Nu de ene nieuwe (stikstof)regel de andere regel op de uitbreiding van woningbouw tegenwerkt, is het interessant om eens naar de regel achtergronden te kijken.

Allereerst valt op dat veel regels en wetten ontstaan om u het leven zuur te maken. Het rookverbod in afgesloten ruimtes met enorm dure luchtzuiveraars is daar een actueel voorbeeld van. Dat een eigenaar van een bedrijf niet eens zelf mag bepalen wat er in ZIJN ruimte gedaan wordt, staat op heel gespannen voet met het eigendomsrecht en sommigen zullen het met vrijheid van meningsuiting ook moeilijk hebben. Maar alles wat leuk is, lijkt in ons Calvinistisch landje te moeten worden aangepakt: harder rijden heeft geen gevolgen voor de stikstofuitstoot, maar we moeten wel weer naar de 100. Vlees mag niet, terwijl het meeste vlees uit Zuid Amerika, ontwikkeld wordt op gronden die alleen voor veeteelt geschikt zijn.

Dan zijn er veel regels ‘vanwege uw veiligheid’ Nu is veiligheid een rekbaar begrip: 100% veiligheid bestaat nu eenmaal niet, maar ik verzeker u dat het laatste procentje onveiligheid uitbannen, het duurste is. Ondanks al onze regels, sterven er nog dagelijks mensen in het verkeer. We accepteren dat, maar als er een fractie van de verkeersdoden, om zou kunnen komen door het inzakken van een betonnen vloer, dan gaan de regelspuigaten open.

Een aardige studie van marineman Jur van Kasteren wees uit dat meer regels voor veiligheid, NIET de kans op ongevallen verkleinden. Wel het werkplezier. Hij gaf aan dat er meer nadruk op vakmanschap gelegd moet worden, dan naar wie alle 10.000 vinkjes op tijd weet te zetten. Met andere woorden: gezond verstand.

Gezond verstand kan ik niet ontdekken bij Jeugdzorg: vanwege alle regels gaat 30% van het budget, op aan ‘coördinatie kosten’ dat is dus volgens een studie van Berenschot een hele miljard per jaar. Alles om aan de heilige regels te voldoen. Overigens gaat een kwart van Wet Maatschappelijke Ondersteuning ook in rook op vanwege coördinatie kosten. Jawel, maar dan is het ook goed gereld, toch? Het kost wat, maar dan heb je ook niks.

Kortom als we nog meer regelen, hoeft er niets meer geregeld te worden.

7 REACTIES

 1. Ja, we zijn massaal in het sprookje gaan geloven: “als het geregeld is, dan is het geregeld en het probleem opgelost”.
  Door het verzinnen van zo iets als een overheid, kunnen we onze eigen verantwoordelijkheid heerlijk afwentelen op deze “regelproducent” in de veronderstelling dat alle consequenties (kosten, daden) dan ook in handen van die overheid liggen. Zonder ook maar te beseffen dat die consequenties nog steeds voor eigen rekening komen, alleen nu echter onder een zwaardere last. Die overheid, die wetgeving, handhaving, rechtspraak etc. moet nu bovenop wat er al moest gebeuren, worden gedragen.
  Alleen de leperds onder ons slagen er in deze consequenties merendeels op anderen af te wentelen. Dat zijn de echte free riders. Niet zij die deze extra belasting proberen te ontwijken.

 2. We zitten in soort hype carrousel, steeds een nieuw onderwerp, om de massa te knechten, achter dit schandelijke gedoe zitten figuren als Soros, ouwe kop maar lichamelijk bestaande uit gloednieuwe kinder organen, knechten van Satan, de haat tegen de mensheid is diep en oud, Argonten genaamd !

 3. Vandaag een ‘jubileum’ waarbij je jezelf kunt afvragen ‘Goed geregeld?” Vandaag is het exact 4.5 jaar geleden dat ons leven doelbewust gesloopt werd. Vleugellam maken. Sindsdien het inmiddels eeuwenlang gebruikelijke riedeltje van economische uitsluiting. Kennelijk om te kijken hoe een gesloopt leven door anderen ‘gerecycled’ en gebruikt kan worden. Die toestand is tot op de dag van vandaag gehandhaafd. Onwaardig, schaamteloos. We (man vrouw) walgen ervan. Omdat voor ons individueel zelfstandig zijn de norm is, iets heel anders dan van buitenaf geforceerde afhankelijkheid vanwege pikorde en wat dies meer zij.

  In eerste instantie besteedde ik na dit sloopwerk tijd en energie om te zien of er sprake was van doodgewone corruptie (karakterbederf), of een georganiseerde en gecoördineerde actie. Vervolgens werd het een kwestie van eigen wil vergelijken met de wil van anderen. Daarover hier meer. Bij (eigen) wil en orde kun je immers altijd vraagtekens plaatsen. Niet verhalen op zich die je hoort zijn interessant, maar de dynamiek van oorzaken en gevolgen. Waar komt iets vandaan en waar gaat het naartoe? Is iets goed geregeld of juist op een schadelijke manier, verpakt met schone schijn?

  De Vrijspreker werd in deze tijd van vastgezet zijn een kanaal om aandachtspunten in beeld te brengen, te jongleren met concepten van anderen. Niet iedereen verwelkomde dat. Zoals wij bepaalde manieren van denken ook niet verwelkomen. Integendeel. Uit allerlei gedrag om ons heen maakte ik op dat we in de minderheid van één lijken te zijn. Er wordt ieder een bepaalde manier van denken aangeleerd waarbij een individu zich maar moet richten naar een door anderen geconstrueerd sociaal model. Ongeacht individuele gevolgen. Door afgedwongen kern-ongezonde toestanden wordt bepaald geen schone energie ‘opgewekt’. Integendeel. Dat kan duidelijk anders, en leidt tot gebrekkige, krankzinnige, ziekelijke toestanden waarin waanideeën tot norm zijn gesteld. Overconsumptie en overmatige aandacht voor stropoppen zijn slechts een topje van de ijsberg.
  Het is toch wat hé? Dwang om levensenergie en levensjaren te verspillen, liefst levenslang. Voor een collectief project bekend als ‘beschaving’ dat individuele levenskernen misbruikt, doodgewoon omdat dat te doen gebruikelijk is. Omdat er zijn die graag van ‘gratis energie’ willen genieten, waarvan de lasten op anderen afgewenteld worden. Immers, ‘there’s no such thing as a free lunch’. In een kern-gezonde situatie is gratis niet welkom, hoewel er wel schenkingen worden gedaan. Alles bij elkaar: Goed geregeld? Nou… nee.

 4. Nico, Stropoppen = handlangers, beschaving = samenleving ! hoe gaan wij tewerk, dit veranderen, moet kunnen, met de goede intégre mensen, nog maar eens Syp en Karel Lakeman zijn het type Nederlander die we nodig hebben, om een nieuwe start te maken, het zal niet gemakkelijk zijn, een lange weg ons landje opschonen, en weer een homogéne samenleving, gebouwd op de werkelijk feiten, en ook de natuurlijke wijze van mensen leven, geef eens je idéen Nico, he zie jij dit ?, groet !

  • ‘Stropoppen’ is een term die voor meer staat als de strawman (handlanger). Er is ook zoiets als stropopredeneringen. Daarnaast is iedere constructie of regeling zoiets als een geconstrueerde stropop.

   Ideeën? Zoals ik eerder schreef heeft deze website een doel. Wat ook geldt voor reacties. Wie ideeën wil, moet dat niet vragen aan iemand die vast is gezet en vast wordt gehouden. Wat doet denken aan gijzeling. Het primaire idee is namelijk dat iemand uit eigen wil een idee ventileert. Of niet. Om een idee te willen ventileren zal toch echt eerst aan bepaalde voorwaarden voldaan moeten zijn. Wat degenen die een idee willen afpersen of uitzuigen mogelijk niet willen horen, maar dat zegt meer over hen dan over ons. Ik ben, wij zijn geen toverballenautomaat die je vast mag nagelen en waar je eens tegen slaat, of lief tegen praat, om vervolgens over ‘magie’ te beschikken. Dat is niet mijn idee van ‘goed geregeld’.

  • Dit is gepikt, wordt al toegepast, heb het bezocht in Spanje, bossen afgezet, met hekken om het wild buiten te houden, onder de bomen varkens schapen en gevogelte, geen geiten, dat zijn de verwoester der aarde, prachtig een natuurlijke habitat, is overal mogelijk en was vroeger in grote delen van Europa de manier, heb zelf een grote Schapen en Koeien farm gehad in Wales, de financiele druk is te groot ja en dan komen de eccessen, wat ook niet echt leuk is dat alles voor de dood gaat, ik weet je moed hartvochtig zijn, maar ik ben te hypokriet gebleken, not my piece of cake !

Comments are closed.