Vrijspreker: U beweerde al eerder dat als een individu een bepaalde emotie niet voelt, dat de mensen om hem heen deze emotie des te meer voelen.

Opperdienaar: Inderdaad. Een voorbeeld dat veel mensen direct begrijpen is als iemand dronken op de rand van een hoog gebouw danst. De mensen om hem heen zullen de angst voelen die de dronken danser niet voelt. De wet van behoud van angst. Of de film waarbij de nietsvermoedende dame in de douche stapt waar de kijker van weet dat er een moordenaar met een mes in zit.

Maar het geldt niet alleen voor angst. Het geldt ook voor waanzin. Veel klimaat alarmisten vallen over elkaar heen om onderdanen de grootste doem scenarios voor te schotelen. Vergezeld van een oplossing: meer belasting. Probleem, reactie, oplossing. Dit terwijl volgens een Greenpeace enquete onder klimatologen slechts 13% een uit de hand lopend broeikaseffect waarschijnlijk acht. De Amerikaanse politica AOC stelde in een programma genaamd “The Green New Deal” voor om 93 biljoen USD uit de onderdanen te trekken ($600.000 per huishouden) en door overheden te laten besteden in plaats van door de mensen die het verdiend hebben.

De naam ‘The Green New Deal’ is een knipoog naar een populair geacht programma dat de VS langer in de grote depressie hield door meer geld via overheden uit te geven. Het programma zou een in de VS ongekende toename van centrale planning betekenen. Het komt meer in de buurt van het Chinese communistische programma:”De grote sprong voorwaarts”. De deadline voor catastrofe is al verder terug geschroefd van 12 jaar naar iets meer dan 12 maanden. In onderstaande video van Part of the Problem, wordt een bijeenkomst van AOC besproken, waarbij iemand in het publiek opstaat die zegt dat de Green New Deal niet genoeg is om de planeet te redden. Zelfs het bombarderen van Rusland is niet genoeg, er zijn te veel mensen op de planeet, we moeten babies gaan eten. Je ziet AOC even worstelen met de paniek dame. Het klinkt als een medestander die iets verder is dan zij. Ze is niet gewend om niet de persoon te zijn die met de meest waanzinnige ideeën komt. Opeens verandert ze in een kalmerende stem. Dave Smith en Robbie Bernstein bespreken het verschijnsel dat de som van de waanzin gelijk moet blijven en dat als 1 iemand heel waanzinnig wordt, de rest zich verstandiger moet gedragen, Dit om te voorkomen dat de totale waanzin teveel toeneemt. Robbie beweert zelfs dat je het best in alle relaties gelijk naar de meest waanzinnige positie kunt springen om daar een vlag te planten. De partner moet dan wel de gezond verstand positie in nemen.

Complimenten voor deze trol. Geheel in lijn met het artikel van vorige week: Vooruit trollen

 

9 REACTIES

 1. Oke. De wet van het gezonde verstand. Mensen die geloven in een eindtijd moeten voor de geestelijke gezondheid van de samenleving als gestoord worden beschouwd. Tientallen, honderden generaties lang hebben we al last van mensen geinfecteerd met eindtijd fantasieen. Tientallen, honderden generaties lang hebben ze het al fout. Want we zijn er nog steeds en de mens heeft het nog nooit zo goed gehad als nu. De eindtijd fascinatie is net zo gevaarlijk zo niet gevaarlijker als racisme of fascisme. Het schakelt het bewuste denken van de mens uit. Net als de eeuwig leven leugen van godsdiensten en de erfzonde zijn dit concepten die ieder rationeel mens dient te mijden. Aanhangers sluiten zich voor de rede af en zijn zeer irritant. De mensheid dreigt door deze fantasten enorm veel welvaart te verspillen.

  NB: mbt de 13%. Ook de gedachte dat de wetenschappelijke waarheid als in een democratie door het aantal wetenschappers die achter een stelling staat wordt bepaald is vals,

  • Ik denk dat het vooral gevaarlijk is omdat het helpt om fascisten en communisten aan de macht te helpen. De communisten hadden hun kapitalistische zondvloed verhaal. Uiteindelijk zou het zichzelf opblazen. Voornamelijk projectie denk ik. De nazi’s hadden het met joden die de wereldregie over zouden nemen.
   Voor een radicale machtsgreep is waarschijnlijk altijd een doemscenario nodig.

 2. Mooi kopje ‘de wet van behoud van waanzin’. Om waanzin te behouden, te koesteren, is inderdaad een verzonnen wet nodig ? Wetgeving. Een geschenk? Zojuist plukte ik hier het verhaal over pikorde, satanisten etc. uit elkaar. Het schakelpunt in evolutie waarop kern-gezonde pikorde van gedaante verandert in satanische waandenkbeelden en de zin om die waan om te zetten in praktisch gedrag is in die tekst verwerkt.

  Van psychose (waandenkbeelden) kun je maar beter af zijn. Ze veroorzaken allerlei misleidende emoties, redeneringen en gedrag. Hoe kom je ervan af? Weer een volgende politiek ideologie verzinnen? Van monarchie via feodalisme naar kapitalisme, communisme, socialisme of een ander verzinsel?

  Aangezien waandenkbeelden in de individuele psyche rondspoken, als een virusinfectie, kun je beter denken in termen van gezond. Een toestand die het tegenovergestelde is van een toestand met aandoeningen en gebreken. Gun je jezelf gezond, wees dan geen satanist die een ander dat niet gunt maar gun het een ander ook. Voor zover diegene jegens anderen datzelfde doet. Via die anders dan traditionele en ‘moderne’ manier van denken ga je anders om je heen kijken.

  Is er een doemscenario nodig voor een koersverandering? Geen nood. Kijk om je heen, zie allerlei aandoeningen en gebreken om je heen, en je merkt dat de nood kennelijk hoog is opgelopen. Hoewel dat hardnekkig en stijfkoppig ontkend wordt door degenen die als geclassificeerde, raszuivere satanisten denken te mogen (gaan of blijven) profiteren van het veroorzaken en ‘behandelen’ van (veroorzaakte) aandoeningen en gebreken. Om dit ‘mooi’ te camoufleren wordt de term sociaal darwinisme gebruikt, maar in feite wordt via die route reclame gemaakt voor de instandhouding en verdere verspreiding van ziektebeelden. En helaas worden daartoe allerlei elementen in de strijd geworpen. Onbegrijpelijk dat die zich daarvoor laten gebruiken.

 3. “Robbie beweert zelfs dat je het best in alle relaties gelijk naar de meest waanzinnige positie kunt springen om daar een vlag te planten.” Dit gebeurt volop. Tenminste als die positie dominant is. Zoek je doelgroep en bedien die. Dat levert geld op. En de meeste stemmen. Het is in een vorm van marktdenken. Sluwe politici passen het marktdenken toe, florerende bedrijven, Greenpeace en vele andere idealistische entiteiten. Opportuniteit is king.

  • Gezien dat soort denken valt dan op dat opvoeden en geneeskunst eigenlijk tegenovergesteld werkt. In optima forma betreffen die schenken. Wat dan wel moet kunnen, uit eigen vermogen(s) wel te verstaan.

   • Ik help het je hopen. Echter er zijn theorieën die stellen dat “goed doen” ingegeven ook ingegeven is door eigen belang, door opportuniteit. Mensen doen goed, omdat ze dat een goed gevoel geeft. Je krijg er iets voor terug. Weliswaar niet iets materieels, maar iets immaterieels. Maar ik geeft toe, schenken moet echt schenken zijn en niet iets waarvan je verwacht en hoopt ooit iets voor terug te krijgen. Socialisme wordt door het laatst genoemde gekenmerkt. “Je mocht zelf ooit ziek worden of je zult zelf je baan verliezen.” Nadeel van dat denken is dat mensen er een “ongeschreven boekhouding van rechten en plichten op na gaan houden”. Als men vindt dat er 1 teveel van profiteert, wil de ander er niet meer voor opdraaien.

   • Wat eigenbelang genoemd wordt kan misschien beter neergezet worden als bevrediging, verzadiging. Lichamelijk of psychisch. Waanideeën die bevredigd worden zijn in feite nooit bevredigend, waardoor iemand onverzadigbaar kan lijken.

    Er is inderdaad sprake van een soort ‘boekhouding’ van inspanningen (energie). Meestal. Maar bij uitingen van genees- en opvoedkunst ligt dat toch anders. Dan is het schenken. Tenzij er een maatschappelijk handeltje van gemaakt wordt. Bij schenken kan dat op de een of andere manier bevredigend uitwerken. Ter illustratie:

    Ooit zag iemand ergens nogal tegenop. Gebrek aan zelfvertrouwen. Ik moedigde aan, begeleidde wat en uiteindelijk was diegene trots over wat hij zelf had bereikt. Gebrek aan zelfvertrouwen genezen zou je kunnen zeggen. Dat was een kwestie van schenken. Recent wilde diegene met een complexere variant op datzelfde thema aan het werk. Kwam gisteren op een dood punt, neigde ertoe de moed op te geven. Wilde te snel, teveel. Zojuist even met elkaar gebeld. Is weer over het dode punt heen, heeft moed verzameld om in kleinere rustigere stapjes verder te gaan. Ik wordt hier zelf niet beter van, diegene wel.
    Waar het in deze illustratie om gaat is dat ieder zelf een bevredigende, verzadigde toestand wil bereiken zonder aandoeningen, gebreken, overdosissen. Wat je jezelf gunt, moet je ook anderen gunnen. Als je dat een ander niet gunt, werkt dat voor jezelf onbevredigend uit. En andersom, als een ander je niet gunt wat diegene zichzelf gunt. Zo bezien werken bepaalde schenkingen egaliserend uit, als een soort communicerende vaten. Iemand die voldoende aandacht aan genees- en opvoedkunst schenkt, wil niet zien dat er bij anderen aandoeningen en gebreken bestaan. Maar wie zich bezighoudt met krijgskunst wil te vaak krijgen (veroveren) ten koste van anderen. Als in ‘business is war’. Dat kan individueel nooit bevredigend, verzadigend uitwerken. En dan… ontstaat er onrust over energieboekhoudingen en zo.

    Het moge duidelijk zijn dat sommigen systeemtechnisch denken, ‘van buiten naar binnen’ terwijl anderen meer van binnen (lichaam, psyche) naar buiten denken en weer anderen die twee manieren van denken op elkaar af proberen te stemmen zodat een situatie zowel innerlijk als om iemand heen bevredigend, verzadigend kan uitwerken. Met als doel een toestand zonder aandoeningen, gebreken, overdosissen etc. Dat is m.i. de originele gedachte achter het idee van Tao, waar later helaas een vervalste versie van in de circulatie is gebracht. Van origine werken geen opblazen of juist uitgemergelde toestanden niet geduld. Toegegeven, het is een heel andere manier van denken dan wat sinds ongeveer het Romeinse rijk wordt gepropageerd.

   • Excuus voor de vouten in de bovenstaande reactie. Ik typte te snel, controleerde de tekst onvoldoende.

    De illustratie die ik gebruikte betreft iemand die zo ongeveer levenslang te horen had gekregen “je kan dat niet, je mag dat niet, je bent onvoldoende waard” etc.

    Vergelijk dat met aangeleerde hulpeloosheid: Je kan dat niet (bent niet gekwalificeerd), je mag dat niet (want wetgeving), je bent onvoldoende waard (bruikbaar als inkomstenbron, productiemiddel) etc. Waandenkbeelden die in de circulatie worden gebracht door sommigen die anderen onder hun voorwaarden willen kunnen gebruiken en daaraan gewend zijn geraakt (aangeleerde machtigheid?)

 4. Uit angst om voor iets uit gemaakt te worden, en ook repercusies, nemen de meeste mensen geen standpunt meer in, in het kort er zijn te veel psychopaten op deze wereld, die altijd wel een vlag vinden, waaronder ze hun wandaden kunnen begaan, zo lang wij daar als meerderheid, niet keihard tegen optreden, blijft dit groeien, ik bedoel te zeggen opsluiten en of liquidatie, dolle honden worden ook af geschoten, en met discusseren en redeneren stel je alleen maar je eigen liquidatie uit, groet !

Comments are closed.