Er zijn in Nederland 97 zorgbedrijven die in 2017 ver boven de gangbare winstpercentages uitkwamen. Directeuren van dergelijke bedrijven keren vaak voor miljoenen euro’s aan zichzelf uit, melden Pointer, Reporter Radio en onderzoeksplatform Follow the Money woensdag op basis van eigen onderzoek. Aldus nu.nl.

Is het doel van marktwerking nu niet dat de zorgorganisaties efficiënt gaan werken? En er dus bedrijven zijn die een redelijke winst maken? De teneur van het onderzoek van follow the money is dat winsten boven de 2 of de 3 procent, eigenlijk onmogelijk zijn. Meer dan 3 procent winst, en zeker meer dan tien procent winst, lijkt op fraude te duiden.

Hoe kan men zo zeker zijn dat er nauwelijks winst mogelijk is? Voor zover het mij helder is stelt de NZA op deze pagina een deel van haar definities en tarieven vast. De cliënten krijgen een indicatie die hun zorgzwaarte aangeeft. Hieraan is een pakket diensten gekoppeld. Hoe ernstiger hulpbehoevend hoe hoger de zorgzwaarte indicatie. En hoe hoger het maximaal vastgestelde tarief. Zie bijvoorbeeld het staatje hieronder:

Iemand met ggz-5b levert een zorgverlenende instantie maximaal 233,41 euro op. Ofwel, zo’n patiënt is op jaarbasis 85 k waard. Een ggz-7b levert overigens 156 k per jaar op. Dit zijn behoorlijke bedragen. Maar het zijn wel maximum bedragen want in onderhandelingen met zorgverzekeraars kan er meestal een lagere prijs worden vastgesteld.

Wat we zien is dat de zorgmarkt niet echt vrij is. De prijzen zijn bewust zo gecalculeerd dat er nauwelijks winst gemaakt kan worden. Het is geen vrije markt. De producten zijn strak gedefinieerd. Het is een markt waar met de zorgverzekeraars volume afspraken worden gemaakt en waar geen vrije prijsstelling is. Hiermee is het bedrog om van een vrije markt te spreken. De bekende problemen van een planeconomie steken de kop op. Er zullen wachtrijen ontstaan en aan de andere kant zal overconsumptie plaatsvinden.

Bovendien zullen de Nederlanders een afkeer ontwikkelen van de vrije markt. Terwijl ze juist geconfronteerd worden met een disfunctionele zorg plan economie. Waar zogenaamd prijsprikkels zijn ingebouwd. De enige prijsprikkel in de zorg is het loon van de topmanagers, die voor rekening en risico van derden ondernemertje spelen.

 

11 REACTIES

 1. Er geen marktwerking in de zorg. VWO ers die medicijnen willen studeren, worden geconfronteerd met een stop/beperkte toelating tot de studie. Gevolg schaarste aan artsen en daardoor een hoog prijskaartje. Om maar een dingetje te noemen. Iemand die ziek is, is bereid alles te betalen om weer beter te worden. Zodra die iemand genezen is, is alles te duur. Adviseer de arts een patiënt wat meer te bewegen of af te vallen of minder suiker te nemen of te stoppen met roken, is hoon zijn deel. De premievorming kent wat marktwerking, maar dat is het.

 2. Hey Ratio, ik heb het artikel van FTM gelezen. Je kunt winst normaal gesproken maximaliseren door efficiënter te werken, maar er zit natuurlijk een grens aan hoe efficiënt je iemand aan kunt kleden of wassen. Het gaat er om dat je op uren niet zo veel winst kúnt maken omdat het om arbeidsintensieve zorg gaat.

  Een verpleegkundige verdient zo’n 1700 – 3000 euro bruto per maand. Met werkgeverslasten er bij is dat 30.000 – 54.000 per jaar. Gedeeld door 235 werkzame dagen per jaar is dat € 127 tot € 229 per dag. Laten we het gemiddelde houden op € 178 per dag. Je kunt dan op je klompen aanvoelen dat een winst van 60% op een dagvergoeding van € 233 niet mogelijk is, omdat je alle administratieve meuk natuurlijk nog niet hebt ingecalculeerd.

  FTM haalt boven water dat zorgverleners uren declareren die nooit gemaakt zijn. Zo was er een cliënt drie weken op vakantie in het buitenland en declareerde het betreffende bedrijf 8 uur werk aan huis per dag. Niet afgetekend in het dagboek van de cliënt, maar wel met valse handtekeningen in de administratie op kantoor. Bij controle bleek dat 80% van de gedeclareerde zorg niet geleverd was. Op jaarbasis praat je dan over tienduizenden euro’s winst door fraude. Dáár gaat het artikel van FTM over.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Floris van den Berg [9] reageerde op deze reactie.

 3. @Een oude bekende [2]: Inderdaad, eens. De teneur van het onderzoek van follow the money is dat winsten boven de 2 of de 3 procent, eigenlijk onmogelijk zijn. Meer dan 3 procent winst, en zeker meer dan tien procent winst, lijkt op fraude te duiden. En ze komen inderdaad met voorbeelden, en werken er eentje uit waar inderdaad fraude lijkt te zijn gepleegd.

  Er is bij ongeveer 5 procent van de organisaties die onderzocht zijn sprake van een dergelijk vermoeden (97 van 1959 organisaties). Het gaat dan overigens om 50 mln euro op een zorgbegroting van 80 miljard. 6/1000 ste deel dus.

  Waar het mij om gaat is de leugen dat hier marktwerking is doorprikken. Zeker als je de webpagina van de NZA bekijkt zie je een plan economie.

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 4. Zo als deze tak, doorgewinterd en uitgerekend, na zoveel jaren incassobeleid is dit een tak, net als waterschap, gemeente, die wel weten waar ze de rekening neer moeten leggen?
  Zelfs de banken hebben hun voordeel uitgevonden, door negatieve rente?

 5. @Bert [5]: Als de medicijnen verder goed zijn, dan zie ik niet direct een probleem. Onnodig medicijnen weggooien. Dat is pas onzinnig. En centrale inkoop is natuurlijk de kanker van de maatschappij, want dat veroorzaakt het medicijntekort. Alles dat de overheid aanraakt verandert in stront.

 6. @Een oude bekende [2]: Dat krijg je ervan als de zorg wordt betaalt door de belastingbetaler. Dan ligt grootschalige fraude in het verschiet. Een privaat bedrijf dat zorg levert waar de zorgconsument rechtstreeks voor betaalt heeft helemaal niets aan vervalste handtekeningen. Die leveren immers niets op; de consument betaalt niet voor niet geleverde diensten. Helaas zijn er nog steeds linkse deugmensen die roepen: “zorg is geen markt!!!” en daarmee enorm veel schade aanrichten.

 7. Wie van de bezoekers heeft op de afbeelding linksboven gelet? Waar is graaicultuur ontstaan en waar woekert die? Verschillende geluiden duiden op een kleine topklasse die ten koste van anderen iets wil. Zo moet import uit China duurder worden om de business van (multi)nationals te beschermen. En gaan bepaalde ZZP’ers uit de markt gedrukt worden kennelijk. Met minimum uurtarief en verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hoeveel blijft er na dit soort maatregelen meer (voor anderen) aan de strijkstok hangen?

  Dit soort perikelen draait om anderen iets gunnen of juist niet. Want liberalen hebben het niet over beter dan gebrek-in-stand-houdende inkomsten voor degenen met lage inkomsten, zoals degenen die in China produceren. En niet over spontane hulp die vroeger heel gewoon was en waar geen geld voor geschoven hoefde te worden.

  Vanaf een andere kant bezien wordt ieder steeds afhankelijker gemaakt. Regulering en professionalisering neemt toe. Je zou kunnen zeggen dat de overhead van projecten bekend als ‘beschaving’ de kern-activiteiten die er van origine, van nature zijn steeds meer verdringen. De uitbreiding van technologie en (handels)imperia gaat door zolang dat kan.

  Qua evolutie in Europa kun je dit zien aan de driehoek leven, onvervalste liefde, werken. Het Romeinse christendom verving onvervalste liefde door naastenliefde (gewenst gedrag) op straffe van hel en verdoemenis. Er wordt wel gezegd dat je niet leeft om te werken maar werkt om te leven, maar ondertussen draaien levens liefst om werk of opbrengsten anderszins.

  Kijk je met een overzichtsblik, dan wordt het totaalbeeld steeds verder vervormd. Misvormd, met allerlei gevolgen van dien. Het wordt steeds onbevredigende, ongezonder. Hieruit kan geconcludeerd worden dat verdienmodellen die om onderwerping en ziekte draaien (waarvoor verziekt ‘moet’ worden) door hun eigen ‘succes’ vroeger of later in elkaar storten.

  Hoe dan ook getuigt het niet van helder inzicht om over fraude te klagen terwijl de oorzaken van allerlei onnodige ellende veel dieper liggen dan figuren die zwakheden misbruiken.
  *** EDIT, dubbel geplakte tekst verwijderd ***

 8. Excuus. Het ging hier even mis met tekst bij-plakken… ***EDIT, kan gebeuren, is nu hersteld***

Comments are closed.