Vrijspreker: Je ziet heel vaak dat volwassenen eerst tegen kinderen zeggen wat ze moeten denken en dan tegen andere volwassenen zeggen: “We moeten allemaal naar de kinderen luisteren” Wat is het idee achter Greta?

 

Opperdienaar: De aansporing om naar de kinderen te luisteren is niet anders dan de aansporing naar God te luisteren of naar de meerderheid op een lapje grond. Als je mensen overtuigd hebt om het door jou aangewezen iets te gehoorzamen, is het wel essentieel om dat iets te controleren. Zo krijg je indirect de controle over je medemens. Dat is het einddoel. Er zijn 2 punten waar je op moet letten bij deze controle van je medemens.

Vrijspreker: Wat zijn die 2 dingen?

Opperdienaar: De eerste is dat om mensen zo ver te krijgen dat ze blind anderen volgen, moeten ze eerst gaan twijfelen aan hun eigen verstand. Dat doe je door ze als kinderen te breken in een school. Het is hetzelfde wat ze met olifantjes doen om ze berijdbaar te maken voor toeristen. Jong olifantje wordt flink afgerost en is daarna zo mak als een lammetje. Bij mensenkinderen vertel je ze continu de belangrijkste uitspraak van Calvijn die mijn vader vaak aanhaalde: “De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad” . Kortom hij moet geregeerd worden, of in ieder geval daar voor openstaan. Dit heeft natuurlijk zijn moderne varianten: De mens is egoïstisch en denkt niet aan armen, zieken, milieu, wegen, zijn financiële toekomst, zijn mede weggebruikers, etc.. Het lijstje is inmiddels zo groot geworden dat je beter kunt opsommen wat een onderdaan wel kan: werken en belasting betalen. Als de onderdaan eenmaal gebroken is, moet je alleen wat onderhoud plegen door ‘gaslighting’: Geef hem tegenstrijdige informatie waardoor hij aan zijn gezond verstand gaat twijfelen (war=peace, freedom=slavery, ignorance=strenght ).

Het tweede punt komt als de onderdaan zijn zelfvertrouwen eenmaal gebroken is en hij zich heeft neergelegd bij gehoorzaamheid aan God, Natie of Greta. Nu moet je zorgen dat jij de exclusieve controle hebt over God, Natie of Greta. Een kinderhand is snel gevuld, dus dat is niet zo moeilijk. Je jaagt ze angst aan en ze gaan stampvoetend volwassenen de les lezen die je ze influistert. Mao en Stalin waren er goed in om kinderen hun eigen ouders te laten aangeven. Bij God en Natie is het belangrijk dat je de priesters en de opiniemakers in je zak hebt. Die moet je een goed winstdeling programma aanbieden.

Vrijspreker: Waar moet een dergelijk medium aan voldoen?

Opperdienaar: Het moet een bepaalde onschuld hebben. Anders worden mensen argwanend. Dus ‘we moeten offers brengen voor ons ras’ , werkt denk ik niet meer. De onschuld daarvan is verloren. We moeten offers brengen voor de natie, is ook belast. Maak er ‘samenleving’ van, dan werkt het weer. Verander ras in cultuur. Het hoeft niet veel aangepast te worden om weer te werken.

We moeten offers brengen voor de planeet of voor de dieren, is ook een goede. Neem voor die dieren geen muggen. Iets knuffelig of ander onschuldigs. Gebruik ‘het onschuldige lam ter slachting geleid’, het is een beproefd concept vanuit de bijbel. De vermoorde onschuld. Het maakt mensen razend en ze zetten hun gezond verstand overboord.

Vrijspreker: Waarom maakt de vermoorde onschuld mensen razend?

Opperdienaar: Omdat het resoneert met hun eigen vermoorde onschuld in hun jeugd. Het is dezelfde reden dat ze razend worden over beelden van het breken van een olifantje. Het resoneert met een ervaring die niet in hun bewuste geheugen is opgeslagen. Dat heeft het voordeel dat alleen de emotie is overgebleven en de ratio er geen grip op heeft. Er zijn geen concrete herinneringen voor de ratio om grip op te krijgen.

 

7 REACTIES

 1. Tsjonge. Het lijkt wel militaire strategie voor psychologische oorlogsvoering. Als je goed oplet, dan zie je dat als wilskracht duwt of trekt, het doel is om van gebreken en zwakheden af te komen. Ter zelf-verzekering. Dus… daar waar de grootste kracht uitgeoefend wordt zit ook het meeste gebrek of zwakte. Relatief. Terwijl andersom waar iemands zwakte lijkt te zitten ook de grootste kracht zit. Dat is al eeuwen bekend. Vandaar dat sommige partijen zich sterk voordoen, in de hoop voldoende schijn van zwakheid te creëren om via die route de grootste kracht van een andere partij te kunnen gebruiken.

  Waar zit ‘m de zwakheid van de maak-bruikbaar-procedure? Juist ja. Dat degene die op de korrel genomen wordt die schijn doorziet. Vandaar misschien het verhaal over olifanten, die eenmaal opgegroeid hun mishandelaar(s) een koekje van eigen deeg geven. Ze moesten er lang voor wachten misschien, maar met een olifantengeheugen komt dat allemaal best wel goed. Hoewel er meestal ook ‘colletaral damage’ ontstaat helaas. Het klassieke verhaal van het schepsel dat zich tegen de schepper keert wanneer daartoe de mogelijkheid is ontstaan. Eigenlijk best wel voorspelbaar, nietwaar?

  Wat vooral opvalt is dat degenen die anderen willen kunnen gebruiken onvoldoende of inzicht lijken te hebben van waar ze mee bezig zijn. Procedureel en technisch misschien wel, maar dat is beslist niet het hele verhaal. Het zijn ‘m de blinde vlekken, dode hoeken en onwil om bij ‘nee’ een versnelling terug te schakelen, liefst naar de neutrale ruststand, die dat soort figuren de das om doen. Wat ook geldt voor reactionairen. Het maakt echt niet uit welke kleur revolutie voorbij komt, want onder welke kleur of vlag het ook gedaan wordt, ze maken allemaal dezelfde soort fouten. En waarom? Je kunt een Mandate of Heaven krijgen of jezelf toekennen, maar, had de aarde eigenlijk wel een mandaat gegeven? Nee, niet of alleen maar vanwege valse voorwendselen. Er werd over hoofden van anderen beslist, er werd over hoofden en levens van anderen gelopen. Om buit binnen te halen, ego projecten te bouwen en zo. Zo gaat dat traditioneel met overwinnaars. Hun grootste kracht is hun grootste zwakte, terwijl aan de andere kant van de streep de schijn van zwakte vroeger of later doorbroken wordt om het spel maar weer eens te herhalen, voor een volgende ronde.

  Het positieve van allerlei gevechten om de macht is dat je vooraf weet dat de overwinnaars het toch niet vol kunnen houden, hoeveel medestanders ze ook krijgen, hoe lang het ook duurt voor ze afbrokkelen. Omdat ze teveel van hun voorgangers hebben geleerd en zich daar niet van verschoond hebben. Maar ja, zeggenschap over anderen (willen) hebben veroorzaakt allerlei waanideeën. Ook al is van alles technisch allemaal ‘goed’ – mechanisch en geautomatiseerd – geregeld, de grootste kracht van allerlei constructies en regelingen is nog steeds de grootste zwakheid. Voor wie doorziet. Militair, politiek of intellectueel overwicht? Klinkt voor sommigen aantrekkelijk om te hebben, maar die kracht veroveren en gebruiken creëert zwakte (verliezen onderweg), vooral bij misbruik (gevolgschade) wat daarop volgt.

 2. Eigenlijk is het ‘Greta’concept best simpel: teruggrijpen op de kinder kruistocht van 600 jaar geleden.

 3. Ja, de kinder-kruistocht wordt weer eens gerecycled. Hoewel het op dat moment geen nieuw idee was. Punt is dat je door rookgordijnen moet leren heenkijken. En al doende ondertussen een liefst onbekend soort rookgordijn moet opwerpen, ter desoriëntatie. En wat te denken van een (rook)gordijn dat de schier magische eigenschap heeft om andere rookgordijnen te neutraliseren? Zou dat kunnen?

  Het bovenstaande betreft eigenlijk ronselpraktijken. Ik had hier nog iets liggen wat een interessante denkoefening kan zijn, voor trainingsdoeleinden: De Chinese SF-film Shanghai Fortress is van dit jaar. Het woord Shanhai verwijst naar ronselpraktijken. In deze film komt er een alien moederschip aan met Annihalators en Predators (robots), die de controle willen krijgen over een magische energiebron van die stad. Militairen slaan die aanval af, waarna de oude situatie hersteld wordt en het leven als vanouds verder kan gaan. De film wordt op Netflix aangeprezen met de sleutel ‘duurzame liefde’.

  In deze denkoefening zitten wat olifanten in de kamer (de film). Zijn sommige daarvan (helder) zichtbaar, andere niet? Zichtbaar: Robots die de boel willen overnemen. Niet besproken maar wel helder: Bouwvakkers, militairen, wetenschappers etc. die geronseld zijn om als inkomstenbron, productiemiddel etc. voor anderen te dienen.
  Effectieve misleiders komen er niet onderuit om in ieder geval iets te doen om gevoelige snaren te raken, waarmee een bepaalde schijn gecreëerd kan worden die dan weer een beoogd doel dient. Daarmee is de denkoefening: Welke olifant(en) zit(ten) er nog meer in de kamer van deze film verstopt, en uit welke sporen blijkt dat? Spoorzoekers trainen zichzelf niet alleen in het zien van sporen en de richting daarvan, maar ook in het onderscheiden van het soort sporen 😉

 4. An Chat under the Pigeon’s, Agatha Christy, gaat over criminal minds by children, pas op kinderen kunnen enorme psychopatische afwijkingen hebben, vervelend, maar het zijn niet allemaal engeltjes !

  • Wij hebben 4 jaar in de gemeente Staphorst gewoon, prima gemeenschap, fijne mensen, met hun persoonlijke foutjes als overal, en dan dat constante gecritiseer door de zogenaamde progresieven, in Nederland, zonder idéen of illusies, alles wat anders is afmaaien, gelijk aan de Islam, van daar goede vrienden, wij stonden vaak versteld van hun onderlinge samengang, in tegenstelling met kenissen die prakties allemaal in het onderwijs werkzaam waren, vreselijk links en vreselijk asociaal, strebers naar burgemeester postjes, geen wonder dat de PVDA en Nederland kapot zijn, met dit soort super egocentrisch soort mensen, valt niet te leven, en de Media zit van boven tot meneden vol met dit soort volk, vandaar !

 5. Sorry maar ik kan er niets aan doen , maar ik voel een diep en oprecht medelijden met haar .
  Wie zal weten wat haar is aangedaan , ze heeft alle kenmerken van een D.I.D. , en ik was niet van plan een betoog hier af te steken , over wat daarvan de oorzaak kan zijn.

Comments are closed.