vrijdag, 7 juni 2019
Doorsturen Doorsturen   Printen Printen

Hub spreekt: Ron Paul en libertarisme

Artikel eerder verschenen november 2007. Hub spreekt: Zijn we wel beter af met hem, Ron Paul, aan het roer in plaats van Bush? Uit elke internationale organisatie stappen die ook maar een beetje de vrijheid van de VS zou kunnen inperken? Geen recht op gezondheidszorg voor immigranten? Wapenbezit voor zelfverdediging? Geen wettelijke standaard voor educatie?

Wat is hierop het libertarische antwoord?
Er zijn hier zoveel facetten genoemd dat een antwoord in één artikel wel heel erg lang zou worden. Echter al deze vragen hebben een gemeenschappelijk uitgangspunt. En dat willen we proberen hier nader te belichten.

Het uitgangspunt is de afhankelijkheid van de staat. Uit vragen zoals hierboven genoemd blijkt dat er tegenwoordig sterk gedacht wordt als: Wij zijn zwak, wij kunnen niets zonder de staat en wij hebben de staat dus nodig om allerlei zaken voor ons te doen. Zonder staat is er geen goed onderwijs, geen goede gezondheidszorg, geen wegen, geen zorg, geen cultuur, kortom zonder staat is er chaos en ellende.

Iedereen die geleerd heeft de libertarische filosofie te begrijpen en tracht deze uit te dragen is dergelijk soort vragen in veel variaties tegengekomen. In de loop van de tijd zijn er dan ook allerlei boeken, artikelen en studies verschenen die aantonen dat het helemaal niet nodig is dat de staat voor al die zaken zorgt. In tegendeel, de staat is een inefficiënte (belasting)geldverspillende organisatie die, gebaseerd op geweld, probeert in die behoeften te voorzien. Daarbij wordt aan anderen verboden om diezelfde zaken efficiënter en goedkoper te leveren. En dat allemaal voor je eigen goed. Dat noemen ze dan voor het “algemeen belang”.

Om niet te snel te verzanden in lange onvruchtbare discussies over de mogelijkheid A of de bezwaren Z, is het verstandig om eerst tot de basis terug te gaan. Daarbij dan vragen oplossen als:
–Heeft ieder mens recht op zijn eigen leven? Ja of nee?.
Bij het antwoord “nee” hoef je dan niet verder te praten, want dat betekent het aanvaarden van de huidige maatschappij.
–Moeten de verhoudingen tussen mensen onderling worden gebaseerd op geweld of op vrijheid van ieder individu?
Ook hier hoef je niet verder te praten als de andere partij kiest voor een basis van geweld. Ook dan kom je in de huidige maatschappij terecht.

Pas als een belangstellende deze beide samenhangende vragen beantwoordt met Ja, ieder heeft het recht op zijn eigen leven en de onderlinge verhoudingen moeten we zien te regelen op basis van vrije keuze, heeft het zin om de dan rijzende vragen en problemen verder te trachten op te lossen. We praten dan vanuit de libertarische filosofie.

De aanleiding van deze beschouwing was Ron Paul.
Wel Ron Paul komt met zijn programma heel dicht bij het Libertarisme. Er van uitgaande dat hij een kans zou krijgen om dat uit te voeren, dan zouden we in ieder geval veel en veel beter af zijn dan nu. De vrijheid en soevereiniteit van iedereen zou enorm toenemen en de welvaart enorm stijgen.

 
Waardering: 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Door , topic: Algemeen
Reacties op dit artikel kunnen gevolgd worden op de RSS 2.0 feed.
Reacties
  1. jhon schreef op : 1

    Overheden zijn ondergeschikten !
    youtu.be