Er is een groep ongedocumenteerden / illegaal verklaarde asielzoekers die het land niet uit wil maar keer op keer panden kraakt in Amsterdam. Het schijnt dat ze aan pand nummer 37 bezig zijn. De politie pakt ze niet op, en de pandeigenaren mogen de schade betalen. 

Libertarisch gezien is het de vraag in hoeverre het aan de overheden is om migratie stromen te sturen. Zelf zie ik hier geen rol voor de staat. Als iemand hier wil komen, prima. Werkt hij niet dan eet hij niet. En heeft hij geen dak boven zijn hoofd. Hij moet echter niet gaan kraken. Dat is agressie.

Veel libertariërs zien echter toch een rol voor de staat mbt migratievraagstukken, in ieder geval zolang er nog een verzorgingsstaat is.

We zien in dit filmpje ook de gevolgen van de positieve mensenrechten. De blonde dame is er 100 procent van overtuigd recht te hebben op eten, en een dak boven het hoofd. En als men dit niet krijgt dan pakt men dat van anderen.

DVB. Onzin. Ik word tot onderdaan gemaakt van degene die dit soort rechten meent te hebben. Die verplicht mij tot het betalen aan een verzorgingsstaat. Die dame verplicht mij haar te verzorgen. En als het dan niet snel genoeg gaat dan meent men dat men zomaar huizen kan afpakken van particulieren. Niemand heeft het recht mij dingen af te pakken. Niemand heeft het recht mij via de overheid te dwingen om voor je eten te betalen. Niemand heeft het recht tot kraken.

Het aanvaarden van positieve mensenrechten als het recht op eten en een dak boven het hoofd en medische verzorging betekent dat anderen onderworpen moeten worden om de rekening te betalen. Helaas beseft men de keerzijde van de positieve mensenrechten niet.

20 REACTIES

 1. De pot verwijt de ketel? Het zit nogal diep in bestuurlijk DNA om de wil van anderen te proberen te kraken. Niet om geneeskundige redenen, maar doodgewoon vanwege geld en zeggenschap over anderen. Als je sommigen zou moeten geloven is dat prima wanneer bepaalde partijen dat doen, maar slecht als andere partijen dat doen. Hoe zat dat ook alweer met motief, middelen en mogelijkheden?

 2. Ratio: Het gegeven dat overheden en regeringen verbieden om op bepaalde simpele manieren voor jezelf te zorgen veroorzaakt problemen. Zoals de garantie van chronisch verstoord evenwicht. Dat veroorzaakt allerlei problemen, inclusief kettingreacties. Het gaat echter om de primaire oorzaak (of oorzaken).

  Er kan van alles gezegd worden over illegalen, zoals het gegeven dat zij die hen ‘illegaal’ verklaren doodgewoon hun zin willen hebben. Meer niet. Asielzoekers zijn er niet om voor anderen te werken. Ze zouden in eerste instantie zelf hun eigen problemen moeten mogen oplossen. Maar dat mag niet, vanwege geld en zeggenschap over anderen wat geclaimd wordt. Wat dan weer volgende problemen veroorzaakt.

  Dit zijn gevolgen van een bepaalde manier van denken, waar allerlei redeneringen en gedrag uit voortkomt. Het is geen probleem als levens van anderen gesloopt worden, zolang ze maar wel tewerkgesteld kunnen worden en ze voor anderen opbrengsten genereren. Zo denkt een zieke geest.

  Ratio [4] reageerde op deze reactie.

 3. Er moeten regels zijn op de wereld anders wordt het een strijd van het recht van de sterkste. Je kunt niet overal maar heen gaan waar je wilt met 8 miljard mensen. Stel dat iedereen in Nederland wil wonen. De bevolking moet dus over de aarde verdeeld blijven. er moet voor gezorgd worden dat iedereen van basisvoorzieningen wordt voorzien zodat men niet meer hoeft te migreren. Dictators als regering zijn ano 2019 niet meer gewenst.

 4. Deze mensen zouden zelf nooit op dit idée zijn gekomen, zo zitten deze mensen helemaal niet in elkaar, er zijn mensen in nederland die niet goed begrijpen wat persoonlijke vrijheid in een samenleving inhoud, en gaan dan van die arme sodemieters voor hun karretje spannen, er wordt wat afgehannest in Nederland !

 5. @Ratio [5]: Er is geen gebrek, het wordt alleen verkeerd besteed, en de verdeling is ook niet juist,
  dat moet U toch ook wel weten Radio !

 6. @Ratio [4]: Ja, zo is het. Je schreef “Dus iedereen heeft recht op basisvoorzieningen? En wie gaat dat betalen?” Ook de vraag of er betaald moet worden en wie dat moet gaan doen is een aanname.

  Als je die aanname anders neerzet, dan kom je bijv. bij inkomende en uitgaande levensenergie, individueel.
  – Als je iemand helpt en er meer uit gaat dan in komt, loop je qua innerlijke energievoorraad leeg.
  – Als je anderen werk laat doen om allerlei luxe voor je te produceren die je niet echt nodig hebt, dan lopen die anderen voor je leeg. Terwijl je zelf opgeblazen kunt raken door de vruchten van dat werk.

  Geld als stropopredenering: Je zou kunnen zeggen dat geld een ‘opslagplaats’ is van levensenergie, zodat iemand die iets voor je doet via betaling wat levensenergie van je bij kan tanken, of andersom, maar gezien ‘wisselkoersen’ en winstmarges rammelt zo’n verhaal. Er wordt nogal wat mee gefraudeerd, misschien omdat sommigen zich tot junkies van geld hebben laten maken. Ze doen er echt alles voor om een volgende ‘shot’ geld te krijgen…

  Foute aannames komen in Europa al zo’n 20 eeuwen met het bestuurlijke DNA mee, als denkbeelden waar redeneringen en gedrag uit voortkomen. Geen nationaal probleem, maar een internationaal probleem dat zich wereldwijd heeft verspreid. Let je goed op, dan zie je dat er meestal met thema’s in de rol van vogelverschrikker wordt gespeeld, nog fanatiek ook, en dat er allerlei stropopredeneringen rondzingen. En maakt satan echt de beste liedjes? Ik geloof er geen moer van.

 7. Niemand niet één individu heeft rechten op, het hangt er van af wat je meekrijgt, in de huidige samenleving weet eigenlijk niemand waar het allemaal vandaan komt, en de vraag is dan, als de bron opdroogt wat gaat er dan plaats vinden, wel eens over na gedacht Ratio ?, kijk naar de USA eilanden na de storm, anargie terug naar de grotten, recht van de sterkste, die nu trouwens reeds heerst zo hier en daar in de Nederlanden, Nederland is een drugs gebruikent land geworden, door de goed georganiseerde allochtoonse criminelen, waar ieder één voor weg kijkt, groet houdt moed !

 8. @Ratio [5]: Toch nog even ingaan op wat je schreef: “Hoe kan het dat we in NL zoveel belasting betalen en er nog steeds gebrek is?”

  Dit is geen nationaal probleem, maar internationaal. Een bijwerking van het gehanteerde sociaal model. Vanmorgen vergeleek ik dat hier met een (levens)weg. Vergelijk asfalt met aarde die eronder verdrukt en verstikt wordt, terwijl boven dat asfalt laag- en hoogvliegers actief zijn met de levensweg.

  Wie middels wet- en regelgeving ijskoud gebruikt, verdrukt en verstikt wordt (koudvuur uit de hemel á la Prometheüs, constructies en regelingen), ook al worden er allerlei faciliteiten geregeld, krijgt logischerwijs steeds minder zin in van alles.
  De psychoanalyst Wilhelm Reich zette dat neer als het ‘orale karakter’. Komt erop neer dat wie niet voor zichzelf mag zorgen, omdat ‘zorg’ door de strot van diegene wordt geduwd, een karakterbepantsering aantrekt die zegt: “Als ik niet voor mezelf mocht en mag zorgen, dan eis ik dat jullie voor mij zorgen”. Een neveneffect van ‘ontwikkelingshulp’ die afhankelijk maakt en houdt.

  Ondertussen forceert dit degenen die van alles voor anderen doen steeds harder te werken voor steeds minder gewenste utikomsten, tot het lijntje knapt. Probleem van diegenen is dat ze zich niet als Atlas hadden moeten inzetten voor anderen om de lasten van anderen te dragen, of als supermens om de problemen van anderen op te lossen. Dat veroorzaakt meer problemen dan er al waren. Ook diegenen krijgen, los van wat Wilhelm Reich als het ‘psychopatische karaktertype’ neerzette, steeds minder zin in van alles.

  Anders neergezet is van alles dat als oplossing voor problemen werd en wordt gepresenteerd in feite een probleemveroorzakend mechanisme. Een soort van Global Cooling effect (steeds killer), veroorzaakt door een soort van Global Poisoning (wet- en regelgeving). Allemaal symptomen, want de primaire oorzaken zitten in de individuele psyche. Het sociaal model probeert die van buitenaf te verbouwen, om bruikbaar te maken.

  Anderen bruikbaar maken (de maakbare maatschappij, de maakbare mens) is een soort rampenplan waar wandelende natuurrampen mee geproduceerd worden. Sociale modellen werken traditioneel van buiten naar binnen, met allerlei schadelijke gevolgen van dien. Toch bestaat er ook een ander model, dat kennelijk zorgvuldig uit geschiedenisboeken is weg gecensureerd, waarbij ieder individu autonoom, zelfstandig is. Dan krijg je niet een soort aarde (praatplaatje voor de individuele psyche) met asfalt er overheen, maar aarde die vruchtbaar is en waar groen (kleur voor nobel karakter?) uit kan groeien. Huidige sociale modellen:
  – duwen en trekken echter in een allesbehalve nobele richting. In een allesbehalve gezonde richting, eerder in een schadelijke richting.
  – forceren (zelf)afbraakprocessen, waarin levensenergie en levensjaren verplicht verspild moeten worden.
  – praten over liefde, maar gaan uit van een soort van zelf-haat die van buitenaf gekweekt moet worden. Je eigen ‘leven’ uitzitten bij gebrek aan beter. En daar nog moeite voor moeten doen ook.
  – ‘produceren’ illegalen en vluchtelingen, om datgene te doen waar anderen te beroerd voor zijn. En liefst zo goedkoop mogelijk. Voldoen zij ondanks de investering in het injecteren van problemen niet aan eisen, dan is het wegwezen geblazen. Waar het gebrekkig en rottige karakter van de wannabe gebruikers-van-anderen nogal duidelijk uit blijkt.
  Zo bezien zijn mensenrechten niet meer dan een juridische stropopredenering, want het is en blijft een mentaliteitskwestie. Anderen leven niet om gebruikt te worden, als instrument…

 9. @jhon [11]: Da’s kaasje voor grootgrondbezitters. Maar niet voor ieder. Het werkt nogal destabiliserend uit om ‘op een schopstoel’ te zitten terwijl anderen de ‘kunstmatige zwaartekracht’ weleens voor je zullen regelen.

  Hier een verhaal over grootgrondbezitters, als uitwas van een feodaal systeem. De grootgrondbezitters vonden dat anderen bij hun grond hoorden en hun bezit waren. Met als gevolg dat die anderen zelfs niet op de simpelste manieren voor zichzelf konden en mochten zorgen. Het communisme werd in stelling gebracht om de grond te herverdelen. Wat niet geheel vrijwillig ging. Maar ja, krankzinnige toestanden gaan door zolang het kan.

  Vertaal je grond naar de individuele psyche, dan gedragen bijv. bankiers en werkgevers zich als grootgrondbezitters. Te koloniseren en uit te baten, na gebruik wegwerpen. Wat is er ‘mooier’ dan anderen die niet over hun eigen psyche kunnen beschikken, niet op grond kunnen leven die hen onbelast toebehoort, daar niet zelf een leven en een eigen ‘lekker plekje’ mogen bouwen? Daar werken landelijke regeringen en plaatselijke overheden maar al te graag aan mee. Bestemmingsplannen (voor grond en individuele levens) worden kennelijk als de Heilige Graal beschouwd. Want ja, die heilige melkkoeien en ander productiepersoneel moeten toch érgens vandaan komen…

  Heeft iemand meer in bezit genomen dat de eigen psyche en een stukje grond om zelf op te leven en anderszins actief te zijn, dan volgt misbruik als vanzelf.

  De verleiding om anderen te misbruiken, met militairen en wet- en regelgeving plus overheidsdienaren als dwangmiddelen, is kennelijk sterker dan veel individuele karakters kunnen weerstaan.

  Dat alles met vereende krachten, onder de valse vlag ‘wij zorgen voor je’. Inderdaad, richting totaal uitgewoond worden en de totale zelf-afbraak.
  Als je de verplichte verspilling aan levensenergie en levensjaren aftrekt van wat ieder in zich beschikbaar heeft, dan laat het collectieve project ‘beschaving naar het idee van anderen’ slechts kruimeltjes over. Behalve natuurlijk voor degenen die op een stapel geld zitten, die kunnen het zich veroorloven om de levens van anderen te verbranden voor eigen gerief. Lekker comfie, voor zolang het nog kan.
  Gelukkig zijn natuurkrachten heel veel sterker dan welke denkbare constructie of regeling dan ook. Na brandschatting en roofbouw volgt verschraling, om op de knieën te dwingen. Of anders vulkaanuitbarstingen etc.

 10. De wereld is toch van iedereen? Dan hebben en hadden “wij” toch ook het recht andere landen te bezetten en voor onszelf te gebruiken/uit te buiten. Waarom dan blanke boeren ombrengen en verjagen in Afrika? Waarom jammeren over kolonialisme of lopen drammen over het plunderen van Afrika of Azië en slavernij? Hé, de wereld is van iedereen en iedereen mag doen wat hij of zij wil.

  Laat ze kraken en laten wij terugkraken. Zij mogen ons bespugen en minachten? Prima, maar waarom jammeren de uitheemsen dan nog over het evenzo terug geminacht en gespuugd worden en waarom janken over hoe ze ooit werden of nu worden behandeld. En ze hebben het illigale recht? Dan hebben wij dat ook en maken we gebruik van het recht op wederkerigheid. Ze vinden ons vieze blanken en autochtone tuig? Dan mogen wij toch ook vinden dat zei vieze zwarten zijn en allochtone tuig en wat al niet meer. Respectloosheid met respectloosheid beantwoorden is zelfs een religeuze wetmatigheid voor de biddende uitheemsen, dus goed!

  Enfin, er is in het geheel ook nog eens een zionistische opgetuigde oorlog in Europa tegen de bevolking gaande en niemand schijnt het wat uit te maken. Nederland op z’n lauwst en braafst, van achteren.

  En als je al als blanke minderheid geen gloeiende hekel hebt aan de politiek, overheid, politie en hun uitheemse heilige der heilige vrienden, dan krijg je het wel. Persoonlijk nooit een racist geweest, maar uit pure zelfbescherming zul je wel moeten. Van de criminele politiek, doorgedraaide overheid en de justitiële NSB afd heb je in ieder geval niets te verwachten. En als de politie onze vriend is, waarom boycotten ze dan niet de gehele rottroep door geen bonnen meer uit te schrijven o.i.d.. Daarom kan ik nog maar heel moeilijk empathie voelen voor ome agent die weer eens een knal op de hersenpan krijgt van één of andere gekleurde multiculturele bezetter.

  Nico [14] reageerde op deze reactie.

 11. @Capoon [13]: Wie onderwerping zaait zal onderwerping oogsten. Daarnaast worden anderen meestal wel zoals ze behandeld worden. Of precies het omgekeerde en gaan ze voorbeelden navolgen. “Zo boven, zo beneden”, een gevolg van karakterbederf en “zo binnen, zo buiten”. Bij ‘voldoende’ karakterbederf moeten anderen zich maar aanpassen, nietwaar? Europeanen hebben het spel ‘wordt zoals ons, dan komt alles goed’ gespeeld en da’s nogal een rampenplan gebleken.

  Capoon [16] reageerde op deze reactie.

 12. @Ratio [5]:

  Dat gebrek is een kunstmatige bedomloze put die dient de monetaire machts-zionivication er door te kunnen drukken en eaarmee de macht over te nemen is van het blanke goyim en uitschot. Zodra elk europees land overstroomt met schuld op schuld en fysiek ander dna erdoor is gemengd, zullen de wortels die ons binden met het land zijn losgetrokken en kunnen de zionistische machten landen en bevolking naar hun hand zetten. Of dacht men werkelijk dat de nieuwe EU burgers zich zullen verzetten tegen de werkelijke machthebbers? Die hebben geen binding en ook geen flauw benul door wie ze in de toekomst zullen worden geknecht. Het interesseert ze niet eens. Nu nog gratis van alles, maar zodra het nieuwtje (middel) bij deze uitheemse soorten eraf is zullen ze nog van nul betekenis zijn.

 13. @Nico [14]:

  Wie onderwerping zaait zal het ook terugkrijgen. Dus, het gejammer van zwarten en blanken dat ze slecht behandeld zijn of nog steeds slecht behandelen worden is niets om over te jammeren, zo werkt de wet van wederkerigheid nu eenmaal. De zwarten moeten niet zo jammeren, want de autobanden in afrika zijn het ideale middel voor ze waarmee hun eigen soortgenoten standrechtelijk levend worden verbrand. Het zijn wilden en dat volk deugt net zo min als de blanken die zich als slapjanussen gedragen en elkaar verraden waar judas nog een puntje aan kan zuigen. Tuig tegen tuig.

  Nico [17] reageerde op deze reactie.

 14. @Capoon [16]: Als de cyclus eenmaal op gang is gebracht blijft het doorgaan tot de cyclus doorbroken wordt. En dat laatste desnoods met harde hand, omdat bepaalde verschijnselen door blijven gaan zolang het kan. Daarmee kom je op een situatie á la keizer Nero, keizer Genghis Khan, koningin Victoria. Daar jammerden allerlei figuren alsof ze verkracht werden, maar nee, ze konden niet met bepaalde dingen doorgaan…

  Capoon [18] reageerde op deze reactie.
  Capoon [20] reageerde op deze reactie.

 15. @Nico [17]:

  Adolf Hitler vergeten? Die maakte met harde hand een einde aan gejammer en gedram, uitzuigen en valsheid. Alleen was dit heerschap een zoveelste instrument van de ook toen al, de weg naar totale zionivicarion. Adolf is ten onder gegaan daar zijn meesters dat zo hadden berekend. De glitter en glamour, het megalomane tromgeroffel en de valse trekken van Afolf daarmee of juist daardoor kon hij de weg naar een zuivere wereld in een derde rijk niet volbrengen. De opvoering was geweldig, alleen de uitvoering een compleet waanzinnig project met miljoenen kostende menslevens opgeofferd voor een geheel andere orde. Een orde die bijna, nu pas, klaar is met het timmeren aan de weg naar ultime slavernij. Het grote meesterwerk is bijna voltooid en de zionivication bijna af.

  Nico [19] reageerde op deze reactie.

 16. @Capoon [18]: Ja… dat was de implementatie van de zoveelste variant op hetzelfde thema. Inclusief groepsmechanismen die opspelen. Daar zie ik niets in. Het is van alles behalve de Final Solution. Er is pas een Final Solution wanneer ieder individu autonoom, onafhankelijk, zelfstandig is. V.w.b. de levenskern en voor zover mogelijk.

 17. @Nico [17]:

  Zionivication/ zionificatiion. (Jewification??) De wereld komt in ieder geval in een heel penibele eindfase van z’n bestaan.

  Nu nog krankjorum, maar in tijden van nood zullen de machthebbers op grote afstand met bier en chips toch misschien wel toezien hoe het goyim op het slachtveld elkaar letterlijk zullen oppeuzelen.

  Schweden: Das Land mit dem Hang zu totalen Geschlechter-Neutralität und zur Abschaffung des Bargeldes, das Land mit dem Wunsche, sich Migranten der ganzen Welt zu öffnen, das Land, aus dem Greta Thunberg die CO2-Botschaft um die Welt trägt — dieses Land ist auch Hort der absurdesten Ideen.

  Der neueste Brüller (oder müsste man Schock sagen?), bei dem man sich fragen muss, ob es wirklich ernst gemeint sein kann: Der schwedische Verhaltensforscher Magnus Söderlund schlägt vor Tote zu essen. Seine Idee: Wir könnten CO2-Ausstoß verringern, indem wir den Fleischkonsum verändern. Dazu könnte auch eine Form des Kannibalismus zählen, indem man die frisch Verstorbenen nicht bestattet, sondern zu Nahrungsmitteln umarbeitet [siehe Berichte »tv4.se«, »Breitbart«, »evening standard«, »Epoch Times«].

  Menschenwurstkonserven gegen den Klimawandel? Die Idee ist gar nicht so einzigartig. Auch der Evolutionsbiologe Richard Dawkins hatte in letzter Zeit betont, dass man über künstlich in Laboren erzeugtes Fleisch nachdenken und seine Haltung zum Kannibalismus überdenken sollte.

  Menschliches Fleisch wird also als ungenutzte Ressource dargestellt. Da stellt sich die Frage: Wie tief muss man noch sinken, um dem Klimawahn-Regenbogen-Zeitgeist zu folgen?

Comments are closed.