Heeft u hem ook ontvangen? De voorlichtingsfolder over het nieuwe donorregister? En heeft u hem gelezen? De overheid verklaart hiermee dat uw organen haar eigendom zijn. U moet door hoepels springen om dit te voorkomen. De omgekeerde wereld. Newspeak tot en met. Freedom is Slavery. Slavery = Freedom. Organen onteigenen dient het algemeen belang. Uw onderwerping (ook na uw dood) brengt de samenleving vrijheid. In principe bent u ook na uw dood schatplichtig aan de overheid. Uw nalatenschap wordt door erf belasting uitgekleed, uw organen uitgenomen, tenzij er bezwaar is. 

Maar wie zegt dat de overheid haar beloftes nakomt? Ben ik een fake news brenger als ik hier vraagtekens bij zet? Het begint al met de bezorging van de folder. Bijna een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een NEE-NEE sticker om ongeadresseerd drukwerk te weren. De donorregister folder is ongeadresseerd. Het toch bij iedereen huis aan huis verspreiden van deze folder, die stelt dat de overheid uw keuzes respecteert, is hiermee een bewijs geworden van het tegengestelde. De overheid respecteert niet eens uw mening als het om ongeadresseerd drukwerk gaat. Waarom zouden ze dan wel van uw organen afblijven als u dood bent en bezwaar heeft aangetekend?

Bovendien, de belastingheffing was ooit bescheiden. Slechts een beperkt deel van de bevolking betaalde vormen van inkomsten belasting, en de accijnsheffing bracht ook niet zoveel op. De overheid legde beslag op 8 tot 10 procent van het nationale inkomen.

Nu is er een kritieke grens overschreden. Het lijkt nu nog onschuldig. De overheid legt beslag op uw lichaam. Na uw dood. Maar ook deze grens kan opschuiven. Het aantal bloeddonoren loopt in ons land terug. Waarom niet het tekort aan plasma en bloed oplossen door een gedwongen donatie systeem? De grenzen van wetgeving hebben de neiging op te rekken en te verschuiven. Daarom zijn bepaalde grenzen zoals de grens dat je lichaam van jezelf of je erfgenamen is, zo belangrijk. Eenmaal over een principiële drempel gestapt zijnde, komt er meestal meer ellende en drek. Wist u dat veel wilsonbekwamen straks naar verwachting donor zijn?

Wilsonbekwamen en donorregistratie

In de folder staat een telefoon nummer. 0900 821 21 66. Dit heb ik gebeld. Ik vroeg of er een nationaal register is van wilsonbekwamen. Dit is er niet. Dit betekent dat de wilsonbekwamen ook gewoon geregistreerd worden in het donor register. Aangezien er geen register is dat centraal bijhoudt wie er wilsonbekwaam zijn en dit ook niet in de basisregistratie personen wordt bijgehouden, volgt logischerwijze de conclusie dat niet te voorkomen is dat in de nieuwe donorwet  wilsonbekwamen automatisch worden geregistreerd als donor. De voorlichter op dit informatienummer kon hier geen speld tussen krijgen. De logica leert ons dat wilsonbekwamen donor zijn, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers hier bezwaar tegen maken. Het weerwoord van de voorlichter was dat de behandelend geneesheer het donor proces heus niet in werking zou stellen als hij weet dat de persoon in kwestie wilsonbekwaam is…. Maar was het ermee eens dat niet te voorkomen is dat wilsonbekwamen in principe geregistreerd worden als donor.

UPDATE

De basisregistratie personen vermeldt wel of iemand onder curatele staat. Dit is echter iets anders dan wilsonbekwaamheid. Een kantonrechter beslist of iemand onder curatele gesteld wordt. Slechts een arts kan bepalen of iemand wilsonbekwaam is. Dit zijn verschillende begrippen. Wilsbekwaamheid is geen juridische term. Om te voorkomen dat wilsonbekwamen automatisch donor worden zou er in de basis registratie personen een veld moeten worden toegevoegd dat de wilsbekwaamheid vastlegt.

14 REACTIES

 1. Je organen zijn alleen bruikbaar als je nog leeft. Als je dood bent zijn ook je organen dood en onbruikbaar. Daarom is de term hersendood ingevoerd. Je leeft gewoon nog maar bent ernstig ziek/gewond. Het uithalen van organen op dat moment is dan gewoon martelen. Ik heb het dan nog niet over het feit dat je eigen zielsexpressie in iedere cel van je lichaam zit. Wil je dat die in een ander mens terechtkomen? Ik doneer niet en hoef ook geen organen van een ander.

 2. De zogeheten diagnose ‘hersendood’ is een juridische dood, door Harvard bedacht om artsen te vrijwaren van een beschuldiging van moord wanneer zij een lichaam van de vitale organen ontdoen…
  Iemand die ‘hersendood’ wordt verklaard, heeft een brein dat is stilgevallen vanwege een afname van 50% tot 80% in de normale bloedtoevoer in de hersenen. Dat de apparatuur geen hersenactiviteit kan meten, betekent zeker niet dat er sprake is van onomkeerbaarheid…
  De Braziliaanse professor en neuroloog Cicero Coimbra ziet dergelijke patiënten niet als een zak winstgevende organen, maar als een individu dat in zeer veel gevallen kan worden geholpen om te genezen — door hen te behandelen met een drietal hormonen die het brein helpen weer op te starten.
  Het hersendoodprotocol geeft door de apneu test de hersenen alleen maar meer zuurstofnood, wat de patiënt steeds dichter bij het donorschap brengt!
  Orgaan’donatie’ bij ‘hersendood’ is in feite hetzelfde als levend te worden geslacht: je sterft pas werkelijk wanneer je hart wordt ‘geoogst’.
  Lees het Zwartboek van Annet Wood-de Haas op https://www.annetwood.nl/brief-aan-de-ministerraad
  http://www.orgaandonatiealert.nl
  en download en verspreid het boek “Alles wat je van orgaandonatie moet weten” van Ger Lodewick op http://www.succesboeken.nl/Inkijken/9789079872763.pdf
  Mijn artikel over de valse en halve informatie door de overheid en de medische autoriteiten verschijnt in de volgende ‘Spiegelbeeld’.

 3. “Het weerwoord van de voorlichter was dat de behandelend geneesheer het donor proces heus niet in werking zou stellen als hij weet dat de persoon in kwestie wilsonbekwaam is.”

  Met zo’n groot netwerk had die wel een betere baan dan de met een headsetje op zijn kop zitten.

 4. hier gaat hetzelfde gebeuren als bij de geneesmiddelen; we gooien niets weg!
  we leggen de dode ook na 15 minuten nog aan de beademing.
  hoe we dit betalen?, wel gewoon uit de opbrengsten van de sterfbelasting. waarschijnlijk heb je het ook al betaald via jouw ziekenkostenverzekering.

 5. En de huidige digitalisering van persoonsinformatie zoals het elektronisch patiëntendossier, je levensstijl ( voeding en beweging) , maatschappelijke status etc….. Maak de match voor een perfecte donor mogelijk. Ben er niet gerust op. Geef of wil zelf geen orgaan.

 6. Anderen kunnen gebruiken, of delen van hen, neemt nogal obsessieve vormen aan. De ‘moed der wanhoop’? Er wordt nogal met tijd gerotzooid, om beeldvorming te verstoren. Iets dat in de toekomst geplaatst wordt kan in het heden gebeuren, iets dat in het heden als nieuwigheid wordt geplaatst kan al eeuwenlang gaande zijn.

  Ooit ‘begroef’ de Gele Keizer soldaten. Oftewel, hij gebruikte ze onder een dekmantel. Volgens geschiedschrijving werd echter pas later de inlichtingendienst als ‘ogen en oren van een koning’ uitgevonden – tijdens het Assyrische Rijk. Ook Egyptenaren kenden ‘dodenlegers’. Verschijnselen later bekend als de magie van het Alziend Oog of Boze Oog: “Hoe kan ‘ie dát nou weten?”

  Eenmaal op een bepaald spoor wordt de trucendoos uitgebreidt; sommigen hebben wat spierbundels (domme kracht) nodig om in te huren, anderen een goed stel hersens. En ga zo maar verder. Lang voordat het vakgebied psychologie ontstond werd al dankbaar misbruik gemaakt van psychische processen. Wie eenmaal merkt dat bepaalde ervaringen reacties veroorzaken waardoor iemand bruikbaar wordt, kan doorschakelen naar ervaringen veroorzaken om later van reacties te profiteren. Hoeft niet, kan wel. En als het kan… dan is ‘algemeen belang’ een mooie rotsmoes om tegen jezelf te liegen.

  Zo bezien bestaat orgaandonatie al eeuwen, ook al is het niet altijd vrijwillig. Eigen initiatief kan van buitenaf subtiel of grof gestuurd worden, waardoor wat vrije wil lijkt in feite een uiting van determinisme (van anderen) is. In een ander schrijfsel betrok ik dit op individuele (aanwezige of potentiële) capaciteiten in een aantal spectra (die ik neerzette als de 6 elementen in een individu). Als iemand niet zelf de eigen geest (psyche), correctieve, intellectuele en lichamelijke capaciteiten onder controle heeft, zullen deze onder controle van anderen gebracht worden. Andersom zijn geboden en verboden, en (veroorzaakte) ervaringen een methode om individueel karakter te misvormen, verstoren. Wat inmiddels al eeuwenlang gedaan wordt. Een First Lady noemde die machinerie – in een boek – geperfectioneerd fascisme. Met gebundelde krachten kunnen individuele levens bespeeld worden. Voor zover iemand dat toelaat, maar laat iemand dat niet toe dan heeft iemand geen leven meer. Dat is de paradox om gewenst gedrag te kunnen forceren.

  Gezien de te doen gebruikelijke obsessie om de levens van anderen te kunnen gebruiken is het niet verwonderlijk dat ik naar de olietanker van de staat verwees als kruisvaarders die op kruistocht zijn tegen de originele innerlijke natuur, individueel, als zou dat het Beloofde Land zijn dat veroverd en naar believen gebruikt moeten worden. Waartoe een ‘rijk’ wapenarsenaal ingezet wordt. Hoewel dat tegenwoordig nogal gemechaniseerd gedaan wordt. Kennelijk is het idee ingezaaid dat een individu als een computer is. Via IT kom je dan op beelden als preemptive programming en preemptive scheduling. Geen nieuwe technologie, maar eeuwenoude ‘social technology’ voor ‘social engineering’. Zo deed keizer Genghis Khan ook aan ‘preemptive scheduling’. Alleen werd dat toen anders gepresenteerd, met andere beelden en andere woorden.

  Zoals ik eerder schreef is er veel gedaan om een bepaalde schijn te creëren, maar gaat dat wel ten koste van levens. Het voor andere onbruikbare wordt immers liefst weggeknipt uit individuele levens. Wat als veredeling of verrijking wordt gepresenteerd betreft bepaalde aandachtspunten, aandachtsgebieden. Terwijl op andere fronten verarming optreedt. Voor technocraten geen probleem, die zijn te zeer afgestompt en denken mechanisch. Maar… vanuit het perspectief van geneeskunst, individueel en qua verhoudingen, is zich in rap tempo een heuse ramp aan het voltrekken die doelbewust is veroorzaakt. Als een in elkaar gesleuteld dodelijk virus.
  Om levens bruikbaar te maken voor anderen gaat veel verloren. Kijk maar om je heen als je buiten loopt. Degenen die ‘functioneren’ hebben buiten hun werk meestal te weinig in zich. Die andere delen van individuele karakters en levens zijn er door anderen uit gedreven als zou het om een exorcisme (van onbruikbare ‘dus’ ongewenste aspecten van levens) gaan. Vergeet niet dat de Romeins katholieke kerk met een kruis (gedwongen gehoorzaamheid) wappert voor een exorcisme. Met bezwerende woorden erbij. Terwijl datgene wat feitelijk een exorcisme waard is nu precies de Romeinse manier van denken is, die tegenwoordig onder een andere vlag vaart om een steeds doodsere-bedoening-verpakt-in-schone-schijn te managen en te regeren. Een internationaal probleem overigens.

 7. Beste Desire,
  Je slaat de spijkerkop op zijn kop. hersendood is geen medisch begrip, maar inderdaad bedacht om moord met voorbedachte rade te kunnen plegen, zonder vervolgt te worden. Er zijn tal van voorbeelden dat hersendoden weer tot normaal bewustzijn kwamen. En wat te denken van het feit dat een hersendode gewoon een kind kan baren. Dat is toch wel het ultieme bewijs dat iemand niet echt dood. Het is een schande dat die onethische wet van ene mevrouw Pia Dijkstra is aangenomen. Parlementariërs
  hebben wel macht, maar vaak geen hersens. Zie ook die onzinnige discussie over het klimaat, waarin feiten ook structureel genegeerd worden. We leven in een ziek land, met zieke leiders en een incompetent controle orgaan (de Tweede Kamer).
  Dit alles ondersteund door indoctrinerende, niet objectieve MSM.
  En als we ze dan kunnen wegstemmen, stemt de goegemeente toch weer gewoon op het partijkartel. Hoe dom kun je zijn.

  Nico [8] reageerde op deze reactie.

 8. @Hoeder [7]: Naast hersendood is ook wilsbekwaamheid een effectieve truc om te manipuleren: Hou anderen op bepaalde aandachtspunten onwetend, verpak relevante informatie met allerlei moeilijke woorden oftewel veroorzaak een probleem en behandel daarna anderen alsof ze wilsonbekwaam zouden zijn. Zo kunnen degenen die alleen ‘goed’ zijn om de handjes te laten wapperen gescheiden worden van bijv. degenen die alleen ‘goed’ zijn om hun hersenen te pijnigen. De laatsten worden geïndoctrineerd met regels als ‘je kunt je tijd wel beter gebruiken’ om te voorkomen dat ze hun handjes ‘teveel’ laten wapperen. Anders neergezet; als er een probleem veroorzaakt wordt schept dat kansen om te kunnen profiteren. Hoe meer problemen hoe beter? Hoe meer problemen, hoe lucratiever? Ach… zo’n denkmodel stort vanzelf in elkaar dankzij het ‘succes’ ervan.

 9. Zojuist gespot, zelfde verhaal als orgaandonatie maar andere verpakking: Nederland heeft een roze bril op. Kerncitaat:
  “… maakt zich zorgen om de prostituees die niet in de positie verkeren dat zij klanten en seks kunnen weigeren”

  En verder… “Lijkt uw beroep op dat van een sekswerker? Drie studenten van de Hogeschool Leiden namen de vraag letterlijk. … Tussen een Groene-journalist en een sekswerker bestaan ‘zeer veel overeenkomsten.”

  De architectuur van sociale orden brengt anderen liefst in de positie van geen klanten, werkgevers etc. kunnen weigeren op straffe van excommunicatie, uitsluiting. Kiezen voor een professie (beroep) verandert het feit niet dat sommige – en dan vooral kern-gezonde – confessies (uitingen van geloof) taboe of verboden gesteld zijn. Om de doodeenvoudige reden dat delen van levens en lichamen door anderen gebruikt moeten kunnen worden.

  De Nederlandse SGP is kennelijk fan van wat sommigen gelegaliseerde prostitutie noemen; sex hoort volgens die club binnen de context van het huwelijk. Hoewel ze dat waarschijnlijk niet letterlijk bedoelen, maar naar gender rollen verwijzen.
  In Zweden wordt betalen voor sex kennelijk verboden gesteld, maar is het inhuren van een call-girl die consultant wordt genoemd dat niet. Meten met meerdere maten. De Zweedse ambassadeur voor het bestrijden van mensenhandel over het Zweedse denkmodel:
  “Het model legt de schuld bij degene bij wie de schuld volgens mij hoort: de persoon die misbruik maakt van iemand anders kwetsbaarheid”

  Derde rangs burgers worden doelbewust in een kwetsbare positie gebracht en gehouden. Ook óns (man vrouw) leven is doelbewust gesloopt en wordt gevangen gehouden. Inmiddels ruim 4 jaar. Je kunt er donder op zeggen dat er zijn die misbruik willen maken van een gecreëerde kwetsbare positie, alleen is de paradox wel dat maximale kwetsbaarheid juist een bepaalde onkwetsbaarheid creëert. Laten we eerlijk zijn… er zijn een aantal partijen die nogal duidelijk hebben laten zien waarvoor ze feitelijk staan. Gebruikers van anderen, ongeacht de gevolgen voor anderen. Voor besturen en regeren moet men in het huidige culturele klimaat toch echt een raszuivere viezerik zijn, zoiets als een pooier (belastingen vangen) en hoerenloper. Gezien verplichte prostitutie, ook al wordt dat anders genoemd. In een eeuwenoud boek las ik dat ook staatshoofden zich prostitueren aan een bepaalde manier van denken… wat vandaag de dag nog steeds zonneklaar is.

 10. Altijd weer, zijn er mensen die door het manipuleren van onze pericelen, zich zelf kunnen pronoceren, als met alles, de happy few worden voor zien, van bloed organen en alles wat nodig is, door de verdwenen kinderen, en het wordt ze enorm gemakkelijk gemaakt
  ( Desiré Röver ) door onze overheid, niemand vraagt deze gebrainwashed children ook maar iets, over organen kun je kort zijn, geen organen roof, dus niet toestaan, een liberale anarchistische gedachte van Socrates lees zijn stelling L’Etre, het non respect voor het leven van sommige zieke Doktoren zou tot lang durige gevangenis straf behoren te leiden, het gegeven leven is als zodanig te aanvaarden, en te genieten, groet !

 11. Ik heb mij niet tot in de puntjes verdiept in de positie van de levenslang wilsonbekwamen, maar weet wel dat ze nu niet mogen doneren en dat straks hun voogd het besluit mag nemen. Daar waarschuw ik ook steeds voor. Ik lees uw bericht toch weer geschokt. Mijn ergernis over de folder is dat er weer in staat dat de donatie ‘na overlijden” plaats vindt terwijl de reclame Code Commissie de Overheid hier al drie keer over heeft aangesproken. Een vierde klacht is in voorbereiding. Iedereen die meer wil weten over orgaandonatie mag mijn zwartboek lezen. het staat gratis ter beschikking voor iedereen https://www.annetwood.nl/brief-aan-de-ministerraad

 12. Ik ben boos, kwam er achter, dat ik, bewust ingeschreven al jaren bij de hersenbank, zelf moet gaan aangeven dat ik geen orgaandonor wil zijn, want dit gaat niet samen. Als ik dit niet doe, wordt hiertoe verplicht, gaat orgaandonatie vóór op het doneren van mijn hersenen voor onderzoek. Geen enkele informatie hierover in de folder van de overheid, ook niet over degenen die zich ter beschikking hebben gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Ik vind dit de omgekeerde wereld!

 13. Kijk heb helaas genoeg meegemaakt in de medische wereld dat voor mij artsen en de hele medische wereld gewone mensen zijn en die flauwekul dat ze bevlogen geesten zijn die uit idealisme hun medemens helpen en een eed afleggen moet je bij mij niet mee aankomen. Artsen dien je te benaderen als gewone mensen, die ook geld willen verdienen en de “zorg” als industrie. Zo zie ik ook deze hele orgaandonatie als een gevolg van de medische lobby in Den Haag. Organen zijn nu -via de wet- gratis grondstoffen voor een machtige industrie. Er kan meer geopereerd worden en het is gewoon kassa voor de zorg industrie. En nogmaals blijf uit mijn buurt met die flauwekul van levensredden en dat WE het voor ELKAAR doen. Ben voorstander van het verkopen van organen. Dan kan je je nabestaanden nog wat meegeven na je dood, en ook je steentje bijdragen. Maar nogmaals de industrie wil organen gratis en heeft het geregeld met een moreel sausje.

  • Ene Dr Beecher, de voorzitter van de cie Harvard die de weg heeft geopend om levende mensen dood te verklaren staat bekend om het volgende: Het criterium hersendood is in 1968 bedacht door de zogenaamde “Harvard Commissie”. Het rapport kwam tot stand in zes maanden tijd, er is geen onderzoek aan vooraf gegaan en het bevat geen enkele wetenschappelijke verwijzing, (zie E.J.O. Kompanje, “Geven en nemen”, diss. 1999 Rotterdam, pag. 46 e.v.) Kompanje denkt dat de Harvard commissie met opzet niet naar eerdere publicaties verwees omdat die publicaties reden gaven aan het onomkeerbare karakter van hersendood te twijfelen. (pag. 51).
   Opmerkelijk is dat Dr. Henry Beecher, ooit – op verzoek van de CIA – in het geheim medische experimenten op – gemartelde – gevangenen heeft uitgevoerd. De Harvard Universiteit geeft dat zelf ook toe, zie https://harvardmagazine.com/2017/03/henry-knowles-beecher, de vijfde paragraaf . Zie verder http://ahrp.org/1951-1960s-dr-henry-k-beecher-cia…/
   Een ander lid van de Harvard commissie was de neurochirurg William H. Sweet. Hij was een voorvechter van lobotomie (een “behandeling” tegen psychische stoornissen waarbij met een pin die langs het oog wordt ingebracht, een incisie in de hersenen wordt gemaakt). Sweet publiceerde er zelfs over onder de titel “Frontal Lobotomy: Neuroanatomical Observations” in Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, Volume 9, Issue 3, 1 July 1950, Pages 250–285, zie https://academic.oup.com/…/article…/9/3/250/1804378… Zie verder
   https://www.thecrimson.com/…/mindbending-controversy…/
   De denkbeelden van deze lieden worden dus ook vandaag nog in de praktijk gebracht. Orgaanuitname op basis van de gedachte dat iemand die geacht wordt herendood te zijn niets meer voelt.
   Ik heb nog veel meer verhalen voor u hoor. Daar was ooit een Josef Mengele Verguist door de huidige medici die nu staan te juigen als artsen mensen levend van hun organen verwijderen zonder de garantie op een volledige narcose. Er is ook een arts geweest die slokdarmen transplanteerde bij mensen die dat helemaal niet nodig hadden en DAARDOOR kwamen te overlijden. Ach de lijst is zo lang

Comments are closed.