Het is vanzelfsprekend dat dieren en mensen voortkomen uit simpelere levensvormen. De dominantie van de mens over andere levensvormen is alleen mogelijk doordat de mens begiftigd is met verstand. Dit is het grootste onrecht dezer tijd. De mens dient een positieve factor te worden in de biodiversiteit. Na eeuwen van destructie dient ieder zijn ereschuld aan de natuur te erkennen en in te lossen. Onze welvaart is een teken van onze erfzonde, generaties voor ons hebben een schuld opgebouwd. Wij hebben de eer om deze schuld in ons tijdperk te voldoen

Ik wil het niet hebben over climate change. De zelf afgeroepen zondvloed van het menselijke ras. Ik ga ervan uit dat het menselijke egoisme en de drang tot overleving overheden en de internationale gemeenschap tot afdoende actie weet te bewegen.

Het gaat me om een zo volledig mogelijke integratie van mens en natuur. Op alle aspecten. Ieder aspect van de menselijke samenleving dient radicaal te worden heroverwogen vanuit het perspectief van de flora en de fauna. Micro organismes en insecten horen hier ook toe.

Het gaat om omdenken en in plaats van een theoretisch betoog vervolg ik mijn artikel met praktische voorbeelden.

Vuurtje stoken

Als de mens een vuurtje stookt doet hij dit meestal met dood hout. In dood hout zitten vele belangrijke insecten en micro organismes die door deze activiteit levend worden verbrand. Vanuit onze empathie met levende wezens is dit een foute activiteit. Mensen die hun integratie met de natuur voorop stellen zijn zich hiervan bewust, en zullen bijvoorbeeld minder snel een open haard in hun huis neerzetten. Of afgeleide producten gebruiken zoals houtskool.

Drainage

Het gaat erom de wereld te bezien door de ogen van de dieren. De afvoerputten van onze wegen zijn dodelijke vallen voor veel amfibieën. Met name op trekroutes van de amfibie zijn stortkolken een dodelijk obstakel. Om de in de put zittende pad te helpen hebben de ingenieurs Wiebe en Wietse van WenW ingenieurs een amfibie uitklim oplossing ontwikkeld. Zie ook dit onderzoek. Iedere wegbeheerder in dit land zou moeten overwegen deze methodiek toe te passen.

Verkeersveiligheidsplan

Verkeersveiligheidsplannen gaan er tegenwoordig vanuit het aantal menselijke verkeersslachtoffers te beperken. Dieren spelen een rol voor zover ze een gevaar zijn voor de automobilist, zoals wilde zwijnen en herten. Hoe krijgen we onze wegen egel, vos, steenmarter en bever vriendelijk? In de eerste plaats door een landelijk registratie systeem voor doodgereden dieren. De black spots moeten helder worden zodat gericht beleid gevoerd kan worden. Daarnaast kunnen beschermende maatregelen worden ontwikkeld en uitgevoerd. Maatregelen als amfibie tunnels en geleidingswanden zijn intussen ontwikkeld. Maar hier is nog een grote slag te slaan.

Honden en katten

Vanuit global warming oogpunt verwacht ik dat er een ontmoedigingsbeleid gestart wordt voor grote honden. Fokkers die overstappen op kleinere rassen kunnen premies krijgen. Uiteindelijk zie ik alleen toekomst voor honden die in een schoenendoos passen.

Bij katten moeten we de vrijheid van de kat afwegen tegen de impact die hij als jager heeft. Katten die buiten komen dienen te worden voorzien van akoestische waarschuwingen als belletjes. Honden en kattenrassen die erg tegennatuurlijk zijn (te korte neuzen, ademnood, haarloze versies etc) dienen uit te sterven. Vlooien horen bij honden en katten, en het verwijderen van vlooien is en natuurlijke handeling en zinvolle natuurlijk stress verlagende dagbesteding voor deze dieren. Hoe goed bedoeld ook, anti vlooien middeltjes zorgen voor verveling bij honden en katten, zeker als ze niet veel buiten komen hebben ze de prikkeling van deze parasieten hard nodig.

Veel gemeentes hebben intussen de aanbevelingen opgevolgd van “kat uit de gracht“. Maar dit kunnen er nog veel meer worden. Kat uit de gracht heeft uitklim mogelijkheden ontwikkeld voor in de gracht gevallen katten die daarmee zelfstandig op het droge kunnen komen en niet langer verdrinken.

Fauna structuurplan

Iedere gemeente zou een fauna structuurplan moeten opzetten. Waar na inventarisatie bepaald wordt wat de leefgebieden zijn voor de diverse dieren en waar additioneel beleid nodig is om de dieren tot hun recht te laten komen. Doelnatuur niet alleen voor bepaalde gebieden zoals in natura 2000. Maar dit opschalen naar de gehele gemeente. Denk aan simpele dingen zoals vlindervriendelijke groenstroken, en in iedere wijk enkele zwaanvriendelijke sloten die net diep genoeg zijn voor fouragerende zwanen. Gansvriendelijke wegbermen in combinatie met snelheidsbeperkende maatregelen. Gericht amfibie beleid. Rijkswaterstaat zou lantaarnpalen langs de rijkswegen kunnen plaatsen waarvan de bovenkant vogelvriendelijk is afgewerkt. Dus deels plat en deels voorzien van een op een stok lijkende horizontale staaf. Roofvolgels, ooievaars en andere vogels worden hiermee ondersteund. De bovenkant van de lantaarnpaal moet niet te warm worden maar moet bij tijdens vorst altijd boven het vriespunt blijven. Wellicht een verwarmingselement met druksensor inbouwen?

Exoten beleid

Zowel op landelijk als gemeentelijk niveau dient exotenbeleid te worden gevormd en uitgevoerd. Omdat het overkoepelende algemene belang de biodiversiteit is, en deze door een paar dozijn exoten juist wordt bedreigd, in plaats van verrijkt, dienen de nieuwkomers te worden verdelgd. Zowel de Rijksoverheid als de EU met haar exoten verordening zijn zich hier gelukkig al van bewust.

Ecolabel voor huis en tuin

Iedere woning en iedere tuin moet naast huisvesting voor mensen zorgen voor huisvesting van insecten, vogels en andere dieren. Afhankelijk van de ligging en omvang kunnen hier normen voor worden vastgelegd die resulteren in de score op een ecolabel. Te lage score betekent hogere overdrachtsbelasting of verhuurdersheffing. Te denken valt aan een score systeem waarin vlinder, vogel, egel en insectenvriendelijkheid van huis en tuin wordt beoordeeld.

De speciale dakpannen waarin vogels nestjes kunnen bouwen verdienen de nodige aandacht, door de verregaande isolatie van huizen loopt de temperatuur onder deze dakpannen soms op tot boven de 50 graden. Dodelijk. Gecertificeerde vogeldakpannen met voldoende ventilatie dienen hoognodig ontwikkeld te worden.

Te veel tuinbestrating dient gecompenseerd te worden door bijvoorbeeld insectenhotels. Waarbij meer bestrating een grotere hotelcapaciteit betekent. Iedere tuin dient aan alle kanten op maaiveldniveau doorgangen in de schuttingen en scheidingsmuren te hebben die passage van dieren tot en met het formaat egel toestaat. Indien er een vijver in de tuin is aangelegd dient deze een uitklim mogelijkheid te hebben voor bijvoorbeeld zwemmende egels. De verhouding van tuinvijver en aantal vissen en visgrootte dienen met elkaar in overeenstemming te zijn.

Concluderend

Ik kan nog uren doorgaan. Ik heb het niet gehad over de noodzaak muziekvoorstellingen voor koeien en kippen te houden. Of spelinstrumenten ter beschikking te stellen aan deze dieren. Of schuurpalen. Of low stress stockman ship. Er is zoveel recht te zetten. Ik hoop met de diversiteit aan maatregelen en acties aangegeven te hebben hoeveel kansen er zijn. Aan u om verdere kansen te identificeren en toe te passen.

ingezonden door B.U. Knight

20 REACTIES

 1. Ik heb eerst nog even in mijn agenda gekeken, maar nee, het is vandaag toch échte niet 1 april!!

  Waarom dan dit artikel op vrijspreker?
  Ik green enkel eerde artikel heb ik zo vaak als nu de woorden “moet” of “wij moeten” gelezen.

  Wat is natuur en wat is natuurlijk? En wie bepaalt dat?
  Dan stel ik voor dat die het ook betaalt.

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.
  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 2. beste Harrie van Vaore Tjeu [2]: Hoe serieus is een artikel dat is ingezonden door een zekere Buknicht? Buknicht heeft me verteld dat hij ging fantaseren over gekke milieu maatregelen en dat die maatregelen toen hij ging googlen tot zijn grote verbazing intussen deels al bewaarheid waren. Vandaar de linkjes in het artikel. En deels nog niet. Hij vond het ook wel eens leuk om een totaal foute intro te schrijven. Gebaseerd op nog steeds drijvende beginselen van de Nederlander, zoals erfzonde en de zondvloed legende. Zodat de lezer hopelijk de holheid van deze begrippen inzag.

  De vrijspreker redactie is overigens benaderd mbt een eerder artikel van hem: https://www.vrijspreker.nl/wp/2008/02/subsidieaanvraag-onderzoek-bierviltjesalternatief-aan-wvc/
  Jaren later kregen we mail van een studente die niet inzag dat dit cynisme was. En die serieus bezig was een bierviltjes alternatief te ontwikkelen. Ben benieuwd of we hier over enkele jaren ook mailtjes over krijgen. Ik zou dubbel liggen als een aantal van deze voorgestelde maatregelen daadwerkelijk getroffen gaan worden, ik ben bang van wel.

  Nico [4] reageerde op deze reactie.

 3. Jammer dat allerlei woorden zo misbruikt worden. Ereschuld? Natuur? Gij zult de eer van anderen niet kapen om daar een misbaksel van te maken.

  @Ratio [3]: Dat eerdere artikel lijkt op een gebruiksaanwijziging. Hoe verzin ik een probleem om daar vervolgens opbrengsten uit te halen? B.U. Knight lijkt zich daar als een raszuivere subsidievreter te presenteren.
  In eerste instantie kwam B.U. Knight over als “buk, nacht”. Oftewel bukken en genomen worden voor degenen die in duistere onwetendheid gehouden worden.

  Wie is B.U. Knight eigenlijk? Google verklapte eigenlijk niets. Maar… de The Knight’s Quest om een BU Knight te worden is interessant. Een heuse ridderlijke karakterbeproeving om te kwalificeren!
  “To become a BU Knight you must drink 50 types of Beer and you cannot complete the Quest in fewer than 12 weeks; you are limited to two beers a day and no more than two drinks per hour.”

  Bij een queeste stel ik mezelf iets heel anders voor.

  @Harrie van Vaore Tjeu [2]: De auteur zoekt kennelijk mogelijkheden om het verstoorde op een lucratieve manier verstoord te houden.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.

 4. Hoogmoed komt voor de val, het verval, kijkend naar de planeet aarde langzaam draaiend in het heelal, het onmetelijke !!!, in plaats van dankbaarheid gegeven om te mogen leven op deze prachtige blauwe planeet, nee verstoren deze prachtige creatie, als paradijs gedacht, tot een hel gebracht !!!, we verdienen niet beter als te verdwijnen, wat uiteindelijk is voorzien door de créateurs, na een mislukt experiment !

  Nico [6] reageerde op deze reactie.

 5. @toute va bien [5]: Uiteindelijk is het de manier van denken die het ‘m doet. Met de (originele) natuur zelf is niets mis, die is krachtig en prachtig. Maar wat ervan gemaakt is, dat is een ander verhaal. Als natuurliefhebber walg ik daarvan. Datzelfde geldt voor de innerlijke natuur. Als die het moet ontgelden onder een hoogmoedig regime… wordt rotzooi gekweekt. Lucratief, dat wel. Maar voor hoe lang?

  Andersom lijkt het me eervol en zinvol om schade te (proberen te) herstellen. Dus waar de één moeilijkheden ziet, ziet de ander mogelijkheden. Wel interessant, dat met de moed der wanhoop geprobeerd wordt moeilijkheden te creëren. Dat zie ik al een leven lang om me heen gebeuren, die nogal chronische angstvalligheid en krampachtigheid. In de natuur is dat niet zo, althans, van origine. Me denkt dat het in ieders belang is om van probleem producerende (filosofische) dwaalwegen af te komen. Voor het leven kiezen, in plaats van ziekte en dood.

  jhon [8] reageerde op deze reactie.

 6. @Nico [4]: Zoek niets achter B.U.Knight. Betekenisloos. Het bierviltjes artikel was een vorm van cynisme. Ging om alle gekke dingen die
  subsidiabel zijn in dit land.

  Ereschuld gebruikte ik om de holheid van de erfzonde in te laten zien. Ik ben slechts verantwoordelijk voor mijn daden. Veel Nederlanders hebben religie afgezworen, maar je ziet dat begrippen als erfzonde de kop op blijven steken. Net onkruid. Erfzonde is een manier om mensen te onderwerpen en zich schuldig te laten voelen. Precies wat er thans met white privilege gebeurt. Ik kan natuurlijk wel, als mijn vader iemand onrecht heeft aangedaan, en ik me daarom schaam, dit onrecht proberen recht te zetten. Maar dat is mijn vrijwillige keuze.

  Het gaat er in dit artikel niet om om het verstoorde lucratief verstoord te laten. Het gaat erom dat de dwaasheid waar we in leven wordt aangetoond. Het gaat me niet om nieuwe werkvelden te ontsluiten voor bureaucraten en adviseurs. Het gaat om een doorgeslagen geloof in de middels regels maakbare samenleving. Als we ons bezig houden met maakbare natuur, volgens de laatste ambtelijk – wetenschappelijke inzichten, dan is er geen natuur meer. Het gaat om doorgeslagen gevoeligheid (houtblok op vuur, je reinste kolder om je druk te maken over deze insecten, maar het klinkt in deze wereld voldoende geloofwaardig).

  Op zich zijn een deel van de genoemde acties nuttig. Ja, ik heb zelf een uitklim mogelijkheid gerealiseerd voor egels in mijn vijver, ja ik ben zo gek dat ik in een schutting een gat gezaagd heb zodat egels kunnen passeren. Ja, het lijkt me nuttig als er dakpannen op de markt komen die betere ventilatie hebben zodat de jonge vogels niet aan de hitte bezwijken. Nee, het is niet nuttig deze zaken verplicht te stellen, te belasten, af te dwingen met ecolabels en dergelijke. Er is geen ereschuld en dit is geen werkveld voor de overheid.

  Nico [9] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [10] reageerde op deze reactie.
  toute va bien [11] reageerde op deze reactie.

 7. @Ratio [7]: Met B.U. Knight haakte ik slechts in op wat grappenmakerij. Waar het om gaat is dat beeldvorming en redeneringen opschoning nodig hebben. Erfzonde is een religieuze term. Maar denkfouten van voorouders of omgeving erven iets praktisch dat overlast produceert.

  Het is niet zonder reden dat ik individueel zelfstandig zijn voor en door ieder voorsta. Een eerste stap onderweg naar een gezondere manier van denken. Je zou kunnen zeggen dat zelfstandig worden i.p.v. bijv. werkgever of werknemer de weg vrij maakt naar een karakter dat volgroeid kan raken, het opschonen van denken etc. Hoewel dat logischerwijs niet het hele verhaal is. Maar ja. Babystapjes…

  @jhon [8]: Laat ik nou gedacht hebben dat infusen iets tijdelijks zijn 😉

 8. @Ratio [7]: Idd Ratio, er is geen ereschuld. De mens is onderdeel van de natuur en doet zijn ding. Net zoals elk ander dier. Daar zitten missers tussen. Toegegeven. Maar ook successen. Maar wat de mens een misser noemt of wat een succes hangt onder meer af van de gehanteerde (subjectieve) criteria. Wellicht weet de mens niet meer dan de andere dieren ook al denk hij van wel. Wellicht zijn al de dingen die we doen nodig om te overleven als mens. En kunnen we niet beter. Helaas. Is dat een excuus? Neen. Hebben we een ereschuld? Neen.

 9. @Ratio [7]: Het is U misschien nooit opgevallen, dat de intelligentia de denkers vroeg of laat tot het denkbeeld overgaan, van een créatie, niet direct een religie maar een denken, een dieper denking over de créatie, die te subliem technisch gezien is, om een toevalligheid te zijn, ga hier maar eens over op onderzoek, U gaat bijzondere denk schatten opgraven, groet !en mensen ontmoeten waarvan U hun diepere gedachtes niet voor mogelijk heeft gehouden

  ratio [12] reageerde op deze reactie.

 10. beste toute va bien [11]: de wereld is geen horloge. Dus ook geen horlogemaker. Edoch. De big bang theorie die vele wetenschappers aanhangen gaat uit van een singulariteit waar we niet veel over weten. Dat geef ik toe. Zowel de singulariteit als de gedachte van een createur verleggen slechts het probleem. Het antwoord vergt waarschijnlijk nieuwe filosofische en mathematische begrippen.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 11. Ongeveer synchroon aan het bovenstaande artikel verscheen Excuses van westerse landen, wat stellen die eigenlijk voor? Een zeer lezenswaardig essay. Het valt op dat er daarin met veel aandacht twee bewegingen tegen elkaar worden afgezet. Iets anders dan proberen ze te laten vermengen. Het Calergi-plan lijkt in de laatste richting te gaan.

  Ereschuld is een nogal beladen woord. Pak je windrichtingen erbij, met betekenissen die daar meestal aan geplakt worden, dan komt ereschuld uit het zuiden (emotie oftewel reactie). Het westen doet meer aan bezittingen en eigendom, het noorden aan organisatie (monster, al dan niet van Frankenstein), het westen aan filosofie.

  In het essay worden westerse en oosterse filosofie naast elkaar gezet. Het westen praat over compensatie en schade, het oosten over verzoening en herstel van verstoring.
  Kwesties blijven doorsudderen vanwege denkbeelden en redeneringen die in filosofie verpakt zitten. Filosofie die inmiddels eeuwen oud is. Op de een of andere manier wordt dat niet gezien. Of wil ‘men’ dat niet zien, als een olifant in de kamer. Wat me op het volgende uitstapje brengt:

  Meestal wordt licht en duisternis gebruikt als beeld voor ‘verlichting’ en onwetendheid. Maar toch hebben degenen die ‘verlicht’ zouden zijn wat donkere plekjes in hun denken. Een kwestie van bepaalde kennis nog niet ontdekt hebben of niet willen weten. Olifanten in kamers.
  Stephen King gebruikte in zijn boekenserie “De donkere toren”, later verfilmd als The Dark Tower, licht als beeld voor psychische kracht.
  Onderwerpers proberen de psychische kracht in anderen te verzwakken. Waarna ze degenen ‘met pit’ er tussen uit filteren, zoals slavenhouders probeerden slavendrijvers aan te stellen. In feodaal-religieuze termen heten degene met pit schatten uit de duisternis (Jesaja 45:3). Een kwestie van opsporen en hebben, hebben, hebben (erbij halen). ‘Je bent een schat’ krijgt zo een vieze bijsmaak. Ondertussen wordt er geklaagd over onderworpenen die geen pit zouden hebben “(er zit niets in!”), in feite een veroorzaakt probleem.

  Door te onderwerpen, dom te houden en te gebruiken worden problemen gecreëerd. Niet alleen in de psyche van degenen die domme kracht moeten leveren, maar ook in degenen die gebruikt worden om ‘slimme’ constructies te ontwerpen (IQ), te onderhouden en te promoten (EQ). In de context van een dergelijk sociaal model ziet iemand met voldoende SQ dat:
  – ‘Verlichte wijsneuzen’ vooral welkom zijn als ze aangestuurd en gebruikt kunnen worden, anders zijn ze ‘lastig’. ‘Ze zjin alleen goed als graan in een graanschuur’. Altijd handig om op voorraad te hebben.
  – Degenen ‘met pit’ vooral welkom zijn als ze aangestuurd en gebruikt kunnen worden, anders zijn ze ‘lastig’. ‘Ze zijn alleen goed voor de olie’, als brandstof en smeermiddel. Altijd handig om op voorraad te hebben.

  Daarom, wil er iemand praten over het afstrepen van actiepunten van een opgespaarde probleem-lijst, dan kan het niet anders of er moet aangestuurd worden op individueel autonoom, onafhankelijk en zelfstandig zijn, voor en door ieder. Voor zover feitelijk mogelijk. Terwijl het huidige sociale model wereldwijd aanstuurt op het omgekeerde; afhankelijkheid om ‘de boel bij elkaar te houden’.
  Daarmee is het wereldwijd een kwestie geworden van jezelf bij elkaar rapen, denkbeelden en rederingen opschonen, jezelf bij elkaar houden. Voor en door ieder. Dat moet er toch een keer van komen, anders blijven allerlei probleembronnen actief.
  Zo bezien is bij de introductie van feodalisme gekozen voor lapmiddelen om symptomen te bestrijden, niet voor een sociaal model met alleen absoluut noodzakelijke overhead. Terwijl ieder dat laatste kan leren, een model dat zonder onderwerping etc. kan voortbestaan en levenslang kan meegaan. Tsja, die olifanten in kamers he?
  Tot zover een ‘rondje om de kerk’ van een sociaal model, waar vanuit een liedje wordt gezongen dat allerlei problemen veroorzaakt en verziekend uitwerkt. ‘Allerlei’ verschijnselen die beschreven moeten worden om te voorkomen dat er met een schone lei verder gegaan kan worden. Dat kan duidelijk anders.

 12. Correctie 2e alinea: Oosten staat volgens sommigen voor filosofie. Het westen is vooral bezig met hebben en houden. Waardoor spraakverwarringen ontstaan over ‘houden van’, wat te vaak het karakter van houderschap beschrijft. Een harteloze, zielloze bedoening bekleed met mooie edoch misleidende praatjes.

 13. @ratio [12]: Je haalde singulariteit aan, een verschijnsel dat nogal mythisch wordt gepresenteerd. Op Vrijspreker kwam het eerder voorbij. Daarover het volgende:

  Taalkundig blijkt uit vooral Brits Engels dat singularity zoiets betekent als uniek. Glad ijs. Waarom? Wie ontkent dat ieder individu uniek is zakt er doorheen. Dat is zoiets als zeggen dat alle bomen hetzelfde zijn, ook al groeien takken allerlei richtingen in. Waardoor iedere boom uniek is. Iets dergelijks gebeurt met individuele innerlijke aard. Er zijn allerlei ‘denklijnen’ en innerlijke vermogens die allerlei richtingen in groeien, waardoor ieder individu in feite uniek is. Net als bij bomen is generaliseren dan eigenlijk niet verstandig.

  Wat in natuurkunde met singulariteit wordt bedoelt is in een bepaalde toestand brengen om te kunnen beoordelen. Vergelijkbaar met de deeltjesversneller van CERN, waarin een deeltje gebombardeerd wordt met andere deeltjes op zoek naar een God particle.
  Gebeurt zoiets om een individu te meten en kwalificeren, dan wordt ‘hebbes’ geroepen en is er bijv. een ‘god’ (organisator) gevonden die bijv. een keten van ondernemingen kan opzetten en/of runnen. Of iemand om een andere functieplaats te vullen.

  Veel schrijfselen over singulariteit gaan uit van mythen zoals het mythische trainbare dier zoals de Kerberos (bewaker), de maakbare mens etc. Voor functieplaatsen. Terwijl het in een individueel gezin de gewoonste zaak van de wereld is dat ieder individu uniek is. Individuele ouders kunnen dan wel een kern-opvoeding meegeven, maar na ‘celdeling’ ontstaat er toch echt weer een uniek huishouden met unieke activiteit etc. Na een opvoeding kan van alles ontstaan, terwijl een opvoeding thuis als het goed is overgaat in zelf-opvoeding (proces als in morphing?) wat dan ook weer verrassende verschijnselen kan voortbrengen.

  ratio [16] reageerde op deze reactie.

 14. @Nico [15]: Het ging mij slechts om de singulariteit bij de oerknal. The singularity didn’t appear in space; rather, space began inside of the singularity. Prior to the singularity, nothing existed, not space, time, matter, or energy – nothing. So where and in what did the singularity appear if not in space? We don’t know. We don’t know where it came from, why it’s here, or even where it is. All we really know is that we are inside of it and at one time it didn’t exist and neither did we. https://www.big-bang-theory.com

  Hoe knap men ook kan rekenen met de relativiteitstheorie, zolang je een onbekende, niet goed omschrijfbaar element nodig hebt voor de theorie, de singulariteit, dan nog heb je niets opgelost.

  Vandaar ook mijn stelling dat er mogelijk nieuwe filosofische dan wel mathematische concepten nodig zijn die ons in staat stellen de singulariteit te omschrijven om hier verder te komen.

  Nu is de relativiteitstheorie superieur aan sprookjes als god heeft alles geschapen, maar toch zit er door de singulariteit een onbevredigend gat in de verklaring.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 15. @ratio [16]: Wat er geschreven wordt over singulariteit is me helaas voldoende duidelijk.

  Als ik je stelling wat filter en inkleur… dan ben ik het roerend met je eens dat er filosofisch een ander idee nodig is om op een gezondere manier verder te kunnen. Voor zover toegelaten door de ‘powers that be’, want filosofie moet binnen bepaalde lijntjes blijven waardoor tunnelvisie is ontstaan. Noem het maar donkere plekken in ‘verlichte geesten’ als verstopplekje voor olifanten in de kamer. Goed bedoeld misschien, maar ook een hobbel onderweg om met minder problemen, liefst zonder absoluut onvermijdbare problemen verder te kunnen.

  Hoop voor een betere toekomst wordt zo bezien ingeperkt door gebrek aan voorstellingsvermogen van anderen. Wie zich iets niet wil voorstellen, verzint allerlei problemen om dat niet te hoeven doen. En zoals gelegenheid de dief maakt, kan de arrogantie van de macht en de macht van de traditie nogal hinderlijk zijn. Vanwege het eigen leven wat ze zijn gaan leiden.

 16. Pardon, “liefst zonder absoluut onvermijdbare problemen verder te kunnen” moet uiteraard zijn “liefst met alleen absoluut onvermijdbare problemen verder te kunnen”.

  Daarmee bedoel ik geen ontwijkgedrag á la zachte heelmeesters, maar alleen problemen die niet geschrapt kunnen worden dulden. Eerlijk is eerlijk, als je lichaam aangeeft dat er honger aankomt moet je eten. En sommige conflicten moeten eerst afgewerkt worden om van je lijst geschrapt te kunnen worden voor je aan feitelijke rust toe kunt komen.

 17. ..dit artikel is wel het failliet van ‘het vrijheidsdenken’ .
  De schrijver heeft onbewust belangrijke waarheden onthouden –
  namelijk dat wat wij ‘de mensheid op deze aarde’ noemen
  in de schrift beschreven wordt als
  ‘gepimpte aap-mensen levend in een gevangenis-planeet’ .

  Omdat de andere werkelijkheid ,genaamd eden ,wat onze oorspronkelijke omgeving was ,
  niets met deze dualistische fake wereld te maken heeft –
  vandaar ook al deze gekke , onoplosbare problemen .

  Nico [20] reageerde op deze reactie.

 18. @loNe [19]: Probeer je denken verder op te schonen. Eden en dualisme zijn religieuze termen. Waar het om gaat is dat sommigen vinden dat ze anderen (mens en dier) mogen onderwerpen en liefst ook gebruiken.

  Van origine, van nature, is ieder individu autonoom, onafhankelijk, zelfstandig. Hoewel afhankelijk van interactie met de omgeving niet van buitenaf aangestuurd. Probeer dat eens helder te maken aan iemand die vindt dat lidmaatschap van een kudde, school, roedel, zwerm etc. toch echt nodig is. Omdat diegene hallucinerende ideeën zijn aangepraat en in feite nog steeds in een ‘bad trip’ is blijven hangen. Geen benul hoe het nu eigenlijk zit met een gezonde, schone psyche want verdwaasd. Doodgewoon zoals ‘het hoort’. Volgens anderen.

Comments are closed.