01.

Gij zult mij laten zien en onderzoeken al hetgeen gij verdient in het zweet uws aanschijns.

02.

Gij zult mij afdragen wat ik u zal bevelen af te dragen.

03.

Gij zult mij tonen hetgeen u wilt invoeren en uitvoeren.

04.

Gij zult mij verwittigen van al hetgeen u uw naaste schenkt en hetgeen uw naaste u schenkt.

04.

Gij zult uzelve verzekeren tegen hetgeen waartegen ik u beveel u te verzekeren.

05.

Gij zult niet consumeren hetgeen ik u niet zal toestaan te consumeren.

06.

Gij zult niet protesteren wanneer ik de koopkracht van uw penningen verminder.

07.

Gij zult niet bouwen en verbouwen hetgeen ik u verbied te bouwen en te verbouwen.

08.

Gij zult het in het zweet uws aanschijns verdiende niet verplaatsen zonder mij te verwittigen en mij te allen tijde vermelden, waar het door u verdiende zich bevindt.

09.

Gij zult dankbaar zijn voor medailles en onderscheidingen welke ik u uitreik.

10.

Gij zult u door mij laten opsluiten, indien gij mijn bevelen niet opvolgt.

 

Hugo van Reijen

 

6 REACTIES

 1. Hetgeen weer aantoont in wat voor een absolute slavernij wij leven.

 2. Dit soort geboden zijn prima bruikbaar voor zelfbestuur. Als (bijvoorbeeld) g.o.d. over je eigen leven. Dat weten wij (man vrouw) al tientallen jaren. Maar… dan is er cultuur om je heen. Figuren met denkbeelden die veroorzaken dat ze als kruisvaarders op kruistocht gaan in de hoop het Beloofde Land (de geest, psyche) van anderen kunnen veroveren in de hoop die anderen te kunnen gebruiken. Dat is cultuur. Maakt niet veel uit in welk deel van de wereld je woont. Dankzij ‘hoogstaande’ culturele tradities moet ieder verplicht zoveel als mogelijk levensjaren verspillen. Kijk je naar het bovenstaande lijstje, dan klopt er administratief, boekhoudkundig geen hout meer van. Gezien van buitenaf afgedwongen verspilling.

  Dit soort verschijnselen gaan heel ver. Zelfs met woorden die je gebruikt, want taal is een instrument om anderen onder controle te brengen. Gezien denkbeelden er achter, is een Babbylonische spraakverwarring vrijwel gegarandeerd. Er wordt wat gebabbeld, maar ondertussen is cultuur zodanig geconstrueerd dan ieder liefst een afhankelijke baby blijft, in plaats van autonoom te worden, zelfvoorzienend. Da’s goed voor de handel (van anderen) hé? Getver, wat hebben wij een berg jaren achter de rug die daardoor verspild zijn geraakt.

  Al met al is het een lastige klus om niet alleen je eigen denkbeelden waar nodig op te schonen, maar dringt zich ook nog de overlast via anderen zich op. De denkbeelden van het trio Rich, Influancial and Powerful (RIP) zijn bepaald niet schoon en welgevormd, eerder misvormd en vervuild. Waardoor er via handlangers een taal wordt uitgeslagen waar je zomaar misselijk kan worden. Waardoor je vanuit ‘de massa’, ‘het publiek’ allerlei verhalen te horen krijgt die je in feite niet wilt horen. Hoewel dat effect ook optreedt bij zwijgen in alle talen wanneer er eigenlijk geluid uit zou moeten komen. We hebben allerlei talen op allerlei manieren misbruikt horen en zien worden. Bijvoorbeeld om verstoppertje te spelen, of als instrument richting afpersing, roof, plundering. Viezigheid.

  In de Jiddische taal is er een mooi woord voor degenen met vieze denkbeelden en vieze taal… temijer. Dat woord betreft viezerikken, kijk maar na. Gezien het feit dat ieder zich aan een systeem met gebrekkige denkbeelden dient te prostitueren, die schadelijk verziekend uitwerken… zou ik denken dat het tijd wordt om prositutie eindelijk eens te verbieden. Dat lijkt me nu echt bevrijdend.

  Volgens Romeins-christelijke denkbeelden is het zo dat ‘the truth will set you free’. Waarmee dan bedoeld wordt de waarheid volgens het trio RIP. Wie zich daar niet naar schikt zal de hel bezorgd worden. Maar… wie zich er wél naar schikt blijft is gedoemd in een andere hel te blijven sudderen. Dát feit is kennelijk zorgvuldig in de taboe sfeer gehouden. Om ‘veiligheids’ redenen en zo.

  @IIS [2]: In de Protocollen van de wijzen van Sion wordt aangestuurd op satan-verering. Ook al begrijp ik waar dat vandaan komt, een soort sociaal Darwinisme, zie ik eigenlijk toch meer in een herwaardering van Lucifer. Ook weer zo’n woord wat is gekaapt, maar van origine heeft het concept een zeer charmante betekenis! Best jammer, dan ‘hoogstaande’ cultuur erop aan stuurt dat ieder origineel omgetoverd wordt in een vervalsing… als het niet goedschikt gaat, dan maar kwaadschiks. Je kent het wel… denk maar aan valse profeten als pausen, die systematisch de hel beloofden aan degenen die niet in vervalsingen geloofden en hun gedrag niet braaf (of zelfs brave) naar vervalsingen richtten.

 3. @jhon [4]: Dat laatste, daar zou ik voor-zichtig mee zijn. Omdat bepaalde verschijnselen te voor-zien zijn.

  Eén van de geboden in de ’10 geboden’ betreft begeren wat een ander toebehoort; jaloezie. Gisteren deed ik wat schrijfwerk aan een Engelstalig artikel. Dan valt op dat in de Nederlandse taal iemand jaloers is op, in de Engelse taal jealous of. Dan zie je hoe taal een drager is van mentaliteit. Twee scenario’s:
  – Jaloers zijn kan betekenen ‘op iemand duiken’ om te ‘krijgen’ wat een ander toebehoort.
  – ‘Jealous of’ kan betekenen dat er liefst iets van een ander afgeperst of geroofd wordt wat een ander toebehoort.

  Denk aan het Münchhausen syndroom. Aandacht opeisen om ‘geholpen’ te worden, ook al is dat kennelijk liefst oeverloos.

  Zoals bekend maak ik onderscheid tussen vervalste en onvervalste liefde. Twee aandachtspunten in die tekst waaraan ik nog werk:

  Soul food
  Unfalsified love can be like soul food. Figuratively soul food is factually healthy and nutricial food to feed your spirit, aspirations and activities. However, it is also the only ‘currency’ that cannot be stolen, extorted or robbed. It is only available as a gift. Voluntary. Question is then if somebody appreciates the taste and smell of this ‘currency’ enough to ‘go with that current’, which could be a quite inspirational experience.

  Falsifications
  Unfortunately, also falsified versions of love exist. A psychologist would call that a delusion or psychosis. Unfortunately, some would be willing to risk or even organize severe damage, only to ‘get’ a falsification. Like the ‘love’ for money or the lust for power (over others). Distinctive for such falsifications is that they can and will never be able to satisfy the deepest individual inner desires and needs. Which are in fact quite simple of nature.

  Dat zijn zo wat aandachtspunten om eerst eens over na te denken… de cyclus van mishandelden die mishandelaars moeten worden moet wat ons betreft heel nodig doorbroken worden.

 4. Mooi verwoord, Hugo. En dat allemaal opgeteld noemt ‘men’ vrijheid, hetgeen op 5 mei gevierd wordt. Als het niet zo triest was zou je je de ballen uit de broek lachen.

Comments are closed.