Hub Jongen, jarenlang de drager van deze website, schreef in 2008 het volgende artikel: Een man van 45 jaar is veroordeeld tot vier maanden cel voor het beledigen van de koningin. (Volkskrant).

Hij noemde Beatrix een “kanker hoer”.

In hoeverre is die wet in strijd met de Vrijheid van meningsuiting?


Laten we voorop stellen dat het niet leuk is om scheldwoorden te gebruiken. Niet fatsoenlijk maar wel dom en verachtelijk voor de persoon die het doet.

Maar stel dat de vent gelooft (voor zijn doen, weet?) dat Beatrix een hoer is, en hij spreekt dat niet hardop uit, is hij dan toch ook strafbaar? Krijgt hij alleen maar straf omdat hij die mening hardop uitspreekt?

Is het niet veel verstandiger om de vent maar te laten kletsen en je er niets van aan te trekken?
Is het door de aandacht en succes van arrestatie, proces, en vier maanden gratis kost en inwoning voor de persoon niet lonender dan als niemand er aandacht aan zou schenken? En bovendien wordt nu ook nog de belastingbetaler gestraft die dat alles moet betalen.

Het zou beter zijn om dat hele gedoe over belediging niet strafbaar te maken en uit de wet te halen.

47 REACTIES

 1. Ja beste mensen, kom niet aan belangen van de staat, de centen van de staat of de symbolen van de staat. Want dat zijn ongeveer de enige dingen waar die verder totaal impotente bureaucratie nog een vuistje tegen kan maken.

  En wat de “belediging” betreft, waar vond de vermeende belediging dan plaats? En wie voelde zich dan beledigd? Zo’n zure raamambtenaar (mag je dat dan wel zeggen?) die zich dan beledigd voelt namens anderen?

  Ik voel mij beledigd dat ik als belastingbetaler moet meebetalen aan die klaplopersfamilie. Laat ze maar voor hun eigen geld zorgen, net zoals in Lichtenstein (naar het schijnt).

  Mijn geld zie ik liever aan nuttige dingen worden besteed. En het nut van de Nederlandse staat is mij nog steeds niet aangetoond. De 3 primaire staats-taken (naar men zegt): ordedienst, rechtspraak en leger zijn in elk geval puinhopen van corruptie en verval.

 2. Dit is de toetssteen; “Vrijheid van meningsuiting is de vrijheid van burgers om hun overtuigingen kenbaar te maken, zonder voorafgaande controle door de staat. De vrijheid van meningsuiting is niet absoluut, net als de meeste andere grondrechten. Zo zijn belediging en smaad onder bepaalde omstandigheden strafbaar.”

  Geen strijd met de grondwet.

  Hij krijgt straf voor het uiten.

  Wetgeving kan zichzelf niet handhaven. Mensen doen dat en die mensen (politie, OvJ) maken een afweging (op basis van moraliteit, opportunisme of wat dan ook). Of die afweging verstandig is of niet, kan je inderdaad over strijden.

  De gedachte is, is dat de Koningin zich niet kan verweren en uit dien hoofde verdediging krijgt.

  Wat verstandig is? Nobody knows.

 3. @Bertuz [4]: Daad van agressie? Interessante vraag. Net als wat belediging is. Dat laatste lijkt mij subjectief. Laatst las ik een verhaal ergens dat rechters klaagden dat politie-ambtenaren voor een tsunami van zaken zorgden omdat deze ambtenaren zich bij zo’n beetje elke opmerking van iemand beledigd voelden en alle redelijkheid ver te zoeken was.

  Als ik op mijn aller charmantste manier zeg “jij bent een kanker hoer”, is dat dan agressie? Als ik op boze toon schreeuw “jij bent een topper” is dat dan agressie? Of belediging?

  Bertuz [8] reageerde op deze reactie.

 4. Zegt iemand beledigd te zijn, dan zat er al iets dwars dat van buitenaf veroorzaakt en getriggerd is. Een subjectieve daad, die in de richting gaat van anderen willen onderwerpen aan eisen.

  In deze casus: “Kanker hoer”. Monarchen regeren – in ieder geval vanaf een bepaald moment – naar de gewoonten en gebruiken van anderen. Eventueel vastgelegd in wetgeving. Wat betekent dat monarchen zich dienen te prostitueren aan wat anderen bedacht hebben. En wat hebben anderen bedacht? Dat het vormen van groepen zoals (overheids)organisaties, die zich te vaak als sociale kankergezwellen gedragen, doodnormaal zou zijn.

  Zo bezien was hier mogelijk geen sprake van schelden, maar meer met een artistieke weergave van naakte feiten. Waarbij dan aangetekend kan worden dat een autocratische monarch die zich niet wil prostitueren aan wat anderen bedacht hebben niet gaat praten over beledigen, maar over ruimen 😀 Als een veehouder die de veestapel gaat inkrimpen.

  Het mooiste zou zijn als monarchen in het openbaar erkennen en ‘evangeliseren’ dat ieder monarch (‘sole ruler’) over het eigen leven hoort te zijn! Iets anders dan warlord als in ‘business is war’, een nogal chronische, systematische activiteit.

  Om de allergische reactie m.b.t. belediging te duiden: Koning Willem-Alexander had het misschien niet leuk gevonden een baardloze Babyface genoemd te worden, maar zal nu hij een baard heeft laten staan best kunnen lachen als hij Kapitein Roodbaard wordt genoemd.
  Iemand voelt zich pas beledigd wanneer er iets gezegd wordt wat op de een of andere manier feitelijk waar is, zoals uit het bovenstaande blijkt.

  Daarnaast… doen overheidsorganisaties naar believen aan heiligschennis en majesteitsschennis. Alleen wordt dat niet zo genoemd, omdat degenen die op de korrel genomen worden niet in een verheven positie zijn geplaatst. Maar het principe is hetzelfde.
  Hetzelfde geldt voor huisvredebreuk; als ‘wij’ het doen is het ‘goed’, doen anderen het dan is het ‘fout’. Met meerdere maten meten. En ondertussen doodleuk over het hoofd zien dat vrede alleen mogelijk is via onderwerping (zoals aan wetgeving) en gehoorzaamheid, want vrede is toch iets anders dan een rusttoestand.

 5. Wellicht ten overvloede: M.i. regeert geestesziekte. De vraag is dan waar die vandaan komt, wie de dragers zijn die daarmee geïnfecteerd zijn en als verspreider fungeren.

  In de Nederlandse casus is er een land gebouwd op ‘de Heer is mijn Herder’. En zei, als ik het me goed herinner koningin Wilhemina dat Nederland alleen gered kan worden als er veel geëmigreerd wordt. Als schapen die te weinig of niet geschoren worden, de aarde kaalvreten en het maar eens ergens anders moeten gaan zoeken. Uit de aarde genomen, om tot de aarde te wederkeren.

  Dat lijkt een onbeheersbaar probleem geworden te zijn. Er zijn allerlei politieke ‘partytijgers’ die kennelijk op het toneel gezet zijn om de ‘schapen’ van dit koningshuis vet te mesten, ten koste van. Een tijdje terug schreef ik hier op deze website “Wat de Heer wil klinkt voor mij nogal geestesziek”.
  Het zou evengoed kunnen zijn dat de Heer teveel last heeft gekregen van partytigers en verwende schapen en ander ‘vee’. Dat werkt nogal overweldigend uit. Zonder iemand in alle rust gesproken te hebben zullen dat soort naakte feiten nooit helder in beeld kunnen komen. In het laatste geval, teveel last, zou dat verklaren waarom er allerlei maatregelen genomen worden om met nogal opgestapeld bezit etc. verwende figuren wat ‘af te laten slanken’.

 6. @Hang Bejaarde [5]: Weet ik niet. Goede vragen. Waar het mij om te doen is, is inzicht te verkrijgen in het libertarische gedachtegoed. Dat mensen een gloeiende hekel hebben aan de staat snap ik. Maar gaat het dan puur om een gloeiende hekel op zichzelf genomen. Of is het gestoeld op een bepaalde gedachtegang. En hoe ziet die er dan uit? Biedt het libertarisme perspectief? Of zijn het slechts holle woorden en biedt deze site niet meer dan een platform voor teleurgestelden, stoomafblazers, mopperkonten?

  toute va bien [11] reageerde op deze reactie.
  graftakk [22] reageerde op deze reactie.
  Hang Bejaarde [26] reageerde op deze reactie.

 7. Ze zitten al honderde jaren tegen rechtelijk op de troon, gecreéerd door de Rothschilds, na het om verwerpen en op vreselijke wijze het ombrengen van de gebroeders de Witt, wat de regenten waren van de super rijke en succesvolle 7 Provincien Republiek, de Gouden Eeuw heeft hier van alles mee te maken, de krankzinnig jalourse Engelse Elite konden niet op tegen het Hollandse Zeemanschap, Etc, Etc, groet !

 8. Plus dat het volbloed Moffen zijn, en ik ben volbloed Fries, dus ?
  plus vrijdenkers blieven geen majestijten, wel de gene met het betere hoofd, beter denken, en betere daden ! groet

 9. @Bertuz [8]: Neem mijzelf voor een vrijdenker, libetarier is toch iets anders voor mijn gevoel, heb mij zelf altijd vrij gevoeld, en de gelijke van wie ook, ben wel eens mensen tegen gekomen die beter en sneller dachten als ik, maar niet vaak, dat is wat vrijheid inhoud, het gelijk zijn en voelen, een vrij mens, l’Etre het zijn, in mijn leven heb ik altijd gedaan wat ik dacht te moeten doen, ben zo gelukkig een wijze vrouw te hebben, die mij deze ruimte liet, om dat zij wist ik anders niet zou kunnen bestaan, het in de spiegel kijken, en dan niet je zelf zien, maar goed hoop dat je hier wat aan hebt, groet !

  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.

 10. Denk niet dat het koningshuis wakker ligt van welke belediging dan ook, wel zullen ze wakker liggen als hun miljoenen euro’s aan continue geldroof richting buitenlandse rekeningen stopt en ze tot persona non grata worden verklaart. Zolang dat niet gebeurt lachen ze de belastingslaven recht uit in de smoel en Rutte-zonder-bovenlip lacht SM mee. Feitelijk is Rutte het lachende Judas grzicht van de koninkLIJKEN. De Nederlanders, het oedeem hoofdvolk, verdienen ze beter?

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Capoon [12]: Het gaat waarschijnlijk vooral om in hoeverre geloofwaardig. Lastig verhaal, mijn houding is neutraal. Hoewel niet neutraal jegens overlast die we voor onze kiezen hebben gekregen.

  Als je het boek The State van Franz Oppenheimer leest, dan zie je dat monarchen traditioneel sommigen ‘groot’ maken. Zoals edelen en later ook industriëlen. Maar wat nu als die aangestelden op hol slaan, als een soort stampede? Dan wordt het gedrag van aangestelden op aanstellers geprojecteerd, wat de boel compliceert. Dat zie je ook in andere context gebeuren.

  Als je sec naar monarchen kijkt, dan doen die traditioneel weinig meer dan op een bepaalde manier ‘rond doen pompen’. Het gaat er dan om wat er in de circulatie wordt gebracht (‘witte magie’) of juist uitgehaald (belastingen, filteren, ‘zwarte magie’). Of wie.
  De beeldvorming en moraal was meer iets voor geestelijken, spiritueel leiders etc. die ook monarchen in positie plaatsten. Als je allerlei aanstellingen bij elkaar optelt, zowel in monarchie als in republiek, dan krijg je zoiets als ‘waar je mee omgaat wordt je mee besmet’. Waarbij dan ook nog komt dat aanstellers en aangestelden sekt-arisch gedrag kunnen gaan vertonen, wat problemen doet oplopen. Sociale stratificatie lijkt een methode en ‘oplossing’, maar veroorzaakt in feite nieuwe problemen. Misschien vandaar het Kalergi-plan (mengen i.p.v. scheiden), voor zover dat mengen niet alleen t.b.v. een specifieke groepering gebeurt.

 12. @Bertuz [3]:

  De libertarische insteek is dat er enkel eigendomsrechten zijn. Maw, de eigenaar bepaalt wat wel en niet kan. In het geval er publiek eigendom is, zal de eigenaar/beheerder van dat publieke eigendom (de staat) dit bepalen.

  Rothbard made several crucial points in the course of his book, two of which will serve us well in understanding this case: (1) that freedom of speech stems only from a human being’s right to property and (2) that there is a definite distinction between legal rights and moral obligations.

  First, there is no such stand-alone right as the right to free speech. Clearly, no one has the right to stand on my property and deliver a rousing sermon if I do not wish him or her to be there. If this right were granted, my property rights as a landowner would clearly be violated. In order to understand the right to free speech, one must understand that the notion of freedom of speech is strictly derived from one’s property rights.

  As Rothbard states, “There is no extra ‘right to free speech’ or free press beyond the property rights that a person may have in any given case” (p.114). Rothbard draws on the famous example propounded by Justice Holmes that no one has the right to yell “fire!” falsely in a crowded theater. While many believe that the right to free speech must be tempered by considerations of the public good, Rothbard will have none of that. Instead, he focuses on the property rights of each particular case and demonstrates that no one can be disorderly in a theater because he aggresses against the theater owner’s property and the property of the other patrons who have paid to see the show. In this way, the right to free speech is in no way compromised or weakened, but is properly grounded in the idea of property rights.
  https://mises.org/library/free-speech

  Bertuz [16] reageerde op deze reactie.

 13. @keinstein [15]: Als de roeper op zijn eigen grond had geroepen kanker hoer was er niets aan de hand geweest. Als de roeper datzelfde had geroepen op het terrein van Beatrix was hij de pineut geweest, althans had Beatrix hem aan kunnen pakken. Als de roeper zich had bevonden op publiek eigendom was het oordeel van de eigenaar ervan doorslaggevend geweest. En wie had dan de handhaving van dat recht op zich genomen of was daartoe bevoegd geweest. De beledigde? Of de politie op basis van aangifte door de beledigde? En is in dit systeem alles wat je roept op andermans terrein te scharen onder belediging? Of gelden er toch nog criteria voor wat er onder te verstaan is?

  Bertuz [17] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertuz [16]: Iemand die scheldwoorden bezigt, is eigenaar van die scheldwoorden en mag die ook uiten, maar alleen vanaf zijn eigen plek. Ook onder het libertarisme is de vrijheid van meningsuiting beperkt. Als handhaving door een autoriteit (politie) geschiedt, kost dat de belastingbetaler ook geld. Mag de beledigde zelf handhaven, ontstaat er mogelijk een handgemeen, eigenrichting. Mochten er geen criteria zijn voor wat belediging nu precies is, is de kans groot op conflicten lijkt mij. “Hoerenzoon” klinkt de een misschien als muziek in de oren en de ander niet.

 15. Ja beste mensen, kom niet aan belangen van de staat, de centen van de staat of de symbolen van de staat.
  Je ziet dat wel aan Halsema, Demmink en die drugshandelaar die de minister een paar weken geleden in thailand uit de gevangenis moest halen. Een dieven en bandietenzooi en nog erger.

 16. @Bertuz [16]: En wat als ik beledigingen uit in een boek? Die boeken verkoop ik en aldus verlaten die boeken mijn turf. Het boek krijgt bovendien een andere eigenaar. En daarmee ook de geuite beledigingen? Of blijf ik de eigenaar en kan de koper van mijn boek, nu het boek zich op zijn turf bevindt, optreden tegen mij? Mij lijkt deze libertarische oplossing erg complex uitpakken. Maar dank voor de moeite Keinstein.

  Keinstein [20] reageerde op deze reactie.

 17. @Bertuz [13]: Morgen gaan we weer in onze gele hesjes de straat op, an masse, en nu gaan we terug slaan, van de week sloeg een overheids dienaar SS, iemand met knuppel in het gezicht, lelijk om te zien, en dit vraagt om wraak, zijn naam is bekend adress en woonplaats ook, ja helaas zo moet het, zelfde wapens als Macron zijn handlangers, velen hebben zich zelf omgebracht, maar dat zijn niet altijd de slechtsten, groet !

 18. @graftakk [22]: Dit is ook mijn mening, veel verbreid door mij, te veel praten, en te weinig ondernemen, maar goed ik was heel jong in de provo tijd maar stond mijn mannetje, maar mensen als Jasper Grootveld worden node gemist, hier in Frankrijk is het een stuk agressiev, misschien is de situatie ook meer run down, en teveel onFrance invloeden, het wordt goed uit de media gehouden, maar het Algerijnse Gangland, is groeiende tenkoste van de Autochtone oer inwoners, nu Frankrijk was altijd een gemengd land, maar de Islam heeft men altijd bevochten ! en nog !

  graftakk [24] reageerde op deze reactie.

 19. @graftakk [24]: Jammer dat ik niet van aangezicht tot aangezicht met je sta, werkelijk zo oud als ik ben zou, ik je toch een flinke draai om je oren geven, wat een verstand hou jij er op na, onfatsoenlijk ten voeten uit !

 20. @Bertuz [8]: Ik deel je conclusies in je laatste zin. Al reken ik mijzelf niet tot die categorieën. Ik blijf vrolijk al lees je dat misschien niet meteen in de woorden die ik tijp.

  Ik erken het bestaansrecht van de overheid niet. Een staat kan bestaan zoals een flatgebouw met een vereniging van eigenaren kan bestaan. De VVE regelt de zaken die alleen op collectief niveau geregeld kunnen worden. Riolering, beveiliging, de tuinman. En komt niet dagelijks ongevraagd met allerlei nieuwe huisregels en facturen voor de gunst.

  De NL overheid is geen VVE maar een belangengroep van krakers die zonder deze constructie veroordeeld zijn tot een bestaan onderin de voedselketen. Welk normaal bedrijf wil nou een Kasja inhuren, voor welke functie en tegen welke vergoeding? Of een Thierry?

  Ik houd het kort hier. Ik vind deze kliek van activisten, onbekwamen en uitvreters totaal ongeschikt voor wat dan ook. Dus weg er mee. Ik heb niet de illusie dat anderen het noemenswaardig beter kunnen. Dus moet het takenpakket van deze kliek worden ingeperkt, waarbij 0 taken het ideaal is en dagelijks een taak minder de weg er naar toe.

  Daarvoor heb ik zelf geen speciaal isme nodig. Het libertarisme heeft potentieel. Slimme mensen hebben er goed over nagedacht en het allemaal opgeschreven voor wie het gebruiken wil. Het libertarisme lijkt een beetje moegestreden voordat de strijd echt begonnen is.

  Als een boer die in zijn eentje tegen vossen, wolven en sprinkhanen op zijn land moet strijden. De boer heeft hulp nodig. Wie wil komen helpen?

  Hang Bejaarde [28] reageerde op deze reactie.
  toute va bien [34] reageerde op deze reactie.
  Nico [39] reageerde op deze reactie.

 21. @Bertuz [27]: Begin kleinschalig. De lege continenten op deze planeet zijn op. Dus je kan beter dicht bij huis beginnen. Als je in loondienst werkt, begin voor jezelf als je iets kunt of hebt wat goed te verkopen valt. Of begin een “side husstle” naast je baan. Of koop land in Groningen en ga je eigen eten verbouwen. Net wat bij je past.

  Als je voor jezelf werkt en het goed regelt lever je veel minder belasting op dan in loondienst. Daarom haat de politiek ondernemers, en komen er steeds meer anti-MKB regels.

  Bertuz [30] reageerde op deze reactie.

 22. @Hang Bejaarde [29]: Een aantal van deze dingen doe ik inmiddels ook. Vele buren met mij overigens. Voltijd banen hebben vele mensen in mijn omgeving inmiddels niet meer. Bewust voor gekozen. Zonnepanelen, warmtepompen, powerwalls kunnen leiden tot meer zelfvoorzienendheid. Echter de slimme meter koppelt mensen weer. Je buurman koopt straks de buurman zijn stroom. Zelfrijdende auto’s hetzelfde laken een pak. Individuele mobiliteit, maar slecht mogelijk door digitale koppeling/samenhorigheid. Is dit een vorm van libertarisme? Ik denk van niet. En regeren over mensen door mensen is dat het? Door peer pressure, sociale uitsluiting, shaming en dat soort mechanismes greep de elkaar proberen te krijgen. Of neem die massale protesten voor het klimaat. Dat is coor regeringen schieten voor open doel. Die krijgen een blanco check.

  Bertuz [31] reageerde op deze reactie.

Comments are closed.