Een klokkenluider van de overheid wordt afgeluisterd, omdat een onderzoekscentrum van de overheid niet meer objectief was. Twee grote blunders in een zin.

Nieuwsuur toonde aan dat er grote vraagtekens zijn bij de onafhankelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC): er bleek aantoonbaar sturende invloed door beleidsambtenaren. Dat werd bevestigd door een klokkenluidster.

Vervolgens laat Grapperhaus, de man die boven de wet staat, een strafrechtelijk onderzoek instellen, waarbij worden afgeluisterd :

  • de pers: journalisten van Nieuwsuur, hoezo persvrijheid?
  • de klokkenluidster, hoezo klokkenluidersbescherming?
  • en een rechter, hoezo onafhankelijkheid/bescherming rechterlijke macht?

Dat alles natuurlijk vooral omdat er iets tegen de macht van de overheid-ambtenaren is gedaan, namelijk aangetoond dat die over de schreef gingen. Dan ga je niet die foute ambtenaren vervolgen, nee je gaat bovenstaande lieden proberen te veroordelen.

Komen de namen Assage en Snowdon ook niet bovendrijven?: zij maakten overheids misbruik bekend en in plaats van die misbruik aan te pakken, werden zij als verdachte en spionnen te pakken genomen.

Maar er is nog een ander rampzalig, schofterig en verschrikkelijk punt:

Hoezo aftapwet veilig? Hoezo gaat de overheid zorgvuldig om met afluisteren?

U bent gewaarschuwd: voor ambtenaren en ministers gelden geen wetten, die wetten zijn er slechts voor u. En denk vooral niet dat u door die wetten beschermd wordt. En daar kunnen we uw steun bij gebruiken.

2 REACTIES

  1. Je zou afluisteren kunnen classificeren als een actie die uit gebrekkig en rottig karakter voortkomt. En/of dito omstandigheden. Dat lijkt de olifant in de kamer te zijn. Daarnaast… zag ik in dit artikel de term ‘boven de wet’. Een framing die anders kan, zie hier (4e alinea).

Comments are closed.