op de dieren in hun gemeenschap. Is dat een logische vervolgstap op het NAP? Zou dat kunnen? Als iemand dan toch verkiest varkens te houden voor de slacht. Mag dat? Of zal deze persoon worden buitengesloten en als een paria behandeld worden?

NB: ik heb eerder dit artikel geschreven over dierenrechten. Ik sta er zelf vrij kritisch tegenover.

 

42 REACTIES

 1. Zelf vegetariër geworden om twee redenen: achteruit hollende kwaliteit van vlees en erbarmelijke omstandigheden waarin dieren behandeld worden.

  Ik ben niet tegen het eten van vlees. Ik ben wel tegen het veroorzaken van onnodig dierenleed. Hobbyjacht, sportvisserij, megastallen, dieronvriendelijk transport etc. zou dan ook uitgebannen moeten worden.Bij voorkeur via marktwerking, maar gezien het gebrek aan empathie bij een groot deel van de medemens zal dat niet gaan gebeuren.
  Zeker niet met acties als deze briefschrijver aangeeft: het drammerige, dwingende krijgt een averechts effect. Zie de klimaatdiscussie.

  Betere voorlichting, het echte dierenleed laten zien, gaat helpen bij de vraag naar minder of diervriendelijker vlees.
  De betaalbaarheid daarvan verhogen door minder overheidsbemoeienis (op ieder vlak) behoeft hierbij geen betoog.

  Dus NAP voor dieren: nee. Als dieren gekweekt worden als voedsel, dan zul je op een gegeven moment agressie moeten gebruiken (ze doden). Dat kan echter wel op een menselijke manier, net als het houden van dieren….
  Tegelijkertijd zou het een gemeenschap (individuen) natuurlijk vrij moeten staan om te besluiten geen dieren meer te nuttigen. Het staat diezelfde gemeenschap vrij om niets te kopen bij die ene varkensboer, of hem geen spullen te leveren.

  Interessante vervolgvraag: zou je -los van of het gezond is- ook mensenvlees/producten op deze manier mogen produceren? Principieel zie ik zelf geen verschil.

  Floris van den Berg [2] reageerde op deze reactie.
  Ettur [3] reageerde op deze reactie.

 2. “Wat nou als we een provincie of een heel groot gebied in Nederland een zone maken waar alle maar ook echt alle diersoorten (insecten tellen niet mee) de zelfde rechten geven als dat van de mensen?”

  Hoe moet ik dat voor me zien? Een kat dood een vogeltje en wordt berecht en veroordeeld voor moord? Dat is natuurlijk ridicuul. Het NAP kan niet worden toegepast op dieren, omdat dieren het NAP niet begrijpen. Laat staan dat ze zich aan het principe kunnen houden.

  Natuurlijk moet je dieren goed behandelen. Dat is een kwestie van fatsoen. Maar wat voor zin heeft het om rechten toe te kennen aan dieren, als ze die rechten niet begrijpen? Dierenleed laten zien lijkt me veel effectiever. En als je op basis van die beelden geen vlees meer wilt eten: prima. Of investeer in de productie van kweekvlees. De techniek staat niet stil in dat opzicht.

  @Corné [1]:
  “Ik ben wel tegen het veroorzaken van onnodig dierenleed. Hobbyjacht, sportvisserij, megastallen, dieronvriendelijk transport etc. zou dan ook uitgebannen moeten worden.”

  Dit onnodige dierenleed is natuurlijk vooral de schuld van de overheid. Door torenhoge belastingen en regelgeving is het goedkoper om dieren helemaal naar Polen te vervoeren, daar te slachten en daarna weer helemaal naar Nederland te vervoeren. Dat is natuurlijk waanzin. In normale omstandigheden zouden boeren nooit kiezen voor zo’n constructie.

  De schaalvergroting komt eveneens door torenhoge belastingen. Op een paar varkens valt niets meer te verdienen, dus moet men óf stoppen met varkens houden óf megastallen bouwen om nog financieel te kunnen overleven. En dan worden de boeren ook nog op kosten gedreven met verplichte (brandgevaarlijke) luchtwassers die iedere 5 jaar gekeurd moeten worden, verplichte scholing, enzovoorts.

  “Interessante vervolgvraag: zou je -los van of het gezond is- ook mensenvlees/producten op deze manier mogen produceren? Principieel zie ik zelf geen verschil.”

  Puur op basis van het NAP zou ik zeggen: ja, als die mensen daar vrijwillig mee akkoord gaan. Principieel zie ik ook geen verschil.

 3. @Corné [1]: Principieel zie ik wel verschil, omdat we een andere diersoort zijn dan b.v. koeien. Ook nog even dit: de natuur bestaat dankzij eten en gegeten worden, door en geboorte, het is de ecologie die zo werkt.
  Dat de mens vaak weerzin vertoont om dieren te doden is evolutionair gemakkelijk verklaarbaar, onze hersenen zijn tijdens de vele duizenden jaren dat we een nomadisch bestaan hadden zo ontwikkeld dat we heel zorgzaam zijn voor dieren, ze waren onze voedselvoorraad en daarmee onze levensverzekering, we moesten er dus heel zuinig op zijn. Wel moest er af en toe één dood vanwege ouderdom of vanwege de noodzaak om als voedsel te dienen in tijden dat er geen ander voedsel in de omgeving te vinden was, denk aan wintertijd. Die noodzaak deed zich niet vaak voor. Ons brein is dus vooral ingesteld op in leven houden, vel minder op doden, hoe wel dat dus wel en toe wel noodzakelijk was. Ons brein heeft zich sinds dien niet zo veel veranderd, krijgt de kan ook niet meer doordat we natuurlijke selectie bij mensen onmogelijk hebben gemaakt.
  Overigens zijn er nog erg veel mensen in andere culturen die er totaal geen moeite mee hebben om een dier te slachten. Die mensen weten ook dat melk niet aan een boom groeit.
  De natuur zelf is alles behalve lief, aardig, meedenkend, zachtaardig. Zo is mooi, ook in haar totale meedogenloosheid.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. Jammer dat dit thema zo vervuild raakt door beeldtaal, zodat beelden zomaar onderweg kunnen verminken.
  Uitgaande van origineel (individueel) karakter: Als je teruggaat naar je roots, vele generaties terug, kom je dan voorouders tegen die de individuele wil verkrachten om andere individuen te kunnen gebruiken? Of het nu om mensen of dieren gaat? Nee. Hoogstens waren ze meedogenloos om inkomende aanvallen van zich af te slaan – van wie dan ook, mens of dier – en een gezonde toestand te herstellen, eventueel met fatale gevolgen.

  Verder kan opgemerkt worden dat gebruikers en rovers van andere levens zo ongeveer onderaan de voedselketen staan. Ze zijn niet in staan om zichzelf te redden zonder in andere levens schade aan te richten, zonder andere levens te gebruiken, uit te vreten, uit te zuigen etc. Schijnbare kracht (nagels, spieren), maar in feite zwakheid (spijsvertering, wil).

  Beïnvloed door beeldtaal ontstaat nogal hallucinerende beeldvorming. Illustratief: Op een website die propageert dat joden (het uitverkoren volk van God) ’thuis’ gebracht moeten worden, naar Israël, staat een artikel over vissers en jagers waarin een uitspraak van God wordt aangehaald:
  “Er staat dat God eerst vissers zal zenden naar zijn volk en dan jagers. De vissers zullen hen opvissen en de jagers hen opjagen van elke heuvel en berg en waar de Joden zich ook maar verbergen.”
  Kortom, wie uitgekozen is zal als een dier behandeld worden, opgevist worden, opgejaagd worden. Als een leeuw die per sé een dierentuin in moet. Lijkt wat op hoe headhunters op toppers jagen. Vissen in een ‘pool’ of anders op talentenjacht. Ondertussen… zijn individuele levens er niet voor om mishandeld en gebruikt te worden. Dat soort denkbeelden zijn waanideeën (psychose) die van geestesziekte getuigen. Terug naar de roots, vele generaties terug, was er sprake van iets dat libertariërs nu het concept van individueel zelf-bestuur zouden noemen – door mens en dier. En wat zakenlui freelancen zouden noemen. De enige manier om een gezond karakter bij jezelf te kweken en dat zo te houden. Andersom, om in de terminologie van jagen te blijven, jaagt al dan niet gedwongen inlijven een proces van verval aan.

 5. Zullen we eerst eens proberen de rechten van het individu enigszins voor elkaar te krijgen? Dat geeft aantoonbaar veel voorbeelden hoe goed eigen initiatief NAP, tot resultaten leidt. Dat geeft dan ook de mogelijkheid voor vegetariërs en dierenactivisten, in hun eigen tuin/bezit, zo te leven als zij willen.

 6. @Keinstein [5]: NAP is inderdaad een brug te ver, je kan met dieren meestal niet veel verder komen dan een eenzijdig bestand.

  @Ettur [3]: ik probeer zelf ook de evolutionaire component mee te wegen. Die is invloedrijker dan velen denken. Ook eens met je laatste opmerking, de natuur is niet lief. Denk aan de sluipwespen die rupsen en andere insecten inspuiten met hun nageslacht. Die insecten worden levend opgegeten, van binnen uit.

 7. Alles wat bij en mens niet mag zal bij en dier ook niet mogen binnen deze terreinen. Alle dieren zullen met rust en in hun waarden gelaten moeten worden – want ook zij hebben gevoelens dat met die van ons te vergelijken is. De reden dat dierlijke producten niet meer verkocht mogen worden binnen deze zones is omdat de mensen dat voor dierenrechten zijn verandering in de wereld willen brengen op en manier dat en ander niet dood hoeft te gaan. Wanneer de markt op gang gehouden wordt dan zal er altijd onrecht blijven bestaan en daar willen velen verandering in. Wij willen ook op deze manier mensen over laten stappen naar alternatieven.

  Ook zullen deze zones de nieuwe generaties meer gevoelsmatiger maken! 🙂

  Ik denk dat de meerderheid het er niet mee eens is om mensenvlees legaal te maken. Het raakt velen.

 8. Jij schrijft:
  Hoe moet ik dat voor me zien? Een kat dood een vogeltje en wordt berecht en veroordeeld voor moord? Dat is natuurlijk ridicuul. Het NAP kan niet worden toegepast op dieren, omdat dieren het NAP niet begrijpen. Laat staan dat ze zich aan het principe kunnen houden.

  Mijn reactie:
  Het is aan ons om om dingen uit te vinden. Wij kunnen bijvoorbeeld speciale palen binnen deze zones plaatsen zodat de vogels hun voeding krijgen en niet op de grond hoeven te lopen. Dit maakt de kans kleiner voor de vogel om dood te gaan door en kat.

  Jij schrijft:
  Natuurlijk moet je dieren goed behandelen. Dat is een kwestie van fatsoen. Maar wat voor zin heeft het om rechten toe te kennen aan dieren, als ze die rechten niet begrijpen? Dierenleed laten zien lijkt me veel effectiever. En als je op basis van die beelden geen vlees meer wilt eten: prima. Of investeer in de productie van kweekvlees. De techniek staat niet stil in dat opzicht.

  Mijn reactie:
  Het is onmogelijk om en wet te creëren dat dieren elkaar niet mogen doden. Het is wel mogelijk dat we en wet kunnen creëren dat wij dit niet mogen doen.

  Mensenvlees zal nooit verkocht mogen worden in Nederland omdat dit natuurlijk de meerderheid van de mensen raakt.

  Floris van den Berg [10] reageerde op deze reactie.

 9. @Nuam [9]:

  “Wij kunnen bijvoorbeeld speciale palen binnen deze zones plaatsen zodat de vogels hun voeding krijgen en niet op de grond hoeven te lopen. Dit maakt de kans kleiner voor de vogel om dood te gaan door en kat.”

  Wat heeft dat in godesnaam met de rechtenkwestie te maken? Als je het NAP betrekt op dieren, dan geldt voor hen dus non-agressie evenveel als dat dat voor mensen geldt. En dus zou je een kat die een vogeltje dood moeten berechten. Natuurlijk kun je preventieve acties ondernemen om de aantallen inbreuken op het NAP te verkleinen. Zo doe je ook een slot op de deur tegen inbrekers. Dat betekent nog niet dat je inbrekers niet moet berechten.

  “Het is onmogelijk om en wet te creëren dat dieren elkaar niet mogen doden. Het is wel mogelijk dat we en wet kunnen creëren dat wij dit niet mogen doen.”

  Dat is iets totaal anders dan het NAP toepassen op dieren. Het NAP toepassen op dieren is simpelweg onmogelijk omdat dieren het NAP niet begrijpen. Wetten die mensen verbieden om dieren te doden gaan volledig tegen het NAP in. Je pleegt dan immers agressie op mensen die niemand, behalve dieren die geen rechten hebben, kwaad doen. Dergelijke wetten zijn in zijn geheel moreel verwerpelijk.

 10. ”Wat heeft dat in godesnaam met de rechtenkwestie te maken? Als je het NAP betrekt op dieren, dan geldt voor hen dus non-agressie evenveel als dat dat voor mensen geldt. En dus zou je een kat die een vogeltje dood moeten berechten. Natuurlijk kun je preventieve acties ondernemen om de aantallen inbreuken op het NAP te verkleinen. Zo doe je ook een slot op de deur tegen inbrekers. Dat betekent nog niet dat je inbrekers niet moet berechten.”

  Nee hoor. De wet kan aangepast worden op en manier die wij juist en goed vinden. Mensen zullen erom lachen als er morgen bijvoorbeeld en wet komt dat het ineens dieren verbied om elkaar te doden. Hoe zal zoiets haalbaar zijn in de natuur? Wat wel kan is dat de overheid verplicht zal worden door speciale plekken te moeten creëren voor de roofdieren om zich daarin te verblijven met zijn eigen soort. Het zal gevoed en verzorgd worden door de mens en het zal iets niet meer kunnen doden. Elk dier dat in zo en plek verblijft zal gechipt moeten worden en er zal elke maand heel streng gecontroleerd worden via computers of er geen dieren vermist of gedood zijn. Ook zullen de bezoekers van deze plekken het recht krijgen om elk dier te mogen zien wanneer het bijvoorbeeld ziek is. Wanneer zij niet het recht krijgen om en dier te mogen zien dan mag de dierenbescherming langskomen en ze toegang geven en diegene die het weigerde kan hiervoor en boete krijgen.

  Floris van den Berg [14] reageerde op deze reactie.

 11. Het is ook erg handig dat mensen live mee kunnen kijken naar deze plekken via hun computer en wanneer ze en bepaald dier met en naam opzoeken dan wordt dat dier bijvoorbeeld rood op je scherm en op deze manier kun je ook zien dat er niet gerommeld wordt met dieren.

 12. Ben vele jaren geleden gestopt met het eten van vlees, omdat ik
  walg van de bioindustrie.
  Maar wie goed oplet, zal mij soms kunnen betrappen op het oppikken uit een ontbijtbuffet van een product met een dierlijk bestanddeel.

 13. @Nre [11]:

  “De wet kan aangepast worden op en manier die wij juist en goed vinden.”

  Nogmaals, dat heeft niets met het NAP te maken. Je weet neem ik aan wat het NAP is?

  “Wat wel kan is dat de overheid verplicht zal worden door speciale plekken te moeten creëren voor de roofdieren om zich daarin te verblijven met zijn eigen soort.”

  LOL. Alsof dieren bordjes kunnen lezen. En als roofdieren de aangewezen plek verlaten dan worden ze standrechtelijk geëxecuteerd?

  “Elk dier dat in zo en plek verblijft zal gechipt moeten worden en er zal elke maand heel streng gecontroleerd worden via computers of er geen dieren vermist of gedood zijn.”

  Oké. Dus nu moeten dierenhouders hun dieren verplicht chippen. En als ze dat niet doen? Een boete? En als ze die boete niet betalen? Gevangenisstraf? Ik heb een beter idee: laat iedereen zelf bepalen wat hij/zij met zijn bezit doet en laat ze met rust tenzij ze de eigendomsrechten van anderen schenden. Je weet wel. Het non-agressie-principe.

  Nre [16] reageerde op deze reactie.

 14. Ben vele jaren geleden gestart met het intensief eten van vlees, omdat ik walg van opdringerige veganisten.
  Maar wie goed oplet, zal mij soms kunnen betrappen op het oppikken uit een ontbijtbuffet van een product met een plantaardig bestanddeel.

  hugo van reijen [23] reageerde op deze reactie.

 15. @Floris van den Berg [14]:
  ”Nogmaals, dat heeft niets met het NAP te maken. Je weet neem ik aan wat het NAP is?”
  Nee. Kan je mij er alsjeblieft meer over vertellen?

  ”LOL. Alsof dieren bordjes kunnen lezen. En als roofdieren de aangewezen plek verlaten dan worden ze standrechtelijk geëxecuteerd?”

  Zij hoeven niks te lezen en te weten want er zijn grote hekken om hen heen. Ze zullen anderen dieren ook niet meer lastig kunnen vallen. Ze zullen heel goed gevoed en verzorgd worden door de mensen.

  ”Oké. Dus nu moeten dierenhouders hun dieren verplicht chippen. En als ze dat niet doen? Een boete? En als ze die boete niet betalen? Gevangenisstraf? Ik heb een beter idee: laat iedereen zelf bepalen wat hij/zij met zijn bezit doet en laat ze met rust tenzij ze de eigendomsrechten van anderen schenden. Je weet wel. Het non-agressie-principe.”

  Er zal altijd onrecht bestaan als er niet streng gecontroleerd wordt. Dat willen wij voorkomen op deze manier.

  Floris van den Berg [17] reageerde op deze reactie.

 16. @Nre [16]:

  “Nee. Kan je mij er alsjeblieft meer over vertellen?”

  Uiteraard; https://www.vrijspreker.nl/wp/2011/01/het-non-agressieprincipe/

  “Er zal altijd onrecht bestaan als er niet streng gecontroleerd wordt. Dat willen wij voorkomen op deze manier.”

  Overheidscontrole zorgt niet voor minder, maar voor méér onrecht. Dieren zullen nog steeds worden mishandeld (maar dan stiekem) en er wordt daarbovenop ook nog stelselmatig inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van diereigenaren. Er zijn betere manieren om diervriendelijkheid te promoten. Een vrijwillig keurmerk bijvoorbeeld.

  Nre [18] reageerde op deze reactie.

 17. @Floris van den Berg [17]:
  ”Overheidscontrole zorgt niet voor minder, maar voor méér onrecht. Dieren zullen nog steeds worden mishandeld (maar dan stiekem) en er wordt daarbovenop ook nog stelselmatig inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van diereigenaren. Er zijn betere manieren om diervriendelijkheid te promoten. Een vrijwillig keurmerk bijvoorbeeld.”

  We verschillen van mening maar dat is niet erg. Ik denk dat overheidscontrole juist voor meer balans zorgt. Iemand dat en baan bij de overheid heeft denkt twee keer beter na dan en vrijwillig iemand.
  Op dit moment hebben wij eigendomsrecht en bepalen we zelf grotendeels wat we met onze dieren mogen doen maar dat zal binnen deze zones veranderen en mensen zullen bepaalde dingen niet meer mogen doen ter bescherming van het dier.

  Floris van den Berg [20] reageerde op deze reactie.

 18. @Nre [18]:

  “Ik denk dat overheidscontrole juist voor meer balans zorgt. Iemand dat en baan bij de overheid heeft denkt twee keer beter na dan en vrijwillig iemand.”

  Welnee. Bedrijven zien misschien eens in de drie jaar een keer een overheidsinspecteur die even vluchtig langs komt. De wet van de markt werkt vele malen effectiever. Namen en shamen en men wil binnen de kortste keren geen zaken meer doen vanwege imago schade.

  “Op dit moment hebben wij eigendomsrecht en bepalen we zelf grotendeels wat we met onze dieren mogen doen maar dat zal binnen deze zones veranderen en mensen zullen bepaalde dingen niet meer mogen doen ter bescherming van het dier.”

  Wat dus volstrekt immoreel is. Het is mijn dier. Ik bepaal zelf wat ik met dat dier doe.

  Nre [21] reageerde op deze reactie.

 19. @Floris van den Berg [20]:
  Dan zouden inspecteurs elke maand langs moeten komen naar mijn mening. Wat ook handig is is dat en deel van deze verblijven van het land zelf worden?

  Ik begrijp dat je voor je rechten op komt (en dat doe je goed!) maar wij als kleine minderheid vinden het niet fijn dat er veel mensen zijn dat niet zo leuk zijn naar dieren. Vandaar dat wij en zone willen dat en eind maakt aan leed en bepaalde trends. En deel van de mensen is het er niet mee eens hoe wij omgaan met dieren en ze willen het daarom binnen deze zones verbieden. We hebben en fantastisch beeld hoe we dierenrechten kunnen versterken op deze manier!

  Floris van den Berg [22] reageerde op deze reactie.

 20. @Nre [21]:

  “Dan zouden inspecteurs elke maand langs moeten komen naar mijn mening. Wat ook handig is is dat en deel van deze verblijven van het land zelf worden?”

  Daar hebben ze de capaciteit niet voor. Je kunt de capaciteit opschroeven, maar dat gaat dan ten koste van veel hogere belastingen. Die inspecteurs moeten immers betaalt worden.

  Land kan niks bezitten. Alleen mensen kunnen iets bezitten. Een land is simpelweg een stuk grond. Je stelt dus voor dat de mensen die zichzelf overheid noemen land kopen. Hiermee stapelen de problemen zich alweer op, want wie gaat dat land betalen (antwoord: de belastingbetaler) en wie bepaalt hoeveel dat land waard is (antwoord: de overheid)? En wat als de huidige eigenaar niet wil verkopen? We zijn dus nu aangekomen bij landonteigening.

  “Ik begrijp dat je voor je rechten op komt (en dat doe je goed!) maar wij als kleine minderheid vinden het niet fijn dat er veel mensen zijn dat niet zo leuk zijn naar dieren.”

  Ik begrijp heel goed dat je het niet fijn vindt dat mensen niet goed met dieren omgaan. Laten we duidelijk zijn: ik vind dat ook niet fijn. Ik ben alleen fel tegen interventionisme. Enerzijds omdat het tal van rechten schendt en anderzijds omdat het niet effectief is.

  Wat bijvoorbeeld wél effectief is is economische uitsluiting en publieke opinie. Voorbeeld: supermarkten verkopen vrijwel geen legbatterijeieren meer. Dit komt omdat bekend is geworden in wat voor vreselijke omstandigheden legbatterijkippen leven. Kortom, mensen willen ze niet meer. Hetzelfde zie je met beter leven keurmerken e.d.

  Als een overheidsinspecteur eens in de drie jaar een keertje zijn neus laat zien, dan verandert er niks. Als de consument een bepaald product niet meer wil, dan verandert er heel snel heel veel. Daar wil ik nog aan toevoegen dat het geweld van de overheid aanwenden vooral gemakzuchtig is.

 21. ”Daar hebben ze de capaciteit niet voor. Je kunt de capaciteit opschroeven, maar dat gaat dan ten koste van veel hogere belastingen. Die inspecteurs moeten immers betaalt worden.”

  Het is het waard vindt ik. Tegenwoordig wordt toch heel veel van ons geld aan onzin uitgegeven aan iets dat ons geld niet waard is. Helaas.

  ”Land kan niks bezitten. Alleen mensen kunnen iets bezitten. Een land is simpelweg een stuk grond. Je stelt dus voor dat de mensen die zichzelf overheid noemen land kopen. Hiermee stapelen de problemen zich alweer op, want wie gaat dat land betalen (antwoord: de belastingbetaler) en wie bepaalt hoeveel dat land waard is (antwoord: de overheid)? En wat als de huidige eigenaar niet wil verkopen? We zijn dus nu aangekomen bij landonteigening.”

  Ik heb het over de overheid.

  ”Ik begrijp heel goed dat je het niet fijn vindt dat mensen niet goed met dieren omgaan. Laten we duidelijk zijn: ik vind dat ook niet fijn. Ik ben alleen fel tegen interventionisme. Enerzijds omdat het tal van rechten schendt en anderzijds omdat het niet effectief is.”

  Er komen weleens vaker wetten ten pas dat onze rechten schendt. Soms moet dat omdat wij dit zelf wouden.

  Floris van den Berg [25] reageerde op deze reactie.

 22. @Nre [24]:

  “Het is het waard vindt ik. Tegenwoordig wordt toch heel veel van ons geld aan onzin uitgegeven aan iets dat ons geld niet waard is. Helaas.”

  Ja, dat vind jij. Geef dan lekker zelf geld uit aan inspecties. Je wilt mij via de overheid dwingen om mijn geld daar óók aan uit te geven, terwijl ik daar helemaal niets voor voel. Dat bedoelde ik dus met gemakzuchtig.

  “Er komen weleens vaker wetten ten pas dat onze rechten schendt. Soms moet dat omdat wij dit zelf wouden.”

  Spreek voor jezelf. Ik heb dit nooit gewild en er nooit mee ingestemd.

 23. ”Ja, dat vind jij. Geef dan lekker zelf geld uit aan inspecties. Je wilt mij via de overheid dwingen om mijn geld daar óók aan uit te geven, terwijl ik daar helemaal niets voor voel. Dat bedoelde ik dus met gemakzuchtig.”

  Ik ben het met je eens maar wanneer en meerderheid dit wilt in en gebied dan hebben we meestal geen keus.

  Floris van den Berg [27] reageerde op deze reactie.

 24. Nou Floris. Ik hoop dat jij en je medegelovigen niet bij mij in de buurt wonen. Ik zal me met hand en tand verzetten tegen dit soort dwingende en vrijheidsberovende regels. Alleen al de extra controles op de dan illegale slacht en verkoop van vlees doet me huiveren voor het type maatschappij dat jij voorstaat.
  Ik kan me overigens nog meer van die speciale zones voorstellen.
  Ik denk dan aan autovrij, rookvrij, alcoholvrij, vloekvrij, allochtoonvrij, nederlandervrij, bestrijdingsmiddelenvrij, belastingvrij, etc.
  De groeten.

  Floris van den Berg [30] reageerde op deze reactie.
  Nre [31] reageerde op deze reactie.

 25. Babbylonische spraakverwarring hier. Gebabbel over interventies, rechten, regels. Praktisch: Niemand corrigeert graag een ander. Maar als het nodig is dan is het nodig. Ieder doet het. Ook degenen die het NAP aanhangen kunnen agressief worden en correctie op gang (laten) brengen. Hoe het ook verpakt is. De één zal interventie verpakken door beveiligers in te huren, de ander zal een inspecteur of politie op pad sturen, weer een ander gaat zelf op iemand af om op gedrag aan te spreken. Allemaal varianten op hetzelfde thema. En het komt allemaal uit dezelfde bron voort; agressie die de innerlijke stuwkracht levert om te corrigeren. Agressie die van buitenaf is gevoerd met onaanvaardbaar gedrag.

  Wat in de reacties ontbreekt is gewoon eerlijk zijn over de denkbeelden en gedragscode, waarvan schending op agressie en correctie uitdraait. Los van de methode van corrigeren.

Comments are closed.