De conclusie van het wetenschappelijk onderzoek is dat PFAS weinig of geen effect heeft op de gezondheid van de mens. Aldus Martijn Katan, biochemicus en emeritus hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit Amsterdam in een artikel in NRC van 8 november:

NRC-PFAS

We leggen dus half Nederland plat vanwege een stofje waarvoor geen wetenschappelijke gif-onderbouwing is! Lekker dat voorzorgprincipe in handen van een paar onnozele ambtenaren die denken dat het minst aantoonbare concentratie, ook maar meteen de hoogste limiet moet zijn.  Nu begrijp ik waarom er meer Beta wetenschappers nodig zijn.

Trouwens dat voorzorgprincipe was ook onderdeel van die kindertoeslagen farce: duizenden gezinnen in rep en roer. En realiseren we ons dat je met het voorzorgprincipe, ‘in principe’ alles kan verbieden en elke burger in de gevangenis stoppen? U zou best wel wat kwaads in uw gedachten kunnen hebben, of teveel Vrijspreker ideeën kunnen krijgen: voor uw bestwil en dat van de samenleving sluiten we u maar op in een heroriëntatie kamp. Gezocht? nou nee, niet veel anders dan PFAS.

Naast foute regelzucht, waarschuwen we hier al jaren voor veel te veel macht bij de overheid/ambtenaren. PFAS is al weer een voorbeeld dat veel macht, tot veel foute dingen leidt.

19 REACTIES

 1. Het gaat altijd om het ontastbare, ongeziene daar kun je wat mee, het kan negatief maar ook positief uitpakken, al moet ik zeggen dat ik zelf eigenlijk niet weet hoe, dus zo sprak (Zaraoustra) de ambtenaar,
  gaan we dat belasten, en belasteren !
  Toch laten “”WIJ”” dit allemaal gebeuren, wij signaleren het, en drinken een glas en plassen een plas !

  • Dat komt omdat wij er pas achter komen wanneer er iets in het nieuws komt en dan zijn de beslissingen al gemaakt en daarbij een referendum bestaat ook niet meer en zou het wel bestaan dan houdt toch niemand zich er aan. Alles wordt geregeerd door de zeer grote coöperaties maar dat is ook alweer iets wat iedereen weet en al 1000 keer herhaald is, Er zal niets veranderen op die manier, dat gaat op een heel andere manier op een manier die wij echt niet in handen hebben, zo is het altijd geweest, zo is het nu en zo zal het blijven.

 2. PFAS dat is dat hele “gevaarlijke” goedje waar Chemours Dordrecht 7 kilo van mag lozen/uitstoten en ook nog illegaal vervoert naar België. Het komt voor in Teflonpannen en die hebben door verkeerd gebruik wel tot slachtoffers onder kleine huisdieren geleid, maar verder is er niet veel van bekend. Op de mensen die onderaan die lozing wonen na maar dat is lokaal en bij heel hoge concentraties en na jarenlange inname. Er zijn zoveel stoffen waar je ziek van wordt of zou kunnen worden, als je daarover nadenkt kan je beter binnen blijven.
  Deze hele gekte van nu zijn stuiptrekkingen van een falend beleid in gang gezet door ideeën van na de oorlog denk ik, het zal wel weer goed komen. Ooit.

  • Er zijn zoveel stoffen waar je ziek van wordt of zou kunnen worden, als je daarover nadenkt kan je beter binnen blijven.
   Eigenlijk heeft iedere stof een dodelijke waarde, dat wordt de hormese-theorie genoemd. Neem bijvoorbeeld water. Als je daar helemaal niets van binnenkrijgt, ga je dood. Drink je in een keer vijf liter, dan ga je ook dood. Ergens in het midden ligt de ideale dosis. Moeten we water nu verbieden omdat het potentieel dodelijk is? Onze heersers zijn er (gezien hun kennis van CO2-, en stikstof) gestoord genoeg voor.

 3. Ja er gaan grote verrasingen aankomen, ’t wordt voorbereid, de pensioenen gaan naar beneden, nou moet ik zeggen, dat hoord ook zo, na gedane arbeid is het goed rusten, en kun je met minder geld heel goed leven, vanmiddag nog even een paar oude brieven gelezen, één van mijn tante Mini in zuid Africa, tijdje later werd ze vermoord met haar man, over de 80 waren ze, hun levens lied was Sarie Marais, van terug naar Transvaal, jammer voor dat land, breekt volkomen door de midden, zoveelste land waar het niet lukt, het onverstand schijnt het altijd te winnen, groet ik luister nog even Shaffy (t is 5 uur de mensen liggen te slapen, mooie tijd in mijn leven, goedenacht !

  • Laat me? De Pastorale? tÏs stil in Amsterdam? Ik Drink? Als het Stormt?Cantate? Ja mij maakt het niet uit ik vind vrijwel alles mooi wat hij zong, ook met Liesbeth. Ik weet nog hoe blij en dankbaar hij was dat hij een Nederlands paspoort kreeg, eindelijk na jaren. Dat waren nog eens tijden he Toute.

 4. Het lijkt allemaal ongrijpbaar inderdaad. Wat hebben PFAS en geloof in God met elkaar gemeen? Uhhh… daarvoor moet even verder gekeken worden: Volgens het RIVM zijn PFAS “door de mens gemaakte stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen”. Doet denken aan ‘de mens schiep God naar zijn beeld’ (of andersom). In ieder geval deels ontkennen wat beweegt en leeft, om een externe vervanger te zoeken. Als gelovige. In God of PFAS, maakt niet zo uit. Waarvoor dan uit de natuur genomen wordt, omgevormd en gebruikt wordt.

  Praktisch gezien… kun je het geloof in God (zijnde organisator) heus wel in jezelf zoeken. En is het de vraag hoe de natuur in je zich verhoudt met de natuur om je heen. Kun en wil je jezelf natuur-vriendelijk gedragen? Immers, als je aarde omtovert tot bakstenen, zullen die bakstenen nooit meer aarde worden. En is het de vraag hoe bestuurders en medewerkers die (om)gevormd zijn om robotisch hun werk te doen weer zichzelf kunnen worden. Voor hen is er meer concreet uitzicht en hoop dan voor bakstenen.

  Je kunt jezelf bij allerlei ongrijpbare verhalen afvragen wat het doel ervan is. Dat kun je zien aan gevolgen. Stikstofpraatjes remmen bouw. Initiatiefnemers zien kennelijk liever niet dat industrieterreinen zich als kankergezwellen uitbreiden en steeds meer ruimte opslokken?
  Het zijn kennelijk vorsten en edelen die geïnspireerd door geestelijken zijn begonnen met mysterie-religies. Gecharmeerd van ongrijpbaar, vaag. Terwijl er andersom wordt gewaakt een verhaal glashelder neer te zetten. Waarom? Heel simpel, omdat mysteriën ruimte creëren om anderen te manipuleren. Via de slinkse route, zo bedacht vanuit ‘het milieu’ kennelijk. Ieder manipuleert, om anderen in beweging te krijgen. Via de slinkse route krijgt manipulatie dat op zich neutraal is en gezond kan uitwerken de bijsmaak van viezerikken, en kan het door minder weerstand onderweg ongezond t/m schadelijk uitwerken. Kan. Hoeft niet. Interessant, om zelf over na te denken.

  • Jij benaderd veel onderwerpen met een vooringenomen onkiesheid, stenen worden aarde als je tijd van leven hebt, de binnenkomende terroristen krijgen lekkere warme onderkomens met voedsel, de autochtone landlopers komen om in de kou, in Syrië worden nog steeds Kurden en Christenen omgebracht door zieke psychopatische zich zelf nadrukkelijk Moslims noemende sujetten, dit is nog nooit gestopt, van af 653 na het verbranden van de bibliotheek van Alexandrië, hebben ze constant vernield en vermoord, denk hier eens over !

  • Gaat diep Nico, heel diep, maar onder de bakstenen ligt altijd zand en daaronder grond/aarde. Ik zie religie als een verkapte Satanische organisatie zoals alles op deze wereld. Re-ligie (of liga) houdt in terug naar veel of tal-rijk, mijn naam is legioen ik ben met velen, talrijk. De onreine geesten gingen vervolgens in de zwijnen en stortten zich in zee. Onreine geesten, demonen of wie zal het zeggen. In ieder geval een levensvorm waar niet mee te spotten valt, dat zijn geen sprookjes. Wat is nu makkelijker wanneer je door een univers diversum reist of door tijd en ruimte en je komt ergens aan, opnieuw evolueren of gewoon incarneren, dus in het vlees gaan van een soort die er al aangepast is. Keuze lijkt me niet moeilijk.

   • Ja ik heb het gelezen Nico, maar een gebruikte Lucifer heeft een verbrande kop. Het een sluit het ander niet uit, integendeel. Zaken benoemen maakt ze tastbaar, benamen ongrijpbaar en ontkennen maakbaar. Beetje orakelen op de woensdag kan nooit kwaad. Die Romeinen waren ook niet gek, neem ik aan. Stonden er nog iets dichterbij vermoed ik, verlakkerij is van alle tijden het is aan de ontvanger om het te decoderen.

   • Willem, laten we niet wegen, en oordelen, het past ons beter beschouwelijk te zijn en blijven, jij vraagt wie zijn ze, het onverstand, de gemanipuleerden, en die zwijmelen in deze manipulatie, want hun oer driften kunnen ze botvieren, want mensen, hebben het allemaal in zich de ééne etnic meer als de andere, maar ik constateer oordeel niet !

   • Willem, de Lucifer waar ik het over heb is er niet voor om te gebruiken. Misschien vandaar dat ministers in België zo’n hekel hebben aan het roken van joints; de originele Lucifer is de oervorm van een ‘joint venture’ waar anderen met hun vieze dwingeland-poten vanaf moeten blijven. En toch… zijn geestelijken en adel erin geslaagd om daar ‘vuile energiebronnen’ te creëren. Door het invoeren van gender rollen. De Nieuwe Wereld heeft het extremistischer aangepakt, die vinden kern-splijting kennelijk lucratief. Bij iedere echtscheiding wordt er weer wat verkocht en ‘winst’ gemaakt, ten koste van verlies.

  • @Toute va bien: Neutraal betekent geen partij kiezen (on-kies?). En als bij de versnellingspook van een auto niet in een versnelling schakelen. Een rusttoestand dus, die ook wel meditatie (overdenken) wordt genoemd. Dan zie je meer dan wanneer je in beweging bent.

   Ter illustratie: Gisteren een aflevering gekeken van de TV-serie The Crown. Hoofdrolspeers zijn op de grens van het 2e naar het 3e seizoen vervangen zagen we. In die 1e aflevering komt er na een aantal conservatieve minister-presidenten een liberale. Iemand die graag naar cijfers kijkt, zegt niets van (klassieke) allegorieën en verborgen betekenissen te moeten hebben maar zich in feite achter iets anders verstopt. Cijfers zijn immers maar een deel van een totaalbeeld. Er wordt binnen het establishment gesproken over invloeden vanuit Rusland (communisme) en ‘koud socialisme’. Was en is hoge adel zo warm, jegens buitenstaanders? Er werd om de hete brij heen gedraaid. Ben benieuwd waar het verder naartoe gaat in die serie, wat er in zicht wordt gebracht.

   @Willem: Wat evolutie wordt genoemd is in feite een individueel groeiproces. Er groeien eigenschappen en vermogens in de ‘innerlijke aard’. Daar zijn waanideeën uit ontstaan. De ‘zeewezens’ die verplicht moeten spartelen, mogen niet te dicht bij de ‘landwezens’ komen. Worden ‘desnoods’ teruggeschopt als ze ’teveel’ vaste grond onder de voeten krijgen. Zo leert onze ervaring, volgens anderen in ‘het verkeerde bed geboren’. Maar eigenlijk hebben die ‘landwezens’ alleen maar ‘vaste grond’ onder de voeten dankzij een menselijke piramide zoals in het circus. Gedragen door anderen die ‘desnoods’ een schop krijgen. De luxe en weelde van sommigen wordt altijd door anderen, buitenstaanders, geproduceerd.

   We (man vrouw) hebben veel overlast gehad vanuit hogere sociale klassen en standen. En nog. Zo’n menselijke piramide werkt nogal verstikkend uit. Wie geen partij kiest, ziet als buitenstaander veel helderder dan als insider waar een groepering feitelijk voor staat. Via deze website waarschuwde ik herhaaldelijk voor de schadelijke gevolgen van groepsvorming. Niet zonder reden. Kiezen voor een groep is de makkelijkste weg kiezen. Met vereende krachten kan kern-gezond denken effectief bestreden worden. De sloop van ons leven en wat er daarna kwam toonde aan dat die vereende krachten een kern-gezonde manier van denken niet acceptabel achten. Dan is het ook niet de moeite waard om daarbij te willen horen. Talrijk zegt niets over ‘de aard van het beestje’, is meer een kwestie van machtsvertoon. Waar dan bij vereende krachten vrijwel automatisch machtsmisbruik op volgt. Groepsmechanismen. Ik heb er herhaaldelijk waarschuwend naar gewezen.

   Inderdaad, satanische organisatie. De aard van gevormde groepen. Niet altijd, maar wel als zeggenschap over anderen wordt misbruikt. En dat is vaker dan voor velen zichtbaar.

   Met het oog op de (onvervalste, onversneden) liefde zie ik meer in Lucifer-verering. Ook dat heb ik herhaaldelijk geschreven. Niet de Lucifer die Romeinen hebben geproduceerd, een vervalsing, maar het origineel. Dát originele idee is de moeite beslist waard. Logischerwijs wijzen satanisten, pardon, sociaal darwinisten, dat af. Die vinden vervalsingen kennelijk voldoende lucratief. Hoewel ze verarmend uitwerken. Maar ja, dat was kennelijk ook precies de bedoeling ervan.

   • Lucifer, zonder deze lichtbrengen hadden we geen muziek. kunst en goede dingen des levens. Wordt vaak verward met de Satan helaas, eigenlijk kun je stellen dat Lucifer “onze” draagvader is. Geef jij wat koolstof dan doe ik er een sprankje bij en zie, daar was men. Wat zullen we nu eens gaan doen, beetje stoken en porren niet gerekend op de andere reizigers welke wel een graantje mee wilden pikken zo ze elders al deden. Allemaal overdenksels, maar dan wel zeer oude. De asteroiden gordel was ook ooit een levende planeet, stel……………..

   • Nou… het idee Lucifer heb ik ooit anders neergezet dan die rare Romeinen. Zie o.a. hier. Zonder dat er gender rollen in dat recept zijn verwerkt overigens.

   • Wat weet jij nu meer van Lucifer als de Room einde – Romeinen, ik bewonder ze deze Romeinen, liever gezegt Etruskische Latynen, voor hun créaties, maar helaas hun mentaliteit aangaande medemensen minder, het al oude Aryans kaste stelsel heeft lang bestaan ( nu nog ) er is iets voor te zeggen dat wel, geef het vol brood en spelen, over IQ gesproken het gat was veel groter en dieper als nu, leiders met IQ 200, ja geniaal, en de massa met IQ 60, alsof je honden een koekje geeft, en ze laat kwispelen, het laat dunkende onderwijs over het gepeupel bestaat nog, op de L’ENA school voor administratie in Frankrijk wordt dit onheuse gedoe nog steeds onderwezen, daarom alleen al de EU op breken, terug naar als voor heen, ieder voor zich en God – Geld voor ons allen !

Comments are closed.