Vrijspreker: U heeft tijdelijk 3 katten in huis, wat is U daar aan opgevallen? 

Opperdienaar: Omdat ze de omgeving niet kennen, mogen ze niet naar buiten. Sam, heeft slechts één doel in het leven: ontsnappen, de vrijheid tegemoet. Als je naar de deur gaat positioneert hij zich al voor ’the great escape’. Wat me opviel is hoe moeilijk het is om zelfs maar een kat gevangen te houden als deze zijn hele aandacht kan richten op ontsnappen. Het ging dan ook mis toen de glazenwasser aanbelde. Ik opende de de deur en weg was Sam. Ik rende hem achterna en liet de deur achter mij openstaan en was bijna de andere katten ook kwijt. Het leven van een gevangenis bewaarder is niet eenvoudig.

De vrijheidsdrang van Sam heeft wel wat weg van de vrijheidsdrang van sommige libertariërs. De staat heeft succesvol de onderdaan afhankelijk gemaakt en ontsnappen  is eigenlijk vrij kansloos. Niet alleen door de fysieke barrières. Toen Sam buiten kwam was het koud, zijn corpulente ongetrainde lijf kon geen vogel vangen, er werd geen eten opgediend en voor het geval hij achter de vrouwen aan wilde: hij was gecastreerd, dus dat ging ook niet meer.

 

De mensen die zich overheid noemen zorgen ook dat een heleboel onderdanen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Niet dat de onderdaan nu zo verwend wordt door zijn heersers, maar hij is al snel tevreden omdat zijn zelfvertrouwen al jong gebroken is. Dat zelfvertrouwen is gebroken op school waar hij te horen kreeg dat hij slecht is en geneigd tot alle kwaad. Een graaiende milieuvervuiler en natuurvernietiger, opmaker van grondstoffen. Zo’n kapot individu is al snel blij als hij ook maar een beetje gezondheidszorg, onderdak of voedsel krijgt.

Vrijspreker: Is dat wel duurzaam?

Opperdienaar: De reden dat veel machthebbers zo geobsedeerd zijn met duurzaamheid, is juist de onhoudbaarheid van hun eigen uitbuitingssysteem. Een beetje als een heroïne verslaafde die zich op de borst slaat over zijn suikerarme dieet. Of een alcoholist die zich verre van verderfelijke sigaretten houdt. Of een iemand die de hele wereld over vliegt, maar de mond vol heeft over het milieu. De zaak waarover hij directe controle lijkt te hebben, is niet bespreekbaar, dus zijn bezorgdheid lekt dan weg naar andere terreinen. Heersers zien dus overal niet duurzame processen om zich heen, behalve het niet duurzame proces waar ze zelf leiding aan geven. Ze voelen aan dat naarmate de overheid groeit, ze meer moeite krijgen om zelfs de gebroken kinderhand te vullen. Ze moeten dus de onderdaan verder en verder breken, zodat hij al tevreden is als hij een kuil mag graven met zijn eigen schep in zijn eigen grond in zijn eigen tuin. De Sovjet mens was al blij als hij na een paar uur in de rij staan, eindelijk wat aardappelen in bezit kreeg. Beter dan onder de kapitalistische uitbuiters wonen, want je bent immers een totaal incapabele machteloze proletariër. Maar door de onderdaan verder en verder te breken, wordt er ook steeds minder welvaart gecreëerd. Een race naar de bodem, die niet te winnen valt.

 

Om de onderdaan gevangen te houden, moet je zorgen dat hij koud, corpulent, ziek en zonder ballen zijn vrijheid tegemoet gaat. Zelfs als het lukt en ook medeonderdanen hun ontsnapping in de schoot geworpen krijgen, kijken ze bewegingsloos toe.

 

 

25 REACTIES

 1. Ja. Duurzaamheid. Ik las laatst een verhaal over dat dankzij en of andere nieuwe milieunorm er ook al geen strooizout gestrooid op de wegen mag worden in de winter. Dat deed mij denken aan dat je steeds meer geld moet betalen voor een overheid die steeds minder doet.

  Hoeveel zou de ekologiese voetafdruk zijn van de overheid? Al die politici en ambtenaren die de wereld over vliegen om interessant te doen ergens. Luxe gebouwen om nog meer regels in te bedenken. Hoeveel files zouden er verdwijnen als al het bijbehorende woon-werkverkeer verdwijnt?

  Terug naar de katten, heeft Opperdienaar geen leuke tuigjes om die beesten mee in het gareel te houden? Dan hoeven de ex-katers alleen nog maar “woef” te leren zeggen.

  • Sam wist zich zo hardnekkig te verzetten tegen het tuigje, dat het koord uiteindelijk maar aan zijn halsband werd verbonden, waar hij zich snel van wist te bevrijden.
   Hij is ook al een keer uit het raam gesprongen.

   • Moet regelmatig denken aan wat Midas Dekkers een vertelde aangaande katten, een kat heeft 5 miljoen haren, 2 miljoen op het lijf en 3 miljoen op de bank.

   • Ik heb in het verleden heel wat vechtpartijen gehad met katten om vlooienbanden om hun nekken te krijgen. Meer wilde ik niet doen maar oh oh als je aan hun lijven zit.

    Honden zijn makkelijker daarmee. Misschien meer gezagstrouw? Maar voor een lekker hapje en een slaapplek boven op de CV geeft menig kat veel vrijheid op. Het is net politiek.

 2. Duurzaamheid lijkt me een term voor wie een constructie of regeling overeind wil houden. Toevallig dook de term hier recent op, vanwege iemand die indirect voor Unilever werkt, aan duurzame projecten. Dan gaan hier direct alarmbellen rinkelen.

  Het tegenovergestelde van duurzaam is zoiets als… hoe ging dat gezegde nou ook al weer…. als de muizen van huis zijn dansen de katten, om een cat-a-strophe te organiseren. Of zoiets. Kijk maar eens goed naar de woordherkomst van catastrophe. Dan weet je genoeg. Voorbeeld doet volgen. Je stuurt een leger naar een regio om te overwinnen, vervolgens is het wachten op een dreigende catastrophe. Actie, reactie en zo. Alleen wordt die reactie dan weer overdreven en hetzelfde gedaan als waar ‘men’ kennelijk vanaf wilde. Da’s dan weer vreemd, want dat schiet niet echt op natuurlijk.

  Eerst verplicht afhankelijk zijn, hoewel het de vraag is in hoeverre dat lukt, en vervolgens echt zelfstandig worden? Hoeft geen probleem te zijn, maar kan wel tot een probleem gemaakt worden. Want de vroegere houders zullen er inderdaad van alles aan doen om zo’n vooruitzicht met donderwolken, wolkjes mosterdgas, aroma’s van stinkdieren etc. onaantrekkelijk te maken. En hoe meer schade er in een leven is aangericht, hoe meer kans dat een vrijgelatene toch nog even terugkomt om inkopen te doen. Voor hebberts die zich bezitter of houder van anderen achten, draait alles om geld, geld, geld. Lichamelijk en psychisch gezond zijn of worden staat kennelijk heel veel lager op hun prioriteitenlijst.

  • Als je ergens in het midden kijkt tussen vastgehouden worden en vrijgelaten worden, dan valt op dat individueel zelfstandig zijn de originele norm is. Puur natuur. Je zou denken dat dat een mooi doel is voor adel en opvoeders. En… tijdens opvoeden kan er toch ook vrij gelaten worden? Opvoeden is toch niet zoiets als conditionering via gedragstherapie maar steeds meer leren doorzien hoe principes te ontdekken en te leren hoe die werken?

 3. De vrijheidsdrang is kennelijk niet groot genoeg. Niet groot genoeg om de strijd aan te gaan met het ongewisse. Of zijn mensen liever lui dan moe? En daarom bereid vrijheid te offeren? En hebben libertariers wel een wat grotere vrijheidsdrang? In woorden wel, maar in daden? Soms lijkt het wel of Calimero hoor.

  Wat is vrijheid? Afwezigheid van dwang? Van de medemens? Van verantwoordelijkheid? Van inspanning? Van deelname? Is vrijheid, slecht niet meer dan een gevoel? Zijn aanslagen/inbreuken op dat gevoel wel te voorkomen? Zijn libertariers eigenlijk niet meer dan onaangepasten?

  • Vrijheid voor libertariers is afwezigheid van dwang en dreiging met dwang, niet dingen als inspanning en verantwoordelijkheid. Het NAP.

   • Duidelijk. Of toch niet? U heeft kinderen? Mag uw zoon in uw auto rijden? Wat als hij er roekeloos mee omgaat? Wat als hij zijn afspraken niet nakomt? Wat als hij de tank niet een keer vol gooit?

   • Bij het lenen van een auto gaat het om eigendomsrechten. De eigenaar bepaalt de regels voor het gebruik van zijn eigendom. Als de lener zich niet aan de afspraken houdt, is dat volgens libertariers agressie. De eigenaar leende het namelijk alleen vrijwillig uit onder de gestelde voorwaarden. Als de lener zich niet aan die voorwaarden houdt, waar hij ook vrijwillig mee akkoord is gegaan, dan maakt hij de transactie onvrijwillig.
    Degene die iets onvrijwillig maakt, is de agressor.

 4. Dit stukje bewaarde ik sinds 2005

  Hier een samenvatting van Het verdrag van Lissabon

  In juli 2005 werd al besloten dat alle communicatie van burgers
  via telefoon en email – en surfgedrag op internet – afgeluisterd mag worden en bewaard.
  Het groene licht hiervoor was al gegeven, net als fouilleren zonder reden trouwens.
  Ook is men reeds akkoord gegaan met een Europese DNA-databank.
  In juli 2005 werden wetten aangescherpt en aangepast of ingesteld om iedereen die verdacht wordt van wat de politie denkt of vermoed te arresteren.

  Politici uit verschillende landen komen met voorstellen voor hun eigen land om steeds meer dingen te verplichten, zoals in Nederland de VVD,
  CDA en PvdA (juli 2005) het plan om het afnemen van DNA van iedereen zonder meer aan te nemen.

  Hoe meer men angst kweekt voor “gevaar” des te meer laat de bevolking zich onder druk zetten.
  Niet alleen de Europese Grondwet beperkt de vrijheid, ook politieke partijen komen regelmatig met dergelijke initiatieven, kijk de geschiedenis er maar op na.

  De grondwet maakt het mogelijk om willekeurig mensen in
  hechtenis te zetten, ook al hebben ze geen misdaad gepleegd
  hetgeen in veruit de meeste gevallen gebaseerd zal zijn op volstrekt willekeurige en wetenschappelijk ongefundeerde principes.
  Personen die alcoholist zijn of verslaafd aan “verdovende
  middelen”, en landlopers (m.a.w. “daklozen”), die er uiteraard meer
  en meer zullen zijn dankzij het steeds harder wordende economische klimaat waar ditzelfde verdrag voor staat.

  Namens het zogenaamd “beschermen” van de consument zal het mogelijk zijn talloze soorten en vormen van voeding te verbieden, ook al is er niet van bewezen dat ze schadelijk zijn zoals bepaald is in een Dienstenrichtlijn.

  Het zal mogelijk zijn personen te verbieden zelf geheel vrijuit te kiezen om bepaalde alternatieve medische behandelingen te volgen, of legaal bepaalde voedingssupplementen (vitaminen, enzymen, mineralen, kruiden e.d.) aan te schaffen, zelfs als het nut en de werking van die
  behandelwijzen en voedingssupplementen in de praktijk al ruim gebleken is en niet is bewezen dat ze schadelijk zijn, hiertoe zal een Dienstenrichtlijn in werking treden.

  Omwille van de “veiligheid” mogen overheden naar believen over een ieder’s privé gegevens beschikken, privé-gesprekken afluisteren, persoonlijke correspondentie (bijv. emails) bespioneren, enz.
  Ook dit wordt niet in de hoofdtekst vastgesteld, maar in een v.d. toevoegingen.

  De druk wordt opgevoerd onder het mom dat het gaat om de strijd tegen
  terrorisme en dat het in het BELANG VAN DE VEILIGHEID is, in belang van de zogenaamde veiligheid is nu iedereen verdacht.

  De lidstaten verbinden zich ertoe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren (artikel I-41, lid 3).
  De lidstaten geven nu gezamenlijk jaarlijks zo’n 150 miljard euro uit aan defensie.
  Dit grondwet artikel zal ertoe leiden dat de gezamenlijke uitgaven aan defensie en veiligheid met miljarden euro’s toenemen.
  “Als een lidstaat wil bezuinigen op defensie, bijvoorbeeld om meer te kunnen investeren in verpleeghuizen of scholen, is dat strijdig met de grondwet.”

  Het zal mogelijk zijn om demonstraties en stakingen te verbieden, onder diverse willekeurige voorwendsels, hoofdzakelijk met het excuus het economische “vrije verkeer” te moeten waarborgen, ook nu al het geval.

  Er zal met scherp mogen worden geschoten op demonstranten

  Een wettelijk minimumloon zal langzaam maar zeker verleden tijd worden.
  De grondwet verbiedt uitdrukkelijk dat er een Europees wettelijk minimum loon vast wordt vastgesteld, waardoor het hoogstwaarschijnlijk is dat die van de lidstaten onderling lager en lager zullen worden.

  De grondwet stelt ook niet vast dat er op nationaal niveau een minimumloon dient te zijn.

  Het zal mogelijk worden/zijn mensen te dwingen meer dan 40 uur per week te werken, tot aan maar liefst 65 uur per week en wellicht meer, zonder extra beloning die daarmee op een billijke wijze in verhouding staat.

  Dit is wat ons boven het hoofd hangt met het Europees Verdrag.

  Hoewel de meeste mensen de feiten niet kennen voelen velen instinctief en intuïtief ook wel aan dat ze (door de schaalvergroting en daarom ook alles te regelen vanuit Brussel) alle cultuureigene dingen, (zoals b.v. de munteenheid) steeds meer kwijtraken waardoor er een (bewust gecreëerde) algehele “apathie” ontstaat.

  • Als voor al hetgeen je hier schrijft draagvlak is, kan het idd bewaarheid worden. Maar bij hetgeen je schrijft, kan op detailniveau zeer waarschijnlijk wel wat vraagtekens gezet worden. Dat maakt reageren wat lastig. Zo’n punt is je opmerking over de grondwet. Geadresseerde van de grondwet is de overheid. Aangezien niet iedereen de overheid als werkgever heeft, is de grondwet niet de plek om het minimumloon in te regelen.

   • Op Europees vlak wordt alles geregeld Bertuz ook het minimum loon en ik heb het niet verzonnen het staat er letterlijk in vermeld, het is ook geen grondwet als zodanig maar een verdrag en dat maakt een groot verschil en let wel het is 14 jaar terug geschreven, 4/5e is al uitgekomen.

   • Dat op Europees vlak het minimumloon geregeld wordt, lijkt mij logisch binnen de context van Europa. Men wil niet dat bijvoorbeeld goedkope en vlijtige Polen het werk van dure en mogelijk lastige Nederlanders gaan doen. Dit los van de vraag of de vastlegging van een minimumloon wel of geen zin heeft.

    Ik zeg niet dat je het verzonnen hebt. Alleen dat reageren nogal lastig is. Zeker bij samenvattingen.

    Precies, het gaat om een verdrag.

    Dat 4/5de uitgekomen is, zou best kunnen. Ik heb geen idee.

   • Bedoelde het niet negatief hoor van dat ik het niet verzonnen heb, het is alleen dat ik mij er ook over blijf verbazen. Nog even een correctie het is opgesteld in 2007 en in 2009 actief geworden nadat de Nederlanders hadden besloten middels een nog bestaand referendum niet akkoord te gaan met de nieuwe grondwet. Mijn vergissing met 2005 komt omdat er toen al veel plannen waren gemaakt aangaande het opstellen van dit verdrag en dat had ik er ook bijgeschreven maar dat zou te lang worden voor een reactie vandaar.

 5. En misschien wil Sam wel terug naar de situatie waar hij bekend mee is? Misschien wil hij wel terug naar de flat van zijn baas? Die tien hoog achter woont en Sam slechts een huiskamer biedt en een kattenbak.

 6. 5 jaar geleden moesten wij stoppen met het onderbrengen van 4 of 5 mensen zonder een dak boven hun hoofd, in een van onze bijgebouwen, we hadden veld bedden, er was sanitair, maar geen vergunning, en we konden ze ook geen werk vergunning aanbieden, dus kunnen bedingen aan het eind van de winter te stoppen, onder dwang van grote bekeuringen, nu hebben we een gebouw van de kerk gehuurd en brengen daar +/- 20
  landlopers zo je wilt onder, de gendarmerie controleerd soms, we hebben iedere winter één vaste logé, een aan de grond gelopen intellectuele alcoholist, hij doet niemand kwaad alleen zich zelf, heb een oude caravan in een schuur gezet en daar huist hij, in het voorjaar vertrekt hij meestal ongezien, maar laat alles keurig achter, en meestal met wat mooie gedichten, kan ons allemaal gebeuren ook de Goden, groet !

  • Ik ga je een letterkundig woordspel aanbieden, ter leering ende vermaeck. Iets om eens rustig over na te denken. Bij joden wordt vaak gedacht aan de kleur geel of goud. In een andere taal heet de kleur geel žlutá. De gele zon is goudkleurig. Goud heet daar zlato.

   Vertaald naar een organisatiestructuur, leuk voor wie op een toppositie azen: Er kan er maar één de opper-alfa zijn. Directe leerlingen daarvan… luisteren daarnaar en mogen vervolgens zelf misschien een beetje de alfa spelen, naar anderen, lager in de organisatie (bij een piramidale structuur).

   Vertaald naar het echte leven: Er kan er maar één de alfa zijn over je leven. Ben je dat niet zelf, dan is het een ander. Of anderen om de beurt, als bij een groepsverkrachting. Meer mogelijkheden zijn er niet. Misschien is wat als bedreiging voor een sociale orde wordt gezien, ieder alfa over eigen leven, misschien juist het ultieme doel en einde van allerlei feitelijke onnodige problemen.

   • Je schrijft; Er kan er maar één de alfa zijn over je leven. Ben je dat niet zelf, dan is het een ander. Zo is het. Je “verzetten tegen” is niet waar het om draait. Leef je leven, geef het zelf vorm en inhoud.

   • Precies. Vandaag een deel van een speech geschreven. Waarin komt weerstaan en standhouden aan de orde. Het is geen doel, maar wel nodig soms. Met de laatste zin die je schreef ben ik het van harte eens. Hoewel je dan wel van overlast van buitenaf af moet, wat dan weer lastig gemaakt wordt helaas.

   • Dat weet ik Bertuz. Niggering trouwens ook. Althans, tijdelijk. Wat ze gemeen hebben is dat een probleem erdoor naar de toekomst wordt verschoven. Zonder problemen bij de kop en de staart beet te pakken om ervan af te komen, blijft het sudderen. Eventueel op afstand, eventueel onderhuids, maar doorsudderen doet het. En dan weet je ook dat het vroeger of later weer opduikt.

    Voor de goede orde, ik weet dat in bepaalde kringen dissociatie wordt gepropageerd. Om zelf geen last te hebben van bepaalde verschijnselen. Een echte oplossing is dat niet, maar het werkt inderdaad wel. Of althans, het lijkt te werken.

    In de speech die ik hier boven noemde komt ook bang (tijdelijke emotie) en angst (chronisch) voorbij. Ik heb op manieren die anderen zich nog niet eens voor kunnen stellen van dichtbij gezien hoe chronisch in angst leven iemand kan slopen. Langzaam maar zeker. Dat kan ontkend worden, maar gebeurt ondertussen feitelijk wel. Als je weet dat dissociatie een soort chronische toestand veroorzaakt… dan weet je ook dat je liever bij kop en staart beetpakt.

Comments are closed.