De afgelopen weken is het raak. Er zijn twee woonwagenkampen doorzocht. In het kader van operatie Alfa. De bewoners moesten elders overnachten terwijl een grote hoeveelheid agenten alles doorzocht. Er is sprake van ‘honderden medewerkers die er zichtbaar en onzichtbaar aan werken’. Youtube video. Dit in een week waarin de politie klaagt over een groot tekort aan geld en agenten. “Om uitputting van agenten te voorkomen, moeten de minister, politietop, burgemeesters en Openbaar Ministerie harde keuzes maken over de inzet van de politie” Aldus de vier politiebonden.

Een zeer belangrijk onderdeel van de politie in de strijd tegen terreur en zware misdaad functioneert niet langer door interne twisten.

De strijd tegen drugs wordt een topprioriteit. Het kabinet trekt hier 110 miljoen extra voor uit. Terwijl het beter een mediator had kunnen inhuren, want agenten van de landelijke eenheid klagen over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, gesjoemel met declaraties en discriminatie. Een hoogoplopende vertrouwenscrisis tussen politieagenten van de Landelijke Eenheid belemmert in ernstige mate het inlichtingenwerk van deze politiedienst belast met de aanpak van de zware misdaad en terrorisme. (bron) Er zijn informanten gestorven. De dood van twee informanten van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de Landelijke Eenheid is eerder onderzocht. Toen luidde de conclusie nog dat er geen sprake was van verwijtbaar handelen door de spionnendienst van de politie. ,,Echter, er zijn nu nieuwe signalen bij de vakbonden binnengekomen” (bron). De misstanden bij de Landelijke Eenheid kunnen niet op een slechter moment komen. Dit is uitgerekend de politieafdeling waar de nieuwe ‘narco-unit’ moet worden ondergebracht. Dit zogeheten Multidisciplinair Interventie Team (MIT) van 350 personen moet het verschil gaan maken in de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Aldus het AD

De prijs van de focus op drugs

De strijd tegen drugs eist haar tol. Zelfs zware mishandelingen waar de daders op een presenteerblaadje worden aangereikt resulteren niet langer in vervolging. Je mag na een week aangifte doen, maar dan zijn de camera beelden gewist. En zonder camera beelden gaat politie niet tot vervolging over. Aldus geenstijl. Na een verkrachting vindt geregeld geen onderzoek plaats. Maar al te vaak is een “Foei” gesprek de enige handreiking naar het slachtoffer.

Waarom toch deze overdreven aandacht voor drugs? Waarom daar wel miljoenen tegen aan gooien en honderden agenten en rechercheurs inzetten? Terwijl de verkrachtte vrouwen in de steek worden gelaten. En straatgeweld waar daders met minimale inspanning kunnen worden opgespoord niet in vervolging resulteren?

De gevonden wapens bij de woonwagenkamp razzia’s werden niet gebruikt om burgers te doden. Slechts concurrerende drugsorganisaties hoeven van deze handgranaten en vuurwapens te vrezen.

Wat is de misdaad van de drugs organisaties? Ze leveren stoffen die de staat als verboden heeft verklaard. En dat in een situatie waar verslavende stoffen als alcohol en tabak nog steeds veel meer slachtoffers eisen dan de verboden drugs ooit zullen doen.

De verantwoordelijke

Hoe schuldig is de staat aan deze situatie? Eenieder ziet nu in dat de drooglegging in Amerika een domme zet was. Maar er is bijna geen kritiek op de extra miljoenen die opeens naar de drugsbestrijding gaan. Terwijl die extra miljoenen juist extra geweld gaan uitlokken. Het wordt lastiger om geld wit te wassen. Dit betekent dat men gewoon wat extra schakels toevoegt in het witwas proces. De verbondenheid tussen onder en bovenwereld wordt juist sterker naarmate er strikter gehandhaafd wordt. Als er nauwelijks toezicht is, dan kan worden volstaan met de simpelste vormen van witwassen. Die tijd is voorbij. Advocaten, accountants en belasting adviseurs gaan veel geld verdienen door deze extra controles en de noodzaak op een slimmere manier crimineel geld wit te wassen.

Ik zou graag leven in een wereld waar de staat mij niet tegen mezelf beschermt en waar ik kan snuiven, roken en drinken wat ik wil. En ik niet mijn buurman die genotsmiddelen ga ontnemen die hij graag wenst te consumeren. Ik zou graag leven in een land zonder razzia’s waar straten dagenlang worden uitgekamd. Ik zou graag leven in een land waar alle verkrachtte vrouwen worden beschermd en er geen “Foei” gesprekken worden gehouden na mogelijk seksueel wangedrag. Ik zou graag leven in een land waar slachtofferloze misdaden worden genegeerd, en waar wel aandacht is voor misdaden die slachtoffers eisen. In Nederland anno 2019 is het helaas vaak omgekeerd.

43 REACTIES

 1. “Ik zou graag leven in een we ………….” schrijf je. Ik ook. En vermoedelijk de agenten zelf ook. Wie niet. En nu?

 2. detail: terwijl vuurwapens streng verboden zijn, weten de kampers er toch aan te kunnen komen. Zou nog strenger verbieden dan helpen?

 3. Wat een gelul, zej het leger in, die zitten toch maar uit hun neus te eten, en vooral geen Allochtonen, bij het pilitie corps, blijven onder alle pmstandigheden hun etnique trouw, om de één of andere reden heb wij die vetbondenheid verloren, bij hen gaat dit heel ver, gaat ver over onze landswetten heen, van daar het gaat nooit werken !

 4. Er is een wezenlijk verschil tussen woonwagenbewoners en Zigeuners, Zigeuners zijn mensen ooit afkomstig uit India, een altijd vervolgt ras, van wegen zijn gereis, ja en kleine misdrijven, maar ik heb er verschillende gekent, ja heb ze in mijn hart gesloten, deze Sintis, vrijheids lievend, tot het uiterste !

  • Roma’s ook, maar Zigeuner is eigenlijk een scheldwoord Toute voor het geval je dit ontgaan was (ja beetje corrigeren op zondagochtend, wie zonder zonde is werpe de eerste steen, dat is dan gelijk zijn/haar eerste zonde) mijn moeder stamde er van af. Ja die vrijheid hé, maar die wilden ze bewaren ook al was het ten koste van anderen en daar heb je het probleem alweer, echte vrijheid bestaat alleen maar in je hoofd want iedereen heeft te maken met iedereen. Of het nu de bakker is of je brandstofleverancier.

 5. In Frankrijk zijn in het laatste jaar 127 vrouwen omgebracht, door echtgenoot of iets gelijkend, en daarbij komen nog verminkingen etc. schrik je toch even van !

  • Tja maar de ellende die door veel anderen is toegebracht aan heel veel anderen genaamd geestelijke wreedheid is vele malen groter.

 6. Er lopen hier wat dingen door elkaar. Door wie en waartoe is het corpse van agenten ingesteld? Voor zover ik weet om de belangen van de vooraan-staande en wel-gestelde burgers te beschermen. Om hen te beschermen. Andersom als instrument om opbrengsten binnen te harken. Parkeerterreur om opbrengsten van grond veilig te stellen. Verkeerscontroles, op zoek naar mogelijkheden om boetes uit te kunnen schrijven. In buurten, om dat soort projecten ‘schoon’ te vegen en de wijken van wel-gestelden een ‘schoon’ aanzien te geven. Om met deurwaarders mee te komen, zodat huishoudens wat makkelijker leeg geplunderd kunnen worden. Voor agenten een nogal dubbele rol, tussen twee vuren in. En ja, agenten klagen over corruptie in de hogere rangen. Hoewel ook over onzin in politiek. Ze hebben er last van. Hoewel sommige ervoor zorgen gemak te hebben van hun geprivilegieerde positie, die uitbuiten. Op verschillende manieren. Zoals door een tip te geven, hoe je een eenmaal neergestoken inbreker zodanig wegwerkt dat politie een gebrek aan bewijs constateert 😀 Maar… het is een publiek geheim dat politie niet vertrouwd kan worden. Als het erop aankomt, vermenigvuldigen ze (net als rechters) problemen.

  Gezien veiligheid… is het niet meer dan eerlijk wanneer het leven van vooraan-staande en wel-gestelde burgers even onveilig wordt als ‘het publiek’. Kunnen ze eindelijk eens gaan leren wat in India karmische lessen worden genoemd. En hun manier van denken verbeteren.

  Verder sprongen verkrachtingen nogal uit het bovenstaande artikel. Gezien beeldtaal zit daar een dubbele bodem in. Praktisch gezien i.v.m. “Ik zou graag leven in een land waar alle verkrachtte vrouwen worden beschermd en er geen “Foei” gesprekken worden gehouden na mogelijk seksueel wangedrag.”

  Praktisch gezien is het na verkrachting te laat. En alles wat er vanaf dan gebeurt ‘too little, too late’. Praktisch gezien willen vrouwen zich veilig(er) voelen. Maar, zelf-bescherming is verboden. Pepperspray, steek- of vuurwapens. Praktisch gezien willen mannen kennelijk de ruimte houden om hun lichamelijke kracht te misbruiken, wapens te misbruiken. Ongeacht gevolgen voor vrouwen. De vrouw die na een verkrachting gevolgen wil zien voor de aanvaller, wacht volgende traumatiserende ervaringen. Door mannen zo georganiseerd. Geen wonder dat de meeste vrouwen geen vertrouwen in mannen hebben. Want mannen die ze wél kunnen vertrouwen, zijn er zeer weinig. Zo weinig dat ze overduidelijk in de minderheid zijn, of zelfs in de minderheid van één. Gezien vanuit het perspectief van een vrouw.

  Via beeldtaal een ander perspectief van verkrachting; naai iemand (psychisch) en wat iemand niet breekt, maakt iemand sterker. Onzin. Dan moet je maar niet velen ‘klein’ houden om sommigen ‘groot’ te kunnen maken, superkrachten incluus. Allerlei innerlijke krachten kunnen best wel anders verdeeld zijn, zonder die actief te verdelen. Van origine, van nature groeien ze gewoon in iemand. Voor zover de originele, natuurlijke evolutie in iemand niet van buitenaf verstoord wordt. Zoals zo vaak rammelen de verhalen van de ‘upper class’, kennelijk ingegeven door de wens om anderen in de ‘working class’ en klasselozen te kunnen gebruiken. Ongeacht de gevolgen voor anderen. En zichzelf. De ‘ruling class’ holt zichzelf via zo’n route steeds meer uit, en holt ondertussen buitenstaanders ook uit. De gevolgen daarvan zie je overal om je heen, in welk land dan ook.

  Is het niet interessant dat er met vereende krachten problemen worden gecreërd, waarna er geestdriftig over de gevolgen daarvan wordt geklaagd?

  • Oh ja, over de neergestoken (of neergeknuppelde) inbreker: De agent adviseerde ervoor te zorgen dat diegene écht dood moest zijn, want zoiets kunnen navertellen is wat onhandig qua bewijs.

  • Je hebt (ook gezien je relaas) alleen maar ¨vrijheid¨ wanneer je jezelf aan de opgestelde regels houdt, dan hebben ¨ze¨ ¨ niks om je te belasten of te dwarsbomen.

  • Nou… aan gestelde regels houden betekent ook dat er zat te vinden is om te dwarsbomen. Zo leert onze ervaring. Zijn er geen regels te vinden in heilig verklaarde boeken zoals wetboeken en plaatselijke regelgeving? Geen probleem, overheidsdienaren verzinnen ze ter plekke om te dwarsbomen. Aldus leert onze ervaring.

 7. En maar klagen dat het water ze aan de lippen staat en ze geen inbraken kunnen behandelen en meer geld nodig hebben.

 8. Toevallig ken ik dat kamp in Oss, mijn dochter woont er vlakbij en ik ben er dientengevolge vaak langs gekomen, te voet danwel de automobiel op mijn weg tussendoor naar de Praxis. Rommelig dat wel maar geen dreigende sfeer of zaken waarvan je nekharen recht overeind gaan staan. dus inside information, vrijheid floreert niet bij losse tongen.

 9. Ach wie goed doet, goed ontmoet, mooie herinneringen aan een familie met hun nog ouderwetse wagen, met paard, vader moeder 4 koters, zomers op de dijk waar mijn boot lag, viste veel en ving veel snoekbaars, nou regelmatig één voor mijn buurtjes, nou dat was smullen, als dank kreeg ik een oude peper of zout strooier uit tin, heel oud en mooi, prachtig souvenier aan deze familie !

 10. Allemaal leuk en aardig die “genot”middelen….. van mij mogen lui die crystal meth maken/verhandelen/vervoeren tegen de muur of opgeknoopt.
  C’est ca !

  • Niet zo snel oordelen en verbieden. Meth is zowel door geallieerden als de Duitsers gebruikt in WOII om hun soldaten langer door te laten vechten. De geruchten zijn dat Wilhelmina Pervitine gebruikte, waarvan de werkzame stof meth was. Tot aan de jaren 70 / 80 van de vorige eeuw werd het nog voor militaire doeleinden geschikt geacht. https://nl.wikipedia.org/wiki/Methamfetamine

   • Ja dat waren de beruchte ¨bennies¨ van Benzedrine, veel soldaten kampten bij terugkeer met langdurige depressies, alles was opgebruikt in hun lijf/hersens.

 11. feministische klaagzang over al die verkrachte vrouwen altijd.
  In een vaginale opening,nat,warm diep,zuigend,samenknijpend,is speciaal om een stijve penis in klaar te laten komen.
  Op deze manier werden vrouwen bevrucht om een baby in hun baarmoeders te kunnen laten groeien.
  De vagina is hier speciaal voor ontwikkeld tussen de benen bij vrouwen.
  Het penetreren wort de laatste tijd sowieso als verkrachting gezien door feministes en de mannenhaters.
  De échte verkrachtingen daargelaten natuurlijk.
  Er is een hetze tegen penis in vagina en men wil dat de vagina niet meer gebruikt hier voor wordt en vrouwen binnendringen altijd wordt gezien als verkrachting van de vrouw.
  Er komt een tijd dat het verboden is om met een penis een vrouwenvagina in te gaan op straffe van gevangenis of boete.
  De bevruchting mag enkel geschieden met reageerbuisje of pipet bij de speciaal hiervoor geleerde dokter.
  Alles wordt uit de kast gehaald om de religie ELKE religie uit te bannen en vrouwen die in religie de feeks en verleidelijke appel eetsters van de slang in Eden als bazinnen te laten overkomen,daardoor worden vrouwen opgehemeld en gepromoot overal en voorgetrokken en mannen gehaat….alles om het plan van de Heer te dwarsbomen,de boze Jezebelvrouw zal de mannen verslinden totdat er geen man op aarde te vinden is,
  Alles wordt gepromoot om mannen in kwaad daglicht te stellen en vrouwen als godinnen.
  De Jezebel wil de boosheid dat Eva (vrouw) tegen de Heer zal strijden zoals de negative woman energie.

  • ¨Op deze manier werden vrouwen bevrucht om een baby in hun baarmoeders te kunnen laten groeien¨…Werden?

  • Gezien sexualisering, wordt met penis kennelijk pen-is bedoeld. “Aldus staat geschreve” als ultieme dooddoener, naar voorbeeld van Jezus tijdens de ‘verzoeking in de woestijn’. Tsja… die pen hé? Blijkt niet gender-neutraal te zijn, want ook vrouwen hebben geleerd om anderen de wet voor te schrijven. Althans, de vrouwen die de voorbeelden van mannen navolgen. Al moet ik zeggen dat vrouwen het vaak subtieler aanpakken, die spannen gewoon een man voor hun karretje. Ik moet denken aan een vrouwelijke burgermeester die kennelijk een politieagent had gebeld om tegen ons te blaffen. Zo dit een feit is, wat per definitie ontkend zal worden, heeft diegene het klappen van zweep ‘goed’ geleerd. Van mannen.

   Om misverstanden te voorkomen… het maakt me geen moer uit of iemand als man of vrouw door het leven gaat. Gebrekkig en rottig karakter stoort zich echt niet aan gender grenzen. Nee… die gaan doodgewoon grenzeloos hun gang. Het zal best een heerlijk gevoel geven als je anderen met vereende krachten kunt naaien. Voor zolang het duurt.

  • Hier nog een linkje naar de ‘verzoeking van Jezus’. De ultieme dooddoener: “Er staat geschreven dat”. Overheidsdienaren volgen dat soort voorbeelden praktisch gezien door een zogenaamde penále uit te delen, een pen-ále (boete, sanctie) bij ongewenst gedrag zoals teveel nadenken en teveel tegenspreken. Hee… kijk nou… daar is die pen alwéér….

  • Gaat een beetje op pornografie lijken, ik kom altijd weer bij de vorige generatie vrouwen terecht, die wisten heel goed waar abraham de mosterd haalde, maar omkleden het toch altijd met een sluier van mysterie, er bleef altijd iets verborgen, kijk in wezen is het natuurlijk een zuigend en weet ik wat voor gat, maar ik vind de benadering van Courbed, zijn verfijnde vagina, de créatie van de wereld toch stukken mooier, beschaving heet dit !

   • Weetje straks is die vagina totaal verboden voor mannen.
    En met de huidige talloze # metoo bewegingen is het gevaarlijk en zeer risicovol voor mannen om een vagina in te gaan,de boze,jaloerse en wraakzuchtige vagina eigenaresse kan na een aantal dagen zeggen dat het onvrijwillig was of zo iets en dan komt # metoo in actie.
    De enorme echt groteske propaganda om vrouwen en meisjes op de eerste plaats te zetten in de maatschappij is te bizar voor woorden.
    Meiden op voetbal,meiden met stoere speelgoed,meiden voorraan in de klas,meiden op elke voorpagina van sportbladen,meiden bazig doen in tv films,meiden bazig en slim spelen en de jongens al domme ezels afbeelden,vrouwen moeten in het leger,in de regering de hoogste plaatsen krijgen boven mannen met een quotum voor vrouwen voortrekking.
    Mannen worden steeds meer afgeschilderd als onnodig,lastig,verkrachters,te stoer,te mannelijk enzovoort.
    Alle ellende die vrouwe nzouden meemaken komt door mannen zeggen de feministen.
    Kijk eens om je heen..
    Vrouwen spelen de baas,meisjes hebben de grootste mond op school en op straat.
    De winkelstraten zijn voor 90% gericht op meisjes en vrouwen.
    Zoek je iets over mannenkwaaltjes op het internet,dan zie je vrouwen afgebeeld.
    Er zijn talloze vrouwen organisaties.
    De gehele dag vrouwen reclames op de televisie.
    In d winkels liggen de dames spullen bóórdevol op de eerste en hoogste schappen zoals deodorant,tena lady,maandverband,venus scheermesjes,tampons.. en mannen scheerschuim helemaal onderop!
    En dan ook een klein schapje voor mannen dan he.
    Bij enkele drogisterijen is er één schapje voor mannen,de rest van de winkels 98% voor de meisjes en vrouwtjes.
    In elk warenhuis kom j bij binnenkomst de dames spullen als eerst tegen volop,op de roltrappen staan aan elke kant de dames paspoppen met de meest ondenkbare schaarse lingerie setjes waarbij je je schaamt om ernaar te kijken bijna.
    Volop meiden posters en vrouwen billboards in de winkels alles voor de vrouwen.
    Op het internet naar hoofdpijn of andere ziekten zoeken en je vind dames gerelateerde onderwerpen mét een vrouw of meisje als illustratie erbij,zelfs bij mannenkwalen kom je op vrouwelijke sites terecht..
    De vele damesbladen bij de supermarkten alles op vrouwen gericht.
    Vrouwen zouden gelijkheid willen aan mannen…dragen de vrouwen dan óók een driedelig pak? Of zijn ze dan weer te onvrij gekleed en willen ze in minirokje en lieslaarzen met erboven een zéér open diep decollete waarbij de borsten eruit knallen bijna..is dat mannen gelijkheid?
    Vrouwen zouden niet in mannen beroepen genoeg aanwezig zijn vandaar het vrouwenquotum..klopt..vrouwelijke vuilnisophaalsters,glazenwasters,stratenmaaksters,loodgietsters,mijnwerksters,metselaarsters,tegelzetsters,bootwerksters,hijskraanmachinistes,bouwvaksters..nee de tere zielige meisjes willen meteen als minister of ceo van een groot bedrijf werken..op eisen en quota!
    Dus mannen als jullie vrouwen en meisjes zielig vinden..denk eens aan JULLIE eigen achtergesteldheid in de maatschappij,daarnast worden mannen gehaat,krijgen overal de schuld van en worden bijna als vijand van de samenleving gezien..daar zit een enorme Jezebel propaganda achter van heb ik jou daar…

    de negatieve vrouwelijke energie de bliksemflits die naar de aarde kwam,wordt door de propagandisten op deze manier ingevoerd,en de meisjes hebben niet door dat zei met hun gekrijs om het enkele autootje en de voetbal van de jongens,hun eigen talloze meiden speelgoed niet meer zien,bovenstaand verhaal over de verkrachte vrouwen is er een voorbeeld van..denk eraan heteromannen straks is de kut verboden terrein,en wordt damespenetratie in het wetboek van strafrecht geplaatst als zijnde vrouwenhaat en vrouwenmishandeling…een harde 20cm penis ongeremd in een weerloze vrouw poken..is misdaad straks ook binnen het huwelijk.

   • Kathinka: Er loopt e.e.a. door elkaar. Mijn ‘andere helft’ (vrouw) vindt één penis heerlijk om in zich te voelen. Drie keer raden welke. There can only be One. Maar is bepaald niet onder de indruk van wat veel anderen mannen en vrouwen zoal uitspoken, laat staan jongens en meiden. Er wordt veel te vaak een gebrekkig, soms ook rottig karakter gedemonstreerd.

    Ondertussen is er ook zoiets als gender rollen, wat een te voorziene rampzalige uitwerking heeft gekregen. Degenen die daarvan af willen, creëren door hun manoeuvres heel veel meer problemen dan er al waren. Met gevolgschade die velen niet kunnen overzien. Klagen over hoe zielig allerlei partijen wel niet zijn, maakt die opeenstapeling nóg lastiger om vanaf te komen.

    Mijn advies: Doe niet zielig. Wordt eerlijk. Dat zal nog een harde dobber worden voor allerlei sociale klassen en standen. Eerlijk duurt het langst helaas.

   • Bij het merendeel van de vrouwen draait alles om de fluit en de duit, De inhoud van de knip en de grootte van het mannelijk geslachtsdeel. Maar als vrouwen lastig en irritant worden kun je er van scheiden, of je zet de tuinslang er op met koud water dat wil ook nog wel eens helpen. Ze zijn in ieder geval geen mysterie, alleen een beetje simpel, trouwen in een prinsessenjurk, 200 paar schoenen en tasjes en heel belangrijk jezelf beschilderen als een clown zodat je nooit jezelf bent want zij ¨zelf¨ zijn niets meer dan aangepaste kopieën van mannen daarom hebben ze ook (vastgesteld) een kleinere hersen inhoud.

   • Willem: Laat het voor mij nou net een hoge prioriteit levensdoel zijn om te worden zoals mijn ‘andere helft’ (vrouw) dat zou willen zien… Ze laat zich bepaald niet lovend uit over allerlei mannen en vrouwen. Geld-verslaafd, verslaafd aan uiterlijk vertoon en wat dies meer zij. Tsja… junks willen nu eenmaal voldoende voorraad geld hebben en houden. Voor zolang het duurt. Terwijl anderen ertoe gedwongen worden om voldoende voorraad aan te houden om dat soort junks tevreden te stellen. Samenlevingen worden wat ingezaaid is. Kennelijk moet en zal dat een (letterlijk en figuurlijk) kankerzooi worden.

   • Alles ruim zien Nico en gewoon jezelf blijven voor zover je manier van leven dat toe laat dat pakt meestal wel redelijk goed uit. We zijn immers allemaal dolende zielen met een zwijgplicht op deze ¨aarde¨

   • Wees gerust, ik zie voldoende ruim Willem. En het is prima mogelijk om daar zelf mee te spelen. Kweenie of je mijn verhaal over de as van een moreel kompas hebt gezien. Wat wordt er veel moeite gedaan om de naald daarvan uit positie te krijgen en in bepaalde andere richtingen te (mis)leiden… Overigens door dolende zielen waarvan in ieder geval een deel een zwijgplicht opgelegd heeft gekregen. Waaruit volgt dat wie misleid is zal proberen te misleiden. Ieder klein beetje helpt denken ze kennelijk. En een zwijgplicht… ach, iemand kan kiezen om een ander te gehoorzamen of te laten kletsen. Wanneer je spreekt of zwijgt, is uiteindelijk je eigen beslissing.

  • Kathinka, waarom denk je dat veel mannen niet meer willen trouwen of liever een vrouw uit een ver land halen? De wetgeving is tegen de mannen. Ik weet niet precies wanneer ik het heb ingepland, maar ik heb een korte video gevonden over scholing, en die over enige tijd ingepland voor vrijspreker. De scholing is gericht op meisjes. Niet op jongens. De jongens worden op de lagere school al op achterstand gezet doordat die vooral gericht is op meisjes en de harde jongens spelletjes verboden zijn. De meester bestaat niet meer, het zijn allemaal vrouwen die les geven. De video heb ik voorzien van commentaar waarin ik oproep om jongens weer jongens te laten zijn.

   • Dan hoop ik maar dat je een eerlijk, open verhaal neer zult zetten. Zie mijn korte commentaar hier vlak boven. Het is te gek voor woorden dat er op uiteenlopende manier geworsteld ‘moet’ worden om wie er de overhand moet hebben over een ander of anderen. Terwijl het anderen niet gegund wordt om het eigen leven zelf in de hand te krijgen. Vanwege die overhand door een andere partij, of andere partijen. Wie geen problemen wil, moet ze niet creëren. En ook niet willen profiteren van iemand die in een ander land door anderen in de problemen is ‘gebracht’. Geforceerd eigenlijk. Echt, die man vrouw verhouding kan een heel stuk gezonder. Niet de overhand willen hebben helpt gigantisch. Pas wanneer niemand de overhand wil hebben, is er ruimte voor een gezonde(re) manier van denken.

  • Ach dit is niet meer dan wat tegenstribbelen. Net zoals een vis doet die aan de haak geslagen. Meer is het niet. Mannen weten dat. En doen het ermee. Het is ons best bewaarde geheim. Tot nu toe dan. En wat wil je nog meer; jij waarschuwt de mannen. Ik red mij wel. Maar dank voor de waarschuwing.

   • Ik weet niet aan wie je dit schreef Bertuz. Maar… ‘niet meer dan wat tegenstribbelen’ kon weleens een onjuiste indruk zijn. Zie hier. Gedwongen door omgevingsfactoren vechten voor je leven kan heel, heel, heel lang doorgaan. T/m overlijden oftewel het stilvallen van je lichaam. Dat is van levensbelang zeg maar.

   • Aan Kathinka. Ik doe er een eed op dat ik op “de locale reageer knop” geklikt heb.

   • Dan is dat duidelijk Bertuz. Je reageerde op Kathinka. Kathinka heeft het over een hetze tegen mannen.

    Bij ons werkt tegenstribbelen kennelijk precies andersom, want ik heb in de loop der jaren geleerd niet tegen te stribbelen tegen mijn ‘andere helft’ maar eerder lessen ter harte te nemen. Ik ben haar diep en innig dankbaar voor haar lessen!

    Jammer dat er door anderen zoveel moeite is gedaan om in ons verleden te knippen en ook in onze toekomst. Geld-verslaafden gaan over lijken. Letterlijk hebben we ondervonden. Een ongeboren kind dood, twee honden dood en mijn overlijden dichterbij gebracht. Om het nog niet te hebben over andere veroorzaakte schade. Tsja… die aangestelden hé?

   • Kom ik wederom hier terecht, terwijl ik op de knop “Reageer” bij Kathinka geklikt heb.

   • Bertuz mijn vermoeden is dat we hier te maken hebben met Kathinka Graftakk !

 12. Vrouwen net als mannen, bestaan uit individuen, die allemaal anders zijn, denken, en handelen, waar we het hier over schijnen te hebben, dit soort herken ik absoluut niet in mijn omgeving, ook niet in mijn leven, heeft het misschien met klasse te maken, of opvoeding, of of, deze Kathinka dames met een soort sexuele pomp in hun slipje nou nou wat een benadering, zal me niet verwonderen als we hier met een lesbische mannenhaatster te maken hebben, echte vrouwen geven hun mannen die ruimte die hij nodig heeft om man te kunnen zijn, tenminste dat is mijn ondervinding, en daar krijgen ze liefde en ook dankbaarheid voor terug, jeetje leef meer als 60 jaar met mijn geliefde, nou it is as yesterday, geef haar alles wat ik heb te geven, heeft zij ook gedaan, laten we proberen het leven waardevol en met dignité te leven, en niet de heleboel tot vuilnishoop maken, o happy day’s groet !

  • Ervaringen kunnen verschillen. Gisteren sprak ik met iemand uit de famile Wulfse (sterkste man van Nederland, Europa en de wereld). Die had alleen goede ervaringen met politie, terwijl dat bij ons precies andersom is. En we vanuit omgeving altijd soortgelijke verhalen hebben gehoord. We kwamen tot de conclusie dat een ‘goede familie’ nogal verschil maakt, qua behandeling. Maar… afkomst zegt niets over wat er in iemand leeft. Toch wordt afkomst dankbaar misbruikt om een onwaardige behandeling ‘ten beste’ te geven. Wie op grond van vooroordelen als onwaardig wordt gezien, krijgt logischerwijs een onwaardige behandeling, waarmee allerlei self-fulfilling prophecies in werking treden.

   • Vroeger had de gemiddelde arbeiders klasse, meer klasse als nu, solidair en sociaal, clubs bijeenkomsten, onderricht lezen en beschikbaar zijn voor elkaar, neem het fenomeen van de volkstuinen, kindere speeltuinen, sociale woningbouw, deze mensen waren vaak PVDA, een grote sociale partij, die nu door de Joden verkwanselt is met opzet ?, of per ongeluk, ze waren altijd aanwezig, maar werden altijd van het besturen weg gehouden, hzr Diamant slijpen behoorde bij hen in Amsterdam, maar eerst verschoven naar Antwerpen, en nu Tel Aviv, mijn schoonvader had hier geen goed woord voor over, heeft het van dicht bij meegemaakt, dit terzijde over klasse opvoeding, en daar wordt niet meer aan gedaan !

   • Graftak: Het gaat om ‘de sterkste man’. Waar? Da’s nog niet eens interessant. Het gaat om het idee. En zijn idee was kennelijk dat hij nog lang op in het verleden behaalde resultaten kon teren. Dat geeft te denken.

Comments are closed.