Onderstaande statistiek toont de gegevens van 18 landen, waar de bevolking gemiddeld debiel is.

Het gaat hier om bijna tien procent van de wereldbevolking; dit percentage is groeiende.

Van deze 18 landen heb ik er 9 bezocht. Jammer genoeg merkt men
na landing in een dergelijk land al snel, wat er aan de hand is.

Men kan alleen maar hopen, dat er een pil wordt uitgevonden, door middel waarvan het IQ in deze landen wat op te vijzelen valt.

Hugo van Reijen

Landen met laagste IQ’s
 Inwonersaantal in   miljoenen IQ
  1 Nigeria                           202.90 70
  2 Zuid-Afrika                            58.80 70
  3 Soedan                            43.20 70
  4 Ghana                            30.70 69
  5 Mozambique                            30.70 65
  6 Kameroen                            26.10 65
  7 Chad                            16.30 65
  8 Angola                            32.20 64
  9 Congo                            87.80 63
10 Eritrea                              3.50 63
11 Guinea Bissau                              1.90 62
12 Ethiopië                           113.10 61
13 Senegal                            16.40 60
14 Gambia                              2.40 60
15 Gabon                              2.20 60
16 Oost-Timor                              1.30 60
17 Sao Tomé                              0.20 58
18 Equatoriaal – Guinea                           1.40 56
TOTAAL                          671.10
Wereldbevolking 7,743.90
Percentage lage IQ’s (70 of lager) 8.7
Gewogen gemiddelde IQ’s 18 landen 65

 

 

50 REACTIES

  • Niet alleen de Mongolen met 101, maar ook Singapore en Hongkong met 108, Zuid-Korea met 106, Japan en China met 105 en Taiwan met 104.
   Het is ook duidelijk te merken als je daar bent, want ze rekenen veel beter dan de gemiddelde Nederlander, maar dat komt ook door het abominabele onderricht in Nederland. Van ieder idee van Europese suprematie genees je daar wel.

   • Vraag; Is met onderricht het gemiddelde IQ omlaag of omhoog te halen?

   • Ik ken het ook, maar ben toch niet zo onder de indruk, wat ze daar met hun hoge IQ aan het wrochten zijn, in vergelijk met bijvoorbeeld de Romijnen en of andere oude civilisaties, deze moeten dan wel een gemiddelde van +/- 140 a 150 hebben gehad, dat is ook wat men van Alexander de grote aannam; meer als 200 IQ, de oude Aryans, waren ook super intelligent vergeleken met nu, het voedsel heeft hier mee te maken en leefwijze, dat is wat er nu aan schort, het Nederlandse DNA wordt dagelijks verdund met andere etnics, had het over uitersten, door inteeld verkregen hoge IQ maar ook veel Idioten, daar zijn de minderheden het voorbeeld van !

   • Hugo: Hoe gek het ook klinkt, IQ is iets dat buiten iemand gezocht wordt. Het gaat immers om de vergelijking met anderen. Geldt ook voor suprematie, van welke soort dan ook. Lijkt wel wat op verhalen over god (een ander woord voor organisator) of goden. Ook die moeten traditioneel buiten jezelf gezocht worden. En liefst omarmd worden. Europese geestelijken moedigen aan om god in je hart te sluiten, of voor mijn part goden, waarmee andersom het goddelijke in iemand uitgesloten wordt. Of doodgewoon dood gemaakt wordt, gesaboteerd.

    Suprematie? Prachtig. Maar zoek dat dan wel in jezelf. Je geest (psyche) als ‘supreme commander’ over je innerlijke vermogens. Een aanrader voor ieder, want via dat soort erkenning volgt training. Een innerlijke ‘supreme commander’ traint en stuurt. Of legt een bom onder waar je maar beter vanaf kunt zijn, zoals waandenkbeelden.

   • Ja vreselijk dit gebeurd me nog al eens, nou ja ’t wordt me wel vergen hoop ik !

   • Nico, je kunt het niet kopen, je kunt het wel koesteren je denken, je kunt het ook trainen, maar wat je zegt goed gebruiken, ja dat is heel persoonlijk, maar onze grote denkers en doeners, van de mensheid dan, ik vind het wel heel positief, Michael Angelo is zo’n voorbeeld geniaal op alle gebieden, maar met de houdige generatie zit het scheef, macht is de huidige ziekte van de intelligentia, jammer het is bedoeld als gift aan de mensheid !

   • Macht als in zeggenschap over anderen maakt giftig, als anderen niet denken of doen wat een machthebber wil. Hoe dan ook veroorzaakt dat allerlei ziektebeelden. Macht hoort maar op één plaats thuis, en dat is in iemand zelf.

    Wie zich onmachtig voelt, zorgt er maar voor iets machtig te worden. En dat gaat veelal over niet meer dan kunstjes, de ‘technologie’ van innerlijke vermogens te mobilseren en in te zetten. Als je niet zelf de ‘supreme commander’ over jezelf bent of mag zijn, zullen allerlei mogendheden proberen die rol over te nemen. Met alle verziekende gevolgen van dien. Hoe geniaal iemand ook lijkt, de uitholling(en) in de innerlijke aard liegt er niet om.

    ‘Beschaving’ produceert wandelende natuurrampen. Zo hoort dat kennelijk. Volgens anderen. Daar hebben architecten van beschavingen en culturen geen rekening mee gehouden… Die hebben te makkelijk het idee van anderen kunnen gebruiken gekopieerd van rovers, verkrachters en zo. Het lijkt een mooi idee om bijv. iemand die te graag vecht als soldaat in te zetten, maar zo wordt allerlei scheefgroei wel gesystematiseerd en dat gaat van kwaad tot erger(lijker). Wie trots is op bepaalde ‘bergen’ innerlijke vermogens, kijkt niet naar verzakkingen en uithollingen die elders innerlijk zijn ontstaan. Misplaatste trots, opgehemeld en al.

   • Het zij je vergeven Toute, romijnen komijnen konijnen kozijnen we zouden er horendol (of hoorndol?) van worden. Moet zelf ook 2 keer nadenken en soms zelfs het digitale woordenboek er bij pakken omdat ik (die het toch wel goed heeft moeten leren op school) gewoon de d of de t aan het twijfelen breng.

  • Een test bevat per definitie onderwerpen die een tester als belangrijk beschouwt. Dreigen is niet nodig en nogal zwak. En dingen tussen haakjes zetten, maakt je opmerking niet veel beter. Foei Ratio. Ìk wist niet dat je hier alleen maar correcte dingen mag ventileren. Dom van mij. Ben jij soms een Aziaat? Of slaap je slecht de laatste tijd?

  • Volgens mij RATIO, gaat het er niet zo om wat je bent, hoe je bent, maar wat je achter laat voor je kinderen de volgende generatie, dat is het juiste denken voor – van mensen die wat geven om hun mede mensen, mede burgers, en ook van het weten op zich houden, het wordt te weinig gedaan ook te weinig aangegeven, het filosoferen over onderwerpen, het verdiepen van het denken, het uitdragen hier van word je nooit in dank af genomen, jammer om dat het het enigste is van werkelijke waarde denken – weten ! groet !

   • In de menselijke denkkracht ligt een sleutel tot bevrijding. Ik ga uit van evolutie en niets anders, geen god. Dan is de mens niets meer dan een omhulsel voor een genetische combinatie. En is er dus geen doel anders dan testen of deze genetische combinatie gecombineerd met die van een partner zorgt voor voldoende nieuwe omhulsels die op hun beurt getest gaan worden in de eindeloze genetische wedloop.

    Er zijn geen andere doelen, behalve die je zelf kiest. Kiezen voor je nageslacht is een logische keuze gezien de drang van de genen. Echter is het ook mogelijk een zekere bevrijding te vinden, je kan je losscheuren van de genetische programmering. Daarvoor is je denkkracht. Onze genetische (en culturele) programmering kunnen we de baas worden. Zo kiezen veel ouders bewust voor een kleiner gezin. En proberen velen een minder gewelddadige maatschappijvorm te zoeken.

    Als je een hoger doel zoekt is het streven naar bevrijding van bepaalde genetisch bepaalde driften een groot goed. Waaronder afzweren van de drang naar de onderwerping aan heersers. Of de gedachtes als doel heiligt de middelen, en ordo ab chao. Als je kinderen hebt dan zorg je natuurlijk goed voor ze. Je doet je genetische programmering teveel geweld aan als je dat niet doet. Maar de duiveltjes uit ons verleden, waaronder een sterk eigen groepsdenken en groeps identiteit, soms een voorkeur voor geweld, angst voor zondvloed, de erfzonde gedachte, etcetera overwinnen is een groot goed.

   • Ratio: Je blijft de taal van genen hanteren. Het zou fijn zijn als je wat meer duidelijkheid schept, met wat je daarmee bedoelt:
    – Sommigen denken aan ‘die en gene’ die door anderen in een sociale klasse of stand worden ingedeeld, en daartoe ‘geprogrammeerd’ moeten worden, met een bepaalde indoctrinatie. Eigenlijk wordt er dan, hoewel met goede bedoelingen, van buitenaf gerotzooid met diegenen.
    – Anderen denken aan genen in de rol van karaktereigenschappen en innerlijke vermogens die samen een streng vormen. Qua beeldvorming vind ik het heel mooi dat twee strengen genen (dubbele helix) elkaar als het ware omarmen en er daartussen een cross-over gebied is waar van alles naar elkaar toe groeit. Als tussen man en vrouw, lekker intiem.

    Gezien de ‘maakbare mens’ en het ‘trainbare dier’ moest ik in deze context ook terugdenken aan reacties van jou of Pcrs, dat herinner ik me niet goed, over het geloof in God. De vraag die destijds aan mij werd gesteld was waar God eigenlijk is. Mijn reactie ‘in een andere dimensie’. Aangezien God liefst dood moet, om voor anderen bruikbaar gemaakt te kunnen worden, zou ik zeggen… dat aangezien ‘god’ als aanduiding wordt gebruikt voor (zelf)organisatorische vermogens het bepaald niet onverstandig is om in die andere dimensie te kijken. De dimensie van de psyche. Ongrijpbaar misschien, schier mysterieus, maar aan de andere kant zijn mysteriën ervoor om opgehelderd te worden.

    Stel je voor dat ieder met de magie van zelf-bestuur aan de gang kan en gaat. Scheelt een berg organisatorische beslommeringen. Zoals landen die dan niet langer voor uitzendbureau hoeven te spelen, om allerlei anderen als speelstukken ergens op een bord te positioneren. Om het maar eens mythologisch neer te zetten: Bij Jupiter, ik kan toch zelf wel de rol van Saturnus spelen om te kiezen met wie ik contact zou willen hebben en met wie ik samen zou willen werken? ? Iemand die zichzelf als zelfstandige positioneert is een soort alles-in-een organisatie die de rol van alle goden in het hele planetarium zelf kan vervullen.
    Als je eigen lichaam een alles-in-een organisatie is, waarom zou je eigen leven dat dan niet kunnen of mogen zijn? Zoiets simpels zouden libertariërs best wel kunnen propageren, eventueel door dat te proclameren of te promoten!

   • Beste RATIO, om dat jij er van uit gaat hoeft dit nog niet de basis van ons denken en zijn te betekenen, en het menselijke lichaam is wel iets meer als een omhulsel voor het DNA, het vormd een onverbrekelijk geheel, wat door evolutie andere vormen heeft aangenomen, maar naar millioenen jaren nog steeds zijn oerbouwstenen heeft, en dat is verwonderlijk, kan geen samenloop van omstandigheid zijn, is dus een créatie , noem maar op ?!
    In wezen doet de rest en niet toe, onze historie als mensen, we zijn maar ééndags vlinders we vliegen van bloem naar bloem, ons geluk te zoeken, de rest is maar bedacht en geschreven, vaak uit een niet begrijpen, onvrede proberen iets zin te geven, het wegen, het constante afwegen, en vaak te ligt bevonden, om dat we verder moeten, we hebben nog millioenen jaren te gaan, of niet ! kijk zo is het to be or not to be, thats the question, zij hij dat niet die op de Beagel heeft gevaren de man van de evolutie, Darwin, nee het was Cheakspeare, ik wil de evolutie zien niet die van het beestje maar van zijn omgeving, en dan we hebben het niet nog gehad over de ziel, dat puntje wat ons gaande houdt, dat kleine impulsje wat niet sterft met zijn omkleding, die omkleding die zich voort zet in een andere vorm, in de zons opgang, in een golf of mooie bloem, ik wil het leven liever niet te veel ontleden, uiteindelijk gaat het toch overzachtmoedige onderwerpen waarvan liefde de mooiste is; ik wens U een prettige dag !

   • Toute va bien: Hou even in de gaten dat als iemand ‘technisch’ gaat praten, bijv. over genen, dat vaak een reactie is op anderen die ongevoelig lijken. Wat niet betekent dat iemand zelf ongevoelig zou zijn.

    Het voordeel van zo’n ‘technische’ of klinische benadering is dat er wat makkelijker logica op thema’s losgelaten kan worden. Het nadeel is dat het een harteloze, zielloze schijn kan wekken. Me denkt dat er niemand is die geheel harteloos of zielloos is. Hoewel er wel zijn die te ver zijn gegaan jegens anderen. Triest maar tegelijk een feit. En actie veroorzaakt reactie. Bij ‘Global Cooling’ vanuit hogere sociale klassen en standen stelde ik mijn ‘temperatuur’ bij naar koel of vrieskou. Als een ander zoiets wil is dat triest, maar kennelijk ook gewenst. Als een ander niet wil praten, dan eindig je op een soort absoluut nulpunt. Jammer, zolang de ander maar geen overlast blijft produceren. Waar de ‘hogere’ klassen en standen een handje van hebben jegens de ‘lagere’.

    Allerlei misverstanden leiden tot misstanden helaas.

   • Nico, wat ik zo bijzonder vindt, dat ik in het verleden heb gelezen en ook over heb gedebateerd, dat vele hoog intelligente mensen, wetenschappers met klare koppen dus, allemaal tot de conclusie kwamen bij het einde van hun leven of eerder, maar dit dus later begonnen uittedragen, dat het allemaal onmogelijk op toevalligheid in de evolutie kon berusten, er moest meer zijn, het is te precies, tot in het allerkleinste detail is het prachtig, en het wonder het bestaat al zo heel lang, zonder te veranderen, van daar en dat is ook mijn zoeken, waarom komen ze bij het oude Aryan denken – filosofie uit, van de Rig Veda, het niet sterven van de ziel, de réincarnatie dus, die de Bhudisten verwerpen van daar het schisma tussen Hindoe en Bhudisten, ik wil mijn vragen beantwoord zien, heeft te maken met waar vandaan, en waar naar toe, groet !

   • Beste NICO. Als je eigen lichaam een alles-in-een organisatie is, waarom zou je eigen leven dat dan niet kunnen of mogen zijn? Ik zie in de dubbele helix, ons DNA, naast mogelijkheden ook een gevaar om je eigen leven te zijn. Wil je je eigen leven kunnen leven dan is het volgens mij belangrijk dat je erkent dat er enkele valkuilen in onze genen zitten.

    Vanuit die invalshoek heb ik dit geschreven Als je een hoger doel zoekt is het streven naar bevrijding van bepaalde genetisch bepaalde driften een groot goed. Waaronder afzweren van de drang naar de onderwerping aan heersers. Of de gedachtes als doel heiligt de middelen, en ordo ab chao. …. de duiveltjes uit ons verleden, waaronder een sterk eigen groepsdenken en groeps identiteit, soms een voorkeur voor geweld, angst voor zondvloed, de erfzonde gedachte, etcetera overwinnen is een groot goed.

    Onze geest is geprogrammeerd met dit soort collectivistische trekjes. Door jezelf te trainen kan je veel van deze duiveltjes overwinnen en ik denk dat jij dat ook gedaan hebt. Pas als je deze programmering te boven bent kan je hoeder zijn van je eigen leven. Waar we verschillen zijn de genderrollen. Ik zie dat niet als duiveltje uit het verleden. Jij ziet dat de mensheid zich daar kan verbeteren. En dat ons ingeprogrammeerd gedrag zorgt voor veel ellende. Of in ieder geval dat er betere alternatieven beschikbaar zijn.

    Het komt er volgens mij op neer dat ons DNA gevormd in het jager verzamelaar tijdperk ons thans tegenhoudt om meer als individu op te treden, zonder meteen de groep af te zweren. Als groepen mensen dit inzien kunnen ze een prettige leefomgeving scheppen waar naast individualiteit ruimte is voor de goede “engeltjes” die ook in onze genen zitten, zoals de wens er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.

   • TOUTE VA BIEN om dat jij er van uit gaat hoeft dit nog niet de basis van ons denken en zijn te betekenen, en het menselijke lichaam is wel iets meer als een omhulsel voor het DNA, het vormd een onverbrekelijk geheel, wat door evolutie andere vormen heeft aangenomen, maar naar millioenen jaren nog steeds zijn oerbouwstenen heeft, en dat is verwonderlijk, kan geen samenloop van omstandigheid zijn, is dus een créatie , noem maar op ?! Het gaat steeds om de uitgangspunten, en die van ons verschillen vandaar dat we verschillende conclusies trekken. Wat ik me afvraag, is de createur, de schepper, in jouw ogen ook manager? Voorbeeld, christenen geloven dat god een paradijs heeft geschapen, dat is de scheppende activiteit. Een schepper die daarna niet optreedt is geen manager. Op het moment dat de appel geplukt wordt en hij Adam en Eva verbant, wordt hij naast schepper ook manager.

    In hoeverre zie jij de schepper als schepper? Die de startpositie heeft bepaald door bijvoorbeeld de aarde eonen geleden te scheppen? Of heeft hij trekjes van een directeur die op gepaste momenten ingrijpt?

   • Beste Ratio: Dank voor je commentaar. We zitten qua denken dicht bij elkaar lijkt het. Me denkt dat het de vraag is wat de feiten zijn, hoe bepaalde processen werken en beïnvloed zijn, of kunnen worden.
    Als ik het goed begrijp kan ik termen als ‘genetische programmering’ die je gebruikte, vertalen naar wat je schreef ‘onze geest is geprogrammeerd met dit soort collectivistische trekjes’. Met valkuilen, engeltjes en duiveltjes die er van origine zijn en/of door die programmering zijn ontstaan. Ik hoop dat ik zo correct heb samengevat, want het is nodig om verschijnselen uit elkaar te kunnen plukken. Welk deel is ‘nature’, welk deel ‘nurture’?

    Inzake groepen is er een bepaalde nuance; een tijdelijk projectteam is iets anders dan een collectief. Mijn waarschuwingen gaan richting groepsvorming waardoor groepsmechanismen kunnen ontstaan. Met de nadruk op het laatste. Zo bezien… begint alles in een individu, wat zowel van binnenuit als van buitenaf verder gevoed, getraind of misvormd kan worden. Het laatste o.a. door sabotage en verwaarlozing.

    De individuele valkuilen die je noemde zie ik als verzakkingen in de eigen psyche van binnenuit, of afgravingen van buitenaf. De engeltjes en duiveltjes die je noemde als reacties op de omgeving. Hoe geesteszieker krachten vanuit de omgeving, hoe meer die reacties zich manifesteren. Onderhuids of zichtbaar. Zo bezien is een cultureel klimaat waarin in alles individueel zelfstandig zijn tot norm is gesteld, het optimale klimaat om zo min mogelijk last te hebben van die engeltjes en duiveltjes. Van origine, van nature hoeft niemand van anderen te kwalificeren om hoeder van eigen leven te mogen zijn. En is het een kwestie van soms iets ‘goed’ aanpakken, soms fouten maken, opkrabbelen en daarvan leren.

    Westerse culturen laten iemand onvoldoende ruimte om via die route te leren. Vooral voor wie door geboorte in ‘het publiek’ is ingedeeld, op allerlei aandachtspunten. Waardoor het verdomd moeilijk wordt om ondanks omgevingsfactoren toch een volgroeid karakter te kweken in jezelf. Noem het maar ‘origineel DNA’. Daarvoor is nu eenmaal training nodig. Via een andere manier van denken hoeft zowel individueel zelfstandig zijn als bijv. projectteams vormen geen probleem te zijn. Of in ieder geval veel minder dan wat nu in allerlei landen gaande is.

    Dan genderrollen. Een gelaagd verhaal, net als ‘nature’ en ‘nurture’. Van origine, van nature verdelen man en vrouw soms taken. Dat is puur natuur. Door invoering van genderrollen wordt dat teveel vooraf bepaald en kan de originele verhouding, spontaan van aard, verkrampen door van buitenaf geforceerd denken en gedrag. Daardoor ontstaat een gemaakte situatie met gemaakt gedrag. Waardoor zowel mannen als vrouwen in een rigide toestand komen. In die zin hebben genderrollen, hoewel goed bedoeld, nogal veel schade veroorzaakt. Dat soort rollenspellen werkt nogal tegen-natuurlijk en daardoor schadelijk uit. Daar hoef je geen psycholoog of raketgeleerde voor te zijn, om dat te ‘zien’ (met je geestesoog).

    Dan de ‘geslachten’. Die instituties zie ik als een verstoring van de originele, natuurlijke evolutie qua leerprocessen. Laat ik het zo zeggen; wat er op een bord verschijnt lijkt nauwelijks nog op het origineel. De ‘voedingswaarde’ ervan wordt m.i. nogal overdreven. Eigenlijk is het meer een systeemtechnisch verhaal als iets dat in de individuele psyche van valkuilen afhelpt, de activiteit van engeltjes en duiveltjes minder extremistisch houdt. Ik weet dat schijn een andere richting in wijst. Maar dat betreft alleen het uiterlijke vertoon.

    Omdat ‘genetische programmering’ op ons minder effect heeft gehad dan op anderen, ‘zien’ wij her en der uitholling van karakter, ‘doodse’ delen in de innerlijke aard van anderen die voordien nog levend waren, en psychische misvorming waar anderen dat niet zien. Je moet er oog voor hebben denk ik. Geen kwestie van talent, maar meer jezelf niet laten verblinden. Het laatste impliceert dat er ook een omgekeerde route is, via zelf-herstellend vermogen. Ieder ziet wat ‘ie wil zien, kijkt hoe en waar ‘ie wil kijken, nietwaar?

    Al met al lijkt me dit een kwestie van verloren kennis, misvormde en vervuilde kennis, verdrongen kennis en wat dies meer zij. Kennis die cultureel zo ongeveer taboe is verklaard en via wetgeving naar de periferie wordt verdrongen. Terwijl het kennis betreft die kern-gezond kan uitwerken voor de psyche van ieder. En daarmee op denkbeelden, redeneringen en gedrag.

   • RATIO, op de gestelde vragen kan ik geen antwoord geven, om dat ik het niet weet, en waarschijnlijk ook wel nooit zal weten, het is niet aan ons als stervelingen daar je mee bezig te houden, het is zinloos, je kunt gissen, of er over fantaseren, je intuïtie er op los laten, maar weten nee, een monnik zit bij een ziek mens, die gaat sterven en legt hem dan uit niet bang te zijn, het moment wat komt is de spitsing van wegen, je lichaam gaat terug naar de planeet, en gaat dan weer deelnemen aan de zons opgang, de golven van de zee, de regen druppels, je ziel gaat zijn eigen reis ondernemen, en dat zal je zelf ervaren, want ook wij weten dit niet, dit is het grote wat niet tot het leven behoord etc. etc. beetje duister vol mysterie, groet !

   • Ratio en Toute va bien: Zoals ik eerder schreef is de afkomst van ieder iets anders dan een beschaving ‘scheppen’. Die twee worden nogal eens met elkaar verward. In zowel mythologie als religie. Daarnaast wordt van onwetendheid dankbaar misbruik gemaakt. Leven na de dood? Reïncarnatie? Zijn dat geen verhullende termen voor een andere van buitenaf bepaalde lotsbestemming?

    Veel is met goede bedoelingen bedacht. Toute va bien eindigde hierboven met mysterie. Er zijn nogal wat mysterie-religies ontworpen. Waarom? Mysterie verwijst naar mist. Een rookgordijn waar sommigen hysterisch van worden. Kijk je naar het Slovaakse woord voor mist, dan is dat mlha. Doet denken aan een hymne. Het idee achter mysteriën en hymnes is kennelijk; iets zelf niet weten, maar wel iets voorgehouden krijgen om jezelf aan op te trekken. Om je aan de gang te houden. Om je over hobbels te helpen.

    Dit soort constructies draaien kennelijk om uiterlijk vertoon en welvaart, misschien ook veiligheid. Niet om innerlijk welzijn. Doet denken aan deftige tafelmanieren; van buiten naar binnen eten. Zo werken beschavingen ook. Terwijl van origine, van nature groei van binnen naar buiten plaatsvindt. Precies andersom. Ja, het is waar dat er van buitenaf voeding nodig is om die groei tot een bepaald punt mogelijk te maken (daar voorbij ontstaan overgewicht en dikdoenerij). Maar als dat ten koste gaat van wat innerlijk gaande is, zodat daar geen kern-gezonde toestand meer is, dan zou je minstens denken dat er ontwerpfouten zitten in ‘beschaving’ .

  • Ratio, ik denk dat als je een Westerse IQ-test voorlegt aan pakweg een Braziliaanse inboorling, je inderdaad als uitslag “zwakbegaafd” krijgt, al was het maar omdat de kans dat de mensen daar überhaupt een test kunnen lezen praktisch nihil is.

   Ik weet niet of iemand hier wel eens zo’n test gemaakt heeft, maar er staan multiplechoice vragen in als: Welk woord is het best passende synoniem van “eloquent”, “revoltant” of “vivaciteit”. Leg diezelfde lijst eens voor aan een analfabeet en je kunt lachen 🙂

   Met veel cijfers wordt handig gespeeld. Het boek Het best verkochte boek ooit (met deze titel) legt dit mooi uit. Aanrader (je mag het wel lenen van me).

   • Dit heet als je een hond wilt slaan, je altijd wel een stok kunt vinden, ja ik heb er verscheidene gemaakt, en ook wel mee geholpen ze uit tevoeren, het wordt ook gebruikt als balotage, het is een test meer niet, als je 50 of meer mensen ergens vandaan het laat maken, heb je een aardig gemiddelde van zo’n streek !

   • Oude bekende. Er zijn ook IQ tests die ingaan op logisch denken en die het hele taalgebeuren overslaan. Ook daar wordt slechter op gescoord door de niet ZO Aziaten.

    De Braziliaanse inboorling heeft andere skills. Hij weet voedsel te vinden in het regenwoud. De Australische aboriginal heeft skills om water te vinden waar een blanke dat niet zal vinden. Het is mogelijk dat zij veel minder analytisch onderlegd zijn, maar door hun hersenen veel meer op de kleine details letten die voor hun overleving zo belangrijk zijn. De keutel of de pootafdruk van een prooidier zullen zij wel opmerken maar wij niet.

    Helaas voor hun is het verdien vermogen voor mensen die goed zijn in analytisch denken in de moderne maatschappij groter dan het vermogen water te vinden.

 1. Ik begrijp iets niet. Volgens Jordan Peterson is een IQ van 84 de grens voor het Amerikaans leger om recruten te weigeren. Dit wil zeggen dat iemand met een IQ < 84 niet voldoende capaciteiten heeft om zelfs de meest eenvoudige taken in het leger aan te leren. In het dagelijks leven buiten het leger zullen deze personen helaas ook niet op eigen benen kunnen staan. Als ik nu lees dat een heel land een gemiddeld IQ van 65 heeft, dan klopt er iets niet. Zo een land kan gewoon toch niet bestaan, omdat de mensen die daar wonen, gewoon niet verstandig zijn om op eigen benen te staan ? Moeten we dat gemiddelde van 65 dan niet met een korrel zout nemen ? IK zou toch verwachten dat dat minstens 84 moet zijn, anders kan het land gewoonweg toch niet bestaan !

  • Het gaat om een gemiddelde. Het gemiddelde kan best lager liggen dan het individueel geeiste. Maar ook hoger.

 2. Bij mijn militaire opkomst, in 1958 werden we verzocht aan een IQ test deel te nemen, de hoogste was een afgestudeerde predikant, en ik was nummero twee, over het algemeen was het niet slecht vertelde men ons, er zijn trucjes om het rekenen te verbeteren, leer je kinderen de tafels van 10 tot 20, volgens mijn vriend Max, heb ik gedaan, en ze hebben er nog iedere dag plezier van, wat het continent Africa betreft nooit goede scholen geweest, liever gezegt helemaal geen onderricht, vandaar, dat de Islam religie bang is voor blonde blauw oogigen weten we door het voortdurende verkrachten van dit soort mensen, dat ze ook niet erg op educatie zijn gesteld weten we ook, 653 het verbranden van de bibliotheek van Alexandrie, we hebben het over gemiddelden, ja maar het gaat in het leven juist over de uitersten, daar word je op afgerekend !

 3. Denk overigens dat het niveau in Nederland de laatste jaren drastisch aan het verlagen is?

  • Ja maar dat is aantoonbaar en ook aangetoond dat dat komt door de import van de laatste decennia, voorheen waren die cijfers ook niet bijster hoog hoor, gemiddelde lag tussen de 80 en de 95,

 4. Al die internationale ranglijstjes met IQ en welvaart liggen me niet zo. Komt over als pogingen tot dweperij. Wat trouwens ook geldt voor geklets over EQ, leuk voor charismatische sukkels.

  Me denkt dat het zinvoller is om eens over SQ te gaan praten. Het zou zomaar kunnen dat daarmee veel simpeler allerlei problemen aangepakt kunnen worden dan met IQ etc.

  Laten we eerlijk zijn, de belofte van vooruitgang heeft iets veroorzaakt dat verhoogde welvaart wordt genoemd, maar hoe zit het met welzijn? Hoe helpt oorlog of andere dikdoenerij om welzijn te herstellen of verbeteren? Met ‘dank’ aan ‘de vooruitgang’ worden steeds meer lichamen van binnenuit aangevreten door kanker. Een heuse ‘welvaart’ ziekte. Begrijp ik het goed dat welzijn omgekeerd evenredig is aan het peil van welvaart?

  • Welzijn omgekeerd aan welvaart ontstaat boven een bepaalde grens. Als ieder ernaar zou streven zelfstandig te zijn (zonder werkgever of werknemers), ontstaat zowel welvaart als blijft welzijn netjes in het midden (niet teveel, niet te weinig). Maar… als iemand meer wil dan zelfstandig zijn en anderen gaat gebruiken als medewerker, dan gaan dat soort plannen ten koste van het welzijn van die medewerkers. Het woord ‘medewerker’ kan in deze context vervangen worden door andere woorden, het gaat om de gebruikersrelatie. Hoe die ook genoemd wordt.

   • Waar staat het geschreven dat je constant moet werken, ondernemen, de constante stroom van producten, is tegen alle leefwetten gekeerd, je kunt niet meer als eten en drinken en leven, 4 kwartier in een uur en 24 uur per etmaal, de mensen zijn verkeerd bezig, ook die hele intelligenten, het probleem is hoe gaan we onze samenleving hier heen brengen, en menselijker bestaan, vol graag gedane dingen, groet !

   • Wat dacht je van welbehagen? In de mensen? Zo als dat geen mooie gedachte dan weet ik het nog steeds niet XD

   • Willem, heb ik lang gebruikt onder mijn reacties als eind zin, In De Mensen Een Welbehagen, maar ik bedoelde ze toch eigenlijk niet allemaal, of misschien dat die zich te buiten gaan aan misdaden tegen de mensheid, zich zelf buiten sluiten, groet

   • Paperclip etc. de Amerikanen hebben na WWII de hersenen met alles wat hier bij hoord gestolen van de Duitsers, of je ze symphatiek vind of niet, maar het is een volk met een enorme reserve inhoud, waardoor waarom ?, het is de motor maar ook het denken wat daar bij hoord, maar goed we weten allemaal wie van dit soort situaties het beste weet te profiteren, moet zeggen in wezen heel onjuist wat er toen gebeurd is, dat hele gespeelde viese spel, en wat een dooie mensen !

 5. Ze hebben in die landen gewoon niet meer IQ nodig denk ik, genoeg om te leven plezier te hebben wat werk te doen en voort te planten, eigenlijk wel relaxed. Er is ook niet veel om door gestimuleerd te raken, net als in de dierenwereld die leven en doen ook al duizenden jaren (neem ik aan) hetzelfde, is de oorspronkelijke weg van de wereld denk ik.

  • Zo dachten de oeroude Eliten er ook over, de onderlaag van de samenleving, werd gevormd door de mensen die met het eenvoudige leven omgingen, lekker gelukkig zijn met eten drinken sex en slapen, beetje doen wat je gezegt werd, tot dat iemand ze bewust maakte dat het ook anders kon, toen storte de elitaire wereld in, ja wat is goed en wat is slecht zeg het maar, maar ’t is werelds beloop ! groet !

   • Dat is nog steeds zo Toute, stel, Hellup groot alarm de derde wereldoorlog begint om 11 uur vanavond, oooh dan kan ik nog mooi Feijenoord Sparta kijken, is er nog bier?

  • Dat zou goed kunnen. En wellicht hebben wij in wezen geen van allen meer IQ dan nodig. Wij vinden weliswaar veel uit en denken daardoor op een hoger plan te staan dan bijvoorbeeld dieren of andere volkeren, maar weten en kunnen wellicht niet meer dan nodig is om te overleven. Wie weet, staan wij niet boven de natuur, maken maken daar gewoonweg deel vanuit. We zijn feilbaar en weten vaak achteraf pas hoe het zit, althans denken we te weten hoe het ziet.

   • Exact Bertuz, het woordgebruik we verbeelden onszelf heel wat komt daar om de hoek kijken, verbeelding het woord zegt het al.

 6. De werkelijkheid is een illusie veroorzaakt door een gebrek aan alcohol. De werkelijkheid kunnen we niet waarnemen. Wij zien kleur. Ik dacht poezen niet. Infrarood kunnen we niet zien. Een bacterie ook niet.

  • Inderdaad en de kleuren die we zien zijn ook nog beperkt en “onecht” de ware diepte zit in de schaduwen en die zie je niet als je in het duister beweegt.

  • Duister (onwetendheid) wordt vaak bij anderen verondersteld. Maar ieder heeft een twilight zone in zich. Waar je eigen (kunst)licht en het (kunst)licht van anderen met elkaar vergeleken worden. Licht als in inzichten. Reken maar dat er hier en daar sprake is van lichtvervuiling.

   • Nou dan ben ik een van de uitzonderingen (YES!!) Ik weet maar net zoveel als dat ik de lucht. ether of het ons omringende kan plukken, boekenwijsheid is gewoon knippen plakken en goed onthouden. Wij weten niets, wij weten wat in onze prille tijd nog in de baarmoeder werd “verteld” de genen deden de rest. Alles wat er hoor en voelbaar was onthielden we, de stem van de moeder en de vader, we konden direct zwemmen en hebben de ogen open de eerste dag en kijken met wijsheid de wereld in. Verder weten we niets. Ik herinner mij nog veel van mijn babytijd, was erg bewust, kan niet zegeen de wetenschappers, wie weet het nu beter, ik die het ervaarde en nog steeds weet of een wijsneus met boekenwijsheid. We doen ons altijd beter voor, duisternis is niet alleen onwetendheid, duisternis is ook een levensvorm, maar dan komen we weer op een heel ander vlak en is alleen maar te begrijpen voor hen die weten waar het over gaat door ervaring in deze.

 7. De cijfers zijn een overal gemiddelde.
  In Uruguay zie ik elke maand meer Zuid-Afrikanen immigreren, en allen met een IQ ruimschoots boven het nationaal gemiddelde van hun land (mijn inschatting is dat de bulk scoort tussen de 100 en de 120). Die leegloop van bovengemiddeld intelligenten uit het land, doet het nationaal gemiddelde er dus dalen. Ben benieuwd wat het gemiddelde rest-IQ er zal blijken te zijn anno 2025.

  • addendum: overigens is hun motief steeds hetzelfde. Anti-blank racisme was de drijfveer om te emigreren. En dat beperkt zich niet tot de zg. plaasmoorde, maar treft ook blanken in de steden.
   Wie (als linksmens) een documentaire als die van Lauren Southern durft af te doen als propaganda van alt right supremacists nodig ik uit om in Punta del Este eens te komen praten met de geemigreerde Zuid-Afrikanen die (vaak na meer dan 10 generaties) hun moederland besloten te verlaten. Neen, niet zomaar voor hun plezier.

   • Ik zal graag komen kijken, als ik een keer in Buenos Aires moet zijn.
    Met wie kan ik contact opnemen?

   • @Hugo
    ‘k heb u net een email gestuurd.
    Uitkijkend naar uw komst.

Comments are closed.