Het kabinet stelt een onderzoek in naar de mogelijkheid om de vaccinatie van kinderen als voorwaarde te stellen voor toegang tot de kinderopvang. Tegelijkertijd treft het ministerie van Sociale Zaken voorbereidingen om tot verplichte inenting over te gaan. “Het kabinet wil voorbereid zijn op de mogelijkheid dat we onder de kritische ondergrens zakken”, schrijft het kabinet in een reactie op het rapport van de Commissie Verweij. De commissie adviseerde voor de zomer in een rapport voor een inentingsplicht wanneer de vaccinatiegraad door de kritieke grens zakt. Aldus nu.nl

Naast gedwongen vaccinatie is er het probleem van gedwongen sterilisatie

Er zijn bepaalde grenzen. Vaccinaties voorkomen dat kinderen ziek worden. Er zijn echter vele tientallen zwakzinnige en verslaafde vrouwen die kinderen krijgen. Er sterven 50 kinderen of meer per jaar door mishandeling. Dit leed is deels te voorkomen. Er zijn mensen die naast verplichte vaccinatie strijden voor verplichte anticonceptie:

Hele uitzending alhier. Dit was tot 1975 de gewoonste zaak in Zweden waar in totaal door de sociaal democratische overheid (en dus niet door nazi’s of rechts extremisten) 63 duizend Zweden gedwongen zijn gesteriliseerd. En tot 2012 werden transseksuelen gesteriliseerd. bron. Ook andere Scandinavische landen maakten zich hieraan schuldig.

Nu is gedwongen sterilisatie niet hetzelfde als gedwongen vaccinatie. Het zijn echter loten aan dezelfde stam. Het is het met dwang – onder aanroepen van het algemeen belang – ingrijpen in de lichamelijke integriteit van mensen. Met de beste intenties worden uiteindelijk grootse misdaden goedgepraat.

Naast gedwongen vaccinatie is er het vraagstuk van dwangmatige opname in GGZ inrichtingen:

Het is mijn mening dat dwang zowel met betrekking tot vaccinaties als met betrekking tot kinderen krijgen in principe uit den boze is. Ik kan hier naïef zijn. Als ik die lijn doortrek dan is ook dwangverpleging van psychiatrische patiënten uit den boze. Momenteel kunnen mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen dwangmatig worden verpleegd, ook al hebben ze nog geen agressie gepleegd.

Als je naar de cijfers van dwangverpleging kijkt zie je dat er letterlijk tienduizenden mensen per jaar dwangverpleging ondergaan (bron) (helaas beschik ik niet over recentere cijfers):

Conclusie:

Zowel het ontspoorde Zweedse gedwongen sterilisatie verleden als het huidige Nederlandse aantal dwangverplegingen geeft te denken. De combinatie van gedwongen gezondheidszorg en overheid is een situatie waar men enorm moet oppassen. Gedwongen vaccinaties, liever niet.

19 REACTIES

 1. Dit soort onderwerpen moeten volgens mij door intégre personen uit de medice wereld en gezondheidszorg, worden bekeken besproken, en uiteindelijk wel of niet uitgevoerd, dit soort onderwerpen hoord niet in de leken wereld thuis, waar alles te gevoelsmatig wordt beoordeeld !

  • Hoe bewijs je zogenaamde integriteit?

   Heb jij het recht om voor mij beslissen dat ik iemand(of bepaalde groepen mensen) moet gehoorzamen waarvan jij zegt dat ik die moet gehoorzamen? (het moment zij beslissen dat ik hen moet gehoorzamen)

   Wordt alles in deze wereld niet gevoelsmatig beoordeeld?

   Is het een feit of is het een gevoel dat je hebt. Dat de artsen en politici en de politie die deze al dan niet gedwongen vacinaties wel toe kunt vertrouwen? Of ze al dan niet integer zijn. En moet ik dan maar op jou gevoel vertrouwen? En waarom?

   Wat als er vaccinaties komen die het menselijk dna onheroepelijk veranderen? Vind je dat ik hier als leek niet mijn hoofd over moet breken en gewoon moet gehoorzamen aan de al dan niet, “integere” autoriteiten?

   Wat moet er volgens jou gebeuren met mij, als ik niet gehoorzaam aan wat de integere artsen en de integere politici en integere politie beslist hebben en mij hun wil, willen opleggen?

   Ik ben geen anti of pro vaxxer.

   • Misschien moet je de betekenis van Intégré eens opzoeken, het behoorlijke historisch gebruik van zijn eed, bij het benoemen tot Doktor, om constant alles als onbehoorlijk fungerend af te beelden, heeft geen pas, maar het enten ja is een hele persoonlijke beslissing, en wat Bertuz zegt af te wegen in je persoonlijke gezondheid, en risico groep, ik heb nog steeds enig vertrouwen in sommige intégré ( gebleken ) autoriteiten,
    maar de druk van uit de grote geld ( macht) groepen is enorm, en soms niet controleerbaar, groet !

   • Eigen ervaring in verschillende landen: Sommige medici (artsen, specialisten) probeerden zich naar de eed van Hippocrates te gedragen, andere niet. Politieke invloeden zie je overal in de medische sector, wat geneeskunst minstens hindert.

  • Perspectief: De olifant in de kamer, waar emotie en gevoel eigenlijk vandaan komt, wordt zorgvuldig verborgen gehouden! Da’s zeg maar tot het geheim van de kok, het geheim van de smid gemaakt om anderen wat makkelijker te kunnen bespelen.

  • Wat zou je ervan vinden als je deze week een vacinatie zou krijgen die niet vrijwillig was?

   Zou je dan zeggen ik krijg komende week geheel vrijwillig een gedwongen vacinatie? ;p

   • ;p In zekere zin is gedwongen relatief. Als je tot de risicogroep behoort, wat die ook moge zijn, neem je het “zekere voor het onzekere” en neem je de vaccinatie. Maar technisch gesproken, heb je gelijk.

   • Mijn zinnetje beoogde reacties uit te lokken. Dat is gelukt. Weer een lekker lang stuk van Nico zie ik.

 2. Abstract benaderd met een helicoper-view: Door de inmenging van een ‘hogere macht’ met geneeskunst, ontstond een gereguleerde medische sector. In beginsel is er wat te zeggen voor dat soort inmenging, om ervoor te zorgen dat anderen niet geschaad in plaats van geholpen worden. Maar… macht (zeggenschap) over anderen wordt te vaak misbruikt. Wie ervan heeft verkregen, kan innerlijk last krijgen van misleidende beeldvorming, redeneringsfouten, waanideeën. Wat misschien van binnenuit opborrelt, misschien van buitenaf wordt ‘geïnspireerd’. Dat geeft te denken.

  Dit doet denken aan een stukkie dat ik schreef in de context van de filosofie van geneeskunst:

  Aangezien regeringen de gezondheidsindustrie dwingend wensen te reguleren met wetgeving, staat daarmee ook de ruimte om als genees-kunstenaar op te treden en een methode naar eigen keuze te gebruiken onder druk. Deze druk kan zover opgevoerd worden, dat uiteindelijk een individu de originele, natuurlijke ruimte ontnomen wordt om besluiten te nemen die de eigen gezondheid kunnen stimuleren of herstellen en geen andere keuze gelaten wordt dan dictaten van derden te gehoorzamen. Daar waarschuwde Benjamin Rush, een mede-ondertekenaar van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring, reeds in 1787 voor:

  “The Constitution of this Republic should make special provision for medical freedom. To restrict the art of healing to one class will constitute the Bastille of medical science. All such laws are un-American and despotic. … Unless we put medical freedom into the constitution the time will come when medicine will organize into an undercover dictatorship and force people who wish doctors and treatment of their own choice to submit to only what the dictating outfit offers.”

  (Bron)

  Anders neergezet is het onverstandig geneeskunst te onderwerpen aan politieke besluiten. Opbrengsten van belastingboerderijen prevaleren dan al snel boven feitelijke geneeskunst. En politici in parlementen… zijn te vaak spreekbuizen van degenen die bovenal opbrengsten uit die belastingboerderijen willen halen. Bijv. (multi)nationals en staten zouden waarschijnlijk in alle staten zijn als dat geblokkeerd zou worden, als geneeskunst hogere prioriteit zou krijgen dan opbrengsten.

  • Het maakt me eigenlijk niet zo uit of Benjamin Rush die zelf heeft gezegd, of dat het in zijn mond is gelegd. Het gaat immers om de inhoud. Waar het om gaat is dat er qua geneeskunst een kanaal is (en wordt) gegraven en onderhouden, wat bepaalde methoden goedkeurt en andere methoden afkeurt.

   De grenzen van het ‘kanaal’, waarbinnen de medische sector en de farmaceutische industrie actief zijn. Op zich is zo’n ‘kanaal’ met grenzen een neutraal gegeven. Maar het kan ook risicovol en schadelijk uitpakken. Methoden die in feite (lucratieve) lapmiddelen zijn, methoden erger zijn dan de kwaal, methoden die gebruikt worden terwijl dat in feite niet nodig is etc. Bij geneeskunst is het waarschijnlijk net als bij anderen kunsten; er is voldoende ruimte nodig om te ademen, te bewegen etc. Zonder te schaden. Wat dat betreft is de inhoud van de Eed van Hippocrates een mooie richtlijn, hoewel ik die zelf net wat anders zou formuleren. Maar ja, zo gaat dat met ideeën. Vaak voor verbetering vatbaar. Er zijn al wat varianten op die eed in de circulatie gebracht.

 3. Een eed is iets bezweren. Heeft meer te maken met tovenarij, magie, witchcraft en secte of religie gedrag.

  Iedere arts legt die eed af.

  Je zou kunnen zeggen, dan kun je hem aan zijn woord houden en verantwoordelijk houden, als hij iets schadelijks doet bij mensen.
  Je kunt ook iemand verantwoordelijk houden voor het aanbrengen van schade bij mensen, zonder al dat rituele gezweer bij god gedoe.

 4. Het is onze oude vriend Asklepios die de boel in de gaten houd, ieder ambacht valt of staat met de kunde maar vooral intégriteit van de ambachtsman !

 5. Vaccinatie, vooral verplichte vaccinatie, is een onderwerp waar ik me erg over kan opwinden.
  Het concept dat ons wordt opgedrongen, gebaseerd op “voorkomen is beter dan genezen” is natuurlijk interessant.
  Helaas heeft de pharmaceutische industrie er natuurlijk totaal geen baat bij dat we allemaal gezond zijn: Dan zouden er veel minder medicijnen verkocht worden. Het is om te beginnen niet altijd waar dat vaccinaties goed beschermen tegen de ziekte waartegen wordt ingeënt en het kan (heel erg) schadelijk zijn voor de gezondheid. Onafhankelijk onderzoek heeft meerdere malen aangetoond dat bevolkingsgroepen die niet zijn ingeënt (gemiddeld) gezonder zijn dan gevaccineerde doelgroepen. Deze gezondere bevolkingsgroep koopt minder medicijnen. De pharma lobby is dus nu bezig om te zorgen voor maximale vaccinatie.
  Ze verdien grof geld met die prikjes, maar ook met het verkopen van medicijnen tegen de schadelijke gevolgen van die prikjes. Een genezen klant is een verloren klant…
  Het komt er op neer, en ik ben tot deze conclusie gekomen na het lezen van veel boeken geschreven door goed gedocumenteerde, onafhankelijke (niet door de pharma industrie betaalde) wetenschappers, dat het in feite een pseudo wetenschap is, gebaseerd op veelal gemanipuleerde statistieken van tovenaars leerlingen die, oa verantwoordelijk zijn voor vele duizenden doden (dat is betreurenswaardig want die kopen geen medicijnen meer), volksstammen geestelijk gehandicapte en ernstig zieke mensen en ontelbare vervelende kwaaltjes. De negatieve effecten van de prikjes worden systematisch ontkend en geminimiseerd door alle belanghebbenden. Het debat over voordeel/risico is niet meer nodig want dat vaccinatie goed en noodzakelijk is daar kan geen twijfel meer over bestaan: het is een Dogma geworden, het nieuwe, bijna religieuse geloof in de medische wetenschap. Laat ons niet vergeten dat diezelfde wetenschap er nog niet zo heel erg lang geleden van overtuigd was dat je zieke mensen moest aderlaten.

  • PS Het is mijn vaste overtuiging dat over enkele tientallen jaren, als tegen die tijd überhaupt nog intellectuele activiteit bestaat in de grotendeels door teveel prikjes, (want het worden er natuurlijk steeds meer) autistisch of anderszins geestelijk gehandicapt geworden bevolking, men over vaccinatie net zo zal denken als we nu denken over aderlaten: een barbaars, misdadig, uit angst, onmacht, onwetendheid en hebzucht geboren zinloos, gevaarlijk en contra productief ritueel. Ik kan iedereen van harte de film Vaxed aanraden als die nog niet volledig uit de circulatie is genomen.

Comments are closed.