De Energiewende in Duitsland begint zijn tol te eisen. De megalomane – op de klimaathoax gebaseerde – omzetting naar onrendabele en peperdure duur-zame energiebronnen roept meer en meer protest op. Zo zijn de grote windmolenparken in Duitsland inmiddels zo impopulair dat de bouw ervan vrijwel stilgevallen is.

Er zijn bijna 30.000 windturbines in Duitsland, meer dan elders in Europa. Alleen China en de VS – beiden grotere landen – hebben er meer. Duitsland krijgt – volgens officiële cijfers (…) 23,5 % van zijn energiebehoefte via wind. Als het tenminste waait en dan niet te hard of te zacht. En er moet altijd back up energie zijn want de energievraag is continue maar het windenergieaanbod nooit.

Naast geexplodeerde energieprijzen door deze ‘gratis wind’ is de aanwas voor nieuwe windturbines ingestort. In de eerste helft van dit jaar kwamen er slechts 35 bij – een daling van 82 % vergeleken met dezelfde periode in 2018. En toen was het al slecht; een magere 743 turbines kwamen erbij vergeleken met 1.792 in 2017.

Dat komt omdat het moeilijker is geworden om er een vergunning voor te krijgen. Zo zijn lokale wetten op dat punt strenger geworden. Beieren besliste in 2014 dat de afstand tussen een windmolen en het dichtstbijzijnde huis 10x de hoogte van de mast moet zijn. Gegeven de vele bebouwing in de deelstaat maakt dat het zeer lastig om nog een plek te vinden. De ontwikkeling van windenergie in Beieren staat zodoende praktisch stil. En in Brandenburg – de staat rond Berlijn – werd er dit jaar een wet aangenomen waarin windenergiebedrijven 10.000 euro per turbine per jaar moeten betalen aan gemeenschappen die binnen 3 kilometer van de subsidiemolens wonen.

Windmolenprojecten worden daarnaast vaak afgewezen of vertraagd omdat ze conflicteren met militaire communicatie, luchtverkeerscontrole of radiostations. De lokale tegenstanders van windenergie slepen de windhandelprofiteurs voor de rechter en houden zo nieuwbouw tegen en ontmantelen zelfs bestaande molens. Volgens de windindustrielobby BWE worden er op dit moment 325 turbines opgehouden door rechtzaken.

Bijna de helft van de rechtzaken is gericht op bescherming van verschillende vogel- en vleermuissoorten tegen de hakselmolens. Geluidsoverlast en teveel laagfrequentie infrageluid vormen een ander belangrijk deel. Verder haten de mensen hoe de windmolens het landschap verknoeien. Het Duitse woord hiervoor: Verspargelung ofwel gigantische asperges die het uitzicht vervuilen.

In Thuringen vochten omwonenden succesvol het bizarre plan van overheid aan om twee plekken in een geliefd bos open te kappen voor windmolens. 40 burgergroepen zijn actief op een deelstaatbevolking van 2 miljoen mensen en ze boeken resultaten. Slechts 6 turbines zijn dit jaar opgericht vergeleken met 51 in 2017.

Dit veroorzaakt veel onrust onder investeerders in windhandel. En net op het moment dat de Duitse overheid de windsubsidies gaat uitfaseren. Een recente studie van VDMA voorspelde dat als het op deze manier doorgaat het aantal werknemers (nu 64.200) in de onshore windindustrie met 27% daalt in 2030.

Zonder technologische doorbraken – bijvoorbeeld in energieopslag – gaat het met de windmolentjes dezelfde kant op als met de eens glorieuze plannen van de DDR. Nog even een diepe economische recessie waarbij de subsidies bij gebrek aan baten weggesneden worden en de hele handel kan bijgezet worden in het museum van mislukte uitvindingen.

Bron: Bloomberg

 

4 REACTIES

 1. in een ander artikel op deze site
  https://www.vrijspreker.nl/wp/2019/11/stop-nieuwe-windmolens/
  wordt gesproken over SF6.
  Zie voor de negatieve impact van dit SF6-gas op het millieu
  https://www.bbc.com/news/science-environment-49567197
  https://www.ecowatch.com/electrical-industry-greenhouse-gases-2640380385.html
  Is kernfusie de grote sprong voorwaards, het logische gevolg op de overgang van kolen naar gas in de jaren 60? zie:
  https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/50324/zo-werd-de-energietransitie-van-kolen-naar-gas-een-succes.html?
  Vraag uw millieu rakker er eens naar.

 2. Soms bekruipt mij de gedachte dat het draait om stimulering van de economie. Of een poging daartoe. Vroeger in tijden van crises werden “openbare werken aanbesteed”. De huidige economie heeft wel iets van een motor die niet uit zichzelf wil lopen. Zolang je start of duwt produceert de motor hoopvolle ploffen. Maar zodra je stopt met duwen of starten, loopt de motor niet door. Sterker nog de motor stopt ook nog met ploffen. In het huidige tijdsbestek gaat veel geld om in het aanduwen van die motor. Producten en diensten met meerwaarde worden afgenomen. Producten en diensten die subsidie behoeven, hebben waarschijnlijk geen meerwaarde, althans waarschijnlijk te weinig meerwaarde.

  • om vrijwillig afgenomen te worden. Sorry deze aanvulling moet er nog achteraan komen.

 3. Veel Duitsers zijn nostalgies voor hun OST DUITSLAND, heerlijk rustig zorgeloos minium bestaan, overal werd voor gezorgt, ja je was wel schijndood, maar dat zijn er nu nog velen !
  Merkel kwam uit Ost Duitsland, haar familie stamd (Joods) uit Ost Pruissen nu Polen, haar grote leraar was Kohl (Kohn ook Joods), ze is nu verfente vrij metselaar, basic communists, lukt allemaal niet zo, windmolens weggesmeten geld, met een vreselijke residu probleem, gelukkig komt het Putin gas er aan, anders zag het er slecht uit met hun ouderwetse kolencentrales, al die kul verhalen tesamen met Trump, brengen de Duitsers op hun knieën, politiek verdeeld makkelijk prooi voor de banken en grote maffia bedrijven !

Comments are closed.