Uit de Volkskrant van 25 mei 1974: In de winter van 1971-72 breidde de ijs  en sneeuwkap op het noordelijk halfrond zich uit tot record omvang, zoals die in de laatste ijstijd 13.000 jaar geleden gemiddeld het hele jaar moet hebben bestaan. Noord Amerika beleefde de koudste winter sinds mensenheugenis….

Het ongewone weertype van 1972 was niet zomaar een uitschieter, maar een grimmige waarschuwing dat er vermoedelijk een fundamentele verandering in het klimaat van de aarde aan het voltrekken is. Dat is althans de mening van veel klimatologen gebaseerd op recente waarnemingen van weersatellieten en van studies van gemiddelde jaartemperaturen en van hoeveelheden neerslag sinds het begin van deze eeuw. Na een periode van opwarming is het klimaat de laatste 30 jaar merkbaar kouder aan het worden. Als deze deze trend doorgaat kunnen de gevolgen voor de wereldvoedselvoorziening rampzalig worden…..De situatie is zonder meer alarmerend….. In de Sahel landen werden zes miljoen mensen volkomen afhankelijk van voedselzendingen uit andere delen van de wereld. …. De wereldvoedselvoorraden, die in de jaren zestig nog zeer royaal waren, zijn vrijwel op geconsumeerd. De graanvoorraden zijn nu kleiner dan in 20 jaar het geval is geweest en nog nauwelijks toereikend voor een periode van vier weken. Directeur-generaal Addeke Boerma van de FAO — de voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties — heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk gewaarschuwd dat nog een slecht oogstjaar in grote delen van de wereld massale hongersnood zal veroorzaken….

Een vooraanstaand Amerikaans klimatoloog, Reid A. Bryson, directeur van het instituut voor milieustudies van de universiteit van Wisconsin, heeft onlangs in een vraaggesprek gezegd: „Er zijn nu overvloedige en duidelijke aanwijzingen dat het klimaat van de aarde aan het veranderen is, en dat het verandert in een richting die niet veelbelovend is voor wat betreft ons vermogen de wereld te blijven voeden.” …. Tussen 1920 en 1940 is de gemiddelde temperatuur op aarde met ongeveer 0,5 graden Celsius gestegen: sindsdien is een afkoeling ingetreden….. Omstreeks 1940 heeft het temperatuurverlagende effect van stof in de dampkring volgens Brysons theorie de overhand gekregen op het temperatuurverhogende broeikas-effect van kooldioxyde. Een opleving van de vulkanische activiteit na 1955 heeft de hoeveelheden stof in de hogere luchtlagen, verder vergroot, waardoor de trend naar een kouder klimaat werd versterkt…….

Maar lang niet alle klimatologen zijn het met Bryson eens. Nederlandse en Engelse onderzoekers geloven eerder dat veranderingen in het wereldklimaat juist te maken hebben met veranderingen in de activiteit van de zon, die zich met tussenpozen van 100 tot 200 jaar herhalen!

Bronvermelding: “Veranderingen in wereldklimaat voorspellen meer hongersnood”. “De Volkskrant”. ‘s-Hertogenbosch, 1974/05/25 00:00:00, p. 31. Geraadpleegd op Delpher op 16-11-2019, http://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010849868:mpeg21:p031

Link naar artikel

Link naar pagina

Ratio: Het is nogal grappig dat global cooling volgens de toenmalige wetenschappers een ramp zou zijn. En dat global warming volgens de huidige generatie wetenschappers ook rampzalig zal uitpakken…

Lezersvraag: Hoe zeker bent u dat de huidige klimaatwetenschappers het wel bij het juiste eind hebben?

34 REACTIES

  • Juist, zo was het en zal het ook altijd blijven. Alleen mensen met ruggegraat durfen hun eigen mening te uiten.

 1. Ik ken weinig anders dan de effecten van Global Cooling. Cultureel dan. Het is ook in de mode, ‘cool’ zijn. Niet ieder doet daaraan mee, maar er is niets mis mee om wie koeltjes is een ijskoude, snijdend koude behandeling te geven. Koekje van eigen deeg. Zo bezien is er nog genoeg ‘graan’ op voorraad. Alleen wordt dat niet altijd warm opgediend. Aangezien wisseling van spijs doet eten, is het ook wel grappig om een superwarm koekje van eigen deeg te geven, voor een lang naverbrandingseffect. Sambal bij? 😀

  Alle gekheid op een stokje, winters in west- en centraal Europa worden ongewoon zacht. Hoewel… ik gisteren hoorde over de eerste sneeuwvlokjes in Limburg. Wie weet, wordt het een lekker coole winter…

 2. Klimaatdictatuur recht in je gezicht, voor iedereen te zien.

  Hoe veel meer nog voordat de hens in het buitenhof gaat ? Hoe veel langer nog voordat boef Oprutte en medekommissars ook in kogelvrij vest rond moet lopen ?? Wanneer wordt men wakker ? Wanneer gaan zelfs linksmenschen beseffen dat ook zij gehakt worden ? Godverdegodver. https://gerard1945.wordpress.com/2019/11/04/klimaatdictatuur/

  Groeten uit het buitenland. Kan ik iedereen aanraden.

 3. Een groot deel van de mensheid, blijft zich zelf maar overschatten, ze zijn te dom om voor de duvel te dansen, en gaan zich dan te buiten, om het grote diepe ondenken te spuien, dat de planeten te beinvloeden zijn, bij het kleinste insident zijn we allemaal reddeloos verloren, in een seconde foetsie, dat geeft mij altijd zp’n heerlijk gevoel, dat het allemaal maar zo tijdelijk is, en dat moet je bewegen om heel intensief te leven, wat ik dan ook doe op mijn wijze, groet !

  • Levend Dood, dat zijn de meesten Toute

   Speelt levend dood,
   Speelt levenloos,
   Doods in levensnood,
   Geestrijk wezenloos.

   Speelt mens ontdaan,
   Nietigheid ontkent,
   Een dodelijk bestaan,
   Dat zichzelf niet herkent.

   Als mens zichzelf beziet,
   Voor een spiegel zou gaan staan,
   Ontdekt hij zelfs niet,
   De weg die hij kon gaan.

   • Het moment voor de spiegel staand
    Zijn beeld niet ziet
    Iemand door de deur ziet gaan
    Was het zijn beeld niet
    maar de spiegel gaf niets aan
    Misschien einde van zijn bestaan

   • Zo is dat Toute,
    Weet je wat mij dwars zit, sinds al dit gezeik begon met dat linkse gedoe zo men dit noemt. al die smerige spelletjes (waar spell in zit) op lagere scholen met travestieten en klimaat leugens en ik zie dan vanuit de auto die kinderen op hun fiets met nog een heel leven voor zich, steken hun hand op als je stopt voor ze, meisjes en jongens, zo bijzonder en nog zo onschuldig en ze worden bewust naar de donder geholpen en we staan er bij en kijken er naar en klagen er over. Alles wat je probeert wordt tegengewerkt en met wat pech wordt je gearresteerd. Dit is een zieke Satanische smerige wereld geworden, ik hoop echt dat ouders hun kinderen beter voorlichten en het mooie en bijzondere laten dat ze zijn laten merken.

   • Ach ja de jongemensen, het is de rijkdom van een natie, het is het allerbelangrijkste wat we hebben als ouders en als samenleving, daarom vind ik ook dat het bestuur van een land in handen behoord te zijn van heterogene mensen en het liefst vaders en moeders, deze kul figuren van nu, hebben hier geen weet van, en zeker geen gevoel voor, hangen min of meer allemaal de dead cult aan, maar goed begrijp je gevoelens !

   • Toute va bien en Willem: jullie beschrijven wel veroorzaakte problemen, maar benoemen oorzaken niet. Oorzaken die niet gevonden kunnen worden in stropoppen, het ontwerp en gebruik daarvan. Wat als economische, financiële, militaire of politieke problemen wordt neergezet is ergens in een individuele psyche begonnen. Dáár moet je zijn. De rest is meestal bla bla over stropoppen, als vogelverschrikkers om de aandacht af te leiden, en tijd en ruimte te vullen met allerlei stropopredeneringen.

   • Nico, wat ik aan geef als oorzaak van het uit de rails lopen van grote stukken van de jeugd, is het niet geregeerd beleerd worden door vaders cq moeders maar allerlei omhoog gevallen sexueel vuilnis, die met kinderen opvoeden niets hebben, wel met viesigheid en gender gedonder !

   • Bepaalde ouders maken er een zootje van, bepaalde jongeren ook. (Zelf)opvoeding is een kunst. Wat ik vooral zie is dat zelf-herstellend vermogen te weinig gebruikt wordt. Met de stroom mee is het makkelijkst, omdat je daar het minst voor hoeft te doen. Geef een ander de zin, met pleziertjes en speeltjes, en je zit op een ingezeepte glijbaan richting ’ten gronde’. Zo bezien is ‘wie de grootste onder u wil zijn moet aller dienaar zijn’ een recept voor verwennerij. Ver-wennen. Verkeerd wennen. Da’s geen (zelf)opvoeding, daarmee wordt te weinig zelf-herstellend vermogen gebruikt. Tegenwoordig is dat doorgeschoten door anderen niet zelf te laten balanceren, maar liefst ergens een vangnet in te duwen of schoppen.

    Weet je… recent overleed de laatste van mijn ouders. Iemand meldde me dat ik nu een ‘wees’ zou zijn. Ben benieuwd of er iemand op het waanidee komt om te pogen ons te adopteren. Te voorbarig, want we hebben nóg twee ouders te gaan voor we echt wees zijn. Los van het feit dat we niet verweesd zijn, en zelfstandig horen te zijn. Maar ja, die vangnetten hé? Proberen te vangen is het devies kennelijk. En daartoe ‘moet’ liefst afhankelijk gemaakt worden. Zo zie je… in westerse cultuur wordt niet als in oosterse cultuur aangestuurd op zelf balanceren, maar op extremen. Want die stropoppen, die vangnetconstructies, da’s kennelijk waar de aandacht naartoe moet. Van anderen wel te verstaan.

   • Het woord zelf en opvoeden zijn verschillend, opvoeden doet een ander, iemand die wil leren is en dit doet is autodidact, en dat zijn vaak de beste in hun vak, ambacht of iets dergelijks, moeten is ook iets anders als willen !

   • Toute va bien: Me denkt dat autodidact iets anders is dan zelf-opvoeding. Dit betreft verloren gegane kennis. In een artikel “Beroepen, roepingen en misdaden” haalde ik niet zonder reden zelf-opvoeding aan, naast ‘schoonmaker’ als oudste ‘beroep’. Hoe dan ook, bij autodidact denk ik aan een ander verschijnsel.

 4. Als die klimaat terroristen hun zin kunnen doordrijven zullen er straks inderdaad mensen sterven van de honger omdat hun schulden zo hoog zijn opgelopen dat ze niet eens meer brood kunnen kopen.

  • Hi Matt. Ter info. Je cartoon van Teeven als buschauffeur vs zwarte piet staat ingepland voor 5 december

  • Matt: Wanneer iemand zeggenschap over anderen heeft verkregen, laat zo iemand middels eigen gedrag zien waarvoor ‘ie staat. Dat zegt dan meer over diegene zelf, dan over degenen die moeten creperen of sloven. Wees waakzaam jegens degenen die over anderen willen beslissen, om hen te kunnen gebruiken. Want dát is waar het om gaat. Dat kennelijk verslavende gevoel van macht. Wat niet is waar het thuishoort, in ieder zelf. De enige plek waar het niet verslavend uitwerkt.

  • Interessant artikel. Vooral de eerste alinea en het verhaal van Freiherr Caspar von Schrenk-Notzing. De eerste alinea over de bouw van een almachtig superviserend systeem, het verhaal van deze Freiherr over de bouw van een technotronische maatschappij (of bedoelde hij samenleving?).

   Opvallend: Deze Freiherr heeft kennelijk geen problemen met wat traditioneel in naam des konings (of in de naam van God) gebeurt, maar wel met wat in een een technotronisch tijdperk gebeurt. Over olifanten in de kamer gesproken. Het maakt niet uit of er een monarch op de troon zit als zichtbaar kopstuk van een feodaal systeem, of technologie door technocraten op de troon gezet wordt. Lood om oud ijzer, of andersom. Zelfde principe, anders verpakt. Er is geen verschil tussen het aloude Alziend Oog en bijv. internetsurveillance. En over smaak zou je best lang kunnen twisten, hoewel dat niet zinvol is.

   Voor een gezondere toekomst is er meer nodig, of in ieder geval iets anders, dan naar oude of nu bestaande voorbeelden kijken. Want daar wordt je echt niet wijzer van. Dat illustreren de auteur van dat artikel, en deze Freiherr,, nogal treffend.

   • Ja Nico, maar die tradities he, het is een overlevering maar eerder een gewenning daarom houdt men er zo aan vast, omdat het bekend is. Het alziend oog, nou daar hebben we er meer dan genoeg van en iedereen vindt het goed en dat was 15 jaar geleden nog wel anders. Zo sluipt alles er in, we wennen erg snel aan nieuwe/andere omstandigheden, zijn erg flexibel en zolang het niet al teveel afneemt van ons dagelijks portie brood zal het ook aan onze kont roesten. We zijn slechts vee, is niks mis mee want we leven op een ronde bol en kunnen geen kant op, net als vee tussen schrikdraad of een vogel in een kooi. Gedoemd zijn wij en zolang we niet beter weten is er niks aan de hand maar nu we wel beter weten en gaan weten is het tijd voor de “boer” of wat er ook vor door gaat de boel te verdoven danwel in te ruilen voor iets anders dat wel gehoorzaamt, dus iets met een sterke overuiging van eigen gelijk en/in religie, de beste gevangenis ooit bedacht door de boeren/veehouders. Het maakt weinig uit, we komen zo ook geen steek verder, we blijven maar rondsukkelen in dat rondje van ontwaken eten werken slapen voortplanten, plezier moet je maken dat bestaat nog niet eens uit zichzelf dus me dunkt.

   • Van gewoonten, gebruiken, tradities etc. heb ik al jong geleerd ze niet per sé te aanvaarden. Sterker, ze af te weren. Steeds weer moet ik denken aan een profeet, Hosea, die had had over door gebrek aan kennis ten gronde gaan. Dat betreft niet de kennis van stropoppen (verzonnen constructie en regelngen), maar een ander soort kennis. Die al eeuwenlang verborgen wordt gehouden door de ‘blauwe hemel’ en zo, op goddelijk mandaat. En, zo leert onze ervaring, ook actief weggedrukt en bestreden wordt. Kern-gezonde kennis mag van bepaalde partijen niet circuleren, omdat ‘vuile’ energie tot norm is gesteld. In allerlei culturen.

   • Mooi verwoord Nico, als ik mijn “denkwijze” aanneem weet jij ook van de hoed en de rand. Deze “beleving” die wij leven hebben geleerd te noemen is niet wat we ervaren als zodanig dat weet ik, het verwoorden is vrij eenvoudig maar niet geaccepteerd, juist de eenvoud maakt het een gevaar voor onze beleving. Onze ogen “zien” alles middels kruislings en ondersteboven daarna terug geprojecteerd op een receptor, wat is waar?

   • Met hoeden en randen heb ik niet veel Willem, want dan gaat de aandacht al gauw naar randverschijnselen. Ik herinner me… iemand die stijf stond (en staat?) van tradities, vond dat ik een praatjesmaker was. Een praatjesmaker die aan projectie doet. Moet kunnen, toch? Het ‘probleem’ destijds was dat ik verder of zo je wilt dieper dan traditie kijk. Welke gevolgen hebben bepaalde tradities eigenlijk? Op wat er diep in iemand leeft?

    Mijn ervaring leert dat waar iemand bang voor is, juist een volgende stap in de ‘evolutie’ van leerprocessen kan zijn. En dat in angst leven, leven en liefde verdringt. Het gaat er niet om wat volgens anderen waar zou zijn, maar wat de naakte feiten zijn en wat je daarmee al dan niet wilt.

    Ik wil de Vrijspreker niet als babbelbox gebruiken, dus morgen verder. En, het gaat me niet om allerlei details maar meer de achterliggende principes. Die soms diep begraven zijn, via verdringing. Een variant op het thema ‘wederopstanding uit de dood’? Ik geloof er niks van dat bepaalde principes begraven horen te liggen.

  • ‘Wat je zegt ben je zelf’ gepraktiseerd. Stel je voor: Je hebt twee sleutels in handen, die van een plan en macht (lees; hzeggenschap over anderen) om volgens dat plan te werk te gaan. Vervolgens ga je actief projecteren en zeg je:

   “De jeugd denkt dat de poort naar de toekomst met twee sleutels open gaat: de sleutel van het plan, het programma, is zonder de sleutel van de macht nutteloos. het ‘verbond’ met de revolutionaire bewegingen in de derde wereld draait enkel om de baardmode, niet om de bestaande machtsverhoudingen.”

   Kennelijk heeft de jeugd de framing van ouderen begrepen en volgt die jeugd voorbeelden na. Zodat soortgelijke problemen op een andere manier gekweekt gaan worden. Maar in wezen… verandert er daardoor niets. Je zou dan kunnen zeggen dat, zoals Amerikanen zeggen, de jeugd geframed is door ouderen. Gevangen, hoewel met andere verpakking. Als schot voor open doel kun je dan stellen dat framing tot probleem is gemaakt; welke denkbeelden hanteer je en hoe zet je die neer?

 5. voorspellen is moeilijk, wat wel met zekerheid is te voorspellen is dat elke voorspelling door de roverheid wordt aangegrepen om de belastingen te verhogen.

  • ik heb nog 2 krantenartikelen gevonden over de afkoeling van het klimaat, die staan ingepland.

Comments are closed.