De media en politiek doen er 24/7 alles aan om de mensen zo haatvol, angstig en verdeeld mogelijk te krijgen en houden. Sensatie, opstoken van de ene groep tegen de ander, bizarre angstscenario’s, verdeeldheid en jaloezie zaaien, openlijke corruptie, vriendendiensten en een continue leugenparade die dagelijks over ons heen worden gespoeld.

Ook online wordt er veel tijd verspild aan politieke discussies. Het wij en zij discours waar nooit een winnaar of overtuigde tegenpartij uitkomt. Een lid van een online discussieblog over wapens was er klaar mee. Hij kondigde aan niet meer deel te nemen aan politieke discussies.

Het was fascinerend te zien dat iemand die zich jarenlang intensief met politiek commentaar had bezig gehouden er mee stopt en zich ging richten op zichzelf en zijn naasten. Hij realiseerde zich niet eens welke emotionele lading hij al die jaren met zich meegesleept had. En dat hij op ieder moment er mee kon stoppen.

‘Wat als ik al dat onderzoek en tijd geinvesteerd zou hebben in zaken die mijzelf en anderen kunnen verheffen ?’

Er was geen legitieme waarde te vinden in de tientallen jaren van zijn leven die hij gebruikte om al de smerige details over corrupte politici, politieke partijen en lobbygroepen te bediscussiëren. In feite omdat hij zich concentreerde op politiek misbruik was hij langzamerhand meer negatief geworden.

Hij besloot zijn focus te verleggen naar zaken waar hij wel controle over had. Beginnend met zichzelf, zijn familie en werkelijk belangrijke relaties. Naar het positief beinvloeden van de mensen om hem heen in plaats van met ze te discussieren.

Een radiopresentator had dezelfde ervaring. Die kwam er snel achter dat er een groot en loyaal publiek is dat er van houdt om te horen wie ze moeten haten en wat ze moeten vrezen. Hoe sensationeler hoe beter en des te meer ellende hoe meer ze van hem hielden en luisterden.

Dit is een tendens dat niet beperkt is tot één kant van het politieke spectrum. De presentator vroeg zich af: ‘Gaat dit werkelijk ooit iets waardevols opleveren ?’ Deze angst- en vijandgedreven mensen worden niet gemotiveerd door het kwaad of een gebrek aan intelligentie maar eerder door een behoefte om zichzelf te definiëren via hun tegenstanders.

Het is altijd makkelijker om jezelf goed te voelen door simpelweg ergens tegen te zijn dan actief een verheffend en goed leven te leiden. Om Chesterton te parafraseren: “It’s not that such an approach has been tried and found wanting, it’s that it’s been tried and found difficult.”

Opgehitst worden door politiek gekrakeel is erg makkelijk. Bijna al het nieuws is doordrenkt van politiek. Geen wonder dat zoveel mensen zich hopeloos en depressief voelen. Voor sommigen is het als een medicijn; hun dagelijkse portie ellende. Ze kunnen verslaafd raken aan het gevoel om angstig of kwaad te worden. Om uit deze vicieuze cirkel van afhankelijkheid te komen, moet je eerst erkennen dat er een probleem speelt.

Wanneer we buiten de collectieve kaders stappen en verbindingen smeden op basis van individuele overeenkomsten, verminderen we hun macht en invloed over ons. Als we constant ruzie met anderen maken, over hen klagen of zelfs de behoefte voelen om degenen met verschillende gezichtspunten te confronteren, ligt het tekort bij ons – niet bij hen. Dit komt omdat de meerderheid van de politieke discussies een vorm van competitie is geworden die voortkomt uit trots en gelijk krijgen.

We worden kunstmatig verdeeld gehouden door politici, hun belanghebbenden en de media die de macht over ons consolideren door ons constant voort te drijven met conflicten, achterstelling en tuchtiging voor ‘de tegenstanders’.

Onze constructieve acties zullen veel meer doen om het vertrouwen van anderen te winnen. Dan worden we het soort individuen waar mensen blij en gelukkig van worden. Dat geeft veel meer effect dan ons vermogen om anderen op hun plaats te zetten, online of in de echte wereld.

Het begint met het besef dat individuele goedheid – ondersteund door principiële actie – bergen zal verzetten die boze woorden nooit zullen bereiken.

Bron: Daily Bell

13 REACTIES

 1. Verbeter de wereld, begin met jezelf. Soms zijn bemoeizucht en zendingsdrang sterker, helaas.

  Het is niet zo moeilijk het schip te keren. Laten we met zijn allen gewoon een weekje thuis blijven. De boel de boel laten. Als de gastheer overlijdt volgen de parasieten vanzelf.

 2. De tijd van het Bhudisme is voorbij, in alle ernst je goedheid respectvol uitdragen, is helaas aan het onverstand op de planeet, en in deze tijd periode niet besteed !
  Ook het Hindoeisme de ouste filisofie over het onstaan en waar heen, wordt alleen in het westen begrepen door een kleine elitaire intelligentia waarom ?
  Het Christendom, wordt van binnen en buiten door machtige vijanden ontleed en gevierendeeld, wat jammer is want het brengt éénheid tegen mogelijke vijanden.
  Het Joodse geloof is sterk en machtig, door de enorme verzamelde financiéle rijkdom, door het begrijpen dat de media de moderne manipulator is, films muziek etc.
  De Islam was en is een dogma op verovering en oorlog gebouwd, bloed en tranen is hun devis, zij worden gebruikt door hun broeders in het kwaad, om de andere denkwijzes en filosofiën om te brengen en steselmatig uit te roeien, en wat stellen wij hier tegen over in het westen niets, het kon wel eens te laat zijn !

  • Interessante invalshoek maar toch nog steeds geschreven vanuit westers perspectief.
   Wie gelooft in reincarnatie zal misschien betogen dat eenieder die in ons tijdvak geboren wordt dat ook verdiende. Maar in dit leven hebben we wel de kans er iets van te maken binnen de omstandigheden waarin we ons bevinden. Kapituleren we (uit zelfbehoud) voor het kwaad of blijven we principieel en proberen we goed te doen voor mensen om ons heen?
   Zelf probeer ik op meerdere fora mensen te wijzen op aankomend gevaar en op de mogelijkheid tot emigratie naar buiten de EU. Ik vrees dat het nog niet veel heeft uitgehaald maar … ik heb alvast mijn best gedaan. Hopelijk is dat Karma niet ontgaan.

 3. Zal nooit de dag vergeten toen men in Afganistan, de grote Bhuda’s op hebben geblazen, hoe kom je tot zo,n daad, in wezen moet nu de “klaagmuur” en “mekka” de lucht in, volgenshu eigen denken !

 4. Niet geheel mee eens.
  De politieke wereld is gewoon slecht. Dat hoeft voor een libertarier geen betoog.

  Wie geen oog heeft voor waar de vijand allemaal mee bezig is, dreigt eraan ten prooi te vallen.
  HELAAS (want ik had mijn tijd ook heus wel liever anders besteed) is een mens genoodzaakt om verborgen samenzweringen op te sporen en te doorgronden teneinde zich te kunnen wapenen tegen het kwaad. Denk aan verhuizen of je rekening leeghalen en omzetten in goud etc.

  Wie zich niet in het doorgaans linkse doch soms ook rechtse kwaad verdiept, wordt er ooit wel slachtoffer van. Vanzelfsprekend had ik liever gehad dat er geen kwaad bestond en dat ik er dus mijn tijd niet moest aan besteden. Maar het is er nou eenmaal. Dat ontkennen heeft geen zin en is zelfs ronduit gevaarlijk.

  Stel je voor dat je Syrier bent en dat je in 2009, na je verdiept te hebben in de internationale (geo)politieke ontwikkelingen, wijselijk had besloten je land te verlaten en je middenklasse flat te verkopen en elders te gaan wonen bv. in Panama waar je officieel als immigrant binnen kon en een verblijfsvergunning kon krijgen (anders dan als vluchteling) mits je (o.a.) over voldoende middelen beschikt. Dan was je waarschijnlijk beter afgeweest dan je landgenoot die zijn kop in het zand had gestoken en in 2011 plots realiseert dat ie weg wil maar dat zijn flat (voor zover niet aan flarden geschoten) onverkoopbaar is tenzij ie 80% waardevermindering voor lief neemt en bovendien het geld niet meer naar het buitenland kan overmaken. De ene Syrier had zijn flat van USD250k in 2009 voor dat bedrag kunnen verkopen en zijn buurman zou er in 2011 amper nog 50k voor krijgen (in local currency) die ie bovendien niet meer in USD kan omzetten en overboeken naar het buitenland. Kortom 2 jaar te laat ontwaken in de rauwe realiteit maakt het verschil tussen elders (bv. in Panama) verder een middenklasse leventje kunnen voortzetten of … geruineerd zijn en als rat in de val zitten dan wel als illegale vluchteling proberen op een bootje de Middellandse Zee over te steken en dan in een of ander kamp terecht te komen.
  Als je zo’n lot wil vermijden, dan zal je toch contstant alert moeten blijven en je tijd niet verkwanselen aan GTST of het NOS journaal of Studio Sport.

  HELAAS wordt een mens de facto gedwongen zich voortdurend in te laten met het smerige van de (internationale) politiek.
  Dus ja, begrijpen wat de Illuminati in pet hebben en hoe via o.a. kindermisbruik een Epstein de hele politieke kaste kan chanteren etc. … helaas hoort dat er allemaal bij. Het volstaat niet om je te beperken tot de notie dat oorlog in het Midden Oosten eerder om olie draait dan om het brengen van democratie. Dat weet zo lagzamerhand het kleinste kind wel. Neen, het doorgronden van het complexe machtsysteem is moeilijk en tijdrovend. HELAAS…

  Het is natuurlijk jammer want we hebben maar 24u in een dag dus de tijd die men node verspilt aan het negatieve gaat inderdaad ten koste van al het positieve wat men had kunnen doen. Dat klopt – HELAAS.

  • Ja triest, nu ben ik oud, vraag me soms af hoelang ik nog heb, want ik hou van het leven, ik lees nu een aantal jaren op het internet, in wqezen is het bijzonder, alle weten van de mensheid kun je lezen, maar ook al het kwaad, het negatieve, is enorm het maakt je ongelukkig, maar je wilt het weten, persoonlijk denk ik dat ik voor het internet tijdperk een stuk energieker en ook gelukkiger was, ik weet je word gevoerd, het word je aangegeven, misschien zit ik er wel een streep onder, vriendelijke groet !

  • Scrutinizer, inderdaad… Vraagt veel energie en tijd, maar is ‘goed-besteed’, vanwege de consequenties met verstrekkende gevolgen.
   Ik begrijp de schrijver van bovenstaande, dat het een om moedeloos van te worden gevecht is.
   Maar je afwenden van de realiteit is het niet willen accepteren. Het leven is geen ‘Bona-reclame’ (even goochelen, voor de jeugdigen onder ons)
   De schrijver doet er echter niet goed aan om te adviseren om de wereld-problematiek op te kunnen lossen c.q. af te wenden door naar binnen te keren in je eigen, bekende cocon.
   De barometer staat op onweer. Dat houdt ook in, dat je tegengas gaat geven, waar je kunt.
   Dat het er nu zo slecht voor staat is juist, omdat iedereen zich NIET heeft uitgesproken, toen het nodig was. 30-40 jaar geleden. Wij zaten zelf ook aan tafel, toen anderen onze koek begonnen op te eten.
   Je moet ergens voor stáán. Niet alleen oeverloos zwetsen op fora onder gelijkgestemden en denken, dat het dan wel goed gaat komen. En teleurgesteld zijn, als dat niet gebeurd.
   Daar heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid.
   Én…., je neemt je maatregelen voor jezelf en de mensen, die je na aan het hart liggen.

 5. Het convenant

  Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien zullen als idioten bestempeld worden.

  Wij zullen aparte partijen vormen wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien. Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn om de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal tevens ervoor zorgen dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren.

  Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan omdat wij het geheim kennen van het absolute.

  Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden.

  Wij zullen hen levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

  Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

  De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid, ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.

  Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht, zelfs hun kleren.

  Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif want ze zien veel.
  Wij zullen ze aanleren dat het gif goed is met grappige plaatjes en leuke deuntjes.
  Zij die als vraagbaken dienen zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films waardoor ze er gewend aan raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

  Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen dat hun hersenen zal aantasten in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn, wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben, suiker, snoepgoed.

  Als hun tanden aangetast raken door het suiker zullen wij ze nog meer metalen toedienen dat hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als hun leervermogen aangetast raakt zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen ze voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker worden zullen ze toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

  Wij zullen hen aandacht richten op geld en materiële goederen opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert zullen wij technieken op hen loslaten die hen gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.

  Wij zullen hun overheden maken en opposities binnen deze overheden, wij zullen beide kanten manipuleren.
  Wij zullen steeds ons doel verborgen houden maar ons plan gewoon uitvoeren. Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed van hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

  Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie. Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties stimuleren. Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

  Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden. Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.

  Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd want ze zullen ons niet zien want ze kunnen ons niet zien.
  Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden.
  Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.

  Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.
  Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.

  Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten. Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden, dat wij allen één zijn. Dit mogen ze nooit te weten komen. Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is, ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn. Stap voo stap zullen wij ons doel bereiken.

  Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over ze uit te kunnen voeren.
  Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal zal doen verdwijnen.

  Wij zullen een geldsysteem implementeren waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn samen met hun kinderen in schulden en lasten. Als ze samen gaan werken zullen wij ze beschuldigen van misdaden en de wereld een ander verhaal vertellen want wij bezitten de media.

  Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment op onze manier.
  Als ze zich tegen ons verzetten zullen wij ze vertrappen als insecten want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niks ondernemen want ze hebben geen wapens.

  Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren, wij zullen hen het eeuwige leven beloven maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen, zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te geloven.

  Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren want ze zouden zich tegen ons kunnen keren. Voor hen werk zullen wij hen belonen met Aardse zaken en mooie titels maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk, nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

  Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegen houden. Dit zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn, zo dichtbij dat ze er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

  O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn. Als wij klaar zijn zal de realiteit die wij voor hen geschapen hebben hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in een zelf waan idee leven. Als ons doel bereikt is zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

  Hun gedachte zullen gebonden zijn door hun religie en geloof, de geloven die wij gemaakt hebben voor hen. Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.

  Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen zijn win verloren.
  Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben want als dit gebeurt zullen wij geen plek om te vluchten meer kunnen vinden want hat zal makkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn, ze zullen ons dan op kunnen jagen want niemand zal ons nog onderdak bieden.

  Dit is de geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

  Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen.
  Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden want als dit gebeurt zal de bewustwording hierdoor de furie opwekken van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen voor alle tijden of de oneindigheid zelf.

  • Willem, wie zijn zij het convenant, wie ik denk dat ze zijn, die heb ik ontmoet, het zijn er weinigen, men noemd ze ook de Wachters, en hun aangenomen vormen zijn heel gewoon ordinair te noemen, wil je tot ze terug keren, na een poosje tot je zelf gekomen dat je denk hé interessant, zijn ze niet meer, is me een paar maal overkomen in mijn leven, deze ontmoetingen houd ik voor mij zelf, ’t is ook moeilijk te verklaren, het zijn gevoelens maar ze gaan wel je intuitie beinvloeden, zelfs zo dat je denk, hé heb ik dit gedacht of geschreven of of, maar goed een vlieg die zich verbeeld een Arend te zijn, is een oud Bhudistich gedachte gang, helaas de rest ben ik vergeten, groet

 6. Kan heel goed mogelijk zijn, het is zelfs mogelijk dat het er meerdere zijn, die mekaar voor de voeten lopen !

 7. Inzake de kop boven dit artikel: Het is denk ik als een tweesnijdend zwaard. Proberen om inzichtelijk te maken waarvoor je staat, tegelijkertijd waar je níet voor staat. Wat je tegenstaat. Een balans zien te vinden eigenlijk.

  Het eerste is denk ik altijd nodig (wordt onderschat, heb ik zelf ook onderschat), het laatste is alleen maar vanwege van alles dat gepredikt wordt via kranten, TV, ergens op bühnes etc.

  Valt anderen ook op, dat ‘het publiek’ niet op allerlei fratsen zit te wachten, maar dat het de zogenaamde ‘vertegenwoordigers’ daarvan zijn die allerlei fratsen juist willen, om een beetje dik te kunnen doen over zichzelf en de club waar ze bij horen? En die arme script-schrijvers maar ploeteren 😉 Ze kunnen misschien beter uit de kast komen en eens lekker gaan praten met wat ooit ‘het publiek’ was. Lastig voor al die tussenpersonen, maar wel een manier om van allerlei rotzooi zoals onnodige problemen af te komen.

 8. Goed artikel. Ken je het boek de Hack van de Matrix? Daar staat een goed waargebeurd verhaal in over de verdeeldheid die wordt gezaaid in een land, door de overheid en media, door in te spelen op je angstsysteem. De oorlog die er uit voort is gekomen is verschrikkelijk voor mens, dier en natuur. En mens zijn wij allen! En als je het leest snap je ineens wat er gebeurd en wat de bedoeling is. Alsof er puzzelstukjes in elkaar vallen, het resoneert met je diep innerlijk weten -dat is zo met de waarheid – je voelt geen angst of haat of irritatie maar je voelt vrede in jezelf.
  Door angst voel je jezelf afgescheiden van het geheel en daardoor wordt je bang voor andere mensen, angst creeert haat helaas. De verdeeldheid zit in jezelf, gecreeerd door tv en media. De reden dat ze dit zaaien kun je verder lezen in de hack van de matrix als je interesse hebt. Worldpeace is possible >God bestaat als wij allen ons innerlijke God en Godin activeren.

 9. Beste Angelique, francaise misschien !
  Ik ben 83 en dat is geen verdienste want dit gaat van zelf, maar je ervaring stapeld zich op, en vrede op aarde is niet mogelijk zo lang de mensheid zal bestaan, het zit in ze, ook in mij, als het wordt opgewekt door dit of dat, sta je klaar met het wapen in je hand, en zo hoord het ook, wat je lief is moet je verdedigen, anders wordt dit je uit handen geslagen, goed te zien in onze chaotische verdeelde samenleving, met praten, schrijven, discusseren, veranderen wij niets, het loopt altijd uit op handgemeen, ik vind dit ook jammer, ben een op en top humanistische vrijdenker, maar wordt dagelijks fijngemalen, door de gebeurtenissen, mijn vader zij al tijd weeg je tegenstander , is hij te ligt bevonden schiet je hem dood, dat is wat ons nu gebeurd met aardig en respectvol zijn, graven wij ons eigen graf, wens je sterke and peace men cq women, in de muziek van de 60 iger kun je het horen zien en voelen, zij vochten maaaar !

Comments are closed.