Vrijspreker: U wilt een propaganda techniek beschrijven waarbij via het zaaien van een klein beetje twijfel over de waarheid een sprong wordt gemaakt naar een enorme leugen. 

Opperdienaar: Inderdaad, om gelijk even met een voorbeeld te beginnen. Je begint met “You did not build that” en probeert een klein beetje twijfel te zaaien aan het eigendomsrecht van degene die iets maakte. Daarna volgt dat je alles wat je hebt aan Jan kees de Jager moet geven die het vervolgens ‘investeert’ in de Griekse overheid. Je zou zeggen, er zit een enorm gat tussen en: ‘Je hebt je welvaart ook aan bijdragen van anderen te danken’ naar ‘je bent alles verschuldigd aan de opperclown’. Maar de staat is een religie en bij een religie werkt dat zo. Veel religieuzen proberen ook een klein beetje twijfel te zaaien over een twijfelachtig missend linkje tussen big bang en homo sapiens, met het idee dat dan automatisch hun immateriële scheppingstovenaar weer in beeld komt. Ik denk echter dat deze laatste poging niet meer goed werkt.

Vrijspreker: Waarom lukt het bij de staat wel om van ‘je hebt het niet allemaal zelf bereikt’ naar ‘geef je over aan de president’ te springen en lukt het religieuzen niet (meer) om van de ‘missing link’ naar ‘de scheppingstovenaar heeft alles gemaakt’ te springen?

Opperdienaar: Zoals een zaadje in vruchtbare aarde moet vallen om te kunnen groeien, moet propaganda ook in een vruchtbaar bedje vallen. De onderdaan moet eerst gemasseerd zijn met ‘voor propaganda’. Een vruchtbare achtergrond die voor de staat aanwezig is, is er niet meer voor de klassieke religie.

De staat die onder dwang zorgt voor ziekenhuizen, wegen, bescherming, armenzorg en planeetbescherming, maakt impliciet al duidelijk dat de onderdaan een minkukel is wiens instincten allemaal de verkeerde kant op staan. Pas als dat idee gezaaid is, kan de onderdaan binnen gehengeld worden met de expliciete boodschap dat hij niet verantwoordelijk is voor zijn eigen success, een incompetente minkukel die maar beter een volmacht over zijn leven kan afgeven aan de president. Klassieke religie heeft gewoon niet genoeg achtergrond propaganda met hun scheppingstovenaar.

Hier wordt het gedaan voor belasting. Hoogleraar filosoof en econoom Ingrid Robeyns, hoogleraar Ethiek van Instituties bij de Universiteit Utrecht. Ze helpt de ethische sprong te maken van ‘Je hebt je succes niet aan jezelf te danken’ naar ‘de elite moet een pistool op je hoofd zetten om het af te pakken’

“Stel je bent een dj en je maakt muziek waarmee je geld verdient. Een bepaald deel van je fortuin had je niet alleen kunnen maken – je had het werk van anderen ervoor nodig”, zegt de filosoof, verwijzend naar sampling, waarbij dj’s/producers de muziek van anderen gebruiken om iets nieuws te maken.

Robeyns wil hiermee zeggen dat we bijna altijd vermogen opbouwen dankzij het werk, de kennis en de infrastructuur van anderen: “Als je het zo ziet, denk je misschien minder dat dit ‘mijn verdiensten’ zijn. Daarom denk ik dat je over extreem hoge fortuinen niet kan zeggen dat je het allemaal zelf hebt verdiend.”

 

Vrijspreker: Zie je dit nog bij andere zaken?

Opperdienaar: Global warming krijgt ook een lawine aan achtergrond propaganda:

1.Een dierenarts in Hyth, Hampshire zegt dat paarden vet worden door klimaatopwarming

2.Watervallen verkleinen tot een zielloos waterstraaltje door klimaatopwarming

3.Paarden worden ook kleiner door klimaatopwarming

4.Schokkend onderzoek, vogels worden kleiner door klimaatopwarming.

5.Amsterdammers laten zich castreren en steriliseren vanwege klimaat

6.Driekwart Nederlandse kinderen bang voor opwarming van de aarde

Hier is Tony Heller te zien die de tsunami aan achtergrond propaganda probeert te stoppen.

Dat de vogels kleiner worden, was slechts een voorspelling, zoals alles een voorspelling is betreffende klimaatopwarming. Waarschijnlijk komt nu.nl niet met een fact check uit en komt Facebook niet met een correctie als je de vogelverkleining link post. Wat Tony Heller ook nog aanhaalt, is dat 1 windmolenpark in Altamont Californië alleen al tussen de 880 en 1300 roofvogels per jaar doodt, onder andere 116 gouden adelaars, 300 roodstart haviken, 380 konijnuiltjes.

Maar het is onmogelijk alles te ontkrachten en het krijgt ook nauwelijks aandacht. Tegelijkertijd komen je kinderen van school thuis met 1 van die verhalen, je partner van de spin klas, je tandarts heeft iets opgevangen. De lawine van leugens blijft komen. De onderdaan zal toch denken: Waar rook is moet vuur zijn. Pas hierna is hij klaar voor de suggestie:”Waarom geef je mij geen volmacht over je leven?

Vrijspreker: Wat is een eenvoudige vuistregel om waarheid van leugen te onderscheiden?

Opperdienaar: Hoe vaker je hoort dat iets waar is, hoe groter de kans dat dit niet het geval is.

44 REACTIES

 1. Het grappige is dat de filosofe Ingrid Robeyns niet voldoende heeft opgelet bij de logica. Ze verzwijgt dat er weer allemaal anderen na jou komen die door jouw muziek inspiratie opdoen zonder dat ze ervoor betalen. Maar merkt wel op dat jij schatplichtig bent aan voorgangers omdat je van hun vorderingen gebruik maakt. Ze vertelt dus de helft van het verhaal. De helft die inspeelt op schuldgevoel.

  Dit is ook het verhaal van “you did not build that”. Daar is de fout dat opgedrongen dienstverlening die mogelijk beter door de markt of vrijwillige organisaties kunnen worden gedaan als argument gelden voor het bestaan van de overheid.

  • Idd. En raar ook dat dat kennelijk alleen geldt voor “extreem hoge fortuinen” en niet voor alle fortuinen. Je zou zelfs kunnen argumenteren dat het voor extreem hoge fortuinen juist niet geldt, want het is toch verschrikkelijk knap met andermans (oude) producten extreem veel fortuin te maken. En als het zo makkelijk is, waarom doen anderen het dan niet? Je hebt dan echt wel veel meerwaarde weten te scheppen. Bovendien moeten er vaak nog royalties/licentierechten betaald worden aan degene bij wie je leentje buur speelt. Beetje dom van Robeyns. Ze verkeert in goed gezelschap.

   • Bertuz, of je bent exstreem hijpokriet, of exstreem simpel van mind, meerwaarde scheppen, exstreem veel fortuin te maken, dat woord exstreem zegt alles, wat is een exstreem fortuin, je kunt alleen maar heel rijk worden, als je je geweten even laat voor wat het is, met hard werken word je alleen maar armer, dus laat de conclusie aan jou, groet !

   • Mijn commentaar gericht aan jou Bertuz, is absoluut buiten proporties van wel levendheid, begrijp je reactie, en vraag om excuse voor mijn botheid !

  • Als interacties vrijwillig zijn, dan is er niets verschuldigd. Alle inputs zijn verdisconteerd en degenen die die inputs geleverd hebben, moeten later niet zeuren als iemand er iets geweldigs mee doet.
   Negatief geldt dat ook: Als je iemand een stuk plastic verkoopt en die gooit het in het water, ben je daar ook niet schuldig aan.
   Maar de wapenhandelaar schijnt dan weer wel schuldig te zijn aan iemand die de trekker over haalt.

  • Logica (argumentatieleer) is dacht ik niet een verplicht vak bij filosofie. Veel geesteswetenschappers vinden dat vak te moeilijk. Terwijl zij er juist verstandig aan zouden doen dat te volgen. Zie hier het resultaat. Zij bouwt misschien nog wel meer op het werk van anderen dan wie ook. Zij zou zeker gratis moeten werken. Maar dan nog zou ik er niet naar luisteren.

  • Deze filosofe verwijst kennelijk naar een zgn. gereguleerde markt, waar velen ‘klein’ gehouden worden en anderen ‘groot’ gemaakt worden. Publiek wordt geacht ervoor te zijn de show van anderen te financieren.
   Je zou kunnen zeggen dat, hoewel spelers achter de schermen worden gekozen en van achter de schermen worden gepromoot, uiteindelijk het publiek die spelers ‘groot’ maakt. Van vrije wil kan dan niet meer gesproken worden. Pushen DJ’s muzikanten (promotie á la ‘dit vinden we mooie muziek’), dan drijft het publiek met de veronderstelde mainstream mee. Lijkt vrijwillig, maar komt in feite niet uit eigen wil voort.

   Muzikanten en sterren worden pas op het toneel gezet wanneer ze aan bepaalde bepaalde voorwaarden voldoen, zoals bepaalde culturele elementen door producties weven. Dat geldt kennelijk ook voor bepaalde andere beroepsgroepen. Vanaf dan worden ze ‘groter’ gemaakt. Terwijl het publiek meedrijft in een culturele stroom, drijven degenen die ‘groter’ gemaakt wordt mee in de stroom die in feite door een massa medewerkers wordt veroorzaakt.

   Een zelfstandige groeit zelf tot ‘volheid’, door eigen toedoen. Voor zover van buitenaf toegestaan, gezien gereguleerde markt. Daardoor heeft een zelfstandige succes of falen aan zichzelf te danken. Dat geldt niet voor iemand die ‘groot’ gemaakt wordt. Da’s meer een situatie als in het traditionele ‘de Heer geeft, de Heer neemt’. Hoewel dat geven niet door de Heer gedaan wordt, maar door medewerkers zoals agenten en manaagers. Dat de Heer daarvoor de credits opeist wordt als logisch beschouwt, omdat alles in naam van de Heer gedaan wordt. In Nederland is dat niet zo zichtbaar, elders hebben we dat anders gezien. Geen foto van de Heer in de winkel? Weg met de winkelier. Zo simpel werkte het daar.
   Een selectiemechanisme voorkomt niet alleen dat bepaalde figuren rotzooi creëren, maar ook dat bepaalde innerlijke vermogens nooit tot bloei zullen komen. Zoiets als de uitkomst van een kruistocht om het Beloofde Land te kunnen managen.

  • Met het oog op het kunnen zaaien van twijfel om een voet tussen de deur naar het leven van een ander te kunnen krijgen… merk ik nog op dat in de rol van zelfstandige sturing van buitenaf merkbaar is. Er worden soms naar believen projecten gegund of inkomstenstromen afgeknepen. Om ervoor te zorgen dat iemand niet te onafhankelijk wordt. Regulering van buitenaf veroorzaakt allerlei onsmakelijke effecten. Ook als er op aan gestuurd wordt om iemand ‘groot’ te gaan maken door van alles in de schoot te gaan werpen. Er is wat voor te zeggen om van buitenaf bij te sturen, maar ook om dat soort bijsturing af te ketsen. Het onbenul en waanideeën druipen er te vaak vanaf.

 2. Na het lezen bevangt mij de gedachte wat een klere bende weten sommige mensen over het leven te suggeren aan anderen, echte hele zieke mensen dit, de kop lopers in de Lemming massa, op naar de afgrond !
  Ik was heel rijk, en ken ook de weg hoe dit te worden, maar heb er voor gekozen na een tot mij zelf koming, voor een andere levens inhoud te gaan, heeh heel moeilijk je stapt steeds in een andere wereld binnen, je komt constant voor gesloten deuren te staan, en dan moet je gissen, foute boel, ben van veehouder over gegaan op wijnbouwer en wijnmaken, zelfde verhaal, je voelt je zelf naïf, om dat je niet deel wilt nemen in de kleine niet op zijn plaats zijnde kneepjes van het vak, weer gestopt voor mijn kinderen in de bloemen handel gegaan in 2 jaar tijd 8 winkels op mooie punten geopend, en de entetener uitgehangen, mooie tijd, ik werd niet meer aangesproken met mijn familie naam, maar de naam van onze firma, tot dat we 70 ig waren zijn we gestopt met pijn in ons hart, winkels aan het personeel overgedaan, en ja dan val je in een diep zwart gat, om dat je van mensen houdt, in de mensen een welbehagen, groet !
  Voor de niet ingewijde, geld is timing, en opportuneties scheppen, en dan de inzet echt 100% is niet genoeg, en geven, hoe meer je geeft hoe meer je krijgt, groet !

 3. @ Toute, je snapt het niet. Als het gebruik van andermans producten geld oplevert, zou het niet meer dan logisch zijn alle die opbrengsten daaruit te belasten. En niet alleen de extreme fortuinen. Ze hanteert wat men noemt een ongeldige redenering. De conclusie die ze trekt, kan niet uit de redenering voortkomen. Die komt dus uit een andere bron. Waarschijnlijk vloeit die voort uit een vooroordeel. En vermoedelijk weet ze dat ook. Zo niet, dan is ze dubbel dom. Maar in goed gezelschap.

  En Toute, overschreeuw jezelf niet zo. Het misstaat niemand beleefd te blijven. Schreeuwlelijk. Domkop. Beter zo? Probeer de dingen die je leest te snappen.

  • Van waar deze opmerking, overschreeuwen, onbeleeft, schreeuwlelijk, domkop boven dien, te begrijpen wat, dit geouwehoer hoor ik mijn hele leven al aan, in iets onderschijdelijke versies, maar de zelfde inhoud, dit heet torsaderen, maar goed jammer dan maar, we gaan verder tot de orde van de dag, groet ca mèmè !

   • Precies dit. Je hoeft niet te reageren. Houd je mond als je niets te melden hebt. En gemakzucht is geen verdienste noch een excuus.

   • Ho ho Bertuz, niet over de lijn mijn jonge, jij maakt voor niemand iets uit, nog niet eens voor je zelf, ik denk dat ik vele malen meer kan verhalen als jij met je schrale opmerkingen, en gemakzucht hoe kom je daar nu weer bij, jouw conclusies zijn werkelijk die van een graftak, hebben jullie gewisselt !

 4. @Toet, het gaat je kennelijk om het laatste woord. Of gewoon om woorden. Wees beleefd. Of hebben ouderen daarvoor een vrijstelling?

  • Ik zou het niet weten, er zijn van die dagen dat ik mijn moede hoofd even in de schoot van mijn moeder zou willen leggen, en haar strelende handen door mijn haar te voelen, ik zoek troost, maar zij is al lang niet meer,
   aan het eind blijft er niet veel, ook niet om voor te leven, mijn vrouw is een schat maar aan het einde van haar denken, maar klagen helpt niet, het zijnde laatste ronden, die uit moet vechten, tot de bel klinkt, groet !

   • Ik vermoedde al dat er iets achter zat. Boos ben ik niet. Een prettige sfeer bij de uitwisseling van gedachten maakt reageren leuker. Dat is het. Houd moed. Aan vechtlust mankeert het je in elk geval niet.

   • Tuurlijk blijf ik positief tegen mijn schermtje aankijken, en beleeft en respectvol discusseren sta ik 100% achter, en hou van mensen, maar soms kun je beter een wandelingetje maken, om de geest wat op te klaren, groet Bertuz !

 5. Interessante titel, ‘de God van de gaten’. En inderdaad, het is zoals Pcrs schreef; enige twijfel zaaien om de sprong te kunnen maken naar de leugen. Denk aan Jehovah getuigen en een voet tussen de deur. Soms staat die deur al open, soms nog niet. Maar aan dat laatste kan wat aan gedaan worden, met voldoende dwang en gewed. Subtiele dwang, onder de valse vlag van ‘zo hoort het’, zaait twijfel.

  ‘De God van gaten’ op zich is al zaaiwerk van twijfel. Immers, God wordt buiten iemand zelf geplaatst. En wie weet, kan die God dan wel in je komen wonen. Als je een gatenkaas zou zijn. In mij zijn vele woningen voor wat buiten mij is of zo. Maar nee, ‘god’ staat voor organisator met een bepaald karakter. Dat ben je van origine, van nature zelf. Maar je wordt aan het twijfelen gebracht of je dat wel kunt. Of mag. Social hacking om de regie over te nemen. Wel vreemd dat God die groot is toch ambassadeurs (geestelijken) en soldaten (voor kruistochten) nodig heeft. Kijk je iets verder, dan lijkt God wel een Human Resource Manager. God is machtig en groot en niet te vergeten, God moet dood om bruikbaar gemaakt te worden. Toch? Het ‘hoogste doel’ voor anderen is kennelijk dat ze zich laten gebruiken. Hoe ver kun je via routes als dit afdwalen van de originele innerlijke natuur die autonoom zelf-organiserend hoort te zijn?

  Kort samengevat had van monarchie nog wel een levensvatbaar idee gemaakt kunnen worden. Maar, aangezien monarchie heeft gekozen voor het feodale model was het te voorzien dat er overmatig veel ambtenaren zouden gaan ontstaan.
  Tel daarbij op dat ook kapitalisten medewerkers nodig hebben, en aan het einde van de rit zijn er liefst geen zelfstandigen meer over.
  Socialisme…. is bruikbaar voor wie graag zowel meer ambtenaren als medewerkers anderszins zou zien.
  Communisme stuurt teveel aan op coöperatieven met medewerkers, varianten op wat feodale en kapitalistische kopstukken willen.

  Politieke ideologieën in de rol van stropoppen overigens, want netto onder de streep zijn er die nogal verslaafd zijn aan medewerkers, en menen dat ze een veel bereikt hebben terwijl hun medewerkers dat in feite voor elkaar gekregen hebben. Zonder medewerkers zouden ze immers net als anderen individueel zelfstandig (proberen te) zijn. En zou er niemand zijn om een kast van een huis, patserbakkie voor de deur, huishoudster, tuinman etc. voor hen te betalen. Eerlijk is eerlijk. Net als God alleen iets opmerkelijks is, zolang er ambassadeurs, straffende handen van God etc. beschikbaar zijn. Blijkbaar kan God van alles niet alleen af, net als degenen die niet zonder medewerkers (denken te) kunnen. Dan is er kennelijk een voet tussen de deur (naar het leven van anderen) nodig. Of breekijzers, om twijfel te veroorzaken of buitenstaanders binnengelaten moet worden.

  Die voet tussen de deur begint meestal met twijfel zaaien door iets te vertellen dat logisch lijkt. Zoals ‘kijk om je heen, dat komt toch ergens vandaan?’ Ja, tuurlijk. Maar de schepper(s) van een beschaving is toch echt een ander verhaal dan de feitelijke manier waardoor je eigen lichaam is ontstaan. En de manier waarop je zelf leven hebt geschonken aan kinderen die uit jezelf zijn voortgekomen. Waaruit volgt dat schepping – in ieder geval traditioneel – bepaald geen schenking is. Meer een koloniale inspanning die medewerking eist.

  Het zou fijn zijn als beeldvorming en redeneringen zonder gaten opgezet kunnen worden. Waarom organiseert God wel afhankelijkheid, maar vertelt hij ‘zijn schepselen’ niet dat alles in hen (lichaam, psyche) er is om individueel onafhankelijk te kunnen zijn? Wat het doel van opvoeding is? Maar niet het doel van gelovigen in God, overheidsmachinerie en allerlei andere organisaties? Gekker moet het niet worden.

  • Nico je gaat hier een beetje voorbij, aan de menselijke tekort komingen, Egocentrisch is één van die tekort komingen, dit maakt uiteindelijk het mooiste idée of princiepe kapot, kijk om je heen, ze zeggen dit en doen dat, in bepaalde omstandigheden zou dit veel strenger gestraft behoren te worden, om het systeem te bewaren en goet te laten functioneren, tenminste als we in een – hun systeem willen verkeren !

  • Met ego-centrisch is niets mis. Dat hoort bij de originele, innerlijke natuur. Het wordt pas schadelijk wanneer anderen als hebbedingetjes worden gezien en behandelt. Staatshoofd met kring van vertrouwelingen wil ambtenaren corpse, ondernemer wil en leger medewerkers. Of andersom. Aan innerlijke tekortkomingen kan iemand zelf wat doen. Wat lastig wordt gemaakt wanneer die tekortkomingen als rotsmoes worden gebruikt om de geesteszieke wil van anderen door te drijven. Sterker, veroorzaak tekortkomingen, en iemand kan als het ‘meezit’ in de armen van anderen gedreven worden. Veroorzaak gaten en er is heus wel iemand die ‘liefdevol’ genoeg is om die te vullen en daarvan te profiteren. Andersom, wie psychisch gezond wil blljiven, houdt anderen en vooral hun denkbeelden zoveel als toegelaten wordt uit het eigen leven. Gezien zieke omgevingsfactoren kun je als het erop aankomt kiezen tussen een gezonde psyche houden, of een gezond lichaam. Allebei mag je van anderen niet houden. Dat schrijft ‘hoogstaande’ traditie voor. Onder de valse vlag van ‘liefde’. Maak iemand afhankelijk en ga vervolgens je ‘liefde’ betonen. Zum kotzen, dat soort walgelijke figuren.

   • Als er met egocentrisch niets mis is, we hebben het niet over egoistisch, dat is iets anders ik heb sterk het gevoel dat jij dit erg onderschat, , het is één van de meest gevaarlijke en ook storende psychopatische afwijkingen wist je dat !
    Mensen die hier in gevangen zitten, kunnen slecht zich indenken in hoe of iets bedoeld is de afweging, maar goed its OK with me, groet !

   • Simpel geredeneerd; je eigen leven en event. gezin is je eigen core-business. Dat is ego-centrisch pu sang. Als dat voor ieder hetzelfde is, krijg je een situatie die lekker gebalanceerd is. Ieder met een gezond ego.

    Bij ontspoord ego-centrisch of egoïsme gaat dat als bij staten; die leven in geleende tijd van geleend geld en misbruiken dat om zichzelf in het centrum te plaatsen. Om randverschijnselen tot hoofdzaak in de levens van anderen te maken. Waardoor die anderen in de tijd van anderen moeten leven en in een door anderen vastgestelde (geesteszieke) tijdsgeest moeten meegaan.

    De ene psychopaat is de andere niet. Wie voor zichzelf kern-gezond wil blijven denken, zal een psychopathisch masker op moeten zetten jegens groepsleiders en -leden. Vreemde ogen ‘dwingen’ en de gedachte in groepen is kennelijk dat als er maar genoeg ogen naar een individu staren, die wel ‘om’ zal gaan richting in feite sekt-arisch gedrag. De zonnige kant daavan is dat met priemende ogen terugkijken groepsleden en vooral -leiders het gevoel kan geven dat ze moeten gaan nadenken. Met alle gevolgen van dien, want meestal willen ze heel egoïstisch het beste voor de ingroup. Voor outsiders hebben ze een andere maatstaf klaarliggen.

 6. In dit artikel wordt via het zaaien van twijfel een voet tussen de deur gezet. Vanuit EU plannen om de EU klimaatneutraal te maken.
  Er worden maatregelen opgelegd, die niet tot een tweedeling mogen leiden. Maar… het opleggen van maatregelen impliceert in zichzelf toch al een tweedeling?

  Van origine, van nature, heb je één ondeelbaar lichaam. Deel je dat toch, dan gaat het dood. Zonder mogelijkheid tot reïncarnatie. Zou dat niet alleen voor lichamen, maar ook voor levens en ‘beschavingen’ gelden? Voor lichamen letterlijk, voor levens en ‘beschavingen’ figuurlijk. Dat als je tweedelingen organiseert, er dan doodse bedoeningen ontstaan? Dan hebben we het nog niet over vierendelen gehad, de super-versie van tweedelen. Een super-doodse bedoening, goed voor spektakel voor vermeende spekkopers?

  • Waarom begin je zelf geen website Nico, je hebt er tekst genoeg voor.

   • Waarom ga je geen boek lezen Willem, je hebt er tijd genoeg voor.

    Voor de beheerders der website…beetje onstabiel dit…ene keer lange teksten andere keer weer normaal…nou ja..zoals bedoeld, mijn verkorte code van e-mail adres word niet ondersteunt dus moet ik steeds mijn hele mail adres intypen…en o ja niet onbelangrijk…discussies zijn moeilijk te volgen omdat je van te voren niet weet waar je commentaar komt te staan…wie op wie reageert. Kortom al het vernieuwde is bedoeld om het oude te vernietigen en dan zeg ik: gelukt hoor!

    groet peter

   • peter; deze website lijkt heen en weer te schakelen tussen gewone en mobiele weergave. ‘Kamerbreed’ noemde een reageerder die laatste, want zo lijkt dat op een gewone monitor.

    Grappig dat je scheef over het vernieuwde en het oude. Dat geeft al eeuwen problemen. Heeft te maken met de God van de gaten. Kijk bijv. naar dit:
    “Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” (2 Korinthe 5:17)

    Die nieuwe schepping is, als je de framing vanuit de Bijbel zou volgen tricky business. Want dezelfde auteur klaagt erover dat hij nog steeds last heeft van de ‘oude mens’ in zich die als een duvel uit het verleden telkens weer opduikt. En tegelijkertijd schept hij op dat hij niet meer leeft, maar Christus in hem. Kijk hier voor moeilijkheden die je krijgt door ‘Jesus inside’ uit te proberen.

    Dit soort thema’s zijn prachtig voor avondvullende satirische shows. Het is kennelijk te doen gebruikelijk om allerlei overlast te produceen via framing die er minstens in de kern naast zit, die begint met allerlei kletsverhalen. Die worden meestal gebracht door charismatische sukkels, waarna er ‘straffende handen van de God van de gaten’ moeten komen opdraven om waanideeën te handhaven. Als het niet zo triest was, zou het hilarisch zijn!

   • Pardon, linkje ging niet helemaal goed. Zie hier voor ‘Jesus inside’. Vergelijkbaar met koloniale inspanningen door figuren die denken dat ze Jezus zijn of iets in die geest.

  • Iets kunnen betekent nog niet dat je het zou moeten doen. Er zijn meer overwegingen.

  • Nico 12-12-19

   Tja,…zoiets.. een beetje van hoe de oude appel een nieuwe peer werd zolang er geloofsystemen zijn die mensen conditioneren de nieuwe werkelijkheid te aanvaarden, meestal via dwang en aflaat, kan dat. Waarom niet het oude behouden …dat is ook weer een geloof ..stilstand is teruggang..beter gezegd de bronenergie van de mens moet gebruikt worden om de god geld te voeden. Gekaapte levensenergie die je dan centraal kan printen om uiteindelijk de mens te bezitten. Jezus of Judas. Klimaat verandering of the greendeal. Doe mij maar die appel.

   • Weer zo’n jongleur erbij, deze doet het met Appels en peren, stilstand is zeker geen terug gang, mensen worden geconditioneerd door zich zelf, geloofssystemen bestaan niet, en wie aanvaard de nieuwe werkelijkheid, uit vrije wil kun je alleen iets aanvaarden, anders wordt het geen werkelijkheid.
    Het spel met onze schepper en zijn zoon voor ons gestorven aan het kruis, heeft niet mogen baten, het is niet te beredeneren en ook niet met veel intellect, het is het diepe sentiment, de bevredeging van de illusie, l’ame het zijn van l’Etre die er toe doet, het constante om de hete brei draaien, en je zelf iets wijs proberen te maken is zonde van je tijd, doe maar liever je Gilet Jaune aan, dan is je aanwezigheid op deze planeet zinvol !

   • Tout, dus wanneer ik jouw overtuigen volg komt t goed..zeg maar…op een paard weden dat na de race een ezel blijkt te zijn. Zels die geile hesje van je zijn het voort komen uit geconditioneerd zijn …los geweekt uit hun eigen wil…gemaakt tot gecontroleerde oppositie.

    Nee tout, Jong geleerd betekent in mijn geval niks geleerd heb 12 jaar lang naar buiten zitten staren op wat men school noemt..schoolbel, burotje opruimen, netjes zitten, vingertje opsteken en ga maar door..niks van zelfstandig denken of de aangedrage lesstof bekritiseren..ik zat tussen de make schapen zeg maar het toekomstige ja knikken want de professor heeft het mij zo geleerd. Niet echt boeiend je voor ingenomenheid..koop eens een spiegel of is dat te confronterend.

   • paar spelfoutjes ..maar niet gek zou ik zo zeggen voor12 jaar afwezigheid.

   • peter: Het is me helder waarom je aan die appel denkt. Maar denk eens verder… in een appel zit niet veel pit. Daarom… als volgende stap in de evolutie zou ik zeggen… laat dat origineel verder evolueren tot een smakelijke pruim met stevige pit. Achterliggende denkbeelden vindt je hier.
    Om nog wat toe te voegen aan dat geschetste beeld: Kijk je goed naar een pruim, dan zie je nog net dat die bestaat uit twee helften. Meestal wordt dan gedacht aan een vulva, maar het zou me zeer verbazen als je niet weet wat ik – in tegenstelling tot anderen – met die twee helften bedoel. Tsja… die framing hé? 😉

   • Dramatisch dat onverstand van je Peter een appel en een peer, een paard met een ezel, le Gilet Jaune, is niet nodig dit volks gericht te beskandaliseren !
    Ja ik heb echt hele goede scholen bezocht, het was mijn moeder nooit te goed, wel duur maar goed onderricht door ware meesters, heb je levenslang plezier van !
    De ware intellectuele autodidact komt er ook, maar kost meer tijd, het leren moet je geleerd zijn, kennis is de grootste rijkdom, en het goed gebruiken een gift !

   • Dus een pruim lijkt voor jou op een vagina, heb je er wel eens een van dichtbij bekeken, ik bedoel geen pruim, maar een echte kut !, de mooiste afbeeldingen vind je in de Japanse Pornografische tekeningen, bekijk het maar eens, een pruim nou ja !

   • Nee Toute… als je goed had gelezen wist je inmiddels dat ik iets anders bij een pruim denk dan anderen 😀

   • Nico, de harde pit met 2 helften yep…Tout ziet ‘m niet..die weet te veel uit de boeken…jammer of anders gezegd kut voor ‘m.

  • Toute va bien: Als ik zo lees wat je zoal schrijft, bedoel je ’t allemaal wel goed. Je bent de enige niet, dat geldt waarschijnlijk voor alle auteurs en reageerders die op deze website actief zijn. Tegelijk lukt het niet om rustigjes op eenzelfde golflengte te komen. Hoe kan dat? Als je daar je vinger achter probeert te krijgen, dan kun je zo een lijstje maken met meerdere oorzaken.

   Me denkt dat zo’n lijstje terug te herleiden is op oorzaken vanuit het verleden. Noem het maar erfelijke belasting met bepaalde denkbeelden en redeneringen die in het recept voor een cultuur zijn verweven. Ook al schud je die erfelijke belasting van jezelf af, in je eigen denken, dan nóg wordt je er vanuit je omgeving mee lastig gevallen. Hoewel die belasting gepresenteerd kan worden als bijv. ‘een erfenis in de hemel’ die voor je klaarligt (een Romeins idee). Goed bedoeld allemaal, alleen is het op zo’n manier lastig een plekje in de [figuurlijke] hemel, op aarde of in de wateren te vinden waar je géén last hebt van die erfelijke belasting. Voor je gezonder verder kunt, moet je immers eerst van die last af zijn. Zeggen “nee, aftaaien jij” helpt er niet aan.

   Me denkt dat ieder daar last van heeft. Ziedaar iets dat in ieders belang is; van erfelijke belasting zien af te komen. Want die belasten niet alleen het verleden en heden, maar ook de toekomst. Ter illustratie de Chinese verhaallijn: Historisch begonnen met monarchie, vervolgens feodalisme, kapitalisme en een berg ellende. Communisme kwam als ‘redder in nood’, zelfs leestekens werden verandert om van erfelijke belasting af te komen, maar… in het communisme zat toch nog wat erfelijke belasting verweven. Met als gevolg dan men [ook] in China wéér terug moet naar het begin om daar alsnog van af te komen. Ondanks goede bedoelingen, veel inspanningen en offers onderweg.

 7. Nou dat zou je nog wel eens mee kunnen vallen, net een mooi glas Whiskey gedronken, en geluisterd naar The Poques Fairytale of New York, daarna mijn LP van de Kinks ach ja, dit moet jouw toch ook goed doen, wist je dat je je het beste kunt ontlasten op een Turc’s toillet gat in de grond op je hurken, maar uit je maar eens lekker, daar knap je misschien door op, proost laatste slokje, greetings old boy !

Comments are closed.