4 REACTIES

 1. Helaas wordt er veel gesloopt, alleen maar vanwege symboolpolitiek. Je kunt niet over een boom praten of er gaan hallucinerende denkbeelden door de lucht zweven over kerstbomen etc. Dan denken anderen ineens niet meer aan bomen, maar aan bla bla verhalen ergens in een dubbele bodem. Dus ja. Een boom is alleen ‘goed’ indien ontworteld en ergens anders geplant, precies volgens de regels die anderen hebben bedacht? Of alleen ‘goed’ indien verwerkt tot meubilair of brandhout? Zo niet, wegwezen ermee? Er zijn helaas allerlei routes bedacht om een originele manier van denken te misvormen en verkrachten.

  • Toevoeging: Overheidsdienaren worden ingezet om via beelden een dreigende atmosfeer te creëren. Praktijkvoorbeeld is een bepaalde wijk waar individuen wonen die ingewijd zijn in bepaalde beeldtaal. Daar liggen afgezaagde bomen niets te doen, zonder functie, kennelijk om te illustreren hoe het degenen die niet gehoorzaam zijn zal vergaan. Iets verderop een andere variant van hetzelfde dreigement: Een boom met een verticale zaagsnede die afgesneden is van voeding, die staat te verdorren. Enig groen groeit er niet meer aan.

   Er is geen enkele reden om die laatstgenoemde boom te laten staan, geen enkele reden om die boomstammen zo te laten liggen. Maar toch wordt het gedaan, van overheidswege. Wat een symboolpolitiek…

   Punt is dat degenen die kennelijk zo graag hun zin willen hebben en die te vaak doodleuk doorduwen schaamteloos verzieken, ongeacht de gevolgen voor anderen. Er wordt weleens gezinspeeld op de tijd waarin bomen nog konden praten, maar vertaald via beeldtaal is het meer dat bepaalde aangestelden niet mogen praten. In ieder geval niet over bepaalde aandachtspunten. Een beschamende schande. Want in een gezonde situatie zou niemand monddood gemaakt worden, zouden er geen levens gesloopt en in een dorre toestand vastgehouden worden.

  • Pardon, geen verticale maar horizontale zaagsnede. Net niet diep genoeg om die boom te laten omvallen.

 2. Iedere boom is een wereld van leven, en een sieraad in de natuur, verder ze zuiveren de lucht, het prachtige plan om door middel van bomenplanten de natuur en de atmosphere te ontdoen van gassen, het terug naar het grazen en wonen van dieren in beboste landerijen, zou prachtig samen gaan met intensieve landbouw en veeteelt, om zo tot een minder gemecaniseerde landbouw te komen, maar niet door ondoordachte wetgeving, nee door de boel te bepraten en de besluitvorming bij de boeren te leggen, deze mensen zijn niet dom, en staan over voor veranderingen, indien nodig ?!

Comments are closed.