Hub schreef in januari 2008 het volgende artikel: Wat heeft politiek met sport te maken? Helemaal niets. Maar de politiek bemoeit zich wel met sport. Waarom? Daarvoor zijn een paar redenen die veelal neerkomen op het belang dat de sport voor politici heeft.

Zeer veel kiezers zijn in sport geïnteresseerd. En omdat sport geld kost, is het geweldig als de politiek dat geld verstrekt. Er zijn dan bijna geen sporters die beseffen dat ze gefinancierd worden met gestolen, afgedwongen (belasting)geld. En daardoor tot een soort helers worden gemaakt.
Politici laten, waar ze maar kunnen, heel goed merken dat “zij zijn vóór sport”, en zij zorgen dat iedereen sport kan (moet?) bedrijven. Voetballen, en ook wel andere sporten, noemen ze zelfs een “algemeen belang”.
Sporters vinden die geldschieters aantrekkelijke mensen en zijn vaak geneigd om te stemmen op degene die het meeste belooft. Op zich is het menselijk om die actie te voeren waarvan je denkt dat het “Voor Jezelf” het meeste opbrengt. Zelfs al kijken velen alleen maar naar de korte termijn resultaten, en zien de lange termijn gevolgen dan niet.

Ook kunnen politici via de sport heel “belangrijk” doen. Zij kunnen de belangrijke persoon zijn die een gebeurtenis opent, de eerste bal trapt, het lint doorknipt. Allemaal zaken om in de publiciteit te komen, naamsbekendheid krijgen en zodoende stemmen verwerven.
In de Volkskrant van vandaag staat een artikel: “Debat sport en politiek laait weer op”.
Daarin wordt de vraag gesteld of sport en politiek te scheiden zijn.
“Naarmate de Olympische Spelen in Peking dichterbij komen, wordt die vraag steeds actueler. Donderdag organiseert het ministerie van Buitenlandse Zaken een ronde tafelbijeenkomst over de situatie.”

Hier zie je al: het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaat vertellen wat wel en niet mag! Een gevoelig politiek punt is de mensenrechten in China. “Tijdens het evenement is spreken over de situatie in China taboe”.
Buiten het evenement mag het alleen op persoonlijke titel!
Hij die betaalt, bepaalt de regels. Daarom moet de politiek uit de sport! 
Te beginnen in Nederland en Vlaanderen. Te beginnen met het stoppen van alle subsidies en het vrijgekomen geld teruggeven aan de rechtmatige eigenaars.
—————————————————————-

38 REACTIES

 1. @IIS [30]:

  Het non aggressie principe blijft voor mij voldoende en duidelijk. Maar is bij voor- en tegenstanders een punt om boeken vol over te schrijven en zo verwaterd het principe in iets onhaalbaars en vergroot de afstand van de weg van oorlog, onrust, opstand en weerstand naar rust, harmonie en vrede.

 2. @IIS [30]: Zoals ik eerder schreef zijn beschavingen opgezet als collectieve projecten, in eerste instantie met twee collectieven die ‘hemel’ en ‘aarde’ werden genoemd. De hemel regeert de aarde en zo. Probleem daarvan is dat er van buiten naar binnen wordt gewerkt en ieder zich maar aan een sociaal model heeft aan te passen. In de natuur werkt dat precies andersom, van binnen naar buiten hoewel van buitenaf gevoed.

  Door die strategie werd er doodleuk over aandachtspunten heen gewalst.
  Ter illustratie: Koning Salomo staat bekend om zijn enorme wijsheid. Wat ik uit zijn verhaal kon distilleren is dat hij uit zeer wijze inzichten heeft geput om op een nogal domme manier een sociaal model te construeren. Van de buitenkant lijkt het leuk, maar hij was zich er kennelijk niet van bewust hoe een gigantische probleembron hij heeft gecreëerd. Diezelfde vertaalslag zag ik ook in andere delen van de wereld. Het leek destijds wellicht een slimme oplossing, een mooie en ook noodzakelijke constructie, maar…

  Dan kom je op uitspraken als ‘als het met de kern (in de individuele psyche) maar goed zit, dan hoef je van wat daaruit voortkomt geen al te grote problemen te verwachten. Maar… als het met die kern níet goed zit, dan weet je dat de problemen maar blijven komen en komen’.

  Niet zonder reden stelde de moeder van de auteur van “Frankenstein (The modern Prometheüs)”:
  “Een groot deel van de ellende die in afschuwelijke gedaanten over de wereld rondwaart is voortgekomen uit nalatigheid van ouders”.
  Dat is een feit. En dat feit is eeuwen geleden gecreëerd door een dwaalspoor in te slaan, tijdens het ontwerp van de architectuur (en aankleding) van beschavingen. Feitelijk zitten we nu met de eeuwenlang opgespaarde rotzooi van anderen. Er is een ander manier van denken nodig om daar vanaf te komen. Met nogal gevolgen. Zo is er bijv. allerlei technologie die op de schop zal moeten. Ik ga je niet vermoeien met allerlei denklijnen en details die voortkomen uit een andere manier van denken, en wat ervoor nodig is om om te schakelen. Of om door te schakelen.

  Mijn terughoudendheid komt voort uit de onwil, de hardnekkigheid en stijfkoppigheid van degenen die over ons leven, en de levens van anderen willen beslissen. Ik merk geen berouw, geen schaamte, wel angstvalligheid en krampachtigheid. Veel angst gedreven beslissingen. Veel rigide, obsessief-compulsief gedrag.

  Verder is het duidelijk geen stijl om ons leven te slopen, met fatale en schadelijke gevolgen voor levens in ons (ongeboren kind dood) en levens om ons heen (twee dode honden en met vereende krachten gecreëerde generatiekloof). Ons dan nog eens ruim 4 jaar gevangen houden… en dan maar verwachten dat wij voor eisen van dolende zielen buigen, dat zit er niet in. Om alleen al van de ruïne die van ons leven is gemaakt weer wat te maken, is nogal wat nodig. Om de puinzooi die van beschavingen is gemaakt op te ruimen is ook nogal wat nodig.

  Het trio Rich, Influential and Powerful (RIP) heeft zich nogal getraind in het verzieken van levens. Heeft te maken met verdienmodellen en zo. Uitgaan van een kern-gezonde toestand is heel andere koek. Daar is heel wat anders voor nodig. Iemand onder druk zetten en medewerking eisen komt met afbreukrisico. Om aan kwaliteit te werken is juist een ontspannen toestand nodig. Rustig en messcherp nadenken over hoe je van bepaalde rotzooi afkomt en wat er precies voor nodig is om een situatie te creëren waar in de driehoek leven, onvervalste liefde en werken een aangenaam klimaat kan zijn. Ooit kon het. Ik zou niet weten waarom dat niet hersteld kan worden, wereldwijd wel te verstaan. Want je moet ook invloeden vanuit de omgeving niet onderschatten. Stel je voor dat je één dorp, stad, land of zoiets als de EU opschoont. Leuk bedacht, maar dan komt er toch weer rotzooi van buitenaf naar binnen.

  Misschien is mijn probleem, dat doordat ik mezelf qua denken niet te ver door anderen heb laten meeslepen, de psychische misvorming niet zoals bij heel veel anderen is gelukt. En voor de duidelijkheid… het originele zelf-bestuurlijke model is zo simpel dat het door opgroeiende kinderen makkelijk geleerd kan worden. Waar ze dan levenslang plezier van hebben.

  Nico [33] reageerde op deze reactie.
  IIS [34] reageerde op deze reactie.

 3. @Nico [32]: Dat originele zelf-bestuurlijke model is in China bekend als het Tao concept. Hoewel wat nu als Tao bekend staat in feite een misvormde vervalsing is van een origineel, zoals dat ook bij koning Salomo ging. Lees je nu over Tao, dan veel bla bla verhalen die je eerst terug moet vertalen naar de originele manier van denken. Als je weet hoe dat werkt, dan krijg je zoiets als werken met een geavanceerde versie van de Rubik’s Cube. Zo bezien is de Rubik’s Cube een slap aftreksel van denkvermogen dat eeuwen geleden nog bestond ?

 4. @IIS [34]: Het is niets nieuws, een herhaling van wat ik al eerder via deze website ventileerde. Zoals ik het zie… moet er eerlijk en open gepraat kunnen worden, en is er een wereldwijd offensief nodig om van allerlei rotzooi af te komen. Alle registers open. En daarna een overheerlijke rusttoestand. Gaat geen utopie worden, maar met de kennis van vele eeuwen geleden en nog wat latere vindingen erbij opgeteld moet die hele grote, wijde en vooral mooie wereld weer een leefbaar, schoon en vruchtbaar klimaat kunnen krijgen.

  IIS [36] reageerde op deze reactie.

 5. @IIS [36]: Het zijn een paar aandachtspunten hé? Waarbij opgemerkt moet worden dat het uiteraard geen totaalbeeld is. Daar is een website geen medium voor. Zie hier iets over contactpogingen. Als iets niet via de natuurlijke route ontstaat en groeit, hoeft er geen kwaliteit verwacht te worden. Dat is dan te hoog gegrepen, ook voor vermeende supermensen en goden.

  Het is voorspelbaar dat allerlei krachten liever symptomen blijven bestrijden. Dat zit diep in het (genetisch gemuteerde) bestuurlijke DNA. En het is nog lucratief ook. Daarnaast is vertragen een methode om nog even te ‘genieten’ van huidige gebrekkigheid en rottigheid. Laten we eerlijk zijn, aangestelden zullen mogelijk liefst blijven zitten waar ze zitten. Levert op en geeft een ‘veilig’ gevoel. Schadelijke gevolgen niet relevant, want die zijn toch voor anderen. Met (handels)imperia en technologie gaat van alles door zolang dat nog kan. Vergelijk met een kankergezwel, je weet wel, een verzameling gemuteerde cellen.

  Je begrijpt misschien wel dat ik er geen enkele behoefte aan heb om een toekomstplan te maken om aan een censuurcommissie voor te leggen. Leden zullen er hun best voor doen om ‘verworvenheden’ in stand te houden, hoewel dat afwijkingen zijn van een kern-gezonde situatie. Ze hebben geen idee in hoeverre hun denkbeelden en karakter misvormd en verstoord zijn. Dus nee. Zoals ik eerder schreef zullen we primair aan onszelf denken. Onze eigen levensweg vrij maken van rotzooi en leefbaar maken. Eerst de voorwaarden scheppen om een toekomstplan te maken dat feitelijk uit onze eigen vrije wil voortkomt. Als je niet voor jezelf mag zorgen, zoals door jezelf te beschermen, dan hoeven anderen niets van ons te verwachten. Zo dat wel door derden toegestaan wordt, beslissen we zelf wel wat anderen van ons mogen verwachten. Ons leven, onze keuze. Ondertussen… is mijn geest als een kluis. Zie hier. Aan wannabe krakers de uitdaging om de juiste toegangscode te vinden. Kom maar op zou ik zeggen. Met iedere mislukte poging maak ik het weer wat moeilijker, om de spanning erin te houden ? Tsja… als je jarenlang verplicht de tijd moet doden, dan moet het wel leuk blijven hé?

Comments are closed.