In 2018 heeft het CJIB 9,4 mln boetes verwerkt. De grote meerderheid betrof (kleine) snelheidsovertredingen. In hoeverre draagt dit bij aan verkeersveiligheid? In 2016 heeft men in Australië onderzoek verricht. Het verrassende antwoord is dat strikte verkeershandhaving ook negatieve effecten heeft op de verkeersveiligheid. 

Het onderzoek:

Het onderzoek ging eigenlijk om de marges die bij snelheidshandhaving worden toegepast. De marges waarbinnen bekeurd werd waren ofwel 1 km overschrijding, ofwel 6 dan wel 11 km overschrijding. Aan de rand van het blikveld werd in de simulator een kleine rode stip getoond, en de reactie van de chauffeur werd beoordeeld. Wat bleek? Naarmate de marge afnam, en de bestuurder meer aandacht gaf aan het gehoorzamen aan de snelheidslimiet, werd de rode stip later opgemerkt. Met andere woorden, de oplettendheid voor mogelijke gevaren nam af. Een plotseling van opzij overstekend kind, zal in situaties met strikte verkeershandhaving over het algemeen later worden opgemerkt. Het onderzoek doet geen uitspraak over het netto effect op verkeersveiligheid. Aangezien strikter toezicht de gemiddelde snelheid kan verlagen en daarmee ook de impact van botsingen vermindert.

De conclusie in de woorden van de onderzoekers:

Lowering speed enforcement thresholds is an effective way to reduce speeding (Pilkington & Kinra, 2005; Tay, 2009). However, the current study shows that the benefits of reduced speeding can be at least partially offset by increased driver mental workload and additional demands on drivers’ limited cognitive and visual resources. Policy-makers will therefore need to carefully consider the potential costs and benefits that may result from changing speed enforcement thresholds. Increased and prolonged demands on the driver caused by close speed monitoring could increase driver workload and reduce driver attention to potential hazards in the road environment

De vertaling naar de NL situatie

Er is een meetcorrectie van 3 km per uur indien men langzamer dan 100 km/u rijdt. Daarnaast verbaliseert men op deze wegen pas bij een overschrijding van 4 kilometer. Je kan binnen de bebouwde kom op een 50 km weg dus straffeloos 56 km rijden, rijd je 57 km dan krijg je een bon voor de overschrijding van 4 kilometer. bron. In de praktijk is er op de niet snelwegen een marge van 6 kilometer.

De enorme hoeveelheid “onzin” boetes voor kleine overschrijdingen geeft aan dat de marges in Nederland toch vrij strak zijn. Dit betekent dat naar verwachting de negatieve effecten van strikte verkeershandhaving wel degelijk een grote rol spelen in Nederland. Veel groter dan in omringende landen. Het zou goed zijn als bijvoorbeeld de SWOV het negatieve effect van de “onzinboetes” gaat kwantificeren. Voor een zinvolle discussie over verkeershandhaving is het de hoogste tijd om de negatieve handhavingseffecten mee te nemen.

13 REACTIES

 1. als je 50 km wilt handhaven
  dan maximumsnelheid 40 en pas controleren bij 53 ga je dan over de 53 dan ook 50-40 km = 10 km betalen zonder correcties.
  Ik den dat of men houdt zich aan de snelheid of de inkomsten zijn nog meer dan maximumsnelheid 50

  Ratio [3] reageerde op deze reactie.

 2. nog 1 voorbeeld.
  een wegkruising moet men vrijhouden,
  plaats de stoplichten aan de overzijde van de kruising.
  Bij oranje mag je niet stoppen op de kruising m.a.w. je moet doorrijden, dus een flits.
  Gevolg je nadert een kruising rustiger

  Bertuz [4] reageerde op deze reactie.

 3. @dZvZtKm [1]: Snelheidslimieten moeten realistisch worden ervaren, zomaar de limiet verlagen naar 40 gaat niet werken. Als de gebruikers bij het wegbeeld 50 verwachten te mogen rijden dan zullen ze dat doen. Vandaar ook dat rechters in 30 km zones eisen dat er aanpassingen zijn gedaan die de weggebruiker overtuigen dat er hier langzaam moet worden gereden. Geen aanpassingen betekent dat de rechter de boetes vernietigt, alleen bordjes met 30 km ophangen is niet voldoende

  Bertuz [5] reageerde op deze reactie.

 4. @Ratio [3]: Je mist de crux. De automobilist gaat zich niet aan die 40 houden, maar vijftig rijden. Controle pas bij 53.

  De gewenste en veilig geachte snelheid. Doel bereikt. Zet je de limiet op vijftig, gaat de automobilist net als bij veertig harder rijden. Doel niet gehaald. Vergelijkbaar met het voorbeeld van de stoplichten. Maar of deze gaat werken, betwijfel ik.

  Maar ook hier, proberen maar.

  Ratio [7] reageerde op deze reactie.
  DzVzTkM [13] reageerde op deze reactie.

 5. Het schijnt dat het weghalen van verkeerslichten vaak goed werkt. De automobilist wordt bij het ontbreken van stoplichten gedwongen goed uit te kijken. Resultaat, minder aanrijdingen. (En minder bekeuringen.)

 6. Ben op mijn 12 gaan autorijden op verzoek van mijn vader en zijn visvrienden, teveel ouwe klare en zo, deel nemen aan het verkeer is een sociaal gebeuren, vol respect en vergevingsgezindheid, naar de andere deelnemers toe, wijsheid komt met de jaren, dus geef die jonge heethoofden de ruimte, dan blijft je auto langer heel, en jij zelf ook, ach regels zijn er om veronachtzaamd te worden, gewoon een leefregel, neem de verantwoording voor wat je doet, en respect de andere !

 7. Verder in een rijk en dichtbevolkt land als Nederland zou het openbaar vervoer gratis moeten zijn, en op leeftijd geschoeide PK en Snelheid van auto, grote auto’s met één persoon aanboord, bekeuren, helaat met het verklaren waarom kom je niet ver zie IQ !

 8. Een beetje spelen met cijfers lijkt vooral gericht op boetes. Cijfers ‘niet goed’ als rotsmoes om te cashen. Er zijn allerlei verschijnselen die zich buiten meetbereik afspelen.

 9. @Bertuz [4]: @Bertuz [5]:
  jij bent de oranjestoplicht rijder en komt van rechts en links maakt nu een ongeluk. Ook deze in 2sec van 0 tot 100 km auto kijkt nu wel uit.
  Ben jij de oranjestoplicht rijder en komt van links m.a.w. dan helpt ook jou all-inclusive autoverzekering je niet bij jouw schade 2x fout is dikke pech, een bekeuring voor door roodlicht rijden worden je dan terug-gegeven, dat wel. Zo veel pech gun je niemand.
  Gelukkig worden in de toekomst alle autos uitgerust met een boordcomputer die de laatste seconden registreren, de z.gnmde oranje doos.

Comments are closed.