22 REACTIES

 1. Om het collectieve kwaad te kennen moet je dit hebben gelezen !

  theoccidentalobserver.net
  A brief look at the Jewish wealth !
  In Europa is het niet veel anders !
  Groet !

 2. Hier valt wel wat meer over te zeggen. Met uitzondering van Alan Watts blijven de sprekers hangen in een aversie tegen socialistische politieke ordes. Wat, na de verpletterende val van deze systemen, uitspraken zijn gelijk: beter niet van een hoog gebouw afspringen. Dat begrijpen we.

  Interessant zijn de recente biologische bevindingen aangaande groep selectie. Alleen kun je vanzelfsprekend niet overleven. Je moet samenwerken. Er zijn economische motieven om samen te werken, maar is dat voldoende? Werken alle primaten met elkaar samen? Neen, chimpansees werken niet samen met gorilla’s en de verschillende chimpansee groepen werken evenmin samen met elkaar. Terwijl daar best economische argumenten voor aan te dragen zijn. Alleen primaten van dezelfde soort en binnen dezelfde groep werken met elkaar samen.

  Er zijn zowel biologische als religieuze redenen om de groepsband te verstevigen. In navolging van Yuval Harari definieer ik religie hier als een set van morele codes waardoor het eenvoudiger wordt om grotere groepen met elkaar te verbinden. We zijn inmiddels overgestapt van de primaten naar de mensen en we leven niet langer in kleine, elkaar concurrerende groepen jager/verzamelaars, maar continentwijdverbreid. Plat gezegd: het is eenvoudiger om als christen een andere christen te vertrouwen dan een niet-christen omdat de kans groter is dat deze volgens jouw mores zal handelen.

  We zijn allemaal bekend met Darwin’s ‘survival of the fittest’ theorie. Echter, omdat je als individu deel uitmaakt van een groep, is er ook een survival van de meest fitte groep. En het schijnt nu bewezen te zijn dat er tevens genetische selectie plaatsvindt, niet ten faveure van een individu, maar in het voordeel van de groep. Daarnaast zijn er tal van fenomenen die niet vanuit individueel belangen verklaard kunnen worden als: altruïsme, homoseksualiteit, onaangepaste wereldvreemde genieën.

  Over het algemeen worden samenlevingen die zwakkeren de gaskamer inschuiven met weinig sympathie bekeken, terwijl daar vanuit strikt economisch en ook biologisch oogpunt toch het een en ander voor te zeggen valt.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Group_selection
  https://www.nemokennislink.nl/publicaties/groepsselectie-kan-wel-slash-niet-zonder-verwantschap-1/

  De Wilsons concluderen in hun stuk: ‘Egoïsme verslaat altruïsme binnen groepen. Altruïstische groepen verslaan egoïstische groepen. De rest is commentaar.’

  • En wat is nu uw punt?
   Westerse vrouwen (u weet wel, die altruïstische en empathische betere wederhelft van de mensheid) verslaan de sterkere en intelligentere blanke man. En voelt voor hem geen enkel mededogen noch sympathie.
   De zwakkere, slecht opgeleide en in een moderne samenleving kansloze zwarte wereldburger verslaat de westerse beschaving. En voelt geen enkel altruisme.
   Voor islam is ruimdenkendheid een genetisch defect binnen hun DNA.

   Dus nogmaals mijn vraag, wat is uw punt?

   • Wat is Uw punt, de betere helft is gecreéerd om ons te kunnen voortplanten, het bed waarin gezaaid wordt zo gezegt ! de Valkyre hebben het geprobeerd, maar dat mislukte, U moet er wel van uit gaan dat U hier voor U zelf spreekt, en dan de zwarte wereld burgers waar zijn die te zien deze 70 ige IQ ers hebben geen geweten nog visie, ze bakken er niets van, helaas voor de goede onder hen, de Islam is een door en voor psychopaten gecreéerd dogma!
    Wat zou U denken als deze réactie serieus bedoeld was, U zou dan spreken van dom racisme en meer, nu dat is wat U met U reactie uitdraagt dom racisme tegen het leven ! lees koekaratsja !

  • Wij, in de westerse wereld zijn grotendeels afgehaakt van religie, kerken blijven leeg en daarmee ook de invloed van dat wat ons reguleerde. Mensen werden en worden weer vrijer in doen en denken. Dat kunnen de “boeren” die ons als vee zien natuurlijk niet hebben want religie is gelijk aan de angst voor het schrikdraad en de hond van de schaapsherder. Om deze macht niet kwijt te raken is er besloten tot omvolking van een zelfdenkende samenleving naar een (nog) niet zelfdenkende samenleving,namelijk de Islamieten. Deze zijn nog heilig overtuigd van een hogere macht die alles weet en alles dirigeert dus blijven ze kneedbaar en gehoorzaam en zullen de komende decennia nog niet zelf na gaan denken. Alles wordt geregeld buiten het menselijke denken om dus kwaad worden op politici heeft geen zin, ze weten niet wat ze doen namelijk.

   • Dat zij Jezus ook tegen zijn VADER (GOD) zij weten niet wat zij doen, maar dit is natuurlijk geen excuse voor gedane kwade zaken !

  • “Met uitzondering van Alan Watts blijven de sprekers hangen in een aversie tegen socialistische politieke ordes.”

   Is slavernij ook een socialistische politieke orde?

  • De collectiviteit kan mij ook mijn leven kosten. De collectiviteit dwong mij dienst te nemen. Ik had mijn leven wel kunnen verliezen. Ik kan prima zonder collectiviteit. Ik vraag iemand wel of hij mij helpen wil. Niet, oke, vraag ik een ander.

 3. Mijn punt is dat er meer is dan enkel individualisme. Verder geloof ik niet dat je goed begrepen hebt wat ik geschreven heb.

  • Klopt, er zijn zaken, wederzijdse belangen, overheersing, timide mensen, dwingelanden en manipulatie.

  • Collectiviteit is niet per se een zegen. Het is veeleer een monster. Terreur uitgeoefend door een groep. Met welk recht.

 4. ik heb u wel degelijk verstaan.
  U breekt een lans voor altruïsme van de groep.
  Ik toon u nu 3 hele grote groepen, die uw redenering weerspreken.

  “Er is meer dan enkel individualisme” is geen argument, maar eerder een platitude.
  En “altruïstische groepen verslaan egoïstische groepen” is zelfs pertinent onwaar.

 5. Nee, ik probeer beter te begrijpen hoe processen werken. Morele conclusies of politieke conclusies komen pas veel later. Gevolgmatig breek ik geen enkele lans voor geen enkele groepering. Ik ageer wel tegen het eendimensionale simplisme uit het filmpje (met uitzondering van Alan Watts) wat overigens de rigueur is op deze website. Geen wonder dat er enkel halvezolen overblijven hier. Ik ben ook weg.

  • Ik wilde U raden lees eerst eens wat Uw gebezigde woorden inhouden ; toupie.org/dictionaire/altruïsme.htp

   Het Bhudisme een spruit van het Hinoeisme, is het hoogte punt van altruïsme, zal op de lange duur zeker het domme egoïsme overwinnen, maar er is een zekere intelligentie voor nodig, dit is niet het zelfde als IQ, maar gewoon het kunnen berijpen van de basis van het leven, groet !

  • Beste Keinstein, jammer dat u weg gaat.
   Ik denk, dat u altruïsme en samenwerken met elkaar verwart.
   Een groep, waar binnen de leden samenwerken, bereiken meer en staan sterker dan een groep van solistisch opererende individuën.
   Altruïsme is iets anders. Dit dient ervoor om de leden BINNEN de groep te laten weten, dat ervoor hen gezorgd wordt, als zij beperkt zijn door ziekte of ander onvermogen. En dit versterkt niet alleen de cohesie BINNEN de groep. Hierdoor zijn allen ook bereid om hun bijdrage te leveren. Het uitgangspunt is hierbij dus, dat iedereen, naar vermogen, in redelijkheid bijdraagt aan het totaal.
   Mensen die kantjes eraf lopen en andere klaplopers / profiteurs bedreigen het uitgangspunt achter altruïsme en de cohesie en zouden daarom uitgesloten moeten kunnen worden.
   Zo hebben in de geschiedenis van de mensheid gezonde populaties blijvend en vitaal kunnen functioneren.

   • “Ik denk, dat u altruïsme en samenwerken met elkaar verwart.”

    Nee, natuurlijk niet, platworm.
    Lees jij eerst maar eens de linken die ik gegeven heb ipv te vertrouwen op je eigen verzinsels en decennia van intelligente, peer reviewde inzichten te ontkennen.

 6. Als u uw emoties niet weet te beheersen, is het inderdaad een goed idee om uw heil elders te zoeken.

 7. Een collectiviteit bestaat minimaal uit twee individuen. Zonder individuen geen collectiviteit. Als twee individuen samenwerken, vormen zij dan een collectiviteit? Of werken zij slechts (tijdelijk) om opportune redenen samen. En is eentje slechts het (tijdelijk) werktuig van de ander met instemming van die ander, omdat die ander er alvast rekening mee houdt dat hij die ene waarschijnlijk ook wel een keertje op zijn beurt nodig zal hebben? Hanteren mensen binnen een collectiviteit een ongeschreven boekhouding van rechten en plichten over en weer en gaat het aldus slechts om een zaak? Een collectiviteit als de collectiviteit bestaat niet. Het gaat om tijdelijke verbanden. De ene keer is er behoefte aan timmerlui, dan weer aan schilders, dan weer aan wetenschappers. De collectiviteit is een verzinsel. Ze dient als legitimatie voor het afromen van andermans geld/sterktes. Zelfs als een individu met rust gelaten wil worden, wordt hij toch lastig gevallen. Met smeekbedes, verplichtingen (zich te laten vaccineren, belastingen) en andere inbreuken.

  • Bertuz, ik las zojuist je commentaar op deze pagina. Ik voel met je mee. Even wat dieper inzoomen: Als er ‘isme’ achter een woord staat, dan zie je via het Engelse ‘is me’ een kapstok voor identiteitspolitiek. Iets dat de aandacht afleid omdat het doorslaat.

   Ieder is een individu (vanuit Latijn voor ‘ondeelbaar’) en logischerwijs ook meer dan dat omdat in ieder individu o.a. karakter zit, en innerlijke vermogens. Daar hoeft niet overspannen over gedaan te worden, of angstvallig of krampachtig. Maar als je aan individualisme gaat doen, dan hamer je daar extra op en maak je er zelfs een identiteitskwestie van ‘ik ben’. Maar ‘ik’ is meer dan dat, zoals ik zojuist schreef. Meer dan alleen maar een ondeelbaar lichaam, meer dan iemand die zelf kan denken, maar ook iemand met een uniek karakter en een unieke verzameling eigen ervaringen. Eerlijk is eerlijk.

   Hoe wordt iemand lid van een collectief? Het woord col-lectief zegt het eigenlijk al, door aan een col-lectie toegevoegd te worden. Uit eigen wil of gedwongen. De toppers (pronkstukken zoals ‘werknemer van de maand’) zien hun foto misschien terug in een col-lage. Tot stand gekomen via het Engelse collation (standaard (volg)orde) en collations (vergelijkingen). Beide Engelse woorden vertalen ook naar ‘vergeving’; van het ene collectief naar het andere? Sommigen zijn voor headhunters zowaar een ‘collectors item’ geworden.
   Daarom, als iemand collectivisme propageert, is degene misschien een ‘collector’ (de moderne jager/verzamelaar) of iemand die tot een collectie behoort, via welke route dan ook. Aan beide kanten van de streep kan iemand daar trots op zijn, maar in feite betreft het verzinselen. Die schadelijk uitwerken, qua psyche.

   Terug naar de originele staat (toestand): Geboren als vrucht van intiem samenkomen, met als levensdoel samen komen, samen blijven en jezelf reproduceren. De oorsprong als doel, in lichamelijke en psychische zin. Geboren om als individu te denken en zich als zodanig te gedragen, zelfstandig. Via Engels: Independent. In-dependent. Afhankelijk van wat er in je is. Hoewel net als een kok afhankelijk van ingrediënten vanuit de omgeving.

   Lid worden van een groep is m.i. glad ijs (risicovol) en toegevoegd worden aan een collectief een verloochening van wie iemand in feite is. Als invidivu, qua karakter en wat er verder in zit. Toevoeging aan een collectief ‘vereist’ allerlei pogingen tot karaktermoord, delen van het innerlijk die uitgeschakeld moeten worden om tot door anderen gewenst gedrag te komen. Tegen de tijd dat iemand een act opvoert met gewenst gedrag worden pogingen tot karaktermoord gestaakt, zo leert mijn ervaring. Waardoor er veel ‘undercover’ karakters rondlopen met het masker van een geacteerd personage.

   Voor jou nog wat achtergrondinformatie; de invloed van opvoeding.
   Mijn vader kwam uit een arbeidersfamilie, werkte na scholing als knecht, ging zo snel mogelijk richting zelfstandig zijn. Na een aanrijding (schedelbasisfractuur) bleek zijn lichaam niet meer zelfstandig te kunnen zijn (vooral door verminderde geheugenfunctie, ook ontstane epilepsie) en werd hij via die route weer geknecht. Baantjes bij anderen. Hij heeft geleden door via die route teruggeworpen te worden.
   oeder kwam uit een deftige famile en hamerde altijd op een ‘goede baan voor een goede baas’, vanwege geborgenheid, veiligheid, zekerheid. Over dit verschil in inzicht heb ik van jongs af aan nagedacht. Via wat baantjes ben ik zelfstandig geworden, dat ging als vanzelf (qua doel) maar tegelijkertijd bepaald niet vanzelf (vanwege jezelf door problemen heen moeten bijten, geen collega die je helpt). In de omgeving was lidmaatschap (van kerk, of via contract als medewerker) zo ongeveer de norm.

   Je zou kunnen zeggen dat ik mezelf altijd heb afgevraagd waarom iemand eigenlijk lid zou willen worden van een groep. Of in dit geval collectief. Ik heb bewust gekeken naar wat er qua gedrag verandert als een buitenstaander lid wordt, al dan niet met de interne stroom meegaat, of andersom uittreedt. Vandaar mijn opmerkingen via deze website over sekt-arisch gedrag.

   In Nederland lid worden van de ANWB (een zinvolle stropop zou je kunnen zeggen) is een kwestie van afwegen en kiezen. Andersom als zelfstandige gaan werken ook. Qua lidmaatschap van groepen zeg ik; als de aard van contacten gezond is, dan is lidmaatschap echt niet nodig. Maar, als de aard van contacten ongezond is, dan is dwang en ‘desnoods’ geweld toch echt ‘nodig’ om een bepaalde vorm af te dwingen. Een vorm, die dan per definitie nooit bevredigend kan uitwerken. Op het moment kijk ik verspreid over dagen de film The King. Eén van de interessante opmerkingen daarin. Ik hoop dat ik het me woordelijk juist herinner: “Hervormingen komen meestaal met regime change”. Dat is een feit, want door van werknemer over te schakelen naar zelfstandige moest ik mezelf hervormen en voor mezelf een ander regime instellen. Waarbij ik ontdekte dat zelfstandig willen worden en blijven dé manier is om in jezelf een robuust karakter te kweken. Robuuster dan in degenen die liever (bijv. via arbeidscontracten) afhankelijk zijn van anderen.

  • Een filosofische nawee, qua wereldbeeld: Als zelfstandige ben je je eigen ‘huisfilosoof’, als een Bhoedda. Bij vlagen filosofeer je wat af met jezelf. Je wilt net je eigen monarch (‘sole ruler’) zijn, over je eigen leven en bedrijf. Daartoe moet je ook je eigen ‘spiritueel leider’ zijn, gezien de noodzakelijke ‘spirit’ die je moet hebben. Alles wat je doet ademt een bepaalde geest, ‘spirit’. In ieder geval voor jezelf. Wat anderen daarvan meekrijgen is een ander verhaal, want groepsleden zoals werknemers denken anders. Vergelijkbaar met een Boeddha die nadenkt over verhoudingen met andere mogendheden.

   Hiermee houdt de vergelijking met Boeddha op. Want in het boeddhisme is er een collectivistisch systeem gecreëerd met kasten. Goed bedoeld, maar ook met bepaalde schadelijke bijwerkingen. Toch zijn er ook in het boeddhisme heus wel bruikbare inzichten gestopt, als ingrediënten van een recept. Ze hebben soms alleen een bepaalde conversie (omzetting) en vertaling nodig.

Comments are closed.