De vrijheid op monetair gebied is na de tweede wereldoorlog bij stukje en beetje uitgehold.
Een greep uit de doos van hetgeen vroeger mocht en thans uit den boze is:

01.
Bij de notaris een half miljoen euro contant neerleggen voor de aankoop van een huis.

02.
Bij een bank binnenstappen waar je geen rekening hebt en een paar duizend euro aan iemand overmaken.
03.
Bij een bank binnenlopen en daar een cheque aan toonder kopen.

04.
Uit Nederland wegvliegen met een onbeperkt bedrag op zak zonder daar schriftelijk aangifte van te doen.

Men kan zich afvragen, welke de leidende gedachte is bij het creëren van deze bepalingen.
Duidelijk is, dat het land er niet rijker van wordt en dat velen er armer van worden, zoals:

01.
De kleine zelfstandige die geacht wordt zich aan alle antiwitwasbepalingen te houden en zijn mond niet durft te openen, omdat hij vreest dan onderzocht te zullen worden.

02.
Het bankwezen, dat verplicht wordt, duizenden antiwitwassers in dienst te nemen, die wel werken maar niets van waarde aan het product toevoegen.

03.
De consument en de belastingbetaler op wie de kosten van al dit fraais afgewenteld worden.

De achteruitgang van de monetaire vrijheid hangt nauw samen met twee andere verschijnselen die beide door de overheid geïntroduceerd zijn: de drugprohibitie en de hoge belastingen.

Beide schaden de volkshuishouding: de drugprohibitie omdat deze veel meer kost dan zij opbrengt; de hoge belastingen, omdat de overheid de ingezamelde gelden op zodanige wijze besteedt, dat deze een totaal aan behoeftenbevrediging creëren, dat aanzienlijk ligt onder het niveau dat de belastingbetaler zelf tot stand zou kunnen brengen.

De consument ziet, hoe de overheid door middel van de heffing van inkomstenbelasting en btw de vruchten van zijn arbeid op straffe van opsluiting afneemt. Vervolgens worden de geroofde gelden zo slecht besteed, dat de consument er zwaar op achteruitgaat.

Het geheel wordt verdoezeld door het witwassende en rent seeking 1) politieke apparaat, dat de ontvreemde gelden besteedt op een wijze die niet verbaast.

Hugo van Reijen

1) De term “rent seeking” is voor het eerst gehanteerd in 1967 door Gordon Tullock en later uitgedragen door Anne Krueger.

6 REACTIES

  1. De grote verslaving wordt voorbereid, alles digataal, maar blijkt niet mogelijk, bij uitval electriciteit, of oorlog geen betaal verkeer meer mogelijk, dus van de baan, maar ze blijven knijpen, aan ons om ons te verdedigen, wat dus niet plaats heeft, de mensen piepelen zich zelf, leef als mens, als individu, als éénling, geef liefde waar mogelijk, maar maak je absoluut niet druk om anderen, de meesten zijn verborgen graftakken, waar het niet aan is besteed, groet !

  2. Ze hadden de misdaad, die veelal gebruik maakt van witwassen ruime tijd geleden al op kunnen lossen, iedereen is toch inkomensaangifte-plichtig, dan valt gauw uit te maken hoe je aan het geld gekomen bent?

    • Ze hebben excuses nodig om de burgers verder uitteknijpen, en als er geen excuses zijn worden deze gecreéerd, zo doen zij dat, vijanden van de samenleving, éérste klas psycho’s !

  3. Als de innerlijke aard (individueel) gebrekkig is, misschien zelfs aan het rotten, dan kunnen er nogal schadelijke, zieke verschijnselen ontstaan. Als er gekozen wordt voor symptoombestrijding, en dat is het geval, dan is het voorspelbaar dat er allerlei vormen van rent-seeking ontstaan. Waardoor de zieke situatie ontstaat dat degenen die op anderen karaktermoorden uitvoeren, niet op hun eigen karakter aangesproken willen worden omdat dat karaktermoord zou zijn. ‘Wat je zegt ben je zelf’ en zo. Allerlei constructies en regelingen zijn m.i. weinig meer dan lapmiddelen om schone schijn te handhaven. Oeps, wat schrijf ik? Een aanzet tot karaktermoord op aandacht afleidende strooppen? whahaha…

  4. Hugo, wat betekent “uit de boze”? In Belgie mag sinds 2014 vastgoed niet meer cash worden voldaan. Maar dat is Belgie. Probeer je het woord “verboden” bewust te vermijden?

    Wie zegt “Duidelijk is, dat het land er niet rijker van wordt en dat velen er armer van worden, zoals:” dat dit het doel is?

    Wat tracht je te vertellen?

Comments are closed.