- Vrijspreker.nl - https://www.vrijspreker.nl/wp -

Cruises : dit vertellen de advertenties NIET !

Onlangs werden twee boekingen van een week die ik had gemaakt bij Royal Caribbean – een maatschappij waar ik overigens niets dan lof voor heb- , geannuleerd, omdat Royal Caribbean een organisatie had gevonden die bereid was, het betreffende schip te charteren tegen betaling van een prijs die blijkbaar hoger lag dan de normaliter gehanteerde tarieven.

Uit ervaring weet ik, dat het zinloos is, in dergelijke gevallen de reisvoorwaarden te raadplegen, want daarin kan men slechts lezen, dat de passagier nauwelijks of geen rechten bezit.

In het bijzonder gedupeerd zijn passagiers, die bij voorbeeld drie weken aansluitend geboekt hebben op hetzelfde schip. Als de middelste week geannuleerd wordt, dient men twee keer van schip te verhuizen en heen en weer een taxi te betalen, wanneer de als vervanging aangeboden cruise vanuit een andere haven vertrekt.

Weliswaar pleegt de de cruise-maatschappij in ruil voor gemaakte kosten en ondergaan ongemak een karige vergoeding te betalen, maar erg bevredigend is het allemaal niet.

De hier beschreven praktijk wordt naar het schijnt door de hele cruise-industrie toegepast.

In de luchtvaart ben ik deze handelwijze nog niet tegengekomen, maar wel de praktijk om vluchten te annuleren, als niet voldoende passagiers geboekt zijn om de vlucht winstgevend te maken, hoewel de maatschappij in dergelijke gevallen altijd ontkent, dat dit de oorzaak van de annulering is.

Toen een van mijn relaties voor de zoveelste keer geconfronteerd werd met de annulering van een KLM-vlucht naar Engeland op grond van een technisch mankement, deed hem dit verzuchten, dat het materieel van de KLM blijkbaar in bijzonder slechte staat verkeert.

Hugo van Reijen