Home Van alles wat Verleden, heden en toekomst

Verleden, heden en toekomst

29

 

Vrijspreker: Onze ervaring is dat het verleden gevolgen heeft voor het heden en het heden weer op de toekomst. De natuurwetten koppelen het verleden aan de toekomst. Hoe veranderen heersers dat?

Opperdienaar: Als je de radioactiviteit van een blok uranium kent op tijdstip t, kun je deze voorspellen op tijdstip t+1 uur. Verleden heden en toekomst zitten gevangen in een keten van oorzaak en gevolg. Maar politici zitten niet graag gevangen in ketens. Ze zetten liever anderen gevangen.

Stalin wist het al voordat Orwell het opschreef: Wie het heden controleert, controleert het verleden, wie het verleden controleert, controleert de toekomst. Hoewel heersers niet het verleden kunnen veranderen, kunnen ze wel aan geschiedsvervalsing doen. Zo lijkt het of ze onfeilbaar zijn en altijd waren, nooit een verkeerde beslissing namen en alleen maar loyale handlangers hebben en hadden. Het verleden is tenslotte niet direct waarneembaar, dus een foto veranderen is genoeg. Even de geheim agent verwijderen die de zuiveringen van Stalin overzag. Het was het beroep van Winston Smith in 1984. Foute voorspellingen van Big Brother in het memory hole laten verdwijnen. Big Brother heeft altijd gelijk en is alom geliefd en heeft nog nooit een tegenstander gehad. Zijn acties verklaren alle goeds en acties van zijn vijanden alle slechts.

Vrijspreker: Hoe gebeurt geschiedsvervalsing vandaag de dag? Is dat niet een stuk moeilijker met het internet dat niets vergeet?

Opperdienaar: Het gebeurt op vele terreinen. Hier legt Tony Heller uit hoe dat moet klimaat data gebeurt.

www.youtube.com/watch?v=CffMifh73ZE

www.youtube.com/watch?v=H7lgKjvAqt4

Op financieel gebied gebeurt het meestal als eerste en vandaar uit verspreiden de leugens zich naar andere sectoren. Yuri Maltsev beschrijft hoe de leugens zich verspreidden in de voormalige Sovjet Unie

Geld is de kanarie in de kolenmijn. Onlangs stelde de centrale bank directeur van het VK, James Carney tijdens de Jackson Hole bijeenkomst, dat de dollar misschien vervangen moet worden als reserve munteenheid. Dat komt niet zo maar uit de lucht vallen. Als je kijkt naar de reserve munteenheden uit het verleden, dan is de tijd ook wel een beetje aangebroken. Wie het echte verleden kent, weet wat de toekomst brengt. Niet dat onderdanen iets leren van het verleden, maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen.

 

Dus net nu de dollar tegen de uiterste houdbaarheidsdatum aanzit, is de mentaliteit nog steeds: bij ellende, vlucht naar de dollar voor veiligheid. Ondertussen maakt goud in alle stilte een nieuw hoogtepunt in euros. Alleen in dollar is nog geen nieuw hoogtepunt bereikt. Het doet denken aan die jongeren bij dat socialistische jeugdkamp op dat Noorse eiland die naar hun moordenaar toe renden omdat die eruit zag als een politieman. Rampspoed verkleed als veiligheid, de wolf in schaapskleren, de politicus als redder.

Trap er niet in. Denk aan de mensen die de 100 jarige lening kochten van de Argentijnse staat. Ze dachten dat er een fiscaal voorzichtige president aan de macht was gekomen. Het geld is nog niet overgemaakt of de maskers gaan af. De truc is: even makeup op doen en gelijk die lening strikken. Net zoals je even Republikeinen aan de macht laat om ‘gun control’ er door te krijgen. De vraag is: Welke heerser krijgt dit het gemakkelijkst voor elkaar?

Veranderingen zijn op komst. Geen box 3 belasting meer over spaargeld tot 440.000 euro, roept de heer Menno Snel. Daar kom je op uit door 400 euro belastingvrije rente inkomsten te combineren met een rente van 0.09%. De laatste keer dat er een grote wijziging plaats vond (van werkelijk rendement naar fictief rendement) was 2001. Dat viel ongeveer samen met een grote daling van het werkelijk rendement tijdens de dotcom bust. Ik verwacht dat mensen die 440.000 euro op de bank zetten, goed de sigaar zijn. Inflatie, bail-ins, misschien negatieve rente. Mensen die succesvol beleggen worden 33% belast op echt rendement. Alleen de mensen die veel verlies maken tijdens het beleggen zijn goed af. Dat zal dan wel heel moeilijk zijn verwacht ik zo. Maar de slachtoffers worden toch uit de geschiedenis geschreven. Want wie het heden controleert, controleert het verleden en wie het verleden controleert, controleert de toekomst.

29 REACTIES

 1. In westers denken wordt compartiment-denken liefst geforceerd. Verleden, heden en toekomst? Dat zijn compartimenten. Staan los van elkaar. Met het oog op de toekomst moet liefst niet geleerd worden van het verleden en heden, zodat een verkoopverhaal over een bepaalde toekomst er makkelijker in gaat. Zodat de ander nogmaals een naaibeurt te slikken krijgt.

  Het lijkt wel of er bij compartiment-denken frites of slierten spaghetti geproduceerd moeten worden. Ieder compartiment liefst op eenzelfde manier mishandeld en misvormd.

  Illustratie uit eigen ervaring: Een agent wil z’n zin doorduwen. Op de opmerking “denk eens daar en daar aan” reageerde hij met “dat is wat anders!” Uiteraard. Vervolgens werd hoger in de hiërarchie besloten om domme kracht in te zetten om alsnog de zin door te drijven. Gebrekkigheid en rottigheid moet en zal immers veronderstelde ongeschikten en onderdanen door de strot geduwd worden.

  ‘Uiteraard’ wordt gewoonlijk stellig ontkend dat allerlei fronten (compartimenten) deel zijn van eenzelfde gebrekkige, rottige totaalplaatje; psychische oorlog met als doel te onderwerpen en als het even kan te gebruiken. Dat is te doen gebruikelijk. Zie hier voor verschillen tussen oosters en westers denken. Geen kwestie van een partij kiezen, maar meer je van eigen denken waar nodig opschonen en herstellen.

 2. Maar het probleem blijft; je kunt pas op het verleden terug kijken als het verleden er is. En dan nog is het de vraag of hetgeen je waarneemt (over het verleden) de waarheid is. Immers, het referentiekader bepaalt (mede) de interpretatie. Wat voor je ligt, treed je al vallend en opstaand tegemoet. Het maken van fouten is daarbij onvermijdelijk. Moed, zelfvertrouwen, uithoudingsvermogen houden je op de been. Dat geldt voor de heerser en de onderdaan. Met andere woorden de vlucht voor wat je kent of weet, leidt niet per definitie tot succes. En als het tot succes leidt, is dat wellicht aan geluk te danken. En wordt het ten onrechte aan eigen intelligentie en inspanning toegeschreven. Ook een kapotte klok geeft per etmaal twee keer de juiste tijd aan.

  Nico [12] reageerde op deze reactie.

 3. En veranderen heersers dat wel? De manipulatie van de foto, het verwijderen van Nikolai, is toch maar mooi aan het licht gekomen. Wat rest is wantrouwen. Is dat erg? Of is wantrouwen net zoiets als regen of zonneschijn? Het hoort erbij, hoe vervelend ook.

  toute va bien [4] reageerde op deze reactie.

 4. @Bertuz [3]: Wat niet aan het licht is gekomen het constante hand in de jas foto’s aan te geven als Vrij Metselaars, en andere zogeheten tekens, de Vrij Metselaars kennen elkaar van uit hun loge’s, er zijn nog enkele manieren, maar zeker niet van die door het Zionisme gebruikte kwaadwillige beweringen, want ze worden nog steeds geweerd, en dat zet kwaad bloed !

  Bertuz [6] reageerde op deze reactie.

 5. Het Internet is hoogst onbetrouwbaar, zo lek als een vergiet, gisteravond heeft mijn kleinzoon, mijn ordinateur onderhanden genomen, en zie daar, twee Fishing lines ontdekt, al mijn mails liepen via twee mij volkomen onbekende mail adressen, heb speciaal mal ware geinstaleerd maar zij groeien mee, let op !

  Bertuz [7] reageerde op deze reactie.

 6. @toute va bien [4]: Maar hoe weet jij er dan van? En over de vrij metselaars kan je aardig wat te weten komen. Over het Zionisme kun je ook aardig wat te weten komen. Dat er dingen zijn kwaad bloed zetten, zegt mij niet zo veel. Dat kan komen uit onwetendheid. Of jaloezie, of afgunst. En dat iets kwaad bloed zet, is nog geen rechtvaardiging voor eigen slechte acties bijvoorbeeld.

  toute va bien [8] reageerde op deze reactie.

 7. @toute va bien [5]: Vele dingen zijn onbetrouwbaar. Ook dat is op zichzelf genomen geen criterium. Immers, je kan je ertegen wapenen. Je kleinzoon inschakelen bijvoorbeeld. Je computer op orde en je ziet je kleinzoon weer. Leuk toch.

 8. @Bertuz [6]: Nee dat is waar, maar het gebeurd iedere dag, slechte acties van minderheden, die zich verongelijkt voelen, wat natuurlijk ook zo is, ze horen er gewoon niet bij !
  Mijn kleinkinderen die hier wonen zie ik ieder week einde, toevallig is mijn kleindochter die in Nederland woond op bezoek, leuk inderdaad, groet !

  Bertuz [9] reageerde op deze reactie.

 9. @toute va bien [8]: Ze horen er wel bij, maar ze vinden zelf van niet, omdat ze bijvoorbeeld niet in alles hun zin krijgen. Slachtofferschap loont. Teleurstellingen moet je leren managen, lijkt mij. Voor jou en de jouwen groet terug daar in het mooi Frankrijk als ik het wel heb.

 10. foto links = 1
  foto rechts = 2
  wat nu als foto 2 er eerst was, waar is het bewijs dat niet kan kloppen.

 11. @Bertuz [2]: We hebben het hier over beeldvorming, die ‘alles’ bepalend uitwerkt. Althans, zo wordt er gedacht. Die beeldvorming is niet zo afhankelijk van tijd en ruimte, meer van de toegang tot informatie. Ieder maakt fouten, dat is ook niet de vraag. Het meeste wordt met goede bedoelingen gedaan, in lijn met culturele denkbeelden. Wat niets zegt over psychisch gezond en dito schoon zijn. In een misvormende, vervuilende cultuur wordt geestesziekte impliciet verplicht gesteld.

  Het gaat nooit over wat de waarheid zou zijn, want ‘waarheid’ is alleen maar een verhaal over wat de feiten zouden zijn. En dan nog niet eens de naakte feiten. Qua beeldvorming is het eigenlijk altijd een kwestie van framing, hoe iets neergezet wordt. Dat werkt zo ongeveer als het frame om een dia. Het is maar net hoe er in- en uitgezoomd wordt (t.b.v. tunnelvisie of juist geestverruiming), hoe er aangekleed en ingekleurd wordt, wat toegevoegd of juist weggelaten wordt etc. Beeldvorming kan nogal hallucinerend uitwerken, schadelijk, vervuilend, of juist andersom. Redeneringen en gedrag volgen als vanzelf. Meestal helaas.

  ‘Geluk hebben’ en succes zijn culturele termen, die meestal aan bezit, eigendom, geld, juridische en sociale status worden geknoopt. Waar het echter om gaat is welke richting wilskracht op gaat en hoe de dynamiek van oorzaken en gevolgen in elkaar zit.

  Het is interessant om naar culturen en filosofieën te kijken, maar nogal schadelijk om ermee lastig gevallen te worden als die gebrekkig en rottig in elkaar gesleuteld zijn. Meestal ‘bij gebrek aan beter’ trouwens, wat ook geldt voor allerlei redeneringen en gedrag door degenen die zich verplicht naar een cultuur moeten richten, traditioneel op straffe van de hel of equivalent. De traditionele straf voor ongehoorzaamheid is ex-communicatie en geforceerd isolement in een gecontroleerde omgeving. Daar leunden pausen zwaar op, hedendaagse regimes nog steeds. Ook al wordt het anders vormgegeven. In (door anderen) gevestigde culturen zijn tot op heden altijd zekerheden ingebouwd om te voorkomen dat individuele levens psychisch ‘te gezond’ worden, omdat geforceerde gebrekkigheid de vuile energiebron is die collectieve projecten genaamd ‘beschavingen’ voortstuwt. Er blijkt al eeuwen uit niets dat door anderen aangestelde machthebbers liever schone energie zien. Misschien mogen ze niet in die richting sturen, van degenen die hen hebben aangesteld? Wiens brood men eet…

  Bertuz [13] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [14] reageerde op deze reactie.

 12. @Nico [12]: Mijn reactie is een reactie op het stuk van pcrs. Hij schrijft, ik citeer “Maar de slachtoffers worden toch uit de geschiedenis geschreven. Want wie het heden controleert, controleert het verleden en wie het verleden controleert, controleert de toekomst.”. Dat lijkt mij over de “waarheid” te gaan, althans over datgene wat men er onder verstaat en het bewust aanpassen van die waarheid. Dat mensen “beelden” vervangen door andere “beelden”, kan je als mens pas weten als je de oorspronkelijk beelden kent, als je het verleden kent. Anders weet je niet beter. De mens weet sowieso niet beter. De mens kon pas met de microscoop de bacterie zien. Wij kunnen kleur zien. Katten niet naar het schijnt. Om in de ruimte te kunnen kijken gebruiken we telescopen.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 13. @Nico [12]: Je schrijft “Waar het echter om gaat is welke richting wilskracht op gaat en hoe de dynamiek van oorzaken en gevolgen in elkaar zit.”. Holle retoriek. Pas achteraf weet je hoe je wilskracht heeft uitgewerkt. Bovendien kan wilskracht wel met opzet destructief worden ingezet en ook nog eens leiden tot het gewenste resultaat. En resultaten behaald in het verleden geven geen garantie voor de resultaten in de toekomst.

  Nico [15] reageerde op deze reactie.

 14. @Bertuz [13]: Qua leren kennen van beelden kun je erover nadenken uit welke informatiebronnen je kunt putten. Dat zijn er misschien meer dan je vermoedt.

  @Bertuz [14]: Hoe beter je oorzaken kunt doorzien, hoe beter je gevolgen kunt overzien. Dus niks holle retoriek. Er is in verschillende culturen veel gedaan met zgn. Omens te ‘lezen’. Kun je een omen lezen, dan is het niet meer zo moeilijk om de lijn door te trekken naar de toekomst.
  Mee eens dat je gevolgen pas achteraf kunt ‘lezen’ en weten, want je weet nooit welke spelbrekers onderweg op ramkoers gaan. Hoewel ook dat nogal voorspelbaar kan zijn. Zie psychohistorie.

  Daarnaast is er nog bijgeloof. Ter illustratie: Nomen est omen?

  Bertuz [16] reageerde op deze reactie.

 15. @Bertuz [16]: Je schreef in reactie 14 over holle retoriek en prompt doe je er in reactie 16 aan. ‘Wat je zegt ben je zelf’?

  Toen ik het gisteren las moest ik direct denken aan cultureel verplicht gestelde misvorming van de innerlijke aard. Injecteer waandenkbeelden, zuig opbrengsten uit. Wordt in verschillende culturen op verschillende manieren georganiseerd, met als uitkomst dat op aandachtspunten innerlijke kracht (‘pit’) wordt weggesloopt. Of dat vervolgens als hol, kaal of onvruchtbaar wordt neergezet verandert niets aan de naakte feiten.

  Is het zoals je schrijft? Ja. Maar dat is niet het hele verhaal. Er is meer, ook al zit (of zat) dat in een van buitenaf ‘geproduceerd’ gat. Probleem is misschien dat wie ergens zeker van is, daarop aangevallen kan worden. En voorkomen is beter dan genezen wordt er misschien gedacht. Boe! Pas op voor de boeman!
  Zie dit niet als een aanval op jou, maar meer als een reflectie van signalen die ik vanuit allerlei richtingen ontvang.

  Bertuz [18] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [19] reageerde op deze reactie.
  Bertuz [23] reageerde op deze reactie.

 16. @Nico [17]: Ik ben geinjecteerd. Maar jij niet? Jij weet de dans te ontspringen door boeken te lezen. Van mensen die mogelijk ook geinjecteerd of geinfecteerd zijn? Wauw. Toch weet rein van gedachte te blijven? Toe maar. Eng gewoon. Ik zie dat niet als een aanval op mij overigens. Wat ik niet begrijp is die blinde vlek en dat je die niet ziet. Knap dat er iemand is die zich aan al hetgeen de mens eigen is en al hetgeen mensen ondergaan, kan onttrekken.

  . ook van geinjecteerden of Jij bent alwetend en je wilt mij en de mens

  Nico [21] reageerde op deze reactie.

 17. Jullie redenatie leidt naar niets zo, op 50 km afstand wonen autenthieke Bhudistische monniken, ga wel eens kijken en doe mijn donatie, ook heb ik de grote nederzetting in Spanje , Andalusia bezocht, die heet de O-Sel-Ling te vinden bij het dorpje Al Atalaya,
  ik heb mijn leven te danken aan een oude monnik toen ik hevig ziek werd, heeft hij mij verzorgd en beter gemaakt, dat was in een illusionaire reis naar Nepal, een uittreding uit mijn gewone dagelijkse doen, deze omstandigheid heeft mij niet alleen het leven gered maar ook mijn kijk op mij zelf en de wereld volkomen veranderd, het is goed om je zelf eens te projecteren in een andere omgeving en omstandigheid, het uittreden moet wel met behulp van ingeweiden gebeuren, anders loop je de kans je zelf nooit meer in de spiegel te zien, volkomen fragmentarisch heet dit, svp blijf mild in jullie gesprekken, dat is wijzer en ook veel leuker onder elkaar, warm 33°, maar erg droog, en onze regerenden hebben hun vooruitziende blik overboord gegooid, de spaarbekkens zijn te klein de kanalen en ook rivieren dicht geslipt, onze putten geven nog steeds water, maar kraanwater is gerantsoeneerd, vreemd dat we van dat soort ondenkende mensen afhankelijk zijn, groet !

 18. @Bertuz [18]: Dat heb ik toch al eerder via Vrijspreker geschreven? Herhaling: Niemand is alwetend. En ook bij gebundelde krachten ontstaat geen alwetendheid, laat staan almacht. Sterker, gebundelde krachten wekken de uiterlijke schijn van kracht terwijl ondertussen qua innerlijke aard verzwakking plaatsvindt.

  @Bertuz [19]: Ieder is geïnjecteerd, en ook geïnfecteerd met denkbeelden zodat er vervolgens gezogen kon worden. Wat is je punt? Dat sommigen die denkbeelden er vlotter dan anderen als een Doe Het Zelf exorcist uitsmijten?

  Pas met die blinde vlekken wat op. Uit je schrijven kan opgemaakt worden dat je druk aan het projecteren bent. Wil je je eigen angsten en onzekerheden op anderen projecteren, in de hoop dat ze overgenomen worden? Als in ‘voorbeeld doet volgen’?
  Als zelfstandige heb ik meer kansen gehad om fouten te maken dan werkgevers en werknemers, waardoor ook meer geleerd. Of op andere aandachtspunten geleerd, dat kan ook. Een zelfstandige kan op niemand terugvallen om problemen op te lossen, dus moet kijken waar werkgevers en werknemers niet (willen) kijken. Daar zijn ze te laks en lui voor geworden, met ‘dank’ aan groepsmechanismen. Als je dat soort omens leest en de lijn doortrekt, dan weet je dat er voor hen steeds meer onweer in aantocht is.

  Bertuz [22] reageerde op deze reactie.

  • Ik geloof dat het wezenlijke verschil tussen zelfstandige, arbeidsnemer, op werkgever, niet erg groot is, heb ze alle drie in mijn lange leven bezeten, zelfstandige is mooier maar ook veel intensiever en vraagt meer energie en ook fantasie, créatie van winst komt niet uit de lucht vallen, op dit moment is de kleine en middengrote zelfstandigen aan het sterven, met opzet, deze zelfstandig liberaal denkende mensen, waren en zijn een gevaar voor de autocratie, de huidige overheids vorm, hun geld hielp andere kleine zelfstandigen aan een bestaan, deze kip met de gouden eiëren zal node gemist worden, maar binnen het moderne slaven bestaan is er voor hen geen plaats, jullie zwemmen heel rustig en gelaten in hun fuik, groet !

 19. @Nico [21]: Hoe kun je dan in God’s naam beweren dat ik holle retoriek bezig? Je hebt blinde vlekken. En je doet aan hineininterpretieren en je poogt te manipuleren. Leuk die anekdote. Maar wat wil je daar mee zeggen? Dat je ondanks een geringe opleiding toch in de praktijk veel geleerd hebt? Prima. Maar dat wil nog niet zeggen dat je alwetend bent. Of uitstekend kunt voorspellen. Of dat je neerbuigend mag zijn.

  Nico [25] reageerde op deze reactie.

 20. @Bertuz [23]: In wiens opdracht handel je…dat benieuwd mij dan weer, de soldaat van oranje als een Bertus die de strijdkreet van de vrijsprekende vrijheid oppakt.Je verhaaltjes zijn goedkoop en eenvoudig te doorzien jij “bent” de conditionering die deze beschaving voorstelt. Maak je vrij Bertus van die broodheren en begin je te ontwikkelen naar een vrij leven..als dat nog kan….stop met die vooringenomenheid nu je het nog kan…of..ben ik te laat.

  Stalin wist het al voordat Orwell het opschreef: Wie het heden controleert, controleert het verleden, wie het verleden controleert, controleert de toekomst. aperte onzin..de mens is losgeweekt van zijn vermogen dit te herkennen heb je trouwens weinig iq voor nodig enkel de duivelse aard van dat georkestreerde samenzijn te door zien om de bloedgod centjes te offeren…vampieren die niet om mensen geven maar om geld!

  groet addergebroed

  • Wat je zelf hebt beleeft, is het verleden, het niet beleefde geschiedenis, die met grote regelmaat wordt herschreven, door de nu heersende elite, nodig voor hun manipulatie !
   Bertuz, verzet zich tegen Nico’s retoriek, die als olie zich verpreid over een discussie, het geheel omvloerst,
   vindt persoonlijk Bertuz zijn schrijf trand niet verkeerd, groet ! ja eigenlijk niet ten zake doende !

 21. @Bertuz [22]: Nogmaals, ik lees projectie in je schrijfselen terug. Vaak. Geeft niet, ik kan er tegen, maar probeer jezelf ervan bewust te zijn in plaats van rond te gaan stuiteren. Hoewel een show door een stuiterbal wel grappig is 😀 Wat zou het leven zonder humor zijn?

  @Bertuz [23]: Je schrijft alsof je last hebt van opgezette oogkleppen en een kneiter van een tunnelvisie. Dat mag, maar daar heb je vooral jezelf mee.

  Dat er fouten gemaakt worden en dat er redenen zijn waarom iets als gepland gaat is niet het hele verhaal. Dat weet je zelf donders goed. Als er bijv. anderen met de stroom meegaan die je in gang zet, werkt dat stimulerend. Hangen ze de kruisvaarder uit die op kruistocht tegen je plan gaan, dan werkt dat saboterend uit. En dat is nog maar een klein stukje van de rest van het verhaal. Mag het relevante deel van een totaalbeeld wat jou betreft in beeld komen? Of censureer je liever? Doe geen moeite om op deze retorische vragen te antwoorden. Denk er liever over na. Daar heb je veel meer aan.

  • Nico, het eind van je reoriek is erg aanmatigend, je verklaard Bertuz voor onmondig, door hem te nodigen er over na te denken, Bertuz heeft je diverse malen in deze discussie laten blijken hoe hij hier en hoe hij over jouw wapenschouw denkt, je bent nooit te oud om iets te aanvaarden (leren), groet !

  • Het woord aanmatigend heb ik horen gebruiken door figuren die zichzelf aanmatigend opstelden. Een maat wilden doorduwen. ‘Wat je zegt ben je zelf’? Via een toetsenbord kun je hoogstens aandachtspunten aanreiken om over na te denken. Pas bij oog in oog contact kan er meer groeien. Kan, want daar is ook een open vizier voor nodig. Mijn houding jegens Bertuz en andere bezoekers van deze website is neutraal, hoewel soms ook prikkelend. Ook Bertuz demonstreert dat prikkelende opmerkingen tot nadenken stemmen, op zich niets mis mee. Ik heb ‘m daarvoor ooit bedankt. Spiegeltje, spiegeltje? Waarom maakt iemand zich ‘hier’ wel druk om, maar niet ‘daar’ over?

   Mochten wij Bertuz ooit eens ontmoeten, dan geldt wat ons betreft voor hem hetzelfde als voor anderen: Wat via een toetsenbord is gegaan, is dan hoogstens nog een vage herinnering. Oog in oog is immers ‘the real thing’, iets anders dan de schijnwereld van het internet. Het idee eigenlijk van een tabula rasa; wissen en van daaruit verder.

Comments are closed.