Een overheid mag niet heersen, want mensen kunnen niet weggeven wat niet van hun is. Door te stemmen kan je de overheid niet dat geven wat je zelf niet hebt. Jij mag niet heersen over je naaste, maar door te stemmen is dat precies wat je doet. Je vraagt de overheid om andersdenkenden jouw mening op te leggen. Dat is een moreel onhoudbaar standpunt.

 

23 REACTIES

 1. Als je begint met de veronderstelling dat er een universele, tijdloze en constante moraliteit is, dan kom je inderdaad tot deze conclusies.
  Maar is de veronderstelling juist?
  Of is dit weer een geval van de veronderstelling waarmee men begint wordt aan het einde ‘bewezen’. Een cirkel redenering dus.

  In nature there is no morality, only survival.
  All attempts to impose a morality are just attempts at freeriding.

  perspectief [6] reageerde op deze reactie.

 2. Eens met de eerste Engelstalige zin, maar niet met deze ***All attempts to impose a morality are just attempts at freeriding*** De menselijke samenleving is lange tijd gebaseerd geweest op natuurrecht. Regels die door iedereen billijk en rechtvaardig worden geacht. Deze regels grepen wel degelijk terug op normen of een moraal. En zijn essentieel voor mensen om als groep te kunnen functioneren. Later is het recht misbruikt door freeriders. Libertarische normen zouden juist tot een afname van freeriders moeten zorgen. Als AK valt er niets te freeriden.

 3. Hi Ratio,

  Het operatieve woord in de tweede zin is “impose”.
  Het makt daarbij niet uit of dit met geweld of sociale druk gebeurt.

  AK kan wel degelijk freeriders mogelijk maken: sociale conventies kunnen ten gelde worden gemaakt. Dit is op het moment op grote schaal het geval, en wordt door veel mensen ook zo ervaren. Helaas weten zij vaak niet wat er precies gebeurt, en dus noemen ze zich “anti-kapitalistisch” of zelf “communistisch”. Maw een groot deel van het ‘moderne’ verzet tegen kapitalisme wordt veroorzaakt door het liquide maken van sociale cohesie.

  Afgezien daarvan is het einde van de liberale democratie nabij (imo) en daarmee zijn libertariërs hooguit een verouderde bijverschijning (zonder toekomst). Ik vraag me af of je dit ziet in de bezoekers aantallen van Vrijspreker…

  Easymoney [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Rien [4]: De vrijspreker was vroeger een krant. Door het dalend aantal abonnees, werd de vrijspreker een website.
  Er is wereldwijd een tendens gaande naar collectivisme. De overheid wordt door de massa ingezet als een regelend instrument, waarbij via codificering de mens wordt geneutraliseerd. Mensen en bedrijven worden steeds meer gezien als een risico en bedrieging van mogelijk misbruik van persoonlijke macht. De Staat wordt ingezet als een manager van de samenleving. Maar, een manager met 2 monopolies: een wetgevende macht en een geweldsmacht. Het is ook niet vreemd dat sommige politieke systemen, ook gaan eindigen als dictoriale systemen. Macht en geweld trekt gevaarlijke mensen aan, in ieder geval niet vriendelijke mensen, want die willen geen macht over anderen hebben.
  Het is ook niet vreemd dat kapitalisme bij de meeste politieke partijen als een gevaar wordt gezien. Want kapitalisme geeft mij de vrijheid als mens om te handelen met wie ik wil en wat ik wil. Alle politieke stromingen, links, midden en ook RECHTS, willen mijn handelen en het handelen van andere mensen beteugelen. Want ALLE politieke partijen zijn van mening dat mensen geneigd zijn tot het kwade. Dus, moeten mensen beteugeld worden. Tja, er een groot nadeel, want de Staat bestaat ook uit MENSEN. Hoe meer macht voor de Staat, des te meer kwade neigingen.
  Maar, waarom groeien overheden? Mensen en bedrijven vinden dat de overheid bepaalde producten en diensten moet leveren en voor de rest als een manager moet optreden. Bijna al onze wetgeving en STRAFrecht is hierop gebaseerd.
  Het hebben van een overheid is geen garantie voor een veilige toekomst.
  Vrijdenkers, ondernemers, volunteers, libertariers, willen graag dat mensen hun vrijheid kunnen gebruiken. Echter, de massa heeft zich overgegeven aan het collectivisme. Vroeg of laat wordt het systeem te sterk, en dan begint het conflict. Wil je vrijheid of dictatuur (collectivisme)?? Alle politieke partijen, inclusief de PVV, FVD, VVD) gebruiken het boek 1984 als een handeling.

  Rien [8] reageerde op deze reactie.

 5. @Easymoney [5]: EM, ik heb me de laatste jaren beziggehouden met het “waarom?”. Ondertussen ben ik aangeland op het punt waar ik de samenleving (onze cultuur) zie als een phenotype van ons gemeenschappelijk DNA. Niet het DNA van een persoon, zelfs niet het ‘gemiddelde’ of gemeenschappelijke DNA, maar een phenotype van al ons DNA in zijn veelvoud en in de (belangrijk!) wisselwerking tussen al deze variaties van het DNA.

  Libertarisme (alle politieke vormen) zijn dan ook gewoon een deel van het phenotype.

  Maar er bestaat een soort evolutie op dit niveau. Zo is in het westen (imo natuurlijk) oorspronkelijk ons DNA liberaal geweest en zelf een flink deel in de richting van libertarisme geëvolueerd. Ik denk dan aan ca 1600-1800. Vanaf 1800 heeft de herontdekking van voorbehoedsmiddelen voor een dysgenetisch effect gezorgd, later nog versterkt door verhoogde productie ten gevolge van technologische ontwikkelingen.

  Daarnaast hebben we de pech gehad dat de hogere productie er voor zorgde dat er genoeg ‘over’ was om staatsvorming toe te laten.

  Tegenwoordig is ons genetisch profiel zo breed geworden (en verslechtert imo – zie mutational load) dat zelfs een liberale democratie niet langer mogelijk is. Het is onvermijdelijk -imo- dat we naar een meer autoritaire staatsvorm gaan, waarschijnlijk gepaard met nationalisme. Of dit over de linker of rechter boeg gaat is nog niet duidelijk. Beide zijn nog mogelijk.

  Maar 1 ding is duidelijk, libertarisme is van gisteren en is de komende generaties onmogelijk.

  IIS [9] reageerde op deze reactie.

 6. @Rien [8]:

  Libertarisme is onmogelijk? Het libertarisme wordt vernietigd en gesaboteerd van alle kanten en krijgt simpelweg geen poot aande grond omdat de werkelijke machthebbers goed begrepen hebben welk gevaar er voor ze schuilt in het libertarisme.

  Te veel willen begrijpen en lezen is net zoiets als te diep in het glaasje kijken. De huidige heerschappij is daarbij heel duidelijk en simpel en behoeft geen diepgravende verklaring.

  Eén vraag: is u links of rechts sympathisant?

  Rien [10] reageerde op deze reactie.

 7. @IIS [9]: Hallo IIS,

  Libertarisme (of iets dat dit benaderd) is kennelijk een phenotype van een NW-Europese persoonlijkheid gecombineerd met een gemiddelde general intelligence van ca 110-120.

  We zijn daar niet alleen ver van verwijdert, we gaan er steeds verder van weg. Daarom zeg ik dat libertarisme onmogelijk is (voor de komende paar generaties).

  De argumenten die je noemt (en zie ook de reactie van EM) zijn wat mij betreft rationalisaties. Ze hebben geen verklarende werking.

  Ben ik links of rechts sympathisant?

  Ik frame politieke voorkeur in een drie-assig stelsel: Stel je voor drie pijlen, zelfde oorsprong, 120 graden van elkaar. Stel dat er 1 naar boven wijst, dit is de liberale pijl. Dan is er een pijl onder 30 graden naar rechts beneden, dit is de conservatieve pijl. De laatste pijl staat naar links beneden, ook onder 30 graden, dit is de sociale pijl.

  Alle drie de pijlen hebben een verlening, de liberale pijl gaat over in de libertarische partij, de conservative pijl gaat over in de autoritaire pijl, en de sociale pijl gaat over in de communistische pijl. Ik zeg wel min-of-meer gekscherend dat de verleningen de autistische varianten van de primaire pijlen zijn…

  Wat betref voorkeuren, die zijn vrij gemakkelijk te bepalen wanneer we naar het gezin kijken waaruit deze framing voortkomt:

  Vrouw/Kind -> Sociaal (autistische variant: communisme)
  Jonge Man -> Liberaal (autistische variant: libertarisme)
  Vader -> Conservatief (autistische variant: autoritair)

  Deze framing wordt echter ook beïnvloed door de levenssituatie. Vooral voor kinderloze, ongetrouwde mannen. Zij kunnen in het socialisme blijven zitten (failure to start) of in het liberale (dynastic failure)

  Ik ben onafhankelijk en heb een gezin. Daaruit volgt dat ik psychologisch gezien voorgeprogrammeerd ben om conservatief te zijn.

  Intellectueel gezien realiseer ik me deze situatie en ben bovendien van mening dat politiek een phenotype is. Ik zou daarom graag zeggen dat ik geen politieke mening heb, maar enkel kijk naar wat is, i.e. een realistische kijk zonder wens-richting.

  Maar niemand kan over zijn eigen schaduw springen, ook ik niet. Ik ben een realist en geen ideoloog. Ik kan dan ook geen sympathie opbrengen voor ideologische standpunten. Of deze communistisch zijn of libertarisch maakt daarbij geen verschil.

  Rien [11] reageerde op deze reactie.

 8. @Rien [11]:

  Zie je libertarisme als politieke ideologie? Zelf zie ik het libertarisme geheel niet als ideologie maar als opmaat naar vrije individualisme met onafhankelijkheid en soevereiniteit. Maar, misschien ben ik geen realist genoeg, zeker geen ideologische aanhanger, maar een dromer of ik leef te veel in de verre toekomst en zie na een wereldwijde monetaire/economische/sociale clash of crash de (overgebleven) delen in de wereld opstarten met libertarische uitgangspunten als meest ideale en oprechte politiek-vrije structuur.

  Rien [13] reageerde op deze reactie.

 9. @Rien [13]:

  Vreemd, heb libertarisme (of vrijdenken) altijd gezien als een levensstijl of manier van individueel dwars- of omdenken, maar niet als een collectieve ideologie met denken (gebrainwasht), omdat er dus niet gehandeld wordt vanuit een/de groep, maar vanuit een individuele manier van denken, handelen en leven met wederzijds respect, zonder autoritaire of bureaucratische dwang bij regels, wet of zelfs vanuit een religeus-achtige klusterering.

  Juist het libertarisme/vrijdenken sprak mij zo aan, omdat het beantwoordde aan mijn zoektocht naar ‘clubloosheid’ met vrijheid en onafhankelijkheid zonder machtsdrang. De gedachte van een minimale staat in dienst van de burger (niet andersom) zie ik daarbij als probleemloos. Maar goed, dat is een andere discussie aanzwengelen.

  Rien [15] reageerde op deze reactie.

 10. @IIS [14]: Hi IIS,

  Precies, zo verging het mij ook. Ik vond het libertarisme juist zo aantrekkelijk om dezelfde redenen. En ik heb er zelfs artikelen over geschreven waarom het libertarisme het “enig juiste” was.

  Wel heeft mij altijd dwars gezeten dat de mens een sociaal wezen is, en niet overleeft in zijn eentje. Dit was een zwak punt dat bleef knagen. Ergens -zo dacht ik- moest er een verbinding met samenleving gemaakt worden.

  Dat ging zo ver dat ik uiteindelijk (na veel lezen & luisteren) tot de conclusie kwam dat er een grens aan het NAP gezet moest worden. Het NAP is richtinggevend in het dagelijks leven, maar het kon -zo mijn conclusie- niet altijd en overal als absolute leidraad gelden. Er zijn gevallen waar geweld verantwoord is, zelfs wanneer het niet om zelfverdediging gaat.

  Het belangrijke punt voor mij was “verantwoordelijkheid”. Verantwoordelijkheid bestaat ten opzichte van de medemens. De medemens is de final arbiter in elk kwestie waar wij moraliteit veronderstellen.

  Waarschijnlijk een jaar geleden kwam ik toen in aanraking met het propertarisme, en dat was een frisse douche! Het propertarisme gaat enkel uit van ‘natural law’. Geen aannames, geen axioma’s. Maar het propertarisme is op zich dan ook geen ideologie of politieke richting, maar een manier van denken. Iedere politieke richting kan gebruik maken van propertarisme. (Wel is het zo dat Doolittle -een beetje(!) irritante persoonlijkheid- duidelijk sympathie heeft voor rechts, maar op zich staat dat los van het propertarisme als manier van denken)

  Na ja, het libertarisme is nu voor mij definitief passé. Wel moet gezegd dat het libertarisme zo ongeveer de meest reeële politieke stroming is die ik ken (i.e. het minst ideologisch). Met name het economisch denken is ver vooruit vergeleken bij alle andere richtingen. Maar ook het libertarisme is en blijft uiteindelijk een ideologie.

  IIS [16] reageerde op deze reactie.
  Floris van den Berg [18] reageerde op deze reactie.

 11. @Rien [15]:

  Het probleem zit ‘m m.i. in het gegeven dat het libertarisme een (opstart)keus zoekt/maakt tussen leer en politiek in het heden, als basis en aanvang, met als opmaat naar misschien zelfs een zelfregulerende, politiekvrije mastschappij.

  Persoonlijk zie ik geen enkel probleem met individualisme en overleven als mens, als sociaal wezen, ten opzichte van of in het geheel. En het NAP is niet absoluut en is het uit noodzaak toegestaan vormen van geweld te gebruiken, zelfs wanneer het niet gaat om zelfverdediging? Interessant, want dat lijkt verdacht veel op de huidige maatschappij. Het hanteren van Natural law lijkt mij daarbij meer iets voor de Vierde Wereldoorlog, iets met stokken en stenen.

  IIS [17] reageerde op deze reactie.

 12. @IIS [16]:

  En welke leer of ideologie men ook als ideaal ziet, het is als het pilletje wat je mee krijgt bij de dokter die doet aan symptoombestrijding en niet het onderliggende probleem wegneemt. Het huidige onderliggende probleem gaat richting het collectivisme, corporatisme, het monetaire geld en corrupte politieke systeem wat onder controle is van een zeer bedenkelijke, gevaarlijke en ondermijnende macht.

  De mondiale machtsstrijd die nu gaande is maakt daarbij dat mensen worden losgetrokken van hun bestaansrecht, met opgebouwde zaken en leven en worden ‘geschopt’ in één richting, richting massa, en ze daardoor wanhopig zoeken naar redding of een nooduitgang, waarbij men zich vastklampt aan valse of schijn idealen of nepoplossingen (het pilletje) of zelfs juist daardoor de huidige corrupte macht van meer macht voorziet door te kiezen voor oplossingen in de vorm van een zogenaamde reddende partijen. Alles schijn, alles juist meer een weg naar de ondergang richting onderdrukking, afstaan van macht met steeds minder wordende individuele vrijheid, recht en bescherming.

  rien [20] reageerde op deze reactie.

 13. @Rien [15]: Wat je schrijft duidt mijns inziens vooral op onbegrip van wat libertarisme inhoudt. Libertarisme is nauw verweven met individualisme en volgens het individualisme gaat het recht van het individu vóór op het recht van de groep. M.a.w. als de hele straat democratisch besluit dat er in jouw achtertuin een gigantisch feest komt en jij geeft geen toestemming dan komt er in jouw achtertuin geen feest. Volgens het socialisme zou het dan geoorloofd zijn om je tuindeur open te breken en confetti, vuurwerk en Frans Bauer aan te laten rukken om een feest te geven die zijn weerga niet kent terwijl jij huilend met je hoofd onder je hoofdkussen ligt.

  Libertarisme heeft niks te zeggen over het groepsgedrag van mensen. Libertarisme heeft ook niks te zeggen over wie met wie omgaat, behalve dat dat in alle vrijheid moet kunnen gebeuren. Libertarisme zegt puur en alleen dat agressie tegen je medemens niet geoorloofd is behalve in verdedigende zin. Je staat dus volledig in je recht om Frans Bauer en alle 150 in polonaise lopende buren uit je achtertuin te kieperen. En nog even een extra opmerking: sociale druk is géén agressie. Niemand hoeft aardig tegen je te doen als je dat leuke feestje in je tuin weigert.

  rien [19] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [22] reageerde op deze reactie.

 14. @Floris van den Berg [18]: Floris, omdat ik denk dat je het goed bedoelt, een tip: begin nooit een antwoord met “Wat je schrijft duidt mijns inziens vooral op onbegrip van..”

  Dit zorgt er voor dat (men/ik) de rest van je verhaal niet serieus neemt. Ik neem aan dat je het Dunning-Kruger effect kent?

  PS: Ik heb me inmiddels meer dan 15 jaar met libertarisme bezig gehouden, gemakkelijk enkele duizenden uren alles met elkaar. Ook heb ik er zelf artikelen over gepubliceerd. Dit betekent natuurlijk niet dat ik er dus alles over weet, maar als ik het na al deze tijd nog steeds niet voldoende zou weten over het libertarisme dan is het libertarisme te complex om überhaupt realistisch te kunnen zijn.

  Floris van den Berg [21] reageerde op deze reactie.

 15. @IIS [17]: Hi IIS,

  “Het huidige onderliggende probleem gaat richting…”

  Ik denk dat we daar behoorlijk gelijk over denken 😉

 16. @rien [19]: Ik bedoel het altijd goed. 🙂 Ik ken het Dunning-Kruger effect niet en ik ga me erop inlezen. Dank voor de tip.

 17. @Bertuz [22]: Uiteraard hoeven mensen ook niet aardig tegen je te doen als je dat feestje niet weigert. Mensen hoeven überhaupt niet aardig tegen je te doen. Noem eens een voorbeeld waarbij sociale druk agressie is?

Comments are closed.